ecopress
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  θεσπίστηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελληνικής Εταιρίας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ) το Επιστημονικό και Τεχνικό Συμβούλιο που... ΕΕΔΣΑ: με πέντε δυνατά ονόματα το επιστημονικό, τεχνικό συμβούλιο

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  θεσπίστηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελληνικής Εταιρίας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ) το Επιστημονικό και Τεχνικό Συμβούλιο που αποτελεί ένα όργανο που θα συνδράμει το έργο της ΕΕΔΣΑ στην θητεία 2021-2023 στα ακόλουθα:

  1. Καθορισμός Πλαισίου και Προγραμματισμού οργάνωσης Επιστημονικών Εκδηλώσεων υψηλών απαιτήσεων, όπως Συνέδριο ΕΕΔΣΑ, Συμμετοχή ΕΕΔΣΑ σε Διεθνή Συνέδρια κοκ.
  2. Επιστημονική συνδρομή στο έργο του ΔΣ και των Τομέων Δράσης της, όπου απαιτηθεί ειδική γνώμη.
  3. Επιστημονική εκπροσώπηση ΕΕΔΣΑ σε φορείς / συμβούλια / προσκλήσεις άλλων φορέων.

Η κατ’ αρχήν Σύνθεση του ΕΤΣ μετά από εισήγηση του Προέδρου της ΕΕΔΣΑ Γιώργου Ηλιόπουλου και ομόφωνη απόφαση του ΔΣ, ακολουθεί παρακάτω. Αναλόγως αναγκών μπορεί να διευρυνθεί με επιπλέον μέλη.

Πρόεδρος ΕΤΣ: Ανδρέας Ανδρεόπουλος, Καθηγητής – π. Πρύτανης ΕΜΠ, π. Πρόεδρος ΕΕΔΣΑ

  1. Αναστασία Αρφανάκου, Διευθύντρια Διαχείρισης Αποβλήτων ΥΠΕΝ
  2. Κάτια Λαζαρίδη, Καθηγήτρια – π.αναπλ. Πρύτανης Χαροκόπειο , πρ. Πρόεδρος ΕΟΑΝ
  3. Βασίλης Λιόγκας, Στέλεχος Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της ΕΕ
  4. Μαρία Λοιζίδου, Ομ. Καθηγήτρια ΕΜΠ, π. Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Κύπρου

Η ΕΕΔΣΑ θέλει να ευχαριστήσει τα μέλη του ΕΤΣ – καταξιωμένα πρόσωπα, επιστήμονες με σημαντικό έργο και προσφορά στον τομέα τους- για την ανταπόκριση στην πρόσκληση της και να ευχηθεί κάθε επιτυχία στο έργο τους.

Ανδρέας Ανδρεόπουλος

Είναι διπλωματούχος χημικός μηχανικός και διδάκτωρ Μηχανικός ΕΜΠ, οπου υπηρετεί σήμερα ως Καθηγητής στη Σχολή Χημικών Μηχανικών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: Σύνθετα και Βιοϊατρικά υλικά, Περιβάλλον και Ενέργεια (διαχείριση στερεών αποβλήτων, ανακύκλωση υλικών και ενεργειακή αξιοποίηση).

Έχει διατελέσει Αναπλ. Πρόεδρος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, καθώς και αντιπρύτανης και πρύτανης του Ε.Π. Πολυτεχνείου.

Έχει λάβει διάφορες διοικητικές θέσεις, όπως: Γεν. Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρίας Πολυμερών, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών, Μέλος της Συγκλήτου του ΕΜΠ, Μέλος της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Πρόεδρος της Εταιρίας Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Βιομηχανίας Τροφίμων, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών υποθέσεων ΕΜΠ, Πρύτανης ΕΜΠ, Πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ, Γενικός Γραμματέας ΥΠΕΚΑ, Πρόεδρος της ΕΕΔΣΑ, Πρόεδρος του Ελληνικού Πολυτεχνικού Συλλόγου.

Έχει παρουσιάσει περισσότερες από 200 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά, καθώς επίσης μονογραφίες και εκπαιδευτικά συγγράμματα. Το δημοσιευμένο έργο του έχει λάβει άνω των 2000 αναφορών από επιστήμονες της διεθνούς κοινότητας.

Αναστασία Αρφανάκου

Η Αναστασία Αρφανάκου είναι Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ και εργάζεται πάνω από 25 χρόνια σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Είναι προϊσταμένη στη Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων, ενώ από το 2015 έως το 2020 διετέλεσε τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ). Έχει συμμετάσχει μεταξύ άλλων στην εκπόνηση της νομοθεσίας για τη διαχείριση των αποβλήτων στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης των τεσσάρων οδηγιών για τα απόβλητα της δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία.

Από το 2015 έως σήμερα διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος» το μάθημα διαχείρισης στερεών αποβλήτων και Ανακύκλωσης Απορριμμάτων.

Κάτια Λαζαρίδη

Η Κάτια Λαζαρίδη είναι Καθηγήτρια και Πρόεδρος του Τμήματος Γεωγραφίας στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, όπου διδάσκει θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Σπούδασε φυσική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έλαβε το Μ^α στον έλεγχο της ρύπανσης του

περιβάλλοντος και Ph.D. στη Μηχανική Περιβάλλοντος, από το Πανεπιστήμιο του Leeds (Ηνωμένο Βασίλειο). Έχει διατελέσει Πρόεδρος του ΕΟΑΝ.

Ασχολείται με θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και τεχνολογίας με έμφαση στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, την επεξεργασία απορριμμάτων της ελιάς, τη βιομηχανική οικολογία, την περιβαλλοντική ασφάλεια και τα συστήματα υποστήριξης περιβαλλοντικών αποφάσεων (EDSS).

Βασίλης Λιόγκας

Ο Βασίλης Λιόγκας είναι Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός (ΑΠΘ), κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών στην Χωροταξία, Πολεοδομία & Περιφερειακή Ανάπτυξη και επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών στην Περιβαλλοντική Μηχανική & Επιστήμη, στην κατεύθυνση διαχείρισης αποβλήτων και υδατικών πόρων.

Σήμερα είναι Στέλεχος Τομέα ENV.E.2 της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της ΕΕ και υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ στο αντικείμενο της Κυκλικής Οικονομίας.

Διετέλεσε έως το 2020:

Ειδικός συνεργάτης-σύμβουλος του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΝ σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής και έργων και ειδικά διαχείρισης αποβλήτων και κυκλικής οικονομίας. Ειδικός συνεργάτης-σύμβουλος του ΓΓ ΦΥΠ του ΥΠΕΝ σε θέματα κυκλικής οικονομίας όπως η νομοθεσία για τα Πλαστικά Μιας χρήσης.

Είχε ουσιώδη συμμετοχή στο νέο θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων και την υλοποίησή του.

Συντονιστής διϋπουργικής Ομάδας Διοίκησης Έργου ( ΟΔΕ) για τον σχεδιασμό, την εκπόνηση και την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία και του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσεων. Εκπροσώπηση σε διεθνή Εταιρική Σχέση της Αστικής Ατζέντας για την Κυκλική Οικονομία και πολλές Τεχνικές Επιτροπές εμπειρογνωμόνων. Στέλεχος της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. Δημοτικός Σύμβουλος Καβάλας από το 2002 ως το 2014.

Μαρία Λοϊζίδου

Η Μαρία Λοϊζίδου είναι ομότιμη Καθηγήτρια στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Ασχολείται με τη διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων για περισσότερα από 40 χρόνια.

Έχει υλοποιήσει με επιτυχία ως επιστημονικός υπεύθυνος περισσότερα από 200 ερευνητικά προγράμματα. Έχει περισσότερες από 700 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια.

Έχει διοργανώσει πλήθος διεθνών επιστημονικών συνεδρίων σε θέματα περιβάλλοντος και είναι υπεύθυνη εκδόσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Υπήρξε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (2003 – 2012), Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής, όπως και Πρόεδρος του Τμήματος Περιβάλλοντος, το οποίο και διαμόρφωσε από μηδενική βάση.

Διετέλεσε για πολλά χρόνια στέλεχος του Θεματικού Κέντρου Αποβλήτων και Ροής Υλικών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος με έδρα την Κοπεγχάγη.

Υπήρξε επιστημονική υπεύθυνος του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE SOL-BRINE με τίτλο: ‘Ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος επεξεργασίας άλμης από αφαλατώσεις με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας’, το οποίο επιλέχθηκε ως το καλύτερο (1st Green Award) στη θεματική ενότητα περιβάλλον από τα έργα LIFE που εκπονήθηκαν την 25ετία 1992-2017.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας