ecopress
Η Ελληνική Εταιρία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ) απευθύνει κάλεσμα σε μέλη και φίλους για δράση και συμμετοχή στο έργο της ΕΕΔΣΑ, που είναι επιστημονικός... ΕΕΔΣΑ: πρόσκληση συμμετοχής σε δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης

Η Ελληνική Εταιρία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ) απευθύνει κάλεσμα σε μέλη και φίλους για δράση και συμμετοχή στο έργο της ΕΕΔΣΑ, που είναι επιστημονικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Σε ανακοίνωση που υπογράφουν ο πρόεδρος Γιώργος Ηλιόπουλος και ο γενικός γραμματέας Κώστας Μουστάκας σημειώνεται ότι το νέο Δ.Σ. ΕΕΔΣΑ μετά τις εκλογές της 13/10/2021, στο πλαίσιο του Προγραμματισμού Δράσης 2021-2023 , αναζητά ανθρώπους, μέλη ή φίλους της ΕΕΔΣΑ που έχουν την διάθεση για εθελοντική συμμετοχή και δράση στο έργο του φορέα μας  www.eedsa.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι θα στελεχώσουν τις ολιγομελείς γραμματείες των 5 Τομέων Δράσης ΕΕΔΣΑ για την περίοδο 2021-2023.

Στόχος των Γραμματειών, σε συνεργασία με τον Τομεάρχη – Μέλος του ΔΣ, είναι η παραγωγή κειμένων πολιτικής και θέσεων (policy – position papers), η διενέργεια ενημερωτικών εκδηλώσεων / workshops και η δημιουργία χρηστικού υλικού (πχ συνοπτικών οδηγών, έκδοση e-magazine) προς ενημέρωση του κοινού.

Οι συναντήσεις των Γραμματειών θα γίνονται με τηλεδιάσκεψη, ώρες απογευματινές εκτός εργασίας, για αυτό ενθαρρύνονται τα μέλη / φίλοι της ΕΕΔΣΑ από όλη την Ελλάδα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας στο info@eedsa.gr. έως την Τετάρτη 10/11/2021, στέλνοντας ένα συνοπτικό cv και διευκρινίζοντας σε ποιον τομέα από τους 5 παρακάτω επιθυμείτε να συμμετέχετε.

1.Βιώσιμης Βιομηχανικής Πολιτικής

Τομεάρχης -Μέλος ΔΣ Παναγιώτης Παπαδέας

Λίγα λόγια για την τομεακή θεματική: Η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, με ιδιαίτερη έμφαση στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, αποτελεί σήμερα προτεραιότητα στο πλαίσιο της ενίσχυσης της οικο-αποδοτικής λειτουργίας της Βιομηχανίας. Σημεία κλειδιά εντός αυτού του πλαισίου είναι αφενός ο ανασχεδιασμός προϊόντων και παραγωγικών διεργασιών και αφετέρου η επαναχρησιμοποίηση υλικών, η ανακύκλωση και η ανάκτηση ενέργειας σύμφωνα με την ιεράρχηση της διαχείρισης αποβλήτων.

Η Βιομηχανία μπορεί λοιπόν να συμβάλει αποφασιστικά στην προστασία του περιβάλλοντος και στη στροφή προς την κυκλική οικονομία με τον σχεδιασμό νέων προϊόντων και διεργασιών και την εφαρμογή των αρχών της βιομηχανικής συμβίωσης με στόχο τη μεγιστοποίηση της εξοικονόμησης πόρων, την αξιοποίηση αποβλήτων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

2.Γαλάζιας Κυκλικής Οικονομίας

Τομεάρχης-Μέλος ΔΣ Συμεών Γεωργιάδης

Λίγα λόγια για την τομεακή θεματική: Η Γαλάζια Κυκλική Οικονομία είναι εξαιρετικά σημαντική για την χώρα μας τόσο λόγω της μεγάλης νησιωτικότητας, όσο και του μεγάλου μήκους της ακτογραμμής της. Η ορθολογική και κυκλική διαχείριση των πόρων , αφορά σε ειδικά θέματα, όπως ο τουρισμός, η θαλάσσια ρύπανση, η προστασία των ακτών, ο καθαρισμός, οι υποδομές διαλογής στην πηγή στα νησιά, η μείωση των επιπτώσεων από τα πλαστικά μιας χρήσης, η διαχείριση και αξιοποίηση άλμης από μονάδες αφαλάτωσης, κλπ.

3.Καινοτομίας και Τεχνολογιών

Τομεάρχης-Μέλος ΔΣ Σπύρος Κουλουμούνδρας

Λίγα λόγια για την τομεακή θεματική: Η Καινοτομία στην Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων αφορά αφενός τον καινοτόμο συνδυασμό υφιστάμενων τεχνολογιών και αφετέρου τη βελτίωση της εφαρμοσμένης τεχνολογίας ή την ανάπτυξη νέας με στόχο είτε τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών είτε τη βελτιστοποίηση σε ποιότητα/ποσότητα των ανακτημένων από τα απόβλητα υλικών ή/και ενέργειας, αλλά και την δημιουργία νέων α’ υλών προς ενσωμάτωση σε νέα προϊόντα.

Το αποτέλεσμα αυτής της συνέργειας Καινοτομίας και εφαρμοσμένης Τεχνολογίας είναι η ταχύτερη μετάβαση στο πεδίο της Κυκλικής Οικονομίας.

4.Νομοθεσίας και Διακυβέρνησης

Τομεάρχης-Μέλος ΔΣ Έλενα Μπαρογιάννη

Λίγα λόγια για την τομεακή θεματική: Το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ και της Ελλάδας περί διαχείρισης αποβλήτων και ενέργειας αποτελούν την ικανή συνθήκη για την έναρξη του μετασχηματισμού της οικονομίας από το γραμμικό στο κυκλικό μοντέλο.

Τα εφαρμοστέα συστήματα δημόσιας διοίκησης και διακυβέρνησης, σε επίπεδο επιτελικού κράτους, ΟΤΑ, συστημάτων διευρυμένης ευθύνης παραγωγού – εναλλακτικής διαχείρισης, πρέπει να προσαρμοστούν, να εξειδικευτούν καθώς και να προβλέπουν και να επιτυγχάνουν συστηματική παρακολούθηση του βαθμού εφαρμογής τους για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους.

5.Επικοινωνίας και Διασύνδεσης

Τομεάρχης- Γεν. Γραμματέας ΔΣ: Κωνσταντίνος Μουστάκας

Λίγα λόγια για την τομεακή θεματική: Στα πλαίσια της προσαρμογής της χώρας στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο Διαχείρισης Αποβλήτων, η επικοινωνία της ΕΕΔΣΑ με τα μέλη/φίλους της είναι κρίσιμη για την μεταφορά γνώσης, προτάσεων και καλών πρακτικών μέσα από ψηφιακά εργαλεία, όπως το Ξ-ΜΆ6ΑΖΙΝΕ της ΕΕΔΣΑ. Επίσης, η ΕΕΔΣΑ μπορεί να αποτελέσει την πλατφόρμα διασύνδεσης (σχεδιασμού, επικοινωνίας και υλοποίησης εκδηλώσεων & δράσεων) και συνέργειας μεταξύ Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, Επιχειρήσεων, Δημόσιων Φορέων, Κοινωνίας και Πολιτών.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας