ecopress
Παρουσιάστηκαν τα οικονομικά, γεωπολιτικά, περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά οφέλη των έργων Aigaio Project και των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (BESS) στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας του... EEG: τα οφέλη των έργων Aigaio Project και αποθήκευσης ενέργειας Δ. Μακεδονίας

Παρουσιάστηκαν τα οικονομικά, γεωπολιτικά, περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά οφέλη των έργων Aigaio Project και των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (BESS) στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας του Ομίλου EUNICE ENERGY GROUP (EEG).

«Η εκμετάλλευση του αιολικού δυναμικού στο νησιώτικο χώρο, μας δίνει την ευκαιρία για τη δημιουργία σημαντικών επενδύσεων στη νησιωτική περιφέρεια και την οικονομική τόνωση ακριτικών και μη νησιών και νησίδων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων επενδύσεων αποτελεί το παράκτιο αιολικό πάρκο της EUNICE ENERGY GROUP (EEG) γνωστό και ως AIGAIO Project το οποίο αποτελεί συνολική επένδυση ύψους 1,5 δις.€.

Παράλληλα η δημιουργία ηλεκτρικών διασυνδέσεων μεγάλης χωρητικότητας αποτελεί μία από τις αποδοτικότερες στρατηγικές που θα επιτρέψει την αυξημένη διείσδυση ΑΠΕ αλλά και την άρση του ενεργειακού αποκλεισμού τόσο των ελληνικών νησιών όσο και της Ελλάδας στο σύνολό της.», επισήμανε μεταξύ άλλων ο Vice President της EUNICE ENERGYGROUP (EEG) και Πρόεδρος της Επιτροπής Αιολικής Ενέργειας – ASME Δρ. Γιώργος Πεχλιβάνογλου, μιλώντας στο 31ο ετήσιο Greek EconomicSummit το οποίο πραγματοποιείται διαδικτυακά 1-3 Δεκεμβρίου από το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

Μιλώντας για τις τεχνικές και στρατηγικές προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται στο ενεργειακό επενδυτικό περιβάλλον, αναφέρθηκε στο σημαντικό έργο που προτείνει ο Όμιλος EEG και αφορά στη διασύνδεση AIGAIO Project με τη Στερεά Ελλάδα και την Κρήτη, με πολλαπλά οφέλη για το οικονομικό, γεωπολιτικό, περιβαλλοντικό και εργασιακό μέλλον της χώρας.

Επιπρόσθετα, υπογράμμισε τη σημασία της κεντρικής αλλά και αποκεντρωμένης αποθήκευσης ενέργειας αναφερόμενος στο μεγαλύτερο έργο συστήματος αποθήκευσης ενέργειας στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας ισχύος 250MW και αποθηκευτικής ικανότητας 1000MWh που προτείνει ο Όμιλος EEG και στον καθοριστικό του ρόλο στην ευρύτερη περιοχή για τη σταθεροποίηση του δικτύου και την παροχή υπηρεσιών τόσο στον ελληνικό χώρο όσο και στους διασυνοριακούς διαχειριστές δικτύου.

Τα βασικότερα σημεία της παρουσίασης του κ. Πεχλιβάνογλου συνοψίζονται στα παρακάτω:

  • AIGAIO Project – ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με τη Στερεά Ελλάδα μέσω των Δωδεκανήσων (Southern Aegean Interconnector-SAI) μέρος του πλάνου ανάπτυξης του ΕNTSO-eμε την υποστήριξη τόσο των ευρωπαϊκών αρχών όσο και της Ελληνικής κυβέρνησης στο δρόμο ένταξης στα Ευρωπαϊκά Projects of Common Interest (PCI) το 2021
  • δημιουργία σημαντικών επενδύσεων στη νησιωτική περιφέρεια και την οικονομική τόνωση ακριτικών και μη νησιών και νησίδων
  • εμπορική και οικονομική αξιοποίηση ακριτικών περιοχών
  • μετατροπή της χώρας σε ενεργειακό κόμβο με τα αντίστοιχα οικονομικά οφέλη
  • H αποκεντρωμένη αποθήκευση ενέργειας και τα virtualpowerplants καθοριστικής σημασίας για τη σταθεροποίηση του δικτύου και της παροχής υπηρεσιών τόσο στον ελληνικό όσο και στους διασυνοριακούς διαχειριστές δικτύου.

Οι ανακοινώσεις στο συνέδριο 

Παρακάτω, αναλυτικά αναφέρονται τα όσα είπε ο κ. Πεχλιβάνογλου κατά τη διάρκεια της ομιλίας του:

-«Ακόμα και πριν την απίστευτη χρόνια που διανύουμε η κλιματική αλλαγή και οι δραματικές επιπτώσεις αυτής είχαν δημιουργήσει την ανάγκη μαζικής υιοθέτησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και σταδιακή μείωση των συμβατικών μονάδων παραγωγής ενέργειας. Στη χώρα μας ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι αυτό της απολιγνιτοποίησης και απανθρακοποίησης το οποίο αποτελεί το βασικό στόχο της κυβερνητικής ενεργειακής πολιτικής για τα επόμενα χρόνια.

Οι επενδύσεις σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συναντούν ακόμα αρκετές προκλήσεις κυρίως σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο. Ωστόσο αξίζει να αναφερθεί κανείς στις τεχνικές και στρατηγικές προκλήσεις, αλλά και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται σε αυτό το επενδυτικό περιβάλλον.

Η αυξημένη διείσδυση μονάδων ΑΠΕ στα συμβατικά ηλεκτρικά δίκτυα και η ταυτόχρονη υιοθέτηση του targetmodel απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στο σχεδιασμό των έργων ΑΠΕ καθώς και την αξιοποίηση περιοχών με αυξημένο ενεργειακό δυναμικό. Η χώρα μας είναι στην ευχάριστη θέση να διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα αιολικά και ηλιακά δυναμικά στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. Ταυτόχρονα η γεωμορφολογική ιδιαιτερότητα και γειτνίαση ξηράς και θάλασσας δημιουργεί μία σημαντική ευκαιρία για την υιοθέτηση επίγειων παράκτιων αιολικών πάρκων, με εξαιρετικά καλή ενεργειακή απόδοση και σχετικά μειωμένα κόστη συντήρησης.

Η εκμετάλλευση του αιολικού δυναμικού στο νησιώτικο χώρο, μας δίνει την ευκαιρία για τη δημιουργία σημαντικών επενδύσεων στη νησιωτική περιφέρεια και την οικονομική τόνωση ακριτικών και μη νησιών και νησίδων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων επενδύσεων αποτελεί το παράκτιο αιολικό πάρκο της EUNICE ENERGY GROUP (EEG) γνωστό και ως AIGAIO Project το οποίο αποτελεί συνολική επένδυση ύψους1,5 δις.€.

Παράλληλα η δημιουργία ηλεκτρικών διασυνδέσεων μεγάλης χωρητικότητας αποτελεί μία από τις αποδοτικότερες στρατηγικές που θα επιτρέψει την αυξημένη διείσδυση ΑΠΕ αλλά και την άρση του ενεργειακού αποκλεισμού τόσο των ελληνικών νησιών όσο και της Ελλάδας στο σύνολό της. Επίσης ένα από τα πιο εμβληματικά και σημαντικά έργα είναι αυτό που προτείνει η EEG και αφορά στη διασύνδεση του AIGAIO Project με τη Στερεά Ελλάδα και την Κρήτη. Η διασύνδεση αυτή γνωστή με την ονομασία Southern Aegean Interconnector (SAI), ένα έργο με συνολικό κόστος κοντά στο 1,5 δις.€ αποτελεί ήδη μέρος του πλάνου ανάπτυξης του ΕNTSO-e και με την υποστήριξη τόσο των ευρωπαϊκών αρχών όσο και της Ελληνικής κυβέρνησης οδεύει προς την ολοκληρωτική ένταξή του στα Ευρωπαϊκά Projectsof Common Interest (PCI)το 2021.

Το έργο αυτό της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με τη Στερεά Ελλάδα μέσω των Δωδεκανήσων (SAI) δημιουργεί πολλαπλά οφέλη, τόσο στο κομμάτι της ενεργειακής σταθερότητας και της διείσδυσης των ΑΠΕ όσο και σε ότι αφορά την εμπορική και οικονομικήαξιοποίηση ακριτικών νησιωτικών περιοχών. Η δημιουργία υποδομών μόνιμης διαμονής προσωπικού σε μία πληθώρα νησιών και νησίδων της περιοχής για λόγους λειτουργίας και συντήρησης των έργων καθώς και των σχετικών λιμενικών έργων και τηλεπικοινωνιακών διασυνδέσεων είναι σε θέση να δώσουν νέα πνοή στις περιοχές αυτές.

Επιπλέον το SouthernAegeanInterconnector (SAI) σε συνδυασμό με τις λοιπές διασυνδέσεις που αναπτύσσονται στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Μεσογείου καθώς και άλλες διασυνδέσεις ή ενισχύσεις υπαρχόντων διασυνδέσεων με Ιταλία και Βουλγαρία, θα κάνουν πραγματικότητα αυτό που πολλοί αναφέρουν εδώ και χρόνια, τη μετατροπή της Κρήτης και γενικότερα της χώρας μας σε ενεργειακό κόμβο με τα αντίστοιχα οικονομικά οφέλη.

Στα 16 εμβληματικά έργα της απολιγνιτοποίησης

Πέραν όμως από το θέμα του διασυνδέσεων ένας άλλος τομέαςo οποίος γνωρίζει και θα γνωρίσει μεγάλη άνθηση στο άμεσο μέλλον είναι αυτός της κεντρικής αλλά και αποκεντρωμένης αποθήκευσης ενέργειας. Στον τομέα αυτό η EEG βρίσκεται ήδη στη διαδικασία αδειοδότησης του μεγαλύτερου με διαφορά συστήματος αποθήκευσης ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή ισχύος 250MW και αποθηκευτικής ικανότητας 1000MWh το οποίο θα κατασκευαστεί στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Το έργο αυτό έχει ήδη συμπεριληφθεί στα 16 εμβληματικά έργα της απολιγνιτοποίησης και θα συντελέσει θετικά στη δραστική αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στη χώρα μας ενώ παράλληλα αποτελεί επένδυση περίπου 300εκ. €. Με το έργο αυτό η Ελλάδα θα μπορέσει να παίξει καθοριστικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή όσον αφορά στο  κομμάτι της σταθεροποίησης του δικτύου και της παροχής υπηρεσιών τόσο στον ελληνικό χώρο όσο και στους διασυνοριακούς διαχειριστές δικτύου.

Επικουρικά με τα παραπάνω οι τεχνολογίες των εικονικών σταθμών παραγωγής γνωστών και ως virtualpowerplants (VPP) βασιζόμενων σε διάσπαρτες σταθερές μονάδες αποθήκευσης ή ακόμα και ανάστροφη χρήση των μπαταριών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, θα μπορέσει να δράσει επικουρικά με το προαναφερθέν σύστημα κεντρικής αποθήκευσης, προσφέροντας πολύ μεγάλα αποθέματα διαχείρισης ενέργειας στο διαχειριστή.

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι η επόμενη μέρα στο κομμάτι της ενέργειας θα δημιουργήσει μεγάλες ανακατατάξεις αλλά και μεγάλες ευκαιρίες ειδικότερα για τις χώρες και τους οργανισμούς που θα πραγματοποιήσουν τις σωστές κινήσεις στο σωστό χρόνο, έτσι ώστε να βγουν μπροστά από τις εξελίξεις. Στον Όμιλο EEG πιστεύουμε πραγματικά πώς ο ελλαδικός χώρος έχει τεράστια δυναμική στον τομέα των ΑΠΕ, ενώ και το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας καθώς και οι εταιρείες τεχνολογίας και ενέργειας έχουν τη δυνατότητα να παίξουν ηγετικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή στο άμεσο μέλλον.

Σας καλούμε λοιπόν σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον τεχνολογικό ταξίδι, για τη δημιουργία ενός βιώσιμου ενεργειακά και περιβαλλοντικά χώρου με αυξημένη ασφάλεια και πετυχημένη υιοθέτηση νέων τεχνολογιών προς όφελος των πολιτών αλλά και της οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής. Πορευόμαστε στην μετά-Covid19 εποχή, την εποχή της ενεργειακής διασύνδεσης, αποθήκευσης και ασφάλειας».

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας