ecopress
Ξεκινάει το μεγάλο ευρωπαϊκό έργο – CRAVE H2  για τη δημιουργία κοιλάδας Πράσινου Υδρογόνου στον Αθερινόλακκο της Κρήτης από κοινοπραξία οκτώ εταίρων, με επικεφαλής... H Κρήτη κόμβος πράσινης ενέργειας, ξεκινά έργο κοιλάδας υδρογόνου

Ξεκινάει το μεγάλο ευρωπαϊκό έργο – CRAVE H2  για τη δημιουργία κοιλάδας Πράσινου Υδρογόνου στον Αθερινόλακκο της Κρήτης από κοινοπραξία οκτώ εταίρων, με επικεφαλής τον ελληνικό ενεργειακό όμιλο Eunice. Η Κρήτη γίνεται διεθνής ενεργειακός κόμβος  πράσινης ενέργειας. Το νέο έργο προοπτικά συνδέεται και με τα μεγάλα έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων ΑΠΕ, Ελλάδας -Αιγύπτου μέσω Κρήτης του GAP και το έργο του Αιγαίου, Δωδεκανήσου- Κρήτης του SAI της Eunice.

Η Κοιλάδα Υδρογόνου Κρήτης-Αιγαίου CRAVE-H2, περιλαμβάνει την ανάπτυξη και λειτουργία καινοτόμων τεχνολογιών υδρογόνου στην Κρήτη και καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του υδρογόνου. Στόχος είναι να καταστήσει το υδρογόνο ως ζωτικής σημασίας μέσο στο νησί της Κρήτης, προκειμένου να μειωθεί η χρήση ρυπογόνων και εξωτερικά εισαγόμενων ορυκτών πόρων.

Όπως ανακοινώθηκε σε συνέντευξη Τύπου ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ασφαλή χρήση του υδρογόνου σε ευρεία κλίμακα καθώς και στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του Ευρωπαϊκού έργου στην τοπική κοινωνία. Οι ευκαιρίες απασχόλησης, καθώς και τα περιβαλλοντικά και υγειονομικά οφέλη για το νησί της Κρήτης θα διερευνηθούν διεξοδικά και θα βελτιστοποιηθούν.

Σε πρώτη φάση θα γίνει επένδυση ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή κόμβου παραγωγής και διανομής πράσινου υδρογόνου στον Αθερινόλακκο της Κρήτης.

Το έργο Crete Aegean hydrogen valley βρίσκεται στην φάση του σχεδιασμού και θα πρέπει να ακολουθήσει η αδειοδότηση, που είναι μια από τις προκλήσεις του εγχειρήματος καθώς πρόκειται για την πρώτη επένδυση της κατηγορίας που αναπτύσσεται στην Ελλάδα, σε εμπορική κλίμακα. Στόχος είναι η παραγωγή 500 τον. υδρογόνου το χρόνο.
Ο σχεδιασμός προβλέπει την διάθεση του υδρογόνου σε διαφορετικές χρήσεις και συγκεκριμένα τις μεταφορές (κίνηση λεωφορείου με υδρογόνο), τη ναυτιλία και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Το πράσινο υδρογόνο θα παράγεται με χρήση αποκλειστικά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που θα προέρχεται σε πρώτη φάση από φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 3 μεγαβάτ που πρόκειται να αναπτύξει η Eunice.

Περαιτέρω ειπώθηκε ότι η ανάπτυξη της παραγωγής πράσινου υδρογόνου προϋποθέτει την εξασφάλιση άφθονης και φθηνής ενέργειας από ΑΠΕ συνδέοντας το έργο του υδρογόνου με δύο άλλες πρωτοβουλίες του ομίλου Eunice, για την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την Αίγυπτο και την κατασκευή μονάδων ΑΠΕ σε νησίδες του Αιγαίου.

CRAVE-H2 Σκοπός του έργου

Η κοιλάδα υδρογόνου της Κρήτης θα καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του υδρογόνου. Στόχος είναι να καταστήσει το υδρογόνο ως ζωτικής σημασίας μέσο στο νησί της Κρήτης, προκειμένου να μειωθεί η χρήση ρυπογόνων και εξωτερικά εισαγόμενων ορυκτών πόρων.

Ένα σύστημα αλκαλικών ηλεκτρολυτών θα αξιοποιεί την ηλιακή ενέργεια του νησιού μέσω φωτοβολταϊκών πάνελ και θα παράγει έως και 500 τόνους υδρογόνου/έτος.

Μια συστοιχία κυψελών καυσίμου PEM θα χρησιμοποιηθεί για τη χρήση υδρογόνου με σκοπό την παραγωγή ενέργειας και την επαναδιάχυση της στο ηλεκτρικό σύστημα.

Παράλληλα, θα κατασκευαστεί σταθμός ανεφοδιασμού υδρογόνου, το λεγόμενο και ως «υδρογονάδικο», που θα χρησιμοποιηθεί για τον ανεφοδιασμό λεωφορείων υδρογόνου και πρόσθετων οχημάτων υδρογόνου του νησιού.

Επιπλέον, χρήσεις πράσινου υδρογόνου θα λάβουν χώραστην τοπική βιομηχανία, στον ναυτιλιακό τομέα καθώς και στον τουριστικό και τριτογενή τομέα. Προηγμένα ψηφιακά εργαλεία και ψηφιακά δίδυμα ( digital twins) θα χρησιμοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου για τη διασφάλιση της βέλτιστης λειτουργίας της κοιλάδας υδρογόνου από περιβαλλοντική, ενεργειακή και οικονομική άποψη. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ασφαλή χρήση του υδρογόνου σε ευρεία κλίμακα καθώς και στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του Ευρωπαϊκού έργου στην τοπική κοινωνία. Οι ευκαιρίες απασχόλησης, καθώς και τα περιβαλλοντικά και υγειονομικά οφέλη για το νησί της Κρήτης θα διερευνηθούν διεξοδικά και θα βελτιστοποιηθούν.

Η κοινοπραξία του έργου

Η κοινοπραξία του έργου περιλαμβάνει 8 εταίρους από διαφορετικούς τομείς: τη βιομηχανία, την ακαδημαϊκή κοινότητα, περιφερειακές/εθνικές αρχές και επιχειρήσεις/ τελικούς χρήστες με διαφορετικούς ρόλους στην αλυσίδα αξίας του υδρογόνου. Αναλυτικά:

Ο όμιλος EUNICE είναι ο συντονιστής κα ι leader της κοινοπραξίας του έργου CRAVE-H2. Ένας πρωτοπόρος ελληνικός Όμιλος που αναπτύσσει και επενδύει τεχνολογικά έργα παραγωγής ΑΠΕ, αποθήκευσης και διανομής 100% καθαρής πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας. Ο Όμιλος, στο Ευρωπαϊκό αυτό έργο αξιοποιεί την τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία που κατέχει μέσω του συντονισμού και τον υφιστάμενο οδικό χάρτη υλοποίησης πολλών, μεγάλων και στρατηγικών έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα και τη Νότια Ευρώπη, όπως τα έργα GAP (Greece Africa Power Interconnector), & SAI (Southern Aegean Interconnector), τα Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας PTOLEMAIDA BESS & ΑRCADIA BESS, το AIGAIO project. Επίσης δραστηριοποιείται δυναμικά σε έργα αυτονομίας, όπως το πρωτοπόρο έργο στο νησί της Τήλου εφαρμόζοντας το σύστημα S4S, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και υποστηρίζει μεγάλης κλίμακας Αιολικά & Φωτοβολταϊκά Πάρκα.

Η Industrie De Nora είναι ιταλική πολυεθνική εταιρεία που αναπτύσσει προηγμένα συστήματα ηλεκτρόλυσης.

Η Ballard Power Systems Europe είναι πολυεθνική βιομηχανία κα ι κατασκευαστής προϊόντων κυψελών καυσίμου PEM σε ποικίλες αγορές και εφαρμογές.

Η Περιφέρεια Κρήτης ως οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης του νησιού, προσφέρει υπηρεσίες προς όφελος των πολιτών συμμετέχοντας ενεργά στις ρυθμιστικές, κοινωνικές, και πολιτικές πτυχές του έργου.

Η Solmar Tours είναι μεγαλύτερη τουριστική εταιρεία στην Κρήτη και μία από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα. Είναι ένας από τους τελικούς χρήστες του παραγόμενου πράσινου υδρογόνου στον τομέα των μεταφορών και ο κύριος χειριστής του υδρογονοκίνητου λεωφορείου.

Το Politecnico di Torino είναι ένα κορυφαίο τεχνολογικό πανεπιστήμιο της Ευρώπης και συμμετέχει στις πιθανές εφαρμογές τελικής χρήσης και στις μελέτες εφαρμογής του έργου.

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) είναι ένα κορυφαίο ερευνητικό κέντρο στην Ελλάδα και στην ΕΕ σε θέματα εφαρμογών υδρογόνου, και είναι υπεύθυνο για τις τεχνικές πτυχές καθώς και για την ανάλυση και περαιτέρω εκμετάλλευση της κοιλάδας του υδρογόνου.

Το ερευνητικό τμήμα του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) θα παρέχει ερευνητικά την αξιολόγηση & ενσωμάτωση συστημάτων υδρογόνου στα ηλεκτρικά δίκτυα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει την τεχνολογία υδρογόνου

Η Clean Hydrogen Partnership είναι η ευρωπαϊκή οργάνωση που προάγει και στηρίζει έργα έρευνας και ανάπτυξης τεχνολογιών υδρογόνου στην Ευρώπη. Στόχος της Clean Hydrogen Partnership είναι να ενισχύσει το Ευρωπαϊκό επιστημονικό δυναμικό και να επιταχύνει την ανάπτυξη και βελτίωση προηγμένων τεχνολογιών υδρογόνου.

Η Melissa Verykios, εκπρόσωπος του Clean hydrogen partnership στο οποίο συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου παρουσίασης του έργου ότι με τις δύο κοιλάδες υδρογόνου που σχεδιάζονται στην χώρα μας, η Ελλάδα αποκτά εξωστρέφεια στις νέες τεχνολογίες, πλεονεκτική θέση στην Ευρώπη και δυνατότητα εξαγωγών ενέργειας στην Βόρεια Ευρώπη.

Κοιλάδες υδρογόνου και οφέλη

Οι κοιλάδες υδρογόνου αποτελούν ένα ενδιάμεσο σκαλοπάτι προς την ολοκλήρωση μιας οικονομίας ενεργειακά βασισμένης στο υδρογόνο. Μια κοιλάδα υδρογόνου απαιτεί επενδύσεις πολλών εκατομμυρίων και καλύπτει όλα τα απαραίτητα βήματα στην αλυσίδα αξίας του υδρογόνου, από την παραγωγή, την αποθήκευση έως τη μεταφορά, διανομή και τελική χρήση.

Οι κοιλάδες υδρογόνου έχουν καθορισμένη γεωγραφική περιοχή και έχουν εφαρμογές σε περισσότερους από έναν τελικούς τομείς, όπως οι μεταφορές, η βιομηχανία, τα κτήρια και ο τομέας της ενέργειας. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό ανάπτυξη 82 έργα κοιλάδας υδρογόνου παγκοσμίως, με περισσότερα από το 60% από αυτά να βρίσκονται στην Ευρώπη. Μία κοιλάδα υδρογόνου δρα ως καταλύτης στην καθιέρωση του ανανεώσιμου υδρογόνου ως τον κυρίαρχο ενεργειακό φορέα καθαρής ενέργειας.

Τα οφέλη της κοιλάδας του υδρογόνου μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

-Σημαντική μείωση των απαιτούμενων επενδύσεων και κεφαλαίων μέσω της κοινής χρήσης υποδομών μεταξύ των διαφόρων εμπλεκόμενων φορέων/εταιριών.

-Συνεγκατάσταση και συνέργειες μεταξύ των διαφόρων παραγόντων εντός της αλυσίδας αξίας του υδρογόνου (βιομηχανίες, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκή κοινότητα, περιφερειακές και εθνικές αρχές, κοινωνία).

-Οικονομία κλίμακας και ανταγωνιστικότητα στο κόστος παραγωγής υδρογόνου.

-Δημιουργία πρόσθετων ευκαιριών απασχόλησης και πρακτική εκπαίδευση των εργαζομένων στον ανερχόμενο τομέα του πράσινου υδρογόνου.

-Οφέλη για το περιβάλλον και την υγεία μέσω της ευρείας εφαρμογής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας χωρίς ρυπογόνες εκπομπές άνθρακα.

Η τρέχουσα ενεργειακή μετάβαση και η ευρεία εφαρμογή τεχνολογιών πράσινου υδρογόνου, αποτελούν μια μοναδική ευκαιρία για την ενεργειακή αυτονομία της Ελλάδας η οποία θα μειώσει τα εισαγόμενα τα ορυκτά καύσιμα και θα εξελιχθεί σε σημαντικό κόμβο εξαγωγής υδρογόνου, λόγω της άφθονης διαθέσιμης αιολικής και ηλιακής ενέργειας.

Η περίσσεια ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ για να είναι μελλοντικά αξιοποιήσιμη θα πρέπει να αποθηκεύεται για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί όταν καταστεί απαραίτητο.

Σε χώρες που η εγκατεστημένη ισχύς των ΑΠΕ είναι μεγάλη και αυξανόμενη για να επιτευχθεί απεξάρτηση από σταθμούς παραγωγής βάσης (συνήθως ορυκτών καυσίμων) είναι απαραίτητη μια αξιόπιστη λύση μεγάλης κλίμακας ενδιάμεσης αποθήκευσης της διαθέσιμης αυτής ενέργειας. Το υδρογόνο θεωρείται ως ιδανικό μέσο αποθήκευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από ΑΠΕ , η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί αργότερα όταν ζητηθεί , σε ποικίλες εφαρμογές.

Δηλώσεις

Υψηλόβαθμα στελέχη του ομίλου EUNICE, εκπρόσωποι του ερευνητικού consortium, καθώς και εκπρόσωποι θεσμικών και ακαδημαϊκών φορέων έδωσαν δυναμικά το παρών κατά την διάρκεια της παρουσίασης του πρωτοπόρου, ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου CRAVE H2, στο σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Η Head of Communication & Media Relations του ομίλου EUNICE κα Μαρία Μιχαλάκη δήλωσε ότι: «Ο όμιλος EUNICE εδώ και χρόνια αναπτύσσει μια πλούσια παλέτα πράσινων ενεργειακών λύσεων υψηλής τεχνολογίας και αποτελεσματικότητας. Σήμερα, όμως, εκκινεί ένα πρωτοπόρο Ευρωπαϊκό Έργο για το πράσινο υδρογόνο. Ένα έργο που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Clean Hydrogen Partnership, και με επικεφαλής τον όμιλο Eunice, συμμετέχουν φορείς και εκπρόσωποι από διαφορετικούς χώρους , όπως την βιομηχανία, την ακαδημαϊκή κοινότητα, περιφερειακές/εθνικές αρχές και επιχειρήσεις, με τον καθένα να έχει διαφορετικό ρόλο στην αλυσίδα αξίας του υδρογόνου.»

Ο Αντιπρόεδρος του ομίλου EUNICE κ. Γιώργος Πεχλιβάνογλου ανέφερε ότι: «Το πρωτοπόρο έργο CRAVE H2 έρχεται να ενισχύσει το ενεργειακό όραμα για να γίνει η Ελλάδα ενεργειακό κέντρο στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Μεσογείου, εντάσσοντας δυναμικά την Κρήτη στο χάρτη των εναλλακτικών καυσίμων και αυτό του πράσινου υδρογόνου. Η ανάπτυξη της κοιλάδας Πράσινου Υδρογόνου στη Κρήτη θα έχει πολλαπλές εφαρμογές στην τοπική και εθνική οικονομία, στις τοπικές μεταφορές, στην ναυτιλία, στην παραγωγή ενέργειας, αλλά και σε πλειάδα βιομηχανικών εφαρμογών. Η ανάπτυξη αντίστοιχων έργων από τον όμιλο EUNICE μας καθιστά πραγματικά υπερήφανους, καθώς αποτελούν μια σημαντική καινοτομία για την χώρα μας. Ο όμιλος EUNICE αποκτά μια δυναμική παρουσία στο χώρο του πράσινου υδρογόνου.»

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας