ecopress
Του Παναγιώτη Ράγγου* Οικονομολόγος panraggos@gmail.com   Επτακόσιοι τριάντα πέντε χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες και απασχολούμενοι θα φορολογηθούν για πρώτη φορά φέτος με τεκμαρτό τρόπο και για... Ελεύθεροι επαγγελματίες: οδηγός για να αποφύγουν φουσκωμένο φόρο

Του Παναγιώτη Ράγγου* Οικονομολόγος

panraggos@gmail.com  

Επτακόσιοι τριάντα πέντε χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες και απασχολούμενοι θα φορολογηθούν για πρώτη φορά φέτος με τεκμαρτό τρόπο και για τους περισσότερους αυτή θα είναι μία δυσάρεστη εμπειρία.

Σε μεγάλο μέρος από αυτούς, το εκκαθαριστικό που θα λάβουν θα είναι πολύ “φουσκωμένο”. Παρ’ όλα αυτά όμως ο τεκμαρτός τρόπος υπολογισμού του εισοδήματος τους είναι μαχητός, το οποίο σημαίνει ότι μπορούν να τον αμφισβητήσουν.

Αφού προσδιοριστεί ο φόρος εισοδήματος, ο φορολογούμενος με αίτηση σε ειδική πλατφόρμα στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ μπορεί να αμφισβητήσει για αντικειμενικούς λόγους (στρατιωτική θητεία, φυλάκιση, εγκυμοσύνη, εκτεταμένες φυσικές καταστροφές, ανάκληση άδειας λειτουργίας ή απαγόρευση λειτουργίας κ.ά) το ελάχιστο ετήσιο εισόδημα από την άσκηση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας επί του οποίου υπολογίστηκε ο φόρος.

Εκτός από τους αντικειμενικούς λόγους, ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα αμφισβήτησης του τεκμηρίου για άλλους , ιδιαίτερους λόγους ζητώντας με ειδική δήλωση.

Συγκεκριμένα, σε λειτουργία βρίσκεται η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, μέσω της οποίας οι φορολογούμενοι μπορούν να αμφισβητήσουν τον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος. Από την έναρξη της υποβολής φορολογικών δηλώσεων και έως το πρωί της Τρίτης, 65 πολίτες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να αμφισβητήσουν τον φόρο, που τους έχει βεβαιωθεί.

Εκδόθηκε η Α.1080/2024, με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας αυτοματοποιημένης υποβολής φορολογικής δήλωσης, που θα πραγματοποιηθεί για 1,3 εκατ. φορολογούμενους στις 2 Ιουλίου.

Η διαδικασία της αμφισβήτησης

1.Ο φορολογούμενος πρέπει να δηλώσει στην εμπρόθεσμη δήλωσή του ότι επιθυμεί να αμφισβητήσει το ελάχιστο εισόδημα, ζητώντας τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου (κωδικοί 443-444 του Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος).

2.Εφόσον έχει ήδη συμπληρώσει τον σχετικό κωδικό στο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο φορολογούμενος πρέπει, το αργότερο εντός προθεσμίας 60 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης, να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο με την περιουσιακή του κατάσταση και τις συνθήκες διαβίωσης του ιδίου, της/του συζύγου/ΜΣΣ και των προστατευόμενων μελών, τα οποία θα αξιολογηθούν κατά τον φορολογικό έλεγχο. Το ερωτηματολόγιο ζητά στοιχεία όπως αναλυτικές πληροφορίες για την περιουσιακή τους κατάσταση και το επίπεδό διαβίωσής τους, δηλώνοντας στοιχεία για τα ποσά που έχουν κατατεθειμένα σε όλους τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς σε Ελλάδα και εξωτερικό, για τα ποσά που έχουν τοποθετήσει σε άλλου είδους προϊόντα επενδύσεων ή αποταμιεύσεων ή ακόμη και σε κρυπτονομίσματα, για τις τραπεζικές θυρίδες που τυχόν μισθώνουν, για τυχόν έργα τέχνης, συλλογές αντικειμένων, τιμαλφή και λοιπά κινητά περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας που έχουν στην κατοχή τους, για τα ακίνητά τους, για τις δαπάνες ηλεκτροδότησης και υδροδότησης των κατοικιών τους, για δαπάνες τηλεφωνίας, για τα έξοδα που έχουν κάνει με χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες ακόμη και για τυχόν ποσά σε μετρητά που είχαν στην αρχή και στο τέλος του 2023 σε συρτάρια, ντουλάπες ή σεντούκια στις κατοικίες τους. Οι ελεγχόμενοι θα ερωτούνται ακόμη κι αν πραγματοποίησαν ταξίδια στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σε ποια ξενοδοχεία διανυκτέρευσαν και πόσα πλήρωσαν για μετακινήσεις, διαμονή και διατροφή στα συγκεκριμένα ταξίδια τους. Θα καλούνται επίσης να αναφέρουν εάν έχουν επενδύσει χρήματα και τι ποσά σε κρυπτονομίσματα, πόσα χρήματα δαπάνησαν ετησίως για ασφάλιστρα κατοικιών και αυτοκινήτων, για δίδακτρα καθώς και για άλλες εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες των παιδιών τους.

3.Στην ηλεκτρονική εφαρμογή my business support στην ενότητα εφαρμογές θα πρέπει να απαντηθεί το σχετικό ερωτηματολόγιο. Τα βήματα για να μπείτε στην πλατφόρμα είναι τα εξής:

 MyBusinessSupport της ΑΑΔΕ

Είσοδος στην Εφαρμογή με τους Κωδικούς taxisnet

 Οι εφαρμογές μου

 Αμφισβήτηση του ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 28Α του ν. 4172/2013 (Α΄167)

Μετά την λειτουργία της εφαρμογής 65 πολίτες εκδήλωσαν ενδιαφέρον να αμφισβητήσουν το φόρο που τους έχει βεβαιωθεί.

4.Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να επιλέξουν εάν η αμφισβήτηση συνίσταται σε αντικειμενικούς λόγους όπως στράτευση, εγκυμοσύνη ασθένεια κ.λ.π. ή ζητούν τον έλεγχο για να προσδιοριστεί το πραγματικό τους εισόδημα.

5.Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης και υποβολής του ερωτηματολογίου εντός της προθεσμίας από τον φορολογούμενο, το δικαίωμα αμφισβήτησης χάνεται.

6.Κατά τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου ο φορολογούμενος υποχρεούται να προσκομίσει οποιοδήποτε διαθέσιμο αποδεικτικό στοιχείο για τη διακρίβωση της ορθότητας και της ακρίβειας των αναφερόμενων στο ερωτηματολόγιο.

7.Εφόσον κατά την υποβολή της δήλωσης ο φορολογούμενος επιλέξει τη διενέργεια ελέγχου, ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα για το δικαίωμα της Φορολογικής Διοίκησης:

α) Να προσδιορίσει το εισόδημά του με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή με έμμεσες μεθόδους ελέγχου και

β) να επεκτείνει τον έλεγχο σε προγενέστερα φορολογικά έτη ή/και λοιπές φορολογίες ή άλλα φορολογικά αντικείμενα ιδίως σε περίπτωση που οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική οικονομική του κατάσταση.

Σημειώνεται ότι ο έλεγχος διενεργείται εντός 12 μηνών από την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου. Στην περίπτωση που υποβληθεί αίτηση αμφισβήτησης για αντικειμενικούς λόγους, το αίτημα επίσης υποβάλλεται απευθείας στη νέα ψηφιακή εφαρμογή. Όσοι επικαλεστούν αντικειμενικούς λόγους θα πρέπει κατά περίπτωση να συνυποβάλουν όλα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την αδυναμία άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αμφισβητεί πράξεις των φορολογικών αρχών, μπορεί να ζητήσει την επανεξέταση της υπόθεσής του, με την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Η διαδικασία αυτή έχει στόχο την επίλυση των φορολογικών διαφορών σε σύντομες προθεσμίες, χωρίς έξοδα του φορολογούμενου, και την εμπέδωση της εμπιστοσύνης μεταξύ των φορολογούμενων και της φορολογικής διοίκησης.

Η προθεσμία άσκησης είναι εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης ή τη συντέλεση της παράλειψης.

Δεν προσμετράται το χρονικό διάστημα από 1/8-31/8. Τελευταίο βήμα πού όμως είναι χρονοβόρο και κοστοβόρο, είναι τα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια.

*Παναγιώτης Ράγγος
Λογιστής Φοροτεχνικός  Α΄ Τάξης
Οικονομολόγος
Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής
Πηγή: foronews

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας