ecopress
Πυρ ομαδόν από τους επιστημονικούς φορείς της χώρας κατά της ΚΥΑ που εκδόθηκε για το έκτακτο βοήθημα των 400 ευρώ. Με κοινή επιστολή τους... Επιστήμονες: πυρ ομαδόν κατά της ΚΥΑ των 400 ευρώ

Πυρ ομαδόν από τους επιστημονικούς φορείς της χώρας κατά της ΚΥΑ που εκδόθηκε για το έκτακτο βοήθημα των 400 ευρώ. Με κοινή επιστολή τους προς τον  υπουργό Εργασίας οι 9 επιστημονικοί σύλλογοι της χώρας κάνουν λόγο για αστοχίες που οδηγούν σε αποκλεισμούς επιστημόνων από τη χορήγηση του βοηθήματος.

Με κοινή επιστολή προς τον υπουργό Εργασίας κ. Κωστή Χατζηδάκη, οι εννέα επιστημονικοί σύλλογοι της χώρας  προβάλλουν την αντίθεσή τους έναντι της ΚΥΑ που εκδόθηκε για το έκτακτο βοήθημα των 400 ευρώ στους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες, καταγράφοντας 9 αστοχίες και υπογραμμίζοντας ότι κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση από την κοινή θέση των επιστημονικών φορέων.

Η επιστολή  υπογράφεται  από τους προέδρους του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, της  Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, του  Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, του  Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, της  Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, της  Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος  και του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου.

Εννέα αστοχίες  

Οι εκπρόσωποι των θεσμικών φορέων των επιστημόνων, προβαίνουν σε εννέα επισημάνσεις – αστοχίες της ΚΥΑ, τα οποία ζητούν να αντιμετωπιστούν άμεσα

 1. Η ΚΥΑ αποκλείει νέους επιστήμονες που δεν έχουν κάνει έναρξη στη Δ.Ο.Υ. ή έκαναν έναρξη και στη συνέχεια διέκοψαν τη δραστηριότητά τους (λόγω κρίσης).
 2. Για πρώτη φορά τίθεται ως προϋπόθεση ενίσχυσης το οικογενειακό εισόδημα. Η εν λόγω προϋπόθεση δημιουργεί πλήθος προβλημάτων και συγκεκριμένα: α) δεν είναι σαφές εάν ως οικογενειακό εισόδημα νοείται αυτό του 2019 ή του 2020· β) δεν υφίστανται στοιχεία για το οικογενειακό εισόδημα του έτους 2020, ούτε οι δικαιούχοι μπορούν να το γνωρίζουν επακριβώς, αφού δεν έχουν ληφθεί οι βεβαιώσεις των (μισθωτών ή συνταξιούχων) συζύγων, ούτε είναι γνωστό εκ των προτέρων το εισόδημα· γ) υπάρχουν σημαντικές πρακτικές δυσχέρειες υποβολής των αναγκαίων δικαιολογητικών στις περιπτώσεις που υποβάλλονται χωριστές φορολογικές δηλώσεις των μελών της οικογένειας· δ) δεν υπάρχει πρόβλεψη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων (πλην του αιτούντος)· ε) εγείρονται ζητήματα συνταγματικότητας, άνισης μεταχείρισης, καθώς ενδεικτικά έγγαμος με 3 παιδιά και οικογενειακό εισόδημα 30.000 € δεν λαμβάνει το επίδομα, ενώ άγαμος χωρίς παιδιά και ατομικό εισόδημα 29.999 € το λαμβάνει.
 3. Το κριτήριο της μείωσης του κύκλου εργασιών (τζίρου) οδηγεί σε άνιση μεταχείριση μεταξύ των δικαιούχων. Ενδεικτικά, άγαμος με κύκλο εργασιών το 2019 50.000€, κύκλο εργασιών το 2020 40.000 € και καθαρά κέρδη 29.900€ δικαιούται το επίδομα, ενώ έγγαμος με 2 τέκνα και κύκλο εργασιών 10.000€ το 2019, κύκλο εργασιών 9.000 € το 2020 και καθαρά κέρδη 6.000 € δεν το δικαιούται.
 4. Στους δικαιούχους εταίρους ή διαχειριστές εταιριών δεν περιλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες εταιριών, στις οποίες μετέχουν επιστήμονες (όπως θα έπρεπε), παρά μόνον οι περιοριστικώς κατανομαζόμενες στην ΚΥΑ. (Πρέπει να ενταχθούν οι εταίροι όλων των εταιρειών που υπάγονται στους πληττόμενους ΚΑΔ).
 5. Υπάρχει προφανές λάθος στην αναφορά για τα 2/3 των ακαθαρίστων εσόδων στη σύγκριση με τα εισοδήματα του 2019 έναντι του ορθού εκ 3/4 (καθώς οι μήνες 4ος -12ος αντιστοιχούν στα 9/12 ή στα 3/4 του έτους και όχι στα 2/3 που αναφέρει η ΚΥΑ).
 6. Ενώ αναφέρεται ότι εξαιρούνται οι έχοντες «αναλάβει» έμμισθη σχέση εντός του χρονικού διαστήματος Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020, λόγω προφανώς του ότι είχαν λάβει το μισθό τους κατά το άνω χρονικό διάστημα δίδεται το χορήγημα σε όσους έμμισθους έχουν κάνει έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας μετά την 1.1.2017(!!!)
 7. Η διατύπωση της εξαίρεσης των εχόντων παράλληλη έμμισθη απασχόληση («ανέλαβαν») είναι όλως ατυχής, καθόσον δεν ορίζει τι γίνεται σε όσους απώλεσαν την έμμισθη σχέση κατά το οριζόμενο χρονικό διάστημα. Υφίσταται διακριτική μεταχείριση μεταξύ εμμίσθων δικηγόρων και εξαιρούνται μόνο όσοι έκαναν έναρξη επαγγέλματος μέχρι στις 31.12.2016, ενώ δεν εξαιρούνται οι λοιποί.
 8. H υπεύθυνη δήλωση (που πρέπει να υποβληθεί) δεν συμπίπτει με όσα ορίζει η Κ.Υ.Α. (πχ. όλοι καλούνται να δηλώσουν ότι δεν έχουν μισθωτή απασχόληση, ενώ αυτό δεν προβλέπεται στην ΚΥΑ).
 9. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την ομόφωνη πρότασή μας για ενίσχυση όσων επιστημόνων νόσησαν από τον COVID-19, ή των οικογενειών αποβιωσάντων λόγω COVID-19 επιστημόνων χωρίς κριτήρια.

Ολόκληρη η επιστολή έχει ως εξής:

Αποτελεί κοινή διαπίστωση όλων των επιστημονικών φορέων της χώρας ότι η ΚΥΑ 5629/22/5.2.2021 (ΦΕΚ 450# ) για το χορήγημα των 400€ από τον ειδικό λογαριασμό ΟΑΕΔ (ν. 3986/2011), η οποία εκδόθηκε σε εκτέλεση του άρθρου 66 ν. 4756/2020, δυστυχώς, κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση από την κοινή θέση των επιστημονικών φορέων όπως εκφράστηκε στις προηγούμενες επιστολές μας της 22.12.2020 και 15.1.2021, καθώς δεν ικανοποιεί ούτε το κύριο αίτημά μας. Είναι αυτονόητο ότι εμμένουμε τόσο στο βασικό αίτημα για στήριξη όλων των επιστημόνων – αυτοαπασχολουμένων που το έχουν ανάγκη, χωρίς αποκλεισμούς και (σε περίπτωση που τα προς διάθεση κεφάλαια δεν επαρκούν) για χορήγηση του επιδόματος στους οικονομικά ασθενέστερους, κατά αύξουσα σειρά και μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλίου.

Επιπροσθέτως, σε συνέχεια της σημερινής κοινής μας συνεδρίασης με αντικείμενο τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί κατά την εφαρμογή της εκδοθείσας ΚΥΑ 5629/22/5.2.2021 (ΦΕΚ 450# ), σας επισημαίνουμε τα κάτωθι σοβαρά ζητήματα και αστοχίες, που πρέπει, κατά τη γνώμη μας, να αντιμετωπιστούν άμεσα:

 • Η ΚΥΑ αποκλείει νέους επιστήμονες που δεν έχουν κάνει έναρξη στη Δ.Ο.Υ. ή έκαναν έναρξη και στη συνέχεια διέκοψαν τη δραστηριότητά τους (λόγω κρίσης).
 • Για πρώτη φορά τίθεται ως προϋπόθεση ενίσχυσης το οικογενειακό εισόδημα. Η εν λόγω προϋπόθεση δημιουργεί πλήθος προβλημάτων και συγκεκριμένα: α) δεν είναι σαφές εάν ως οικογενειακό εισόδημα νοείται αυτό του 2019 ή του 2020· β) δεν υφίστανται στοιχεία για το οικογενειακό εισόδημα του έτους 2020, ούτε οι δικαιούχοι μπορούν να το γνωρίζουν επακριβώς, αφού δεν έχουν ληφθεί οι βεβαιώσεις των (μισθωτών ή συνταξιούχων) συζύγων, ούτε είναι γνωστό εκ των προτέρων το εισόδημα· γ) υπάρχουν σημαντικές πρακτικές δυσχέρειες υποβολής των αναγκαίων δικαιολογητικών στις περιπτώσεις που υποβάλλονται χωριστές φορολογικές δηλώσεις των μελών της οικογένειας· δ) δεν υπάρχει πρόβλεψη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων (πλην του αιτούντος)· ε) εγείρονται ζητήματα συνταγματικότητας, άνισης μεταχείρισης, καθώς ενδεικτικά έγγαμος με 3 παιδιά και οικογενειακό εισόδημα 30.000 € δεν λαμβάνει το επίδομα, ενώ άγαμος χωρίς παιδιά και ατομικό εισόδημα 29.999 € το λαμβάνει.
 1. Το κριτήριο της μείωσης του κύκλου εργασιών (τζίρου) οδηγεί σε άνιση μεταχείριση μεταξύ των δικαιούχων. Ενδεικτικά, άγαμος με κύκλο εργασιών το 2019 50.000€, κύκλο εργασιών το 2020 40.000 € και καθαρά κέρδη 29.900€ δικαιούται το επίδομα, ενώ έγγαμος με 2 τέκνα και κύκλο εργασιών 10.000€ το 2019, κύκλο εργασιών 9.000 € το 2020 και καθαρά κέρδη 6.000 € δεν το δικαιούται.
 2. Στους δικαιούχους εταίρους ή διαχειριστές εταιριών δεν περιλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες εταιριών, στις οποίες μετέχουν επιστήμονες (όπως θα έπρεπε), παρά μόνον οι περιοριστικώς κατανομαζόμενες στην ΚΥΑ. (Πρέπει να ενταχθούν οι εταίροι όλων των εταιρειών που υπάγονται στους πληττόμενους ΚΑΔ).
 3. Υπάρχει προφανές λάθος στην αναφορά για τα 2/3 των ακαθαρίστων εσόδων στη σύγκριση με τα εισοδήματα του 2019 έναντι του ορθού εκ 3/4 (καθώς οι μήνες 4ος -12ος αντιστοιχούν στα 9/12 ή στα 3/4 του έτους και όχι στα 2/3 που αναφέρει η ΚΥΑ).
 4. Ενώ αναφέρεται ότι εξαιρούνται οι έχοντες «αναλάβει» έμμισθη σχέση εντός του χρονικού διαστήματος Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020, λόγω προφανώς του ότι είχαν λάβει το μισθό τους κατά το άνω χρονικό διάστημα δίδεται το χορήγημα σε όσους έμμισθους έχουν κάνει έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας μετά την 1.1.2017(!!!)
 5. Η διατύπωση της εξαίρεσης των εχόντων παράλληλη έμμισθη απασχόληση («ανέλαβαν») είναι όλως ατυχής, καθόσον δεν ορίζει τι γίνεται σε όσους απώλεσαν την έμμισθη σχέση κατά το οριζόμενο χρονικό διάστημα. Υφίσταται διακριτική μεταχείριση μεταξύ εμμίσθων δικηγόρων και εξαιρούνται μόνο όσοι έκαναν έναρξη επαγγέλματος μέχρι στις 31.12.2016, ενώ δεν εξαιρούνται οι λοιποί.
 6. H υπεύθυνη δήλωση (που πρέπει να υποβληθεί) δεν συμπίπτει με όσα ορίζει η Κ.Υ.Α. (πχ. όλοι καλούνται να δηλώσουν ότι δεν έχουν μισθωτή απασχόληση, ενώ αυτό δεν προβλέπεται στην ΚΥΑ).
 7. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την ομόφωνη πρότασή μας για ενίσχυση όσων επιστημόνων νόσησαν από τον COVID-19, ή των οικογενειών αποβιωσάντων λόγω COVID-19 επιστημόνων χωρίς κριτήρια.

Κατόπιν αυτών, σας καλούμε να προβείτε άμεσα στις δέουσες ενέργειες για την τροποποίηση της ΚΥΑ 5629/22/5.2.2021 προς αντιμετώπιση των ανωτέρω πολύ σοβαρών ζητημάτων που επισημαίνονται.

Μετά τιμής

Οι Πρόεδροι των Επιστημονικών Φορέων

Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος
Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου
Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος
Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας
Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος
Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος
Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας