ecopress
Θεαματικά είναι τα ενεργειακά, περιβαλλοντικά και οικονομικά αποτελέσματα των πρώτων τριών ετών αδιάλειπτης και επιτυχούς λειτουργίας, που επιτυγχάνει ο υβριδικός σταθμός παραγωγής, αποθήκευσης και... Eunice: αυτονομία σε κατοικίες και επιχειρήσεις με τεχνολογία S4S της Τήλου

Θεαματικά είναι τα ενεργειακά, περιβαλλοντικά και οικονομικά αποτελέσματα των πρώτων τριών ετών αδιάλειπτης και επιτυχούς λειτουργίας, που επιτυγχάνει ο υβριδικός σταθμός παραγωγής, αποθήκευσης και αυτοδιαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, που υλοποίησε και λειτουργεί ο αμιγώς ελληνικός ενεργειακός Όμιλος Eunice, στο διεθνώς αναγνωρισμένο και πολυβραβευμένο έργο, στο νησί της Τήλου.

Το τεχνολογικό επίτευγμα S4S (Storage For Sustainability, Smartgrid, Solutions, Security), που υλοποίησε και λειτουργεί ο Όμιλος Eunice στο έργο της Τήλουαποτελεί σημείο αναφοράς και τεχνολογικό μοντέλο, το οποίο εξαπλώνεται σε επενδύσεις νέων έργων στα νησιά του Αιγαίου, ενώ το σύστημα AftonomobyEunice βασισμένο στην τεχνολογία του έργου της Τήλου εφαρμόζεται ήδη σε κατοικίες και επιχειρήσεις, στα αστικά κέντρα και στην περιφέρεια της χώρας.

Τα αποτελέσματα της τριετούς λειτουργίας του έργου παραγωγής και αυτοδιαχείρισης ενέργειας ΑΠΕ στο νησί της Τήλου

Συγκεκριμένα ο Όμιλος Eunice  ανακοινώνει ότι τα τρία χρόνια της λειτουργίας του, το έργο στο νησί της Τήλου:

 • Έχει παράξει συνολικά 3.300MWh, εξοικονομώντας έτσι περίπου 3.000 τόνους CO2, μέγεθος ισοδύναμο της ποσότητας CO₂ που θα μπορούσε να απορροφηθεί από ένα δάσος με περισσότερα από 54.000 δέντρα.
 • Η εξοικονόμηση από το κόστος εκπομπών ισοδυναμεί με περίπου 000€, συμβάλλοντας σημαντικά στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στη βελτίωση του περιβάλλοντος, της ζωής και της υγείας των κατοίκων του νησιού της Τήλου.
 • Η λειτουργία του υβριδικού σταθμού επέτρεψε την μείωση του κόστους καυσίμου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατά περίπου 510.000€, ενώ σε περιπτώσεις απώλειας του δικτύου, ο υβριδικός σταθμός, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες ενεργειακές υποδομές που διαθέτει η Τήλος, δύναται να καλύψει πλήρως τις ανάγκες ηλεκτροδότησης του νησιού και των κατοίκων του, με την δυνατότητα εξαγωγής προς το Σύστημα Νίσυρο-Κω.

Ειδικότερα το σύστημα ενεργειακής τεχνολογίας και καινοτομίας S4S (Storage For Sustainability, Smartgrid, Solutions, Security) του Ομίλου Eunice, που λειτουργεί στον υβριδικό σταθμό στην Τήλο αποτελεί την εφαρμοσμένη τεχνολογία ενεργειακής αυτονομίας και ανεξαρτησίας, μπορεί να συνδυάσει διαφορετικές πηγές ενέργειας, ανεμογεννήτρια και φωτοβολταϊκό, με αποθήκευση, ενώ παράλληλα εφαρμόζει μετεωρολογικά, τεχνικά, δεδομένα φόρτισης, αποθήκευσης και λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο, προκειμένου να εξασφαλίσει αδιάλειπτη τροφοδοσία του ηλεκτρικού συστήματος με ασφάλεια και το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Το τεχνολογικό επίτευγμα S4S της Τήλου σε νέα έργα στα νησιά του Αιγαίου 

Με βάση τα πραγματικά δεδομένα από τη λειτουργία του σταθμού της Τήλου, ο Όμιλος Eunice προωθεί τη διάχυση της τεχνογνωσίας του έργου και την αναπαραγωγή του μοντέλου S4S, με πλήρη ενσωμάτωση της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, σε συνδυασμό με συστήματα έξυπνης διαχείρισης και της πρώτης και μοναδικής ελληνικής ανεμογεννήτριας EW16 Thetis 50kW, που κατασκευάζει επίσης ο Όμιλος Eunice σε ιδιόκτητη μονάδα παραγωγής στην Μάνδρα Αττικής, για την εξυπηρέτηση των ΝetProsumers και των μελών των Ενεργειακών Κοινοτήτων και των κατοίκων των ελληνικών και όχι μόνο νησιών, ως εφαρμογή Smart Grids.

Ήδη o Όμιλος Eunice έχει λάβει από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) έγκριση των αιτήσεων του για την έκδοση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Υβριδικούς Σταθμούς (ΥΒΣ) στις νήσους Ανάφη, Δονούσα, Λέρο Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και στους Φούρνους Κορσεών Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 6,31MW.

Το Aftonomo by Eunice σε κατοικίες και επιχειρήσεις, στα αστικά κέντρα και στην περιφέρεια της χώρας

Επιπλέον η ανάπτυξη του S4S και η εμπειρία από τη χρήση και τη λειτουργία του στο νησί της Τήλου, αποτελούν σημείο αναφοράς για ένα ακόμα καινοτόμο σύστημα ενεργειακής αυτονομίας και ανεξαρτησίας του Ομίλου που βρίσκει απόλυτη εφαρμογή σε σπίτια και επιχειρήσεις, στο σύστημα AftonomobyEunice.

Η προσφερόμενη λύση της Eunice αποτελείται από συστήματα παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, και έξυπνες συσκευές και εφαρμογές Joltie που με την τεχνολογία του Blockchain και του Internet of Things (IoT), επιτρέπουν στο χρήστη να ελέγχει και να διαχειρίζεται την ηλεκτρική ενέργεια που παράγει και καταναλώνει. Επιπλέον δίνει τη δυνατότητα για μελλοντική ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης, δημιουργώντας ευκαιρίες κέρδους από την αξιοποίηση της αποθηκευμένης, στους συσσωρευτές των ηλεκτρικών οχημάτων, ενέργειας.

Το σύστημα AftonomobyEunice εφαρμόζεται ήδη σε κατοικίες και επιχειρήσεις στα αστικά κέντρα και στην περιφέρεια της χώρας, παρέχοντας στους πολίτες τη δυνατότητα.

 • να αξιοποιούν τους άπλετους και αειφόρους φυσικούς πόρους, όπως είναι ο αέρας και ο ήλιος
 • να επιλέγουν τεχνολογίες αιχμής, που σχεδιάζονται και παράγονται στην Ελλάδα από ελληνικά μυαλά και ελληνικά χέρια, με σημαντική εγχώρια προστιθέμενη αξία
 • να παράγουν
 • να αποθηκεύουν
 • να διαχειρίζονται
 • ναανταλλάσσουν μεταξύ τους και όταν περισσεύει να διοχετεύουν πουλώντας στο δίκτυο καθαρή ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές
 • να συμμετέχουν στη νέα μεγάλη αγορά του Χρηματιστηρίου της Ενέργειας, με άμεσα και μεσοπρόθεσμα οικονομικά οφέλη
 • να γίνονται NetProsumers και ενεργειακά ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ

Με τις επενδύσεις για την ενεργειακή αυτονόμηση των νησιών ο Όμιλος Eunice συμβάλλει έμπρακτα και καθοριστικά στην υλοποίηση της ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής για την απανθρακοποίηση της οικονομίας και στη ένταξη της χώρας σε μια νέα ενεργειακή εποχή με βιώσιμα αποτελέσματα για την κοινωνία και τους πολίτες. 
Η ανεκτίμητη τεχνογνωσία, τα πραγματικά και μετρήσιμα αποτελέσματα από την εφαρμογή, λειτουργία και διαχείριση του συστήματος S4S στην Τήλο, μπορεί να εφαρμοστεί ευρέως τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη, όπου υπάρχουν πάνω από 2.000 νησιά με περισσότερους από 15 εκατομμύρια ανθρώπους.

Βραβεία διεθνούς εμβέλειας

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ενεργειακά πρωτοπόρο και καινοτόμο έργο του Ομίλου Eunice στο νησί της Τήλου, που αναπτύχθηκε και λειτουργεί με αμφίδρομη σχέση συνεργασίας και εμπιστοσύνης με το Δήμο Τήλου και σύσσωμης της τοπικής κοινωνίας του ελληνικού ακριτικού νησιού της Δωδεκανήσου, κατά την περίοδο της τριετούς λειτουργίας του έχει συγκεντρώσει τέσσερα βραβεία διεθνούς εμβέλειας. Τα βραβεία αυτά είναι:

 • Το CITIZEN’SAWARD category of the EU Sustainable Energy Awards: Στις 20 Ιουνίου του 2017, το TILOS κέρδισε το βραβείο στην κατηγορία «Ενεργειακά νησιά», το οποίο κρίθηκε από επιτροπή ειδικών, καθώς και το «Βραβείο κοινού» ύστερα από ανοιχτή ψηφοφορία μεταξύ 12 συνολικά ευρωπαϊκών έργων.
 • Το πρώτο Ευρωπαϊκό Βραβείο Βιώσιμης Ενέργειας της Κομισιόν EUSEW 2017 (EU Sustainable Energy Awards) το 2017
 • Το 2019 ο Δήμος Τήλουκατέκτησε το πρώτο Βραβείο στην κατηγορία «Υποστήριξη της Ανάπτυξης των Πράσινων Αγορών και της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων», στο πλαίσιο του Διαγωνισμού για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας
 • ResponsibleIslandPrize: Το νησί της Τήλου βραβεύτηκε απέσπασε πρόσφατα το βραβείο Υπεύθυνου Νησιού 2020 –RESPonsibleIsland- της ΕΕ, κατακτώντας την τρίτη θέση στο πλαίσιο των European Research InnovationDays.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας