ecopress
Χρήσιμες οδηγίες προς ιδιοκτήτες, εκμισθωτές και αγοραστές κατοικιών για τη συμμετοχή τους στο νέο «Εξοικονομώ» εξέδωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), ενόψει της... «Εξοικονομώ»: οδηγίες για ιδιοκτήτες, ενοικιαστές και αγοραστές κατοικιών

Χρήσιμες οδηγίες προς ιδιοκτήτες, εκμισθωτές και αγοραστές κατοικιών για τη συμμετοχή τους στο νέο «Εξοικονομώ» εξέδωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), ενόψει της έναρξης του νέου προγράμματος που ανακοίνωσε το ΥΠΕΝ.Δείτε εδώ στο ecopress: Βγήκε ο Οδηγός του νέου “Εξοικονομώ”, με 200 ευρώ το τετραγωνικό και αιτήσεις 50 ημερών.

Ειδικότερα από την ΠΟΜΙΔΑ επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον Οδηγό εφαρμογής του νέου «Εξοικονομώ» οι ενδιαφερόμενοι να γνωρίζουν τα ακόλουθα:

Εκμισθωμένες-δωρεάν παραχωρούμενες κατοικίες:

Εάν ο ένοικος αποδέχεται και επιτρέπει την εκτέλεση των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης της –κύριας- κατοικίας του, ο εκμισθωτής – πλήρης κύριος ή επικαρπωτής – μπορεί να υποβάλει αίτηση επιδότησης της ανακαίνισης σύμφωνα με τον Οδηγό του «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια του ιδίου, η οποία επιδότηση κυμαίνεται από 40% – 65% (πίνακας 2.2.2 σελ.25 του Οδηγού).

Κατοικίες που αποκτήθηκαν εντός του 2021:

Στο πρόγραμμα μπορούν πλέον να ενταχθούν και κατοικίες που αγοράστηκαν ή αποκτήθηκαν εντός του 2021, οι οποίες στο αρχικό κείμενο του Οδηγού εξαιρούνταν από την επιδότηση, επειδή ως έτος βάσης θεωρείτο το 2020, με σημαντικό δεδομένο ότι ο καταλληλότερος χρόνος εκτέλεσης των εργασιών από τον αγοραστή είναι αμέσως μετά την αγορά κατοικίας, οπότε αυτή είναι συνήθως κενή.

Κενές κατοικίες:

Ο εκμισθωτής – πλήρης κύριος ή επικαρπωτής – κατοικίας που κατά τη διάρκεια του 2020 και των δύο προηγουμένων ετών χρησιμοποιείτο ως κύρια κατοικία, είτε ενοικιαζόταν, είτε ιδιοκατοικείτο, είτε παραχωρείτο δωρεάν η χρήση της, και  είναι σήμερα κενή, ή πρόκειται σύντομα να είναι, μπορεί να υποβάλει αίτηση επιδότησης της ενεργειακής αναβάθμισης της κατοικίας αυτής, με σημαντικό  δεδομένο ότι ο καταλληλότερος χρόνος εκτέλεσης των σχετικών εργασιών είναι όταν αυτή είναι κενή.

Ενδιαφέρουσες γενικές ρυθμίσεις για την αναβάθμιση κατοικιών:

*Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα οι ενοικιαζόμενες κατοικίες βραχυχρόνιας μίσθωσης, ή όσες χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική στέγη.

*Η κύρια χρήση της κατοικίας καταγράφεται στα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του χρήστη εντός των τελευταίων  τριών ετών, με προτεραιότητα το έτος αναφοράς (φορολογικό έτος 2020). Αν για το έτος αναφοράς το ακίνητο δεν ήταν σε χρήση (κενό) τότε λαμβάνονται υπόψη τα δυο προηγούμενα φορολογικά έτη (2019 και 2018). Αυτό ισχύει για όλες τις κύριες κατοικίες (είτε ενοικιάζονται είτε ιδιοκατοικούνται).

* Στις ενοικιαζόμενες κατοικίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού 1407/2013 της Επιτροπής ΕΕ για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), όπου καθορίζονται τα
όρια σώρευσης επιδοτήσεων (200.000 €). Απαιτείται από τον Ωφελούμενο (πλήρη κύριο, επικαρπωτή) η υποβολή δήλωση συμμόρφωσης με τον κανονισμό de minimis, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει καθώς και προσκόμιση αντίστοιχων δηλώσεων των λοιπών συνιδιοκτητών (πλήρης κύριος, επικαρπωτής).

* Επιπλέον, σε περίπτωση πολλών αιτήσεων του προγράμματος στο ίδιο πρόσωπο, το συνολικό ποσό της ενίσχυσης (επιχορήγησης, επιδότησης επιτοκίου και ακαθάριστου ισοδύναμου επιχορήγησης – ΑΙΕ) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 80.000€ συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των αιτήσεών του. Η σχετική Υπεύθυνη Δήλωση είναι το παράρτημα ΧΙ του Οδηγού.

*Αν η αναβάθμιση αφορά ολόκληρη πολυκατοικία το ποσοστό επιδότησης αυξάνεται κατά 10 μονάδες.

Επιδότηση μισθωμένων κατοικιών

Στην ανακοίνωση, που υπογράφει ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ Στράτος Παραδιάς σημειώνεται ότι η  ΠΟΜΙΔΑ εκφράζει τις ευχαριστίες της στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα, γιατί ανταποκρινόμενος στα σχετικά αιτήματά της, στον Οδηγό του «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021» που έδωσε στη δημοσιότητα, προβλέπεται τόσο σημαντική αύξηση των ποσοστών επιδότησης των εκμισθούμενων κατοικιών, από το 40% σε έως και 65%, όσο και η δυνατότητα επιδότησης κατοικιών που αγοράστηκαν εντός του 2021. Δείτε εδώ στο ecopress: “μπόνους” επιδότησης για μισθωμένες κατοικίες

Νέα ευρωπαϊκή οδηγία

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι «δυστυχώς, κανένα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο του αποτελεσματικά τη λαίλαπα μέτρων υποχρεωτικής αναβάθμισης – άλλως πλήρους απαξίωσης- των κτιρίων που θα ανακοινωθεί στις 14.12 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα οποία αποκαλύψαμε με επιστολή μας». Δείτε εδώ στο ecopress: εκτός κτηματαγοράς τα ενεργοβόρα κτίρια

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας