ecopress
Του Νίκου  Ηλιάδη *  Σημεία για τον εξορθολογισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επηρεάζουν όλο το εκπαιδευτικό σύστημα * Ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έχει γεμίσει η χώρα... Εξορθολογισμός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Του Νίκου  Ηλιάδη *

 Σημεία για τον εξορθολογισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επηρεάζουν όλο το εκπαιδευτικό σύστημα

* Ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έχει γεμίσει η χώρα ιδιαίτερα στη Β. Ελλάδα με αποφοίτους  από ιδιωτικά πανεπιστήμια στη Βουλγαρία στην Αγγλική γλώσσα και μάλιστα σε σχολές αιχμής. Πολλοί από την Ελλάδα διδάσκουν στην Κύπρο και πηγαινοέρχονται (ορισμένοι από αυτούς είναι  και εναντίον των ιδιωτικών πανεπιστημίων). Επιπλέον, κάτι πρέπει να γίνει για να ξεκαθαρίσει και το τοπίο με σαφήνεια για τα δικαιώματα του μεγάλου όγκου πλέον των αποφοίτων παρατημάτων ξένων  πανεπιστημίων στην Ελλάδα.  Πρόσφατα νομοθετήθηκε ότι απόφοιτοι των ΙΕΚ θα μπορούν να συνεχίζουν σπουδές στα πανεπιστήμια και να μεταφέρουν μονάδες σπουδών. Αυτό σημαίνει ότι τα ΙΕΚ, δημόσια και ιδιωτικά θα λειτουργούν με πανεπιστημιακές προδιαγραφές; Πως αυτό θα εξασφαλίζεται; Ποιοι θα διδάσκουν στα ΙΕΚ ;

* Θα πρέπει να εξασφαλισθούν μηχανισμοί  ότι τα πανεπιστήμια θα παρακολουθούν τις ραγδαίες εξελίξεις της εποχής και θα τις μεταφέρουν στους εκπαιδευόμενους.

* Οικονομική Αυτονομία ιδρυμάτων και λήψη αποφάσεων που συνεπάγονται κόστος . Δεν πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις και να στέλνεται ο λογαριασμός στο υπουργείο, στο πλαίσιο μιας «μονομερούς αυτονομίας» . Θα πρέπει να καθιερωθεί πραγματική αυτονομία των πανεπιστημίων. Θα πρέπει να λειτουργούν εντός συγκεκριμένου προϋπολογισμού που θα καλύπτει τα πάντα ( μισθοδοσία, φως ,νερό . τηλέφωνο).  Η επιχορήγηση του κράτους θα διακόπτεται αν οι έλεγχοι σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα ( ανά πενταετία ) δεν διαπιστώνουν ότι το πανεπιστήμιο ικανοποιεί απολύτως τους στόχους του.  Απαιτείται Διάκριση εκπαιδευτικού έργου και Διοικητικού έργου . Απαιτείται η εφαρμογή του EducationalManagementκαι η  αξιοποίηση οικονομικών πόρων κατά τρόπο ώστε να ικανοποιούνται οι εκπαιδευτικοί στόχοι. Στο πλαίσιο αυτό θα επιδιώκεται και συνεργασία με το  χώρο της εργασίας για εξασφάλιση πρόσθετων οικονομικών πόρων.

* Ίδρυση , στελέχωση και λειτουργία τμημάτων αποκλειστικά με ευθύνη (και οικονομική) των πανεπιστημίων , που θα συνδέονται με τη ζήτηση στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Για να προσελκύουν και φοιτητές ,  όχι μόνο για διορισμό στο δημόσιο με κανονιστικές διατάξεις για να έχουν νόημα ύπαρξης οι σχολές αυτές στο πλαίσιο του κρατιστικού μας συστήματος. . Το κύρος των σχολών δεν δημιουργείται μόνο με την καθιέρωση ελάχιστης βάσης εισαγωγής.

* Εξορθολογισμός των μεταπτυχιακών σπουδών . Καθορισμός διαδικασιών ανάλογων των πανεπιστημίων του εξωτερικού. Συγκεκριμένος κύκλος μεταπτυχιακών μαθημάτων, προκαταρτικές εξετάσεις, τελικές εξετάσεις , καθορισμός επιτροπής για την τελική υποστήριξη διατριβών με μέλη και από άλλα πανεπιστήμια, από τη βιομηχανία  ( externalexaminer) κλπ. Στη χώρα μας με την πληθώρα των διδακτορικών , ορισμένα από αυτά είναι μια εργασία , που δεν θα ήταν αρκετή ούτε για ικανοποίηση απαιτήσεων σε ένα από τα πολλά προβλεπόμενα μεταπτυχιακό  μάθημα σε κάποιο καλό πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

*  Εκσυγχρονισμός στη διαδικασία που γίνονται δεκτοί υποψήφιοι για σπουδές στα πανεπιστήμια ( πλήρης αναθεώρηση των εισαγωγικών εξετάσεων ).Οργανισμός εισαγωγικών εξετάσεων . Στην Αγγλία κάθε  Πανεπιστήμιο και Σχολή καθορίζει τα κριτήρια για να κάνει δεκτούς τους υποψηφίους.  Καθορίζει δηλαδή τις γνώσεις που απαιτούνται και κατά προέκταση τα μαθήματα  στα οποία θα πρέπει να διαγωνισθούν οι υποψήφιοι μετά την δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  Συνήθως κάθε σχολή καθορίζει τρία ( 3) μαθήματα.

Οι εξετάσεις  πραγματοποιούνται  από τον οργανισμό UCAS http://www.ucas.com/. Ο κάθε ενδιαφερόμενος   ενημερώνεται για το πρόγραμμα των εξετάσεων  και συμμετέχει στις εξετάσεις στα μαθήματα που είναι κριτήρια εισαγωγής στις πανεπιστημιακές σχολές  του ενδιαφέροντός του.

Ο Οργανισμός  διατηρεί τράπεζα θεμάτων  με αντικειμενικά τεστ – που ανανεώνεται  συνεχώς- και διαθέτει εκπαιδευμένους αξιολογητές που πραγματοποιούν τεστ αντικειμενικών  εξετάσεων  για κάθε εκπαιδευτικό αντικείμενο.

Η βαθμολογία κάθε υποψηφίου εκφράζεται  με A, B, C, D, F  , προκύπτει με αναγωγή και είναι και συνάρτηση του  «σκορ» που πετυχαίνουν οι υπόλοιποι συν-διαγωνιζόμενοι .

* Εκπαίδευση εκπαιδευτικών επιπλέον της ειδικότητας . Η αξιολόγηση που πρέπει να καθιερωθεί ( εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικού συστήματος , μαθητών ) πρέπει να εξασφαλίζει πιστότητα και αξιοπιστία στις μετρήσεις και είναι τμήμα της διαδικασίας εκπαίδευσης εκπαιδευτικών   . Σήμερα αξιολογούν τους μαθητές ανεκπαίδευτοι στην αξιολόγηση εκπαιδευτικοί, ενώ αξιολογούν και στις “αδιάβλητες εισαγωγικές εξετάσεις” . Απορεί κανείς πως έχουν καθιερωθεί και ως απολύτως αντικειμενικές στις μετρήσεις.  Επιπλέον, θα πρέπει να εξασφαλισθεί και η εκπαίδευση αυτών που θα αξιολογούν τους εκπαιδευτικούς ώστε η αξιολόγηση να είναι γενικότερα αποδεκτή και όχι αποτέλεσμα κομματικών επιλογών . Σχετικές διαδικασίες για όλα τα κράτη στην ιστοσελίδα της  ένωσης επιθεωρητών της Ευρώπης  , στην οποία εμείς δεν ανήκουμε αφού δεν έχουμε επιθεωρητές. Η εκπαίδευση εκπαιδευτικών θα εξασφαλίσει και μια γλώσσα επικοινωνίας σχετικά με την αξιολόγηση και όλα τα εκπαιδευτικά θέματα, συμβάλλοντας σε γενικότερες συναινέσεις.  δείτε εδώ

*Βελτίωση της  ποιότητας των πανεπιστημίων και βελτίωση της θέσης τους σε διεθνείς αντικειμενικούς οργανισμούς  αξιολόγησης . ΑπότονοργανισμόTHE ( TimesHigherEducation ) τονμεγαλύτερο οργανισμό δεδομένων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τα ιδρύματα που βασίζονται στην έρευνα στον κόσμο, για το έτος 2021, δείτε εδώ ισχύουν τα παρακάτω:

Μέχρι το 200ο πανεπιστήμιο εμφανίζεται η κατάταξη των πανεπιστημίων  ένα-ένα. Η κατάταξη μετά το 200ο  ίδρυμα , γίνεται σε ομάδες.

Μέχρι το 350ο στη σειρά δεν εμφανίζεται κανένα Ελληνικό πανεπιστήμιο. Πανεπιστήμιο της Κύπρου εμφανίζεται στην ομάδα πανεπιστημίων 301-350  και δεύτερο της Κύπρου  στην ομάδα (501-600).

Το πανεπιστήμιο της Κρήτης εμφανίζεται στην ομάδα (351-400). ΤοΚαποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών εμφανίζεται στην ομάδα (401-500) .Η ΑΣΟΕ εμφανίζεται στην ομάδα ( 601-800) . Το Αριστοτέλειον Θεσσαλονίκης εμφανίζεται στην ομάδα ( 601-800).Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ( ΕΜΠ), εμφανίζεται στην ομάδα ( 601-800) .Ομοίως το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στην ομάδα (601-800) .

Σημειώνονται συγκριτικά:

United Arab Emirates

United Arab Emirates University (301-350) www.uaeu.ac.ae/en ,
Khalifa University (351-400) www.kustar.ac.ae , University of Sharjah(601-800) https://www.sharjah.ac.ae,

Qatar  

Qatar University (301-350)https://www.qu.edu.qa

Iran

Kurdistan University of Medical Sciences(301-350) https://www.4icu.org/reviews/10421.htm, Babol Noshirvani University of Technology (351-400) https://en.nit.ac.ir, Sharif University of Technology (401-500)

www.sharif.ir/web/en, Amirkabir University of Technology(501-600)https://aut.ac.ir/en, Iran University of Medical Sciences (501-600)

Kenya

University of Nairobi (601-800)  https://uonbi.ac.ke,


Nigeria

University of Ibadan (401-500)https://www.ui.edu.ng, Lagos State University (501-600)https://lasu.edu.ng, University of Lagos (601-800)

https://unilag.edu.ng

κλπ.

**Νίκος Ηλιάδης, Πολ/κόςΜηχ/κός Ε.Μ.Π.  ,  M.Sc. ( Structural Engineering , Concordia University Montreal Canada ) , Ph.D.  ( UniversityofMarylandUSA,  -Technology and Vocational Education ), τ.Ειδ.Γραμματέας του ΥΠΕΠΘ ,τ. εκπρόσωπος των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες ( Μ.Ε.Α. )  τ. Διοικητής ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ ,  τ. μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Παιδαγωγικών Ινστιτούτων της Ευρώπης (http://www.cidree.org/), τ. εκπρόσωπος της Κυβέρνησης στο Δ.Σ. του CEDEFOP (https://www.cedefop.europa.eu/ )του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ,  Επίτιμος Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μέλος Ε.Ε.Τ.Ε.Κ.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας