ecopress
Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τίτλο «Ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών, κρατική αρωγή και προστασία, στεγαστική... Φυσικές καταστροφές: στη Βουλή το νομοσχέδιο για ιδιωτική ασφάλιση

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τίτλο «Ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών, κρατική αρωγή και προστασία, στεγαστική συνδρομή, διατάξεις για το Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις».

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι:

α) η ανάπτυξη και η επέκταση της ιδιωτικής ασφάλισης έναντι φυσικών καταστροφών,

β) η ενίσχυση του πλαισίου για την κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις και

 γ) η ενδυνάμωση των αρμοδίων υπηρεσιών κρατικής αρωγής και η διοικητική ευελιξία, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών αναφορικά με την ανακούφιση των πληγέντων από φυσικές καταστροφές.

Συμπόρευση ιδιωτικής ασφάλισης και κρατικής αρωγής

Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Τριαντόπουλος, τοποθετήθηκε για το θέμα της αντιμετώπισης των συνεπειών των φυσικών καταστροφών, στο περιθώριο της συνεδρίασης του ΔΣ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024.

Όπως είπε ο κ. Τριαντόπουλος, στόχος είναι «με την κρατική αρωγή να συμπορευθεί η ιδιωτική ασφάλιση». Λίγο νωρίτερα, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α., Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, είχε επισημάνει την σημασία της ιδιωτικής ασφάλισης στο θέμα της καταβολής αποζημιώσεων μετά από μία φυσική καταστροφή.

«Είναι ξεκάθαρο ότι, εξαιτίας και της συχνότητας σοβαρών φυσικών καταστροφών, η Πολιτεία δεν μπορεί να σταθεί όσο αποτελεσματικά απαιτούν οι έκτακτες συνθήκες. Εμείς υποστηρίζουμε ότι πρέπει να ισχύσει αυτό που βλέπουμε σε άλλες προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες. Να αυξηθούν δηλαδή οι ασφαλίσεις περιουσιακών στοιχείων των πολιτών, έτσι ώστε σε μία κακιά ώρα να μη μείνουν αβοήθητοι», είχε αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α.

Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας τόνισε την αύξηση του αριθμού των πυρκαγιών και των πλημμυρών τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και  αναφέρθηκε εκτενώς στις δράσεις της κυβέρνησης για την στήριξη των πληγέντων, δίνοντας έμφαση κυρίως στους πληγέντες της Θεσσαλίας.

Με αφορμή και το σχέδιο νόμου του Υπουργείου, ο Χρήστος Τριαντόπουλος υπογράμμισε ότι σε κάθε περίπτωση η κρατική αρωγή θα συνεχίσει να στηρίζει τους πολίτες εξηγώντας πως «η αρωγή του κράτους είναι ένα βασικότατο συστατικό αλλά θέλει μία αρμονική συνύπαρξη με την ιδιωτική ασφάλιση. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε μέσα από τη δημιουργία του Παρατηρητηρίου».

Το νομοσχέδιο

Το νομοσχέδιο ειδικότερα προβλέπει μεταξύ άλλων υποχρεωτική ασφάλιση μεγάλων επιχειρήσεων, αλλαγή στη διαδικασία κατεδάφισης των επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων και άμεσες αποφάσεις από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής για αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές.

Αποφάσεις από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής

Με ρύθμιση στο νομοσχέδιο προστίθεται στις αρμοδιότητες του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής η γνωμοδότηση για λόγους επίσπευσης επί αιτημάτων τα οποία παραπέμπονται σε αυτό από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για τα οποία εκκρεμεί η εξέτασή τους στο αρμόδιο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής και αφορούν σε αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές.

Κατεδάφιση των επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων

Αλλάζει η διαδικασία κατεδάφισης των επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων μετά από μία φυσική καταστροφή. Συγκεκριμένα προστίθεται η υποχρέωση γνωστοποίησης της απόφασης κατεδάφισης προς την αρμόδια Περιφέρεια και προβλέπεται ειδικά, ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις μεγάλου εύρους φυσικής καταστροφής ή μεγάλης επικινδυνότητας για τη δημόσια ασφάλεια, με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, δύναται να ανατίθεται το έργο της κατεδάφισης κτισμάτων στην Περιφέρεια ή στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, η οποία δύναται να συμπράττει με τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου.

Περαιτέρω, δίδεται με έτερη διάταξη η δυνατότητα σε ιδιοκτήτες προσωρινώς ακατάλληλων κτιρίων εντός κατολισθαίνουσας ή επαπειλούμενης περιοχής να απεγκλωβιστούν από την κατάσταση αναμονής που βρίσκονται για την επισκευή των κτιρίων τους μέχρι τώρα.

Πλαίσιο της κρατικής αρωγής

Παράλληλα, με τις διατάξεις για την ιδιωτική ασφάλιση, «το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει μια σειρά από διατάξεις που τροποποιούν και εμπλουτίζουν το ν. 4797/2021, που αφορά το πλαίσιο της κρατικής αρωγής, σε συνέχεια των στοχευμένων παρεμβάσεων που έχουν θεσπιστεί μέχρι τώρα», επισημαίνει ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Πρόκειται, ειδικότερα, για διατάξεις περί κρατικής αρωγής που αφορούν την επιχορήγηση κατ’ επάγγελμα αγροτών, την οριοθέτηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων και λοιπές ρυθμίσεις ως προς τις τελευταίες, ώστε να είναι σαφείς οι προϋποθέσεις επιχορήγησης στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4797/2021, να εξασφαλίζεται η αποφυγή διπλής χρηματοδότησης, να διευρύνεται στοχευμένα το πεδίο εφαρμογής και να είναι ευχερέστερη η διαδικασία επιχορήγησης.

Συμβατική ή προκατασκευασμένη οικία

Επίσης, περιλαμβάνονται και διατάξεις που αφορούν τη στεγαστική συνδρομή. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, εισάγεται διάταξη περί παροχής ειδικής στεγαστικής συνδρομής, ήτοι παροχής δυνατότητας στους δικαιούχους ανακατασκευής οικίας να λάβουν – κατόπιν ανάθεσης της κατασκευής ή/και εγκατάστασης από την αρμόδια υπηρεσία – συμβατική ή προκατασκευασμένη οικία συγκεκριμένων προδιαγραφών με σκοπό την ταχύτερη σε σχέση με την παραδοσιακή διαδικασία στέγασή τους.

Επιπλέον, εισάγεται ρύθμιση για την εγκατάσταση υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις αεροθόλων αθλητικών εγκαταστάσεων για την αντιμετώπιση  έκτακτων αναγκών προσωρινής στέγασης πληγέντων.

Παρακολούθηση σχεδίων αποκατάστασης

Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει, επίσης, διάταξη με την οποία εισάγεται η δυνατότητα διορισμού Συντονιστή Αποκατάστασης και Ανασυγκρότησης, ο οποίος θα είναι κατά περίπτωση επιφορτισμένος με το έργο της παρακολούθησης των έργων και δράσεων του σχεδίου αποκατάστασης, ανασυγκρότησης και ανάπτυξης συγκεκριμένης ή συγκεκριμένων περιοχών μετά από το ισχυρό πλήγμα από φυσική καταστροφή και την προώθηση ενός κυβερνητικού σχεδίου για την αποκατάσταση και ανασυγκρότηση της περιοχής.

Τέλος, στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται μία σειρά από σημαντικές και κομβικές παρεμβάσεις στην διάρθρωση των υπηρεσιών των οργανικών μονάδων της γενικής γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής και λοιπές οργανωτικές και εν γένει διοικητικής φύσεως διατάξεις που στοχεύουν στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της γενικής γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, στην επιτάχυνση όλων των διαδικασιών αποκατάστασης και στήριξης των πληγέντων από φυσικές καταστροφές, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα που έχει διαμορφώσει η κλιματική κρίση.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας