ecopress
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο απέστειλε προς τον Υπουργό και τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας  πρόταση διευκόλυνσης και εξυπηρέτησης των πολιτών αναφορικά με την υποβολή...

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο απέστειλε προς τον Υπουργό και τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας  πρόταση διευκόλυνσης και εξυπηρέτησης των πολιτών αναφορικά με την υποβολή αντιρρήσεων επί των αναρτημένων δασικών χαρτών.

Το πλήρες κείμενο του εγγράφου του Επιμελητηρίου έχει ως εξής:

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, με την πρόσφατη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των κατά Π.Ε. Δασικών Χαρτών στην εφαρμογή της ΕΚΧΑ, παρατηρείται το φαινόμενο της μη εμπρόθεσμης υποβολής αντιρρήσεων από ένα σημαντικό αριθμό πολιτών. H αδυναμία υποβολής των αντιρρήσεων εντός της τελικής προθεσμίας της 25ης Σεπτεμβρίου 2017 οφείλεται σε πολλούς και διάφορους λόγους μερικούς εκ των οποίων αναλύουμε παρακάτω και θεωρούμε ότι αφορούν σε πολλούς συμπολίτες και συνάδελφους τεχνικούς εκπροσώπους:

Η ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις αναρτήσεις των δασικών χαρτών ήταν ελλιπής, καθώς δεν αρκεί ένα σημαντικά μεγάλο χρονικό διάστημα ανάρτησης του χάρτη αλλά απαιτείται και η αντίστοιχη ενημέρωση των πολιτών, ειδικά αυτών οι οποίοι είναι κάτοικοι εξωτερικού και μεγάλων αστικών κέντρων όπου είναι ευνόητο ότι η επαφή με τις δασικές υπηρεσίες είναι μηδαμινή.

Η διαδικασία ορθής υποβολής αντίρρησης κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη αποτελεί σε πολλές περιπτώσεις μια πολυσύνθετη διαδικασία που περιλαμβάνει χορήγηση εγγράφων και παλαιών πιστοποιητικών από αρχεία διάφορων υπηρεσιών, γεγονός που συνεπάγεται την αυτονόητη καθυστέρηση ολοκλήρωσης του τυπικού και μόνο μέρους υποβολής.

Η λειψανδρία των δασικών υπηρεσιών και η αδυναμία εξυπηρέτησης ενός μεγάλου αριθμού πολιτών σε μικρό χρονικό διάστημα, όταν μάλιστα οι ίδιοι υπάλληλοι είναι επιφορτισμένοι και με τα άλλα αντικείμενα της υπηρεσίας τους.

Η λειτουργία της εφαρμογής της ΕΚΧΑ στο διαδίκτυο εμφάνιζε διαρκώς προβλήματα απόκρισης και δημιουργούσε καθυστερήσεις, ακόμη και αδυναμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής αντιρρήσεων.

Οι παραπάνω λόγοι και πιθανόν και πολλοί περισσότεροι, έχουν προκαλέσει πρόβλημα σε ανθρώπους που, αν και καθυστερημένα σε σχέση με την αρχική ανάρτηση, έσπευσαν να υποβάλλουν αντίρρηση, αλλά τελικώς δεν πρόλαβαν.

Θεωρούμε ότι ο δασικός χάρτης, όπως και γενικότερα ο χαρακτηρισμός μιας έκτασης ως δασικής ή μη, αποτελεί ένα δυναμικό σύστημα το οποίο από τη φύση του κυριολεκτικά επιδέχεται διαρκείς μεταβολές και διορθώσεις. Έτσι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και η διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη, ο οποίος ως ένα δυναμικό σύστημα έχει απεικονίσει τόσο τις μεταβολές της ίδιας της φύσης λόγω επέκτασης σε εγκαταλελειμμένες περιοχές ή μείωσης δασικής επιφάνειας, όσο και τις για δεκαετίες διαρκείς μεταβολές της δασικής νομοθεσίας και της διαφορετικής αντιμετώπισης όμοιων κατά άλλα καταστάσεων. Άλλωστε, θεωρούμε ότι ο δασικός χάρτης αποτελεί ένα εργαλείο ελέγχου και λήψης αποφάσεων το οποίο πρέπει να συμβάλλει στη αναπτυξιακή πολιτική της χώρας.

Προτείνουμε και παράλληλα αιτούμαστε τεχνικής φύσης διευκολύνσεις και την χορήγηση του δικαιώματος σε κάθε πολίτη να προστατέψει και ένα άλλο ουσιώδες και συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα που είναι η ιδιοκτησία.  Μια σειρά από προτάσεις είναι οι εξής :

Δυνατότητα εκπρόθεσμης υποβολής αντιρρήσεων στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δασών με την επιβολή χρηματικής ποινής πέρα από το παράβολο, μέχρι την διαδικασία εκδίκασης των υποθέσεων ενώπιον των ΕΠΕΑ. Διαδικασία που άλλωστε εφαρμόζεται και στο Εθνικό Κτηματολόγιο και δεν θα επιφέρει σημαντική καθυστέρηση στην τελική κύρωση των δασικών χαρτών καθώς, άμεσα, θα εισάγονται προς συζήτηση στις ΕΠΕΑ.

Δυνατότητα πρόσθετης παρέμβασης σε περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν προηγούμενες πράξεις της διοίκησης είτε αυτές αφορούν παλαιές βεβαιώσεις, Πράξεις χαρακτηρισμού, παραχωρητήρια κ.α. Υπάρχει σημαντικός αριθμός πολιτών οι οποίοι, έχοντας παλαιές βεβαιώσεις της δασικής Υπηρεσίας και νόμιμες οικοδομικές άδειες, δεν θεώρησαν σκόπιμο τον έλεγχο τους δασικού χάρτη, καθώς έχουν προχωρήσει σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις (π.χ. έκδοση βεβαίωσης και όχι Πράξης χαρακτηρισμού), κατά εφαρμογή των οδηγιών των δασικών υπηρεσιών.

Με την ανάρτηση των επόμενων δασικών χαρτών (Κιλκίς, Πέλλα, κ.α.) να δοθεί η δυνατότητα ολιγοήμερης χρήσης της εφαρμογής για τις περιοχές για τις οποίες έληξε η προθεσμία στις 25/9/2017, με σκοπό την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αντιρρήσεων που εκκρεμούν, καθώς μέχρι τελευταία στιγμή η εφαρμογή εμφάνιζε σημαντικό αριθμό χρηστών και ταχύ ρυθμό τρεχόντων πρωτόκολλων.

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τα ανωτέρω εκτεθέντα με σκοπό να δοθεί μια λύση προς εξυπηρέτηση των πολιτών αλλά και προς την ορθή, δίκαια και γρήγορη ολοκλήρωση των δασικών χαρτών της Ελλάδας.

.

.

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας