ecopress
Την ίδρυση της Εταιρείας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ) Οινοφύτων που θα προχωρήσει στην εξυγίανση της Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης (ΑΒΣ) Οινοφύτων και την κατασκευή των... Ιδρύθηκε η Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Οινοφύτων

Την ίδρυση της Εταιρείας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ) Οινοφύτων που θα προχωρήσει στην εξυγίανση της Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης (ΑΒΣ) Οινοφύτων και την κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών, προκειμένου να μετατραπεί σε οργανωμένο Επιχειρηματικό Πάρκο, ανακοίνωσε η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.

Μέτοχοι της ΕΑΝΕΠ είναι οι εταιρείες ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε., ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε. και Goldair Cargo Α.Ε., καθώς και το Επιμελητήριο Βοιωτίας, ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, ο δήμαρχος Τανάγρας και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ).

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της πρωτοβουλίας που ανέλαβε η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας να εκπονήσει ολοκληρωμένο σχέδιο, με αντικείμενο το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων 2018-2040», η οποία έχει κατατεθεί στα συναρμόδια υπουργεία και σημαντικές νομοθετικές προτάσεις της για την ανάπτυξη των Επιχειρηματικών Πάρκων εντάσσονται στο νέο αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο.

Στη Μελέτη – Έρευνα, που εκπονήθηκε από την ReDePlanAEConsultants, για λογαριασμό της ΚΕΕ, καταγράφεται το πλήθος, το μέγεθος και το είδος των Επιχειρηματικών Πάρκων που πρέπει να αναπτυχθούν στην ελληνική επικράτεια, όπως αυτά αξιολογήθηκαν με βάση κριτήρια και στοιχεία χωροταξίας και οικονομικής βιωσιμότητας, καθ’ υπόδειξη των επιχειρήσεων και των Επιμελητηρίων και οι προτάσεις για την ανάπτυξη τους, με αιχμή το Επιχειρηματικό Πάρκο Οινοφύτων.

Καταστατικό

Όπως αναφέρεται στο καταστατικό της, η ΕΑΝΕΠ Οινοφύτων έχει σκοπό την ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης στην περιοχή των Οινοφύτων Βοιωτίας, αξιοποιώντας το νομοθετικό πλαίσιο για τα Επιχειρηματικά Πάρκα, όπως αυτό συμπληρώθηκε πρόσφατα. Το έργο αφορά συνολική έκταση 11.300 στρεμμάτων και ο προϋπολογισμός του έχει υπολογιστεί αρχικά στα 85 εκατ. ευρώ, που θα προέλθουν από ίδια συμμετοχή των μετόχων (equity και δανεισμός) καθώς και από εισφορές των ήδη εγκατεστημένων επιχειρήσεων. Με την ολοκλήρωση του έργου θα δημιουργηθούν 4.200 στρέμματα νέας οργανωμένης γης για βιομηχανικές και συναφείς επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Σήμερα, στην Άτυπη Βιομηχανική Περιοχή των Οινοφύτων Βοιωτίας λειτουργούν περίπου 250 επιχειρήσεις, που επωφελούνται από την εγγύτητα στη μητροπολιτική Αθήνα και στο εθνικό οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο. Η βιομηχανική δραστηριότητα στην περιοχή αντιπροσωπεύει περίπου το 30% του συνόλου της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας και το 12-15% των εξαγωγών της βιομηχανίας της χώρας. Είχε ωστόσο αναπτυχθεί τις τελευταίες δεκαετίες χωρίς να έχουν προβλεφθεί και κατασκευαστεί οι απαραίτητες υποδομές, με αποτέλεσμα αφενός να δημιουργούνται περιβαλλοντικά ζητήματα -γνωστό είναι το θέμα του ποταμού Ασωπού- και αφετέρου να αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις προβλήματα κατά την έκδοση αδειών ή για την ένταξή τους σε ευρωπαϊκά προγράμματα και άλλες χρηματοδοτήσεις.

Προτεραιότητες της ΕΑΝΕΠ είναι η δημιουργία δικτύων (ύδρευσης, ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων, οδικού, οδοφωτισμού κ.λπ.) καθώς και η κατασκευή Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων για την ολοκληρωμένη διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων. Με αυτά τα έργα, σε συνδυασμό με παράλληλες συμπληρωματικές παρεμβάσεις του δημόσιου τομέα, αφενός θα δοθούν λύσεις στα περιβαλλοντικά ζητήματα αφετέρου θα διασφαλιστεί η δυνατότητα περαιτέρω νόμιμης ανάπτυξης των ήδη εγκατεστημένων επιχειρήσεων, καθώς και προσέλκυσης νέων.

Το επόμενο διάστημα η ΕΑΝΕΠ θα προχωρήσει στην ανάθεση εκπόνησης business plan σε εταιρεία συμβούλων κατόπιν διαγωνισμού και στη συνέχεια στην αναζήτηση χρηματοδότησης για το έργο. 

Πρότυπο παράδειγμα

Αυτή τη στιγμή, στα Οινόφυτα υπάρχει μια άτυπη βιομηχανική συγκέντρωση, με την διαμορφωθείσα κατάσταση να καθίσταται μη βιώσιμη. Σύμφωνα το Νόμο 4605 Κεφάλαιο Δ’, που ψηφίστηκε την 1 η Απριλίου του 2019, προβλέπεται η οργάνωση και εξυγίανση της άτυπης βιομηχανικής συγκέντρωσης στην περιοχή των Οινοφύτων. Πρόκειται για μια επένδυση ιδιωτών, η οποία σε κόστος αναμένεται να φτάσει τα 85 εκατ. ευρώ, προς το σκοπό της ανάπτυξης του επιχειρηματικού πάρκου εκεί και που παράλληλα, θα φέρει επενδύσεις επιπλέον 140 εκατ. ευρώ σε έργα υποδομής (σ.σ. στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση της Λεκάνης Απορροής του Αισώπου). Όπως προκύπτει από την ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ, από την οργάνωση της άτυπης βιομηχανικής συγκέντρωσης στα Οινόφυτα, αναμένεται να «εξοικονομηθούν» περί τα 500 στρέμματα βιομηχανικής γης. Αυτά τα στρέμματα, η ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ ως μεσίτρια εταιρεία, σκοπεύει να τα διαθέσει προς πώληση και προς αξιοποίηση από νέους επενδυτές. Τα έσοδα από την επένδυση στα εν λόγω 500 στρέμματα, εκτιμάται από τη θυγατρική του Ομίλου Τράπεζα Πειραιώς, πως θα καλύψουν το ύψος της επένδυσης για το επιχειρηματικό πάρκο στην περιοχή της Βοιωτίας και μάλιστα, θα προκύψει συνάμα και κέδρος στους μετόχους. Γενικότερα, η στόχευση είναι το παράδειγμα των Οινοφύτων να εξελιχθεί σε πρότυπο, παράδειγμα προς μίμηση και για άλλες άτυπες βιομηχανικές συγκεντρώσεις ανά την επικράτεια.

Βράβευση

Είναι αξιοσημείωτο πως σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 7/4/16 στο Επιμελητήριο Βοιωτίας για την υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας του Πρόεδρου Παναγιώτη Αγνιάδη με τον Περιφερειάρχη Κώστα Μπακογιάννη, με αντικείμενο το πρόγραμμα απορρύπανσης του Ασωπού και την ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης Οινοφύτων, βραβεύτηκε ο Δ/νων Σύμβουλος της Re.De-Plan AE, Μανώλης Μπαλτάς, για την πολύχρονη συνεργασία του με το Επιμελητήριο και τη ΚΕΕ στη προσπάθεια εξυγίανσης των Οινοφύτων. Την βράβευση έκανε η Αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας κα. Φανή Παπαθωμά. Ο κ. Μπαλτάς παρευρέθηκε στην εκδήλωση με την ιδιότητα του Δ/ ντος Σύμβουλου της Re.De-Plan AE που είναι ο Τεχνικός Σύμβουλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το Πάρκο των Οινοφύτων. Στην εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κος Κωνσταντίνος Μίχαλος. Ο Περιφερειάρχης Κώστας Μπακογιάννης σε αντίστοιχες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν την ίδια μέρα υπέγραψε συμφωνίες συνεργασίας με τον Δήμαρχο της Τανάγρας κ. Βασίλη Περγάλια καθώς και με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδος κ. Νίκο Κουδούνη.

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας