ecopress
Τις επόμενες ημέρες ενεργοποιείται ο ηλεκτρονικός φάκελος ακινήτου ανακοίνωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η νέα πλατφόρμα αφορά άμεσα στις μεταβιβάσεις ακινήτων και στο έργο... Φάκελος ακινήτου: ψηφιακό ραντεβού μηχανικών, συμβολαιογράφων, ιδιοκτήτων

Τις επόμενες ημέρες ενεργοποιείται ο ηλεκτρονικός φάκελος ακινήτου ανακοίνωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η νέα πλατφόρμα αφορά άμεσα στις μεταβιβάσεις ακινήτων και στο έργο συμβολαιογράφων και μηχανικών ενώ θα διευκολύνει τις συναλλαγές αλλά και τον έλεγχο των ακινήτων.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης ανακοίνωσε ότι «ο ηλεκτρονικός φάκελος ακινήτου, που θα ανακοινώσουμε τις επόμενες ημέρες και θα διευκολύνει σημαντικά τις μεταβιβάσεις, μειώνοντας δραστικά τη γραφειοκρατία σε μια διαδικασία που οι πολίτες ταλαιπωρούνται»

-«Έχουμε δομήσει τον ηλεκτρονικό φάκελο ακινήτου με την ίδια φιλοσοφία που εφαρμόζουμε στο MyHealth app: θα ξεκινήσουμε με όσες λειτουργίες μπορούσαμε να ψηφιοποιήσουμε ταχύτερα και σταδιακά θα προσθέτουμε περισσότερες, με τελικό σκοπό οι συμβαλλόμενοι να εμφανίζονται με φυσική παρουσία στον συμβολαιογράφο μόνο για τις τελικές υπογραφές», είπε ο υπουργός σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Τη Δευτέρα οι ανακοινώσεις

«Την Δευτέρα θα ανακοινώσουμε από κοινού με τους συμβολαιογράφους τον ψηφιακό φάκελο μεταβίβασης ακινήτου, ο οποίος σε πρώτη φάση θα είναι ένα ψηφιακό σύστημα πιλοτικό, θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν οι συμβολαιογράφοι και να αντλήσουν όλον αυτόν τον πακτωλό χαρτιών που ζητούν τώρα από τους πολίτες, να τον αντλούν ψηφιακά» ανακοίνωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ από την Βοστόνη.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός επεσήμανε ότι εφόσον το ακίνητο του ενδιαφερόμενου πολίτη είναι κτηματογραφημένο και τακτοποιημένο, θα μπορεί ο συμβολαιογράφος να αντλήσει όλα τα στοιχεία, τα έγγραφα τα οποία αφορούν το ακίνητο αυτόματα με μια πλατφόρμα που θα έχει μπροστά του. «Αυτό είναι μια μεγάλη ποιοτική αλλαγή, το κάναμε μαζί με τους συμβολαιογράφους για να είναι χρηστικό και λειτουργικό».

Διασύνδεση του συστήματος e-Άδειες

Διασύνδεση του συστήματος e-Άδειες με άλλα συστήματα (ΕΦΚΑ, Πυροσβεστική Υπηρεσία, ΔΕΔΔΗΕ, Δασική Υπηρεσία και ΔΕΣΦΑ) για το έργο των μηχανικών και ψηφιακή έκδοση εγγράφων και πληροφοριών από την ΑΑΔΕ, τον e-ΕΦΚΑ, το Ελληνικό Κτηματολόγιο και το Τεχνικό Επιμελητήριο για το έργο των συμβολαιογράφων, θα εξυπηρετεί σε πρώτη φάση ο ηλεκτρονικός φάκελος ακινήτου.

Στόχος του έργου, που υλοποιείται  με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης είναι η πλήρης ηλεκτρονικοποίηση της διαδικασίας και η απεμπλοκή των υπάλληλων των εμπλεκομένων φορέων από τα ενδιάμεσα στάδια παροχής υπηρεσιών που απαιτούνται για την τελική μεταβίβαση ακινήτων. Η διαδικτυακή πλατφόρμα διαχείρισης του Ενιαίου Ηλεκτρονικού Φακέλου Μεταβίβασης Ακινήτων απαιτεί τη διαλειτουργικότητα με τα πληροφοριακά συστήματα των εμπλεκόμενων φορέων και ανάπτυξη υποσυστημάτων για την ανταλλαγή των επιθυμητών δεδομένων.

Ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Μεταβίβασης Ακινήτου θα συνοδεύεται με τις εξής δράσεις:

-Διασύνδεση του συστήματος e-Άδειες με άλλα συστήματα (ΕΦΚΑ, Πυροσβεστική Υπηρεσία, ΔΕΔΔΗΕ, Δασική Υπηρεσία και ΔΕΣΦΑ).

-Κατάργηση της κοινοποίησης της επιφάνειας του κτιρίου στον ΔΕΔΔΗΕ και ολοκλήρωση της ενοποίησης του συστήματος δήλωσης τετραγωνικών μέτρων στους Δήμους.

-Θέσπιση νομοθεσίας για τη δημιουργία πλαισίου ασφαλών συναλλαγών σε κινητά περιουσιακά στοιχεία.

-Λειτουργία της πλατφόρμας για την απόκτηση άδειας κατασκευής.

-Υπάρχει πλήθος θεμάτων, που αφορούν από μικρές αποκλίσεις επιφανειών μεταξύ συμβολαίων και τεχνικών μελετών, μέχρι ερμηνειών για την εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας σε οικοδομικές άδειες και τακτοποιήσεις αυθαιρέτων, που μέχρι σήμερα ανακύπτουν στις συνεννοήσεις μεταξύ συμβολαιογράφων και μηχανικών ενόψει συμβολαίων από ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες. Απομένει να φανεί, πως θα διευθετούνται αυτά και άλλα θέματα γραφειοκρατίας στο νέο ψηφιακό περιβάλλον του ηλεκτρονικού φακέλου ακινήτων.

Διαλειτουργικότητα

Ειδικότερα σύμφωνα με τον σχεδιασμό:

-Δημιουργείται ηλεκτρονική πλατφόρμα υποστήριξης της διενέργειας εμπραγμάτων δικαιοπραξιών επί ακινήτων με την ονομασία “Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου”, που λειτουργεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr–Ε.Ψ.Π.) με σκοπό την απλούστευση και ψηφιοποίηση της διαδικασίας συλλογής δικαιολογητικών που απαιτούνται στη σύνταξη συμβολαιογραφικών εγγράφων για τη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο.

-Η ηλεκτρονική πλατφόρμα διαλειτουργεί με πληροφοριακά συστήματα φορέων του Δημοσίου και ιδίως με τα πληροφοριακά συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), του ν.π.δ.δ. “Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας” (Τ.Ε.Ε.) και του ν.π.δ.δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο“, από τα οποία αντλεί πληροφορίες και έγγραφα. Οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες πραγματοποιούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

-Τα ενδιαφερόμενα μέρη και ο συμβολαιογράφος που συντάσσει τη σχετική πράξη εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κατόπιν αυθεντικοποίησης με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (TAXISnet), ή με τη χρήση των διαπιστευτηρίων του Μητρώου Συμβολαιογράφων, αντίστοιχα. Κατά την έκταση που αυτό προβλέπεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, τα ενδιαφερόμενα μέρη και ο συμβολαιογράφος μπορούν, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, να εξουσιοδοτούν αλλήλους για τη διενέργεια των παρεχόμενων από την ηλεκτρονική πλατφόρμα υπηρεσιών και την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών.

Στο πλαίσιο λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ο εξουσιοδοτημένος συμβολαιογράφος, θα έχει δυνατότητα:

α) να αιτείται την έκδοση ή την εξαγωγή εγγράφων ή την άντληση πληροφοριών από την ΑΑΔΕ, τον e-ΕΦΚΑ, το Ελληνικό Κτηματολόγιο, το Τεχνικό Επιμελητήριο,

β) να αιτείται τη διόρθωση των ως άνω εγγράφων ή πληροφοριών και

γ) να αναρτά έγγραφα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπου αυτά δεν είναι δυνατόν να εκδοθούν ή να εξαχθούν ηλεκτρονικά κατά τα ανωτέρω, υπέχοντας ευθύνη ως προς την ακρίβεια και την πληρότητα αυτών.

Τα έγγραφα που εκδίδονται ή εξάγονται από τους φορείς μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας επέχουν θέση πρωτοτύπου εγγράφου και προσαρτώνται στο συμβολαιογραφικό έγγραφο χωρίς άλλες διατυπώσεις.

Μείωση ταλαιπωρίας και γραφειοκρατίας

Δεκάδες δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και έγγραφα που απαιτούνται σήμερα για τη μεταβίβαση ενός ακινήτου από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς όπως ΑΑΔΕ, Κτηματολόγιο, Τεχνικό Επιμελητήριο, Δήμους, ΕΦΚΑ θα συγκεντρώνονται με εξουσιοδότηση των ενδιαφερόμενων μερών προς τις υπηρεσίες και θα καταχωρίζονται στον φάκελο του ακινήτου που πρόκειται να μεταβιβαστεί, απαλλάσσοντας από την ταλαιπωρία τους φορολογούμενους.

Με αυτό το τρόπο οι φορολογούμενοι θα απαλλαγούν από τις επισκέψεις και την πολύωρη ταλαιπωρία σε Εφορία, Δήμους, Κτηματολόγιο, Πολεοδομία προκειμένου να υποβάλουν δια ζώσης το σχετικό αίτημα. Σήμερα απαιτούνται 17 δικαιολογητικά για να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση ενός ακινήτου αφού το συμβόλαιο θα πρέπει να συνοδεύεται από φορολογική ενημερότητα, πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ, πιστοποιητικό Δ.Ο.Υ. περί μη οφειλής φόρου κληρονομίας – δωρεάς, πιστοποιητικό για μη οφειλή προς Ο.Τ.Α., βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, κλπ.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας