ecopress
Με βασικούς πυλώνες τη βιώσιμη κινητικότητα, την εξοικονόμηση και παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, την εξοικονόμηση και επανάχρηση των υδάτινων πόρων και τον περιορισμό και ανακύκλωση... INCIRCLE: πέντε τουριστικές πόλεις της Μεσογείου «πιλότοι» κυκλικής οικονομίας

Με βασικούς πυλώνες τη βιώσιμη κινητικότητα, την εξοικονόμηση και παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, την εξοικονόμηση και επανάχρηση των υδάτινων πόρων και τον περιορισμό και ανακύκλωση των αποβλήτων, το  ευρωπαϊκό έργο INCIRCLE δοκιμάζει υφιστάμενες καλές πρακτικές σε 5 πόλεις-πιλότους: το Ρέθυμνο (Ελλάδα), τη Λάρνακα (Κύπρος), τη Χιμάρα (Αλβανία), την Πάλμα (Ισπανία) και το Γκόζο (Μάλτα).

Το ευρωπαϊκό έργο INCIRCLE (support INsular and low density areas in the transition towards a more CIRCuLar Economy) σχεδιάζει ένα πιο βιώσιμο μέλλον για τις ευάλωτες νησιωτικές και αραιοκατοικημένες περιοχές της Μεσογείου.

Ο τουρισμός αποτελεί αναμφίβολα την κινητήριο δύναμη της ελληνικής οικονομίας, καθορίζοντας ένα κρίσιμο μέρος του ΑΕΠ. Ωστόσο, οι μεγάλες τουριστικές ροές και η αυξημένη εποχική δραστηριότητα επιδρούν αρνητικά σε περιοχές με περιορισμένους φυσικούς πόρους. Τέτοιες περιοχές έχει παρατηρηθεί ότι είναι κυρίως τα νησιά και περιοχές με χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού, όπου η υπερεκμετάλλευση εξαντλεί τους διαθέσιμους πόρους. Προκύπτει, λοιπόν, μια ανισορροπία ανάμεσα στην ικανότητα των περιοχών να υποστηρίξουν με βιώσιμο τρόπο την τουριστική ροή και στην ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών των επισκεπτών και των τοπικών κοινοτήτων, με αποτελέσματα ενίοτε αρνητικά στους τομείς της περιβαλλοντικής ρύπανσης, της υπερκατανάλωσης και εξάντλησης φυσικών και ενεργειακών πόρων, αλλά και στο ίδιο το τουριστικό προϊόν.

Το έργο INCIRCLE, μέσω της διερεύνησης και εφαρμογής πρακτικών κυκλικής οικονομίας στον τομέα του τουρισμού, επιχειρεί να βελτιώσει την εμπειρία και τη διαβίωση τόσο των τουριστών όσο και των μόνιμων κατοίκων των νησιωτικών και αραιοκατοικημένων περιοχών. Βασισμένο σε αποτελέσματα προηγούμενων ερευνητικών έργων του προγράμματος InterregMED ερευνά νέες μεθόδους με σκοπό να καταφέρει να διαφυλάξει την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα των φυσικών πόρων, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, του τοπίου, της ταυτότητας και της ελκυστικότητας αυτών των περιοχών.

Με βασικούς πυλώνες τη βιώσιμη κινητικότητα, την εξοικονόμηση και παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, την εξοικονόμηση και επανάχρηση των υδάτινων πόρων και τον περιορισμό και ανακύκλωση των αποβλήτων, το INCIRCLE δοκιμάζει υφιστάμενες καλές πρακτικές σε 5 πόλεις-πιλότους: το Ρέθυμνο (Ελλάδα), τη Λάρνακα (Κύπρος), τη Χιμάρα (Αλβανία), την Πάλμα (Ισπανία) και το Γκόζο (Μάλτα).

Στην Ελλάδα, το INCIRCLE αναπτύσσει και εφαρμόζει μια ολοκληρωμένη στρατηγική κυκλικού τουρισμού για το Ρέθυμνο της Κρήτης, με στόχο την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε συνδυασμό με την Ηλεκτροκίνηση, μέσω της εγκατάστασης ηλιακών σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και ποδηλάτων. Παράλληλα, προμηθεύει την πόλη με 153 ξύλινους κάδους μικροαπορριμάτων, οι οποίοι τοποθετούνται σε 51 σημεία του Δήμου, έτσι ώστε να γίνεται διαχωρισμός των κοινών απορριμμάτων, των ανακυκλώσιμων και των πλαστικών. Κατά την τρέχουσα περίοδο ο Δήμος αναπτύσσει, επίσης, ένα Τοπικό Σχέδιο Δράσης για τον Κυκλικό Τουρισμό, το οποίο θα υλοποιήσει σταδιακά τα επόμενα χρόνια. Προσκαλεί, ακόμα, τις τοπικές επιχειρήσεις του τουρισμού να ενημερωθούν, να επιμορφωθούν και να αξιολογήσουν τις επιδόσεις τους στον τομέα της κυκλικής οικονομίας, τόσο στην παρούσα φάση, όσο και αφού εφαρμόσουν τις προτάσεις και τα συμπεράσματα του έργου.

Η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο του Έργου αναπτύσσει μια ολιστική «Περιφερειακή Στρατηγική Κυκλικού Τουρισμού», ενώ παράλληλα ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες και τις συνεργασίες μεταξύ των τοπικών φορέων για μια κυκλική οικονομία στον τουρισμό.

Στην Κύπρο, ο Δήμος της Λάρνακας έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο ποδηλατικών διαδρομών που διατρέχουν ολόκληρη την πόλη και καθιστούν πολλά σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος όπως Αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία, παραλιακά μέτωπα και κέντρα πολιτισμού, πλήρως προσβάσιμα με ποδήλατο.

Και οι τρεις παραπάνω ΟΤΑ αποτελούν μέλη του Δικτύου CIVINET Greece-Cyprus, το οποίο είναι το επίσημο ελληνόφωνο παράρτημα του ευρωπαϊκού Δικτύου CIVITAS. Στο πλαίσιο του INCIRCLE, έχει ρόλο Τεχνικής Υποστήριξης των ελληνόφωνων ΟΤΑ και Υπεύθυνου Επικοινωνίας του Έργου, φροντίζοντας για την εξωστρέφεια και τη δημοσιότητα των δράσεων όλων των εταίρων.

Το ευρωπαϊκό έργο INCIRCLE ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2019 και θα διαρκέσει 32 μήνες, ολοκληρώνοντας τις ενέργειές του τον Ιούνιο του 2022. Χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα InterregMED και πραγματοποιείται με τη συμμετοχή και σύμπραξη 14 εταίρων από 5 διαφορετικές χώρες της Μεσογείου.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Email: info@civinet.gr
Τηλ.: 210 77 10 979
Υπεύθυνος Έργου: Κοσμάς Αναγνωστόπουλος, Συντονιστής Δικτύου CIVINET

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας