ecopress
Επιμένουν οι ιδιοκτήτες στο αίτημα τους να  αποζημιωθούν να ιδιοκτήτες που έχασαν προθεσμίες πραγματοποιώντας αρχικές δηλώσεις Covid, προβάλλοντας το γεγονός, ότι δεν οφείλεται σε... Κουρεμένα ενοίκια: στο τραπέζι δεύτερη ευκαιρία για αρχικές δηλώσεις Covid

Επιμένουν οι ιδιοκτήτες στο αίτημα τους να  αποζημιωθούν να ιδιοκτήτες που έχασαν προθεσμίες πραγματοποιώντας αρχικές δηλώσεις Covid, προβάλλοντας το γεγονός, ότι δεν οφείλεται σε δικής τους υπαιτιότητα. Ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις στο ζήτημα της αποζημίωσης των ιδιοκτητών.

Με τρία αιτήματα προς το υπουργείο Οικονομικών επανέρχεται η ΠΟΜΙΔΑ ζητώντας, να ξεκαθαρίσουν τα γκρίζα σημεία στις αποζημιώσεις των ιδιοκτητών που αφήνουν εκτός χιλιάδες ιδιοκτήτες.  Με επιστολή της που υπογράφεται από τον πρόεδρο της κ. Στράτο Ι. Παραδιά και το γγ κ. Τάσο Βάππα, προς τον υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο και το διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γιώργο Πιτσιλή θέτει τρία νέα ζητήματα, τα δύο στερούν από τους ιδιοκτήτες ακινήτων την αποζημίωση των κουρεμένων ενοικίων. Ως εκ τούτου, αιτούνται:

*Να γίνουν δεκτές όχι μόνον διορθωτικές, αλλά και αρχικές δηλώσεις COVID για όλους τους μήνες του έτους 2020, και για όλους όσους ιδιοκτήτες έχασαν τις σχετικές προθεσμίες,

*Να καθοριστεί τουλάχιστον μηνιαία προθεσμία από την ενημέρωση των ιδιοκτητών για τα σφάλματα και τους λόγους απόρριψης των δηλώσεων COVID, και

*Να διευκρινιστεί αν είναι νόμιμες οι μειώσεις μισθωμάτων που επιβάλλουν οι υπεκμισθωτές στους ιδιοκτήτες ακινήτων, όταν τα μίσθια ακίνητα χρησιμοποιούνται από υπομισθωτές-τρίτους.

Να γίνουν δεκτές οι αρχικές δηλώσεις COVID

Όπως αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ, το Υπουργείο Εργασίας έδωσε κατ΄επανάληψη στους εργοδότες και εργαζόμενους το δικαίωμα, συχνά πολύμηνης, αναδρομικής υποβολής δήλωσης αναστολής σύμβασης εργασίας. Επίσης πολλοί επαγγελματίες κλπ. εκμεταλλευόμενοι τη δυνατότητα που τους δόθηκε, προέβησαν σε αναδρομικές αλλαγές ΚΑΔ που να τους εξασφαλίζουν μείωση ενοικίων. Όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι και επαγγελματίες σε όλη τη χώρα, ανακοίνωσαν στους εκμισθωτές τους ότι δικαιούνται μείωση ενοικίων, χωρίς την τήρηση καμιάς προθεσμίας, όποτε ήθελε ο καθένας και σε πολύ μεταγενέστερο χρόνο, όταν είχε ήδη παρέλθει για τους ιδιοκτήτες η προθεσμία για να υποβάλουν εκείνοι δήλωση COVID στην ΑΑΔΕ, παρακρατώντας αυθαίρετα τα ποσά των  μειώσεων από τα επόμενα μισθώματα και αδιαφορώντας για το ότι οι ιδιοκτήτες είχαν χάσει την προθεσμία και συνεπώς το δικαίωμα αποζημίωσής τους! Επίσης αριθμός ιδιοκτητών, προχωρημένης ηλικίας και ιδιαίτερα από την περιφέρεια αλλά και τον Απόδημο Ελληνισμό, δεν υπέβαλε δηλώσεις COVID λόγω πλήρους έλλειψης ενημέρωσης για τις δηλώσεις αυτές και τις εκάστοτε συντομότατες προθεσμίες υποβολής τους!

Επειδή είναι απαράδεκτη η ισχύς αποκλειστικών προθεσμιών μόνον για τους ιδιοκτήτες, όταν δεν ισχύουν για τους ενοικιαστές, πρέπει σήμερα  να προβλεφθεί ρητά όχι μόνον η δυνατότητα διόρθωσης υποβληθεισών δηλώσεων, αλλά και η δυνατότητα υποβολής αρχικών δηλώσεων COVID, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, για όλους όσους έχασαν τις εκάστοτε συντομότατες προθεσμίες, έτσι ώστε ουδείς να χάσει τη νόμιμη αποζημίωσή του, εξ αιτίας τυπικών σφαλμάτων και αβλεψιών είτε της Διοίκησης, είτε των διοικουμένων.

Μηνιαίες προθεσμίες δηλώσεων-διορθώσεων:

Η ΠΟΜΙΔΑ  επισημαίνει ότι πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος για τις διορθώσεις που αφορούν την περίοδο του 2020, ώστε να προλάβουν οι ιδιοκτήτες και ιδιαίτερα οι φοροτεχνικοί τους, πρώτα να ενημερωθούν για τα λάθη και στη συνέχεια να τα διορθώσουν, δεδομένου ότι σήμερα τρέχουν πολλές άλλες παράλληλες προθεσμίες πλήθους άλλων εφαρμογών. Γι’ αυτό ζητάει να οριστούν τουλάχιστον μηνιαίες προθεσμίες μετά την ενημέρωση, χωρίς καμιά παράταση.

Υπομισθώσεις ακινήτων. 

Τέλος, ζητάει να  διευκρινιστεί ρητά και κατηγορηματικά αν είναι νόμιμη η μείωση του μισθώματος που οφείλεται προς τον ιδιοκτήτη-αρχικό εκμισθωτή ακινήτου, από το μισθωτή του που το έχει υπεκμισθώσει σε τρίτο ο οποίος ασκεί «κλειστή» ή «πληττόμενη» επαγγελματική/ επιχειρηματική δραστηριότητα σε αυτό, έτσι ώστε να σταματήσουν οι μονομερείς και παράνομες περικοπές μισθωμάτων από τους υπεκμισθωτές σε βάρος των εκμισθωτών ακινήτων.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας