ecopress
Κρίσιμοι δείκτες που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση ούτως ώστε να προωθηθούν οι επενδύσεις που σέβονται τα κριτήρια ESG και... Kριτήρια ESG: «κλειδί» της καταναλωτικής εμπιστοσύνης

Κρίσιμοι δείκτες που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση ούτως ώστε να προωθηθούν οι επενδύσεις που σέβονται τα κριτήρια ESG και συμβάλλουν σε μια δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη, φαίνεται να αποτελεί το κλειδί για τους καταναλωτές. Τι αναφέρει έρευνα της EY, Long-Term Value and Corporate Governance Survey, στην οποία συμμετέχει και η Ελλάδα. Ποια είναι τα κλειδιά και οι δυσκολίες για τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα.

Τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και κριτήρια διακυβέρνησης συγκεντρώνουν ένα σύνολο μη χρηματοοικονομικών δεικτών επίδοσης που περιλαμβάνουν ζητήματα βιωσιμότητας, ηθικής και εταιρικής διακυβέρνησης, δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία στις επιχειρήσεων, ενισχύουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών απέναντί τους και ευνοούν νέες επενδυτικά σχέδια.

Βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς

Η έρευνα της EY, Long-Term Value and Corporate Governance Survey, στην οποία συμμετείχαν 200 υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη από 15 ευρωπαϊκές χώρες και 25 κλάδους, ανέδειξε, ότι η πανδημία ενίσχυσε τις προσδοκίες των καταναλωτών, των εργαζόμενων, των κυβερνήσεων και της ευρύτερης κοινωνίας, ότι οι επιχειρήσεις θα τεθούν επικεφαλής της προσπάθειας για θετικό κοινωνικό αντίκτυπο, περιβαλλοντική βιωσιμότητα και ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Αυτό εκτιμά  τουλάχιστον το ποσοστό 84% των ανώτατων στελεχών που συμμετείχαν στην έρευνα.

Ελλειψη επαρκούς δέσμευσης

Ωστόσο, 43% των ερωτηθέντων διαπιστώνουν έλλειψη επαρκούς δέσμευσης από τα διοικητικά συμβούλια, για λήψη αποφάσεων που ενσωματώνουν πλήρως κριτήρια ESG που θα δημιουργούσαν μακροπρόθεσμη αξία. Το 55% αναφέρουν ότι υπάρχει σημαντική διάσταση απόψεων μεταξύ των ηγετικών στελεχών των επιχειρήσεων, σχετικά με τον τρόπο εξισορρόπησης των βραχυπρόθεσμων προβληματισμών με τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το ποσοστό αυτό, εκτινάσσεται στο 68% στους προέδρους και στα μη εκτελεστικά μέλη των διοικητικών συμβουλίων.

Στελέχη από 15 ευρωπαϊκές χώρες και 25 κλάδους

Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 200 υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη από 15 ευρωπαϊκές χώρες και 25 κλάδους, διαπίστωσε μια απόκλιση μεταξύ, αφενός, των πλεονεκτημάτων της εταιρικής στρατηγικής ESG για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και, αφετέρου, της προθυμίας των ηγετών να την υποστηρίξουν μέσω της εταιρικής διακυβέρνησης. Το 66% των ηγετικών στελεχών θεωρούν, πρώτον, τη μακροπρόθεσμη αξία μέσω νέων προϊόντων και υπηρεσιών για θέματα ESG και, δεύτερον, την ανθεκτικότητα στους κινδύνους ESG, ως τα δύο κορυφαία πλεονεκτήματα της ενσωμάτωσης κριτηρίων ESG στην εταιρική τους στρατηγική. Παράλληλα, το 83% δήλωσαν ότι επιθυμούν την καθιέρωση υποχρεωτικών εταιρικών αναφορών για τις επιδόσεις σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης, με βάση διεθνή πρότυπα.

Σημαντική πρόοδος

Η πλειονότητα (82%) των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι οι οργανισμοί τους έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στην εφαρμογή των ελέγχων και των συστημάτων διαχείρισης κινδύνου, που απαιτούνται για την αντιμετώπιση σημαντικών κινδύνων ESG. Σύμφωνα με τα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα, οι δύο κορυφαίες προκλήσεις που εμποδίζουν τις επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στα θέματα ESG είναι, εξωτερικά, η βραχυπρόθεσμη οικονομική αβεβαιότητα (85%) και, εσωτερικά, η έλλειψη δέσμευσης από τα διοικητικά συμβούλια (43%).

Νέο μοντέλο

Η ανάλυση της EY διαπιστώνει ότι, εάν οι επιχειρήσεις θέλουν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τη διαχείριση των θεμάτων ESG, τα διοικητικά συμβούλια πρέπει να ενισχύσουν τη διακυβέρνησή τους με ένα νέο μοντέλο γύρω από τη λειτουργία, τη σύνθεση και τις δεξιότητες των μελών τους, καινοτόμες προσεγγίσεις ανταμοιβής και αμοιβών, καθώς και αποτελεσματικές αναφορές ESG, σε συνδυασμό με δέσμευση από την πλευρά των επενδυτών.

Ενίσχυση λόγω πανδημίας

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος,Παναγιώτης Παπάζογλου,  δήλωσε: «Η πανδημία έχει ενισχύσει σημαντικά τις προσδοκίες της κοινωνίας, των καταναλωτών, των εργαζόμενων, αλλά και των επενδυτών, για την προώθηση των θεμάτων που συνδέονται με το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση. Οι επιχειρήσεις προσπαθούν ενεργά να ανταποκριθούν σε αυτές τις προσδοκίες, όπως φάνηκε από την εμπλοκή τους στον διάλογο που αναπτύχθηκε γύρω από τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή στη Γλασκώβη, πέρυσι».

Μεγαλύτερη ευθυγράμμιση

Και προσθέτει: «Το ζητούμενο σήμερα είναι η μεγαλύτερη ευθυγράμμιση μεταξύ των διευθυντικών στελεχών – που αφουγκράζονται καλύτερα τις μακροπρόθεσμες ανησυχίες των καταναλωτών, των πελατών και των άλλων ενδιαφερομένων μερών – και των διοικητικών συμβουλίων, που εστιάζουν περισσότερο στις βραχυπρόθεσμες ανάγκες των μετόχων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από νέες προσεγγίσεις εταιρικής διακυβέρνησης και την καθιέρωση αναφορών ESG με βάση διεθνή πρότυπα, για μετρήσιμα, διάφανα και αξιόπιστα αποτελέσματα».

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας