ecopress
Η σύσταση νέας διεύθυνσης νομικού έργου λειτουργούντος κτηματολογίου δεν θα επιλύσει αλλά θα δημιουργήσει νέο κύκλο προβλημάτων στην διόρθωση λαθών της κτηματογράφησης και παράλληλα... Κτηματολόγιο: γιατί είναι λάθος η σύσταση νέας διεύθυνσης νομικού έργου

Η σύσταση νέας διεύθυνσης νομικού έργου λειτουργούντος κτηματολογίου δεν θα επιλύσει αλλά θα δημιουργήσει νέο κύκλο προβλημάτων στην διόρθωση λαθών της κτηματογράφησης και παράλληλα θα προκαλέσει πρόσθετα νομικά και υπηρεσιακά προβλήματα στο φορέα του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Με δεδομένο ότι η κτηματογράφηση σε πολλές περιοχές της χώρας έχει υποπέσει σε λάθη, τα λάθη αυτά βάση του άρθρου 18 του Ν. 4512/2018 διορθώνονται με έκδοση απόφασης από τον προϊστάμενο εκάστου γραφείου, ο οποίος καλείται μετά από  έλεγχο νομιμότητας να ασκήσει αρμοδιότητα όμοια με του δικαστή, γλυτώνοντας τον πολίτη από περεταίρω ταλαιπωρία, έξοδα και χρόνο. Και δεν μπορούν να λυθούν από νομικό που υπηρετεί σε οποιοδήποτε γραφείο ή οποιαδήποτε διεύθυνση.

Αυτά τονίζει το Σωματείο Εργαζομένων Κτηματολογίου Σ.Ε.ΚΤ εκφράζοντας την απόλυτη αντίθεση του στη διάταξη, που πρόκειται να  κατατεθεί περί σύστασης διεύθυνσης νομικού έργου λειτουργούντος κτηματολογίου στο ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολογιο, δημοσιοποιώντας ταυτοχρόνως έγγραφη τοποθέτηση, με την οποία εκφράζει την αντίθεση του στην ίδια διάταξη, το συνόλο των προϊστάμενων και των αναπληρωτών- υπαλλήλων του φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Οι λόγοι της αντίθεσης

Το Σ.Ε.ΚΤ. εκφράζει την απόλυτη αντίθεση του συνόλου των προϊστάμενων και των αναπληρωτών- υπαλλήλων του φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο, για τους  παρακάτω λόγους:

Όπως είναι γνωστό, οι δυνατότητές  των αναπληρωτών προϊστάμενων δεν έχουν αξιοποιηθεί πλήρως, καθώς  δεν έχουν μόνιμο δικαίωμα υπογραφής, παρά μόνο όταν απουσιάζει ο προϊστάμενος και για το λόγο αυτό είναι δυσχερής η τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων που έχουν δημιουργηθεί. Δίνοντας μόνιμο δικαίωμα υπογραφής στους αναπληρωτές και αξιοποιώντας καλύτερα τη θέση τους, δεν θα υπάρχει λόγος να δημιουργηθεί μια νέα διεύθυνση διότι:

Α) Θα υπάρξει άμεση εμπλοκή τους στην τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων μιας και είναι έμπειρο προσωπικό που γνωρίζει καλά την δουλειά του. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα,  η δημιουργία της νέας διεύθυνσης δεν θα επιφέρει άμεσα αποτελέσματα διότι οι νέοι νομικοί πρέπει να εκπαιδευτούν στον νομικό έλεγχο των πράξεων, οπότε μέχρι να γίνει αυτό θα περάσει τουλάχιστον ένα  6μηνο, κάτι του σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει τελικά το επιθυμητό αποτέλεσμα , στον τομέα της «αμεσότητας»

Β) Το προσωπικό του Φορέα (δικηγόροι, προϊστάμενοι, αναπληρωτές)  που μπορούν να διενεργήσουν νομικό έλεγχο ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 25. Είναι δηλαδή περισσότεροι από τους υπάλληλους που  απαιτείται να προσληφθούν. Επομένως θα πρέπει πρώτα να εξαντληθεί η απασχόληση όσων είναι ήδη ενταγμένοι στον φορέα.

Γ) Οι ήδη προσληφθέντες για τακτοποίηση εκκρεμοτήτων στα γραφεία δικηγόροι, καθώς και αναπληρωτές γραφείων που δεν έχουν τεράστιο φόρτο εργασίας, μπορούν να κάνουν έλεγχο και στις πράξεις  υποθηκοφυλακείων που είναι υπό ένταξη και είναι πιο πολλοί από τους 25 που θα στελεχώσουν τη νέα διεύθυνση

Δ) Θέματα που άπτονται νομικής τεκμηρίωσης, μετά από έλεγχο και απόρριψη από τον προϊστάμενο (πχ όταν ζητείται από τον συναλλασσόμενο να βάλει, μετά από αίτηση  πρόδηλου σφάλματος ο προϊστάμενος κυριότητα σε ιδιοκτήτη άγνωστου αγροτεμαχίου, αντί αυτός να προσφύγει δικαστικά για να εκδοθεί απόφαση), δεν μπορούν να λυθούν από νομικό που υπηρετεί σε οποιοδήποτε γραφείο ή οποιαδήποτε διεύθυνση. Τα παραπάνω απαιτούν νομοθετικές ρυθμίσεις, άρα όποια  διεύθυνση δημιουργηθεί δεν θα μπορεί να βασιστεί σε υπάρχουσα νομοθετική διάταξη προκειμένου λύσει τέτοιου είδους θέματα.   Εάν υπάρξει αλλαγή στη νομοθετική ρύθμιση, τότε έτσι κι αλλιώς οι προϊστάμενοι θα μπορούν να προχωρούν σε έκδοση θετικής απόφασης.

Ως εκ τούτου σας διαβιβάζουμε διαμαρτυρία με τις υπογραφές των προϊσταμένων, η οποία είναι βάσιμη και προς την κατεύθυνση της εξυπηρέτησης του πολίτη και παρακαλούμε να τύχει προσοχής από τους αρμόδιους υπουργούς κ. Κυριάκο Πιερρακάκη και κ. Θεόδωρο Λιβάνιο

Τι λέει η διοικητική ιεραρχία του Κτηματολογίου

Το κέιμενο με τίτλο: «ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ  ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», που υπογράφει το συνόλο των προϊστάμενων και των αναπληρωτών- υπαλλήλων του φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο έχει ως εξής:

Αξιότιμοι κύριοι, σχετικά με την διάταξη που πρόκειται να ψηφιστεί για την δημιουργία της ανωτέρω διεύθυνσης ελέγχου, έχουμε να σημειώσουμε τα εξής:

Η λειτουργία κάθε κτηματολογικού γραφείου για να είναι εύρυθμη πρέπει να διαθέτει ΑΡΚΕΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ, ήτοι τόσο του νομικού ελέγχου όσο και της καταχώρησης, της σάρωσης, του ταμείου είτε πρόκειται για γραφείο έδρας είτε για υποκατάστημα, αναλογικά με τον όγκο των εισερχομένων εγγράφων (όχι μόνο πράξεων αλλά και αιτήσεων που πρέπει να διεκπεραιωθούν με τη συνδρομή υπαλλήλου).

Επομένως το πρώτο και κυριότερο ζητούμενο είναι Η ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ ΙΚΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΚΕΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.

Όσον αφορά το θέμα του νομικού ελέγχου των εγγράφων κατά τη γνώμη μας ΕΙΝΑΙ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ, αν θέλουμε να δημιουργηθεί ένας φορέας που θα παράγει έργο το οποίο θα διορθώνει τα μέχρι σήμερα κακώς κείμενα και θα εξασφαλίζει και μελλοντικά το δικαίωμα ιδιοκτησία του κάθε πολίτη αυτής της χώρας.

Με δεδομένο ότι η κτηματογράφηση σε πολλές περιοχές της χώρας έχει υποπέσει σε λάθη, τα λάθη αυτά βάση του άρθρου 18 του Ν. 4512/2018 διορθώνονται με έκδοση απόφασης από τον προϊστάμενο εκάστου γραφείου, ο οποίος καλείται μετά από  έλεγχο νομιμότητας να ασκήσει αρμοδιότητα όμοια με του δικαστή, γλυτώνοντας τον πολίτη από περεταίρω ταλαιπωρία, έξοδα και χρόνο.

Επιπλέον, με δεδομένο το γεγονός ότι πρέπει για τη διασφάλιση στο διηνεκές των δικαιωμάτων των πολιτών, να  γίνεται ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ κάθε εγγραπτέας πράξης που έρχεται προς καταχώρηση στο κτηματολογικό φύλλο, η πράξη πρέπει να ελέγχεται από νομικό και όχι επαγγελματία άλλου είδους, κατά συνέπεια οι προϊστάμενοι και ο αναπληρωτές των κτηματολογικών γραφείων που προέρχονται από τους καταργημένους σύμφωνα με τον Ν 4512/2018 πρώην άμισθους υποθηκοφύλακες, είναι εντελώς απαραίτητοι για τη στελέχωση των γραφείων, γεγονός αδιαμφησβήτητο, καθώς «κουβαλάνε» εκτός από τη νομική γνώση και τη γνώση των ιδιαιτεροτήτων κάθε περιοχής στην οποία ασκούσαν τα καθήκοντά τους μέχρι την ένταξή τους στον Φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.

Για να γίνει ΑΜΕΣΑ αποσυμφόρηση όλων των γραφείων από τον μεγάλο όγκο των πράξεων και την καθυστέρηση έκδοση των πιστοποιητικών, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος   ότι όλες οι πράξεις που ελέγχονται από όσους νομικούς υποστηρικτές και να υπάρξουν σε κάθε γραφείο, όλα τα πιστοποιητικά που εκδίδονται επί των ηλεκτρονικά κατατεθημένων αιτήσεων και γενικά ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ο οποίος ευθύνεται και κατά συνέπεια πρέπει να ελέγχει πριν υπογράψει, επιπλέον δε σε περιοχές που υπάρχουν αρχειοφυλακεία μακρια από το γραφείο που βρίσκεται ο προϊστάμενος πρέπει ο ίδιος να μεταβαίνει για την υπογραφή των βιβλίων

Να σημειωθεί εδώ το γεγονός, ότι λειτουργούν σήμερα  γραφεία του  ΦΟΡΕΑ που δεν έχουν αναπληρωτή προϊστάμενο πρώην άμισθο υποθηκοφύλακα, ούτε άλλον νομικό, οπότε δεν μπορεί ο προϊστάμενος να απουσιάσει ακόμα και αν αρρωστήσει γιατί δεν είναι δυνατόν κάποιος άλλος να ασκήσει τα καθήκοντά του, να βγάλει αποφάσεις προδήλου, να λύσει νομικά θέματα κλπ

Ο τρόπος που πρέπει να προταθεί είναι:

Α) άμεση υλοποίηση του Ν. 4512/2018  για στελέχωση των γραφείων ΕΔΡΑΣ με νομικό, τεχνικό και διοικητικό τμήμα

Β) ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ διορισμός αναπληρωτών προϊσταμένων σε κάθε γραφείο (υποκατάστημα) , τόσων όσων απαιτούνται ανάλογα με τον αριθμό εισερχομένων εγγράφων και εν γένει πράξεων με νόμιμο δικαίωμα υπογραφής των αναπληρωτών, ώστε ο προϊστάμενος κάθε γραφείου να απεγκλωβιστεί από τον έλεγχο ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  και να διαμοιραστεί έτσι η εργασιακή ύλη ώστε να είναι εφικτή η γρήγορη και σωστή επεξεργασία της και η έκδοση πιστοποιητικών σε σύντομο χρόνο για την ασφάλεια των συναλλαγών και την εξυπηρέτηση των πολιτών

Γ) Η νομική διεύθυνση που θα συσταθεί πρέπει να λειτουργεί με αρμοδιότητες που δεν έχουν σκοπό την τελική κατάργηση των περιφερειακών γραφείων του φορέα, με το να διενεργείται νομικός έλεγχος από νομικούς της διεύθυνσης αντί για τους νομικούς (προϊσταμένους και αναπληρωτές των γραφείων) οδηγώντας σταδιακά στον εκτοπισμό τους.

Ενδεικτικά προτείνεται στις αρμοδιότητές της: α) παροχή βοήθειας  στα γραφεία που έχουν μεγάλο όγκο εργασιών, με το να διενεργεί νομικό έλεγχο σε εκκρεμείς πράξεις που έχουν σωρευτεί στα γραφεία, β) έλεγχος εκκρεμών πράξεων σε γραφεία που πρόκειται να ενταχθούν στον ΦΟΡΕΑ και πριν την ένταξή τους σε αυτόν, γ) στάδιο εξέτασης της τυχόν απόρριψης που έχει λάβει η πράξη από τον προϊστάμενο, πριν την προσφυγή του κάθε πολίτη στα δικαστήρια  κατά της ανωτέρω απόφασης

Οι υπογράφοντες

Μέξη  Σοφία

Λαδοπούλου Αναστασία

Κουκουλιάτας Νέστορας

Σιακκή Αγγελική

Σοφιανού Φανή

Λέλου Ακριβή

Αλευρούδη Ελένη

Κωστοπούλου Σοφία

Μιχόπουλος Ιωάννης

Κουρή Αγγελική

Μπέλλη Ζωή

Τεπελίδου Θεοδώρα

Ξύδη Παναγιώτα

Βρύνιου Χριστίνα

Καροφύλλη Κατερίνα

Κοκκάλα Κατερίνα

Τσούτη Μαρία Αγγελική

Κυριακάκη Ελένη

Λάγαρη Χριστίνα

Μουρτζούκος Αντώνης

Παππά Αγλαϊα

Τσιάπα Κλειώ

Γάββαρης Σαράντος

Δρίβα Ειρήνη

Ρακιντζή Ειρήνη

Λαχανόπουλος Αντώνης

Μπουρενίν Κυριακή

Ξεκαλάκη Γεωργία

Πέππα Κατερίνα

Δαϊτση Ξένια

Γκιζλή Βαρβάρα

Αποστολόπουλος Ευάγγελος

Δημητρέλλου Πέγκυ

Σαββιλωτίδου Μαρία

Λιβάνιος Στέλιος

Προδρομίτη Ζωή

Βασδάρη Πηνελόπη

Δεληδημήτρη Μαρία

Σαρηγιαννη Ελένη

Ρούσση Φανή

Πάσχου Χάιδω

Πουλτσίδου Δήμητρα

Αγγέλη Ελένη

Μπιρμπίλη Παρασκευή

Τοράκη Κατερίνα

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας