ecopress
Την επένδυση σχεδόν 84 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στην ολοκλήρωση του ελληνικού Κτηματολογίου, για την κάλυψη 4.000 περαιτέρω περιοχών,... Κτηματολόγιο: Που πάνε τα 84 εκατ. ευρώ, που ενέκρινε η ΕΕ 

Την επένδυση σχεδόν 84 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στην ολοκλήρωση του ελληνικού Κτηματολογίου, για την κάλυψη 4.000 περαιτέρω περιοχών, μεταξύ άλλων σε αγροτικές και ορεινές περιοχές, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Μια σύγχρονη χώρα χρειάζεται ένα αξιόπιστο κτηματολόγιο. Το ελληνικό Κτηματολόγιο δεν αποτελεί μόνο ένα ουσιαστικό εργαλείο για τον συνεκτικό χωροταξικό σχεδιασμό και τη χάραξη περιβαλλοντικής πολιτικής. Θα παρέχει επίσης μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου στους Έλληνες πολίτες σχετικά με τα δικαιώματα ιδιοκτησίας τους, καθώς και πιο αξιόπιστα στοιχεία σε κρατικές υπηρεσίες και επενδυτές», δήλωσε σχετικά η επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής Κορίνα Κρέτσου, προσθέτοντας ότι «αυτό το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο θα συμβάλει επίσης στην προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων στη χώρα».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, η επένδυση αυτή θα καλύψει το τελευταίο στάδιο του έργου κατάρτισης ψηφιακού κτηματολογίου, που θα περιλαμβάνει 38 εκατομμύρια ενεργών τίτλων ιδιοκτησίας στη χώρα, ενώ ήδη η ΕΕ συγχρηματοδοτεί έργα χαρτογράφησης και ψηφιακού εξοπλισμού και λογισμικού, έχοντας επενδύσει από το 2000 57 εκατ. ευρώ.

Το κτηματολόγιο θα ολοκληρωθεί σε ένα μεγάλο βαθμό μέχρι τα μέσα του 2021, ένα μέτρο που συμπεριλαμβανόταν και στα προγράμματα στήριξης. «Οι απαιτήσεις αυτές επαναλαμβάνονται στις συγκεκριμένες δεσμεύσεις που ανέλαβε η Ελλάδα τον Ιούνιο του 2018 σε σχέση με τον μηχανισμό ενισχυμένης εποπτείας, γεγονός που τονίζει τη σημασία του έργου για την ελληνική οικονομία», αναφέρει η ανακοίνωση της Επιτροπής.

Τέλος, σύμφωνα με την Επιτροπή, οι οργανωτικές αλλαγές που είναι αναγκαίες για να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Κτηματολογίου βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης, ενώ κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών οι εμπειρογνώμονες της Παγκόσμιας Τράπεζας έχουν συνδράμει τις ελληνικές αρχές στην προπαρασκευή της διακυβέρνησης και της λειτουργίας του Κτηματολογίου και των σχετικών θεσμικών μεταρρυθμίσεων, στο πλαίσιο σύμβασης τεχνικής βοήθειας που χρηματοδοτείται από την Επιτροπή.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Από το ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

“Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020, εγκρίθηκε στις 23-1-2019 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η συγχρηματοδότηση του μεγάλου έργου του Ελληνικού Κτηματολογίου για την κτηματογράφηση του υπολοίπου της χώρας. Συγκεκριμένα, το έργο με τίτλο «Σύνταξη των προσωρινών κτηματολογικών υποβάθρων και δημιουργία της κτηματολογικής βάσης δεδομένων ανάρτησης σε περιοχές της τετάρτης γενιάς κτηματογραφήσεων», επιλέξιμης δαπάνης 320 εκατομμυρίων ευρώ, συγχρηματοδοτείται για το ποσό των 83,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Η τέταρτη γενιά κτηματογράφησης (ΚΤΙΜΑ-16), που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη με τη συλλογή δηλώσεων σε 40 περιφερειακές ενότητες από τον περασμένο Νοέμβρη, αφορά την κτηματογράφηση 16,5 εκατομμυρίων δικαιωμάτων σε μια έκταση που αντιστοιχεί στο 63% της συνολικής έκτασης της χώρας, ολοκληρώνοντας έτσι το Εθνικό Κτηματολόγιο.

Η απόφαση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναγνωρίζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τη σημασία και την προτεραιότητα που έχει για τη χώρα το έργο του Εθνικού Κτηματολογίου, ως εργαλείου για την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τον πολίτη, με γνώμονα τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος. Παράλληλα δε, επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον σχεδιασμό και την μέχρι τώρα πορεία υλοποίησης του έργου από τον Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας