ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Χάθηκε  η αρμοδιότητα  των Πολεοδομιών να προβαίνουν σε ανάκληση οικοδομικών αδειών, ακόμη και όταν γίνονται καταγγελίες για πολεοδομικές παραβάσεις ή σε... Πολεοδομίες: Ανατροπή στις ανακλήσεις οικοδομικών αδειών     

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Χάθηκε  η αρμοδιότητα  των Πολεοδομιών να προβαίνουν σε ανάκληση οικοδομικών αδειών, ακόμη και όταν γίνονται καταγγελίες για πολεοδομικές παραβάσεις ή σε κοινή θέα εξόφθαλμες οικοδομικές αυθαιρεσίες στον τομέα ευθύνης τους.

Έγγραφο ντοκουμέντο, που φέρνει στο φως το ecopress,  της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, προς τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του ΥΠΕΝ επισημαίνει ότι στο πλαίσιο λειτουργίας του νέου συστήματος ηλεκτρονικής έκδοσης αδειών e- adeies, η νευραλγική αρμοδιότητα ανάκλησης οικοδομικών αδειών δεν προβλέπεται πλέον για τις Πολεοδομικές Υπηρεσίες  και καλεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να αντιμετωπίσει το θέμα με την  έκδοση σχετικών οδηγιών ή τυχόν νομοθετικής ρύθμισης.

Το θέμα αναδείχθηκε από την Πολεοδομία του Δήμου Αθήνας (Διεύθυνση Δόμησης, Τμήμα έκδοσης Αδειών), η οποία έθεσε αρμοδίως ερώτημα προς την Αποκεντρωμένη Διοόικηση, με θέμα «αρμοδιότητα ανάκλησης διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν βάσει του ν. 4495/17», ενώ σχετική παρέμβαση άσκησε και η ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με τη σειρά της  πήρε θέση, επισημαίνοντας ουσιαστικά την ανάγκη ενεργοποίησης  των Πολεοδομιών ως ελεγκτικού μηχανισμού της πολιτείας.

Μπαράζ καταγγελιών

Η Πολεοδομία του Δήμου Αθήνας γίνεται γνωστό από αρμόδιες πηγές ότι λόγω της γνωστής έκρηξης οικοδομικής δραστηριότητας για τουριστικές εκμεταλλεύσεις  δέχεται το τελευταίο διάστημα μπαράζ καταγγελιών και αιτήσεων αναστολής οικοδομικών εργασιών για πολεοδομικές αυθαιρεσίες και παραβάσεις στο κέντρο της Αθήνας.

Πρόκειται για καταγγελίες οι οποίες αφορούν ιδίως σε ανεγέρσεις η ανακαινίσεις  πολυορόφων κτιρίων, χωρίς εγκρίσεις (αρχαιολογικές κλπ), χωρίς άδειες ή με εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας για μεγάλης έκτασης οικοδομικές εργασίες, παραβιάσεις των διαγραμμάτων δόμησης, καταστρατήγηση των νόμιμων προβλέψεων υλοποίησης είτε εξαγοράς θέσεων στάθμευσης σε αλλαγές χρήσεις και για πλήθος άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή για σωρεία καταστρατηγήσεων του νόμου, που σημαίνουν μεγάλο πάρτι πολεοδομικών αυθαιρεσιών στην καρδιά της πρωτεύουσας, μαζί με μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή από τα ταμεία του κράτους.

Στο έγγραφο της  προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής η Πολεοδομία του Δήμου Αθήνας σχετικά σημειώνει ότι «έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία μας αιτήσεις ανάκλησης διοικητικών πράξεων (ηλεκτρονικών οικοδομικών αδειών κατηγορίας 3 και Ε.Ε.Δ.Μ.Κ.) που εκδόθηκαν βάσει του Νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/03.11.2017 τεύχος A’). Οι παραπάνω άδειες δεν ελέγχονται από υπάλληλο της Υπηρεσίας μας και εκδίδονται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος e-άδειες» Και επί της ουσίας θέτει το ερώτημα εάν η Πολεοδομία μπορεί να ανακαλέσει οικοδομική άδεια, που η ίδια δεν έχει εκδώσει.

Αποκαλυπτικά έγγραφα

Τα έγγραφα της αλληλογραφίας της  Πολεοδομία του Δήμου Αθήνας προς τη Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και αυτής με τη σειρά της  προς το ΥΠΕΝ είναι αναλυτικά και κατατοπιστικά για το θέμα, που έχει ανακύψει. Αναλυτικά αναφέρουν τα ακόλουθα:

  • Πολεοδομία του Δήμου Αθήνας, προς τη  Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

«Θέμα: Αρμοδιότητα ανάκλησης διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν βάσει του ν. 4495/17

Έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία μας αιτήσεις ανάκλησης διοικητικών πράξεων (ηλεκτρονικών οικοδομικών αδειών κατηγορίας 3 και Ε,Ε.Δ.Μ.Κ.) που εκδόθηκαν βάσει του Νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/03.11.2017 τεύχος A’). Οι παραπάνω άδειες δεν ελέγχονται από υπάλληλο της Υπηρεσίας μας και εκδίδονται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος e-άδειες.

Η Υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

1)Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/99 τεύχος Α’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με τίτλο: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα το άρθρο 21:

«Άρθρο 21 Ανάκληση

ί Αρμόδιο για την ανάκληση ατομικής διοικητικής πράξης όργανο είναι εκείνο που την εξέδωσε ή που είναι αρμόδιο για την έκδοση της.»

2)Αποφάσεις του ΣΤΕ με αριθμούς ΣτΕ Ολομέλεια 1581/2010 και ΣτΕ Τμήμα Γ 865/2009, στις οποίες υιοθετείται η παραπάνω νομοθεσία:

α)Στην απόφαση με αριθμό ΣτΕ Ολομέλεια 1581/2010 αναφέρεται:

  1. Επειδή, εξάλλου, στο άρθρο 21 παρ. 1 του ως άνω Κωδικό Διοικητικής Διαδικασίας ορίζεται ότι αρμόδιο για την ανάκληση ατομικής διοικητικής πράξης όργανο είναι εκείνο που την εξέδωσε ή που είναι αρμόδιο για την έκδοσή της». Η διάταξη αυτή, αναθέτουσα την αρμοδιότητα ανακλήσεως ατομικής διοικητικής πράξεως είτε στο όργανο που την εξέδωσε είτε στο όργανο το οποίο, κατά τον χρόνο της ανακλήσεως, είναι αρμόδιο για την έκδοσή της, δεν συναρτά, κατά το σαφές γράμμα της, την εν λόγω αρμοδιότητα ανακλήσεως ούτε προς την, κατά τον χρόνο εκδόσεως της ανακαλούμενης, αρμοδιότητα του εκδόντος αυτήν οργάνου ούτε προς συγκεκριμένους λόγους ανακλήσεως.»

β)Στην απόφαση με αριθμό ΣτΕ Τμήμα Γ 865/2009 αναφέρεται: ί. Επειδή, κατά γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, η αρμοδιότητα για ανάκληση διοικητικής πράξεως ανήκει στο διοικητικό όργανο, το οποίο, κατά το χρόνο ανακλήσεως είναι αρμόδιο για την έκδοση της εγκαλούμενης πράξεως (ΣτΕ 123, 2080/08, 3678/07, 1894/01, 1428/2000, 2403/97, Ολομ.), κατά δε την

διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 21 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας που κυρώθηκε με άρθρο πρώτο τ ν. 2690/1999 (Λ’ 45), «Αρμόδιο για την ανάκληση ατομικής διοικητικής πράξης όργανο είναι εκείνο που την εξέδωσε ή που είναι αρμόδιο για την έκδοσή της».

Θεωρεί ότι, δεν αποτελεί εκδούσα αρχή των ανωτέρω διοικητικών πράξεων και βάσει των προαναφερθέντων α7Κ)φάσεων του ΧΤΕ και του Νόμου 2.690/99 δεν δύναται να προβεί στην ανάκληση αυτών. :Παρακαλούμε για τις απόψεις· σας για. το ως άνω θέμα».

  • Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, προς τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του ΥΠΕΝ.

«Θέμα: «Αρμοδιότητα ανάκλησης διοικητικών πράξεων (ψηφιακών οικ, αδειών κατηγορίας 3), που εκδόθηκαν με βάση το ν,4495/17».

Σχετ.: α, η με αρ. πρωτ. 4812/17.01.19 επιστολή της Ε.ΜΔ.Υ.Δ.Α.Σ. Αττικής

β. το με αρ. πρωτ. 27493/28,01.19 έγγραφο της Υ.ΔΟΜ. του Δήμου Αθηναίων

. Με την πιο πάνω (α).σχετική επιστολή Ε.Μ.Δ.Υ.ΔΛΣ. Αττικής, αλλά και το (β) σχετικό έγγραφο της Υ.ΔΟΜ, του Δήμου Αθηναίων, τίθενται ζητήματα, τα οποία αφορούν στη διοικητική διαδικασία, στην οποία υπόκεινται or πράξεις .πως εκδίδονται από το ψηφιακό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών e-Άδειες, ως προς τη δυνατότητα ή μη ανάκλησής τους, εφ’ όσον δεν θα έχουν εκδοθεί από την Υ.ΑΟΜ,

Σάς διαβιβάζουμε τα (α) και (β) σχετικά και παρακαλούμε να εξετάσετε το ενδεχόμενο έκδοσης σχετικών οδηγιών ή τυχόν νομοθετικής ρύθμισης, καθ’ όσον συμφωνούμε με τις απόψεις, που εκφράζονται με αυτά».

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας