ecopress
Εμπόδια στην υλοποίηση συμβάσεων τεχνικών έργων, στα Δημόσια Έργα και στις ιδιωτικές οικοδομές, προκαλεί μεγάλη αύξηση στις τιμές βασικών υλικών, η οποία κυμαίνεται το... Μεγάλες αυξήσεις οικοδομικών υλικών μπλοκάρουν τα τεχνικά έργα  

Εμπόδια στην υλοποίηση συμβάσεων τεχνικών έργων, στα Δημόσια Έργα και στις ιδιωτικές οικοδομές, προκαλεί μεγάλη αύξηση στις τιμές βασικών υλικών, η οποία κυμαίνεται το τελευταίο εξάμηνο από 15 έως 75%, ενώ το φαινόμενο αυτό, της αύξησης των τιμών των οικοδομικών υλικών δεν φαίνεται να αποκλιμακώνεται, αλλά αντιθέτως εντείνεται.

Το πρόβλημα επισημαίνουν προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με κοινή επιστολή τους και οι πέντε εργοληπτικές οργανώσει της χώρας (ΣΤΕΑΤ, ΣΑΤΕ, ΠΕΣΕΔΕ, ΠΕΔΜΗΕΔΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ), τονίζοντας ότι «οι εργοληπτικές επιχειρήσεις καλούνται να ολοκληρώσουν συμβάσεις, που κοστολογήθηκαν και συμβασιοποιήθηκαν σε προγενέστερο χρόνο, χωρίς να έχουν την δυνατότητα να απορροφήσουν τις αυξήσεις αυτές και νομοτελειακά οδηγούνται σε οικονομική ασφυξία και αδυναμία ολοκλήρωσης των έργων».

Αντίστοιχο πρόβλημα υπάρχει και στον ιδιωτικό κατασκευαστικό τομέα, με επιπτώσεις στην υλοποίηση μεγάλων και μικρότερων ιδιωτικών οικοδομικών έργων, με κατασκευαστικά συμβόλαια ενώ συνολικά το κόστος των κατασκευών επιβαρύνεται τόσο από την μεγάλη  αύξηση των οικοδομικών υλικών όσο και από τις επιπτώσεις της παρατεταμένης υγειονομικής κρίσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των εργοληπτικών οργανώσεων το τελευταίο εξάμηνο  έχει καταγραφεί ιδιαίτερα σημαντική αύξηση στις τιμές βασικών υλικών, όπως τα μέταλλα (σίδηρος, χαλκός αλουμίνιο), τα πλαστικά (PVC, πολυαιθυλένιο κλπ.), το πετρέλαιο και τα παράγωγά του (κυρίως καύσιμα και ασφαλτικά).

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στα παρακάτω υλικά έχουν προκύψει, το τελευταίο εξάμηνο, αυξήσεις της τάξεως από +15% έως + 75% :

 • Τσιμέντο χύδην και σε σάκκους
 • Οικοδομικός σίδηρος
 • Μορφοσίδηρος
 • Σιδηροσωλήνες
 • Σιδηρά εξαρτήματα διάφορα
 • Μονωτικά υλικά
 • Έτοιμα επιχρίσματα
 • Κόλλες διαφόρων ειδών
 • Χρώματα
 • Ασφαλτόπανα
 • Ξυλεία πριστή
 • Ξυλεία πελεκητή
 • Αλουμίνια και εξαρτήματα τους
 • Πλαστικές σωλήνες και εξαρτήματα
 • Τζάμια
 • Καλώδια ηλεκτρολογικά
 • Εποξειδικά (εφαρμογή στα β. δάπεδα)
 • Κόλλα πλακιδίων
 • Μεμβράνες συνθετικές
 • Στηθαία ασφαλείας από χάλυβα
 • Πινακίδες σήμανσης, κολωνάκια κλπ.

Οι εργοληπτικές οργανώσεις με την κοινή επιστολή τους προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή και τον γενικό γραμματέα Δημοσίων Έργων Γιώργο Καραγιάννη σημειώνουν πως επανέρχονται στο θέμα, καθώς με μία σειρά επιστολών τους από τις αρχές του έτους τους έχουν ενημερώσει για την σημαντική αύξηση των τιμών υλικών αναγκαίων για την υλοποίηση των δημοσίων έργων, που συντελείται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο από το καλοκαίρι του 2020.

Επισημαίνουν ότι «ως αποτέλεσμα της μεγάλης αύξησης των βασικών οικοδομικών υλικών, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις καλούνται να ολοκληρώσουν συμβάσεις, που κοστολογήθηκαν και συμβασιοποιήθηκαν σε προγενέστερο χρόνο, χωρίς να έχουν την δυνατότητα να απορροφήσουν τις αυξήσεις αυτές και νομοτελειακά οδηγούνται σε οικονομική ασφυξία και αδυναμία ολοκλήρωσης των έργων».

Ταυτόχρονα επισημαίνουν ότι «όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι δυνατόν να ανταποκριθεί ο εργοληπτικός κόσμος στο νέο οικονομικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί κυρίως λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του Covid-19 στην παγκόσμια αγορά. Στο σημείο αυτό, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, ο κατασκευαστικός κλάδος και όλες οι εργοληπτικές επιχειρήσεις παρέμειναν ενεργές καθ όλη τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης, συνεισφέροντας σημαντικά στην στήριξη της εθνικής μας οικονομίας σε μία τόσο κρίσιμη για την Χώρα μας περίοδο».

Ορισμός συντελεστών αναθεώρησης

Οι εργοληπτικές οργανώσεις αναφέροντας ότι «το φαινόμενο αυτό, που παρατηρείται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, δεν φαίνεται να αποκλιμακώνεται, αλλά αντιθέτως εντείνεται. Για το λόγο αυτό, και υπό τις ανωτέρω προβλέψεις επιβάλλεται ο ορισμός συντελεστών αναθεώρησης για την έν τινι μέτρω κάλυψη των σημαντικών μεταβολών και αυξήσεων, που έχουν επέλθει στις τιμές των βασικών υλικών όπως εξάλλου προβλέπεται από την Νομοθεσία». Συγκεκριμένα ζητούν:

-«Με δεδομένο ότι, η πλήρης λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Τεχνικών Προδιαγραφών – που θα αντιμετωπίσει οριστικά τέτοια φαινόμενα σφοδρών μεταβολών του οικονομικού περιβάλλοντος – θα απαιτήσει σημαντικό χρόνο, ο ορισμός συντελεστών αναθεώρησης μπορεί, σύμφωνα με προβλέψεις του νόμου, να γίνει με μόνη την απόφαση του Υπουργού Υποδομών και μεταφορών, που εκδίδεται με μόνη την διαπίστωση «μεγάλης απόκλισης απο τις τιμές του τριμήνου δημοπρατησης» από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών (βλ. την παράγραφο 23 εδ. γ’ άρθρο 153 ν4412/2016, όπως ισχύει σήμερα). Ως, δε, αρμόδια υπηρεσία μπορεί να θεωρηθεί η Επιτροπή Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων».

Οι εργοληπτικές οργανώσεις καταλήγουν στην κοινή επιστολή τους αναφέροντας ότι: «παρακαλούμε τον Υπουργό να πάρει άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα για να συνεχιστεί η απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων και να εξασφαλισθεί η βιωσιμότητα των αναδόχων επιχειρήσεων, ώστε να μην διακυβευτεί η εργασία χιλιάδων εργαζομένων, η ολοκλήρωση σημαντικών δημόσιων έργων και η εθνική προσπάθεια για ανάκαμψη».

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας