ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Μετ΄εμποδίων κινείται η διαδικασία για τη σύσταση των ειδικών επταμελών επιτροπών, που θα λάβουν αποφάσεις για την τύχη των επικινδύνως ετοιμόρροπων... Μετ΄εμποδίων οι επιτροπές για ετοιμόρροπα κτίρια-πρόσκληση ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Μετ΄εμποδίων κινείται η διαδικασία για τη σύσταση των ειδικών επταμελών επιτροπών, που θα λάβουν αποφάσεις για την τύχη των επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων σε όλη τη χώρα, καθώς για τους μηχανικούς που θα τις στελεχώσουν προβλέπονται χαμηλές αποζημιώσεις συμμετοχής στις συνεδριάσεις, αυτοψίες σε μεγάλες γεωγραφικές ενότητες και βαριές διαδικασίες για την υποβολή αίτησης συμμετοχής, με πολλά δικαιολογητικά και «πόθεν έσχες».

Παρά τις δυσκολίες, που έχουν εντοπιστεί και γίνονται συνεννοήσεις με το υπουργείο Περιβάλλοντος και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, που έχουν σχετική αρμοδιότητα, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων  Σχολών –Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων , όπως τονίζει ο Δημήτρης Ξυνομηλάκης, πρόεδρος του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στο ecopress,  εξέδωσε «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις Ειδικές Επιτροπές Επικινδύνως Ετοιμόρροπων (Ε.ΕΠ.ΕΤ.)» και ενθαρρύνει τη συμμετοχή των αρχιτεκτόνων στις συγκεκριμένες επιτροπές, τονίζοντας τον σημαντικό ρόλο τους για τις αποφάσεις που θα λαμβάνονται και τη σημασία της συμμετοχής των αρχιτεκτόνων στη συνολική διαχείριση των θεμάτων της αρχιτεκτονικής και του δομημένου περιβάλλοντος.

Σημειώνεται ότι με νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε στη Βουλή, συστήνονται κοινές επταμελής επιτροπές επικινδύνως ετοιμόρροπων, στο πλαίσιο συνεργασίας των υπουργείων ΥΠΕΝ και Πολιτισμού, οι οποίες θα διενεργήσουν εκτεταμένες αυτοψίες και θα λάβουν αποφάσεις για τη διατήρηση, τη λήψη μέτρων ή την οριστική κατεδάφιση χιλιάδων κτιρίων, σε όλη της χώρα. Για τις τριμελής επιτροπές, που λειτουργούσαν μέχρι τώρα με σχετικό αντικείμενο, σημειώνεται ότι έχει λήξει η θητεία τους.

Για τον ΣΑΔΑΣ -ΠΕΑ, το θέμα της αμοιβής των μελών των επιτροπών επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων παραμένει ανοιχτό, σημειώνει ο Δημήτρης Ξυνομηλάκης, αναφέροντας ότι με τα μέχρι τώρα δεδομένα αυτές κινούνται στα επίπεδα των προβλεπόμενων αποζημιώσεων για τη συμμετοχή μελών σε Συμβούλια Αρχιτεκτονικής  (της τάξης των 20 έως 30 ευρώ ανά συνεδρίαση),  ενώ αυτές  καταβάλλονται με πολύ μεγάλες καθυστερήσεις  και σε ορισμένες περιπτώσεις καθόλου.

Για τις νέες επιτροπές  επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων ανακύπτει και θέμα χρόνου αλλά και μεγάλου κόστους για μετακινήσεις αυτοψιών, καθώς οι νέες επιτροπές με σημείο αναφοράς  τις Αποκεντρωμένες  Διοικήσεις θα καλύπτουν συνολικά οκτώ  μεγάλες γεωγραφικές περιοχές σε όλη τη χώρα. Για παράδειγμα η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα, θα καλύπτει ολόκληρη την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία. Σχετικά εκπρόσωποι των αποκεντρωμένων Διοικήσεων διαμηνύουν στον ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ότι προτίθενται να διαθέτουν οχήματα και έξοδα κίνηση,  για τις αυτοψίες των μελών των επιτροπών.

-«Κάνουμε προσπάθειες και συνεννοήσεις να βελτιώσουμε τους όρους της συμμετοχής και ταυτοχρόνως ενθαρρύνουμε την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής των αρχιτεκτόνων σε αυτές», τονίζει ο πρόεδρος του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ. Ο ίδιος σημειώνει ότι οι αρχιτέκτονες είναι οι κατ΄ εξοχήν αρμόδιοι για να συμμετέχουν στις συγκεκριμένες επιτροπές και θα πρέπει με την εκδήλωση συμμετοχής τους να αποτρέψουν κάθε ενδεχόμενο εκούσιου η ακούσιου αποκλεισμού τους. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι θα είναι πολύ κακή εξέλιξη να συγκροτηθούν οι επιτροπές για τα ετοιμόρροπα κτίρια χωρίς αρχιτέκτονες και  σημειώνει πως εάν δεν υπάρξει εκδήλωση ενδιαφέροντος οι επιτροπές θα στελεχωθούν από άλλες ειδικότητες και υπηρεσιακούς παράγοντες του δημοσίου.

 Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις Ειδικές Επιτροπές Επικινδύνως Ετοιμόρροπων (Ε.ΕΠ.ΕΤ.) του Ν. 4787/2021 (ΦΕΚ 44/Α) του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ έχει ως εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων έχοντας υπόψη του τον Ν. 4787/2021 (ΦΕΚ 44/Α), άρθρο 23:

«1. Με απόφαση του Συντονιστή εκάστης Αποκεντρωμένης Διοίκησης συγκροτείται στην έδρα αυτής, επταμελής Ειδική Επιτροπή Επικινδύνως Ετοιμόρροπων (Ε.ΕΠ.ΕΤ.), η οποία, κατόπιν πρόσκλησης της Υπηρεσίας Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) του οικείου Δήμου, εξετάζει τις περιπτώσεις κτισμάτων που πιθανολογούνται από την Υ.ΔΟΜ. ως επικινδύνως ετοιμόρροπα, κατά την έννοια του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 13/1929 (Α’ 153) και είναι προγενέστερα των εκάστοτε τελευταίων εκατό ετών ή ευρίσκονται πλησίον μνημείου ή εντός ή πλησίον αρχαιολογικού χώρου ή ιστορικού τόπου ή τόπου ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, κατά το άρθρο 1 του ν. 1469/1950 (Α’ 169) ή εντός Ζώνης Β’ προστασίας μνημείου…»

καλεί τα μέλη του που επιθυμούν να συμμετέχουν στις Ειδικές Επιτροπές Επικινδύνως Ετοιμόρροπων (Ε.ΕΠ.ΕΤ.), να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση συμμετοχής και να την αποστείλουν στα κεντρικά γραφεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν στη γραμματεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ (τηλ.: 2103215146, 2103215147) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@sadas-pea.gr ή sadas-pea@tee.gr, μέχρι και τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021, προκειμένου να γίνει η επιλογή.

Τα προσόντα που απαιτούνται για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής Ειδικές Επιτροπές Επικινδύνως Ετοιμόρροπων (Ε.ΕΠ.ΕΤ.) περιγράφονται στο άρθρο 23 του Ν. 4787/2021 (ΦΕΚ 44/Α), όπως παρακάτω:

 «…2δ) έναν (1) αρχιτέκτονα και τον αναπληρωτή του, αμφότερους με εξειδίκευση σε θέματα συντήρησης και αποκατάστασης κτιρίων, που υποδεικνύονται από τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (Σ.Α.Δ.Α.Σ).»

Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αποστολή στοχευμένου στο αντικείμενο των Ε.ΕΠ.ΕΤ. βιογραφικού σημειώματος με τη σχετική εμπειρία.

Οι αιτούντες πρέπει να είναι ταμειακώς τακτοποιημένοι στον Σύλλογο (εξόφληση συνδρομών έως και το 2020). Η εξόφληση μπορεί να γίνει: α) στα γραφεία του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ή β) στον λογαριασμό του Συλλόγου στην ATTICA BANK 85151878 (IBAN: GR6701600650000000085151878), δηλώνοντας ονοματεπώνυμο και Αριθμό Μητρώου ΤΕΕ. Παρακαλούμε όπως στη συνέχεια αποσταλεί ηλεκτρονικά το καταθετήριο της τράπεζας στη γραμματεία του συλλόγου, ώστε να πιστωθούν οι συνδρομές σας. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.

Επισημαίνεται ότι οι συνάδελφοι που θα επιλεγούν για να συμμετέχουν στις Ειδικές Επιτροπές Επικινδύνως Ετοιμόρροπων (Ε.ΕΠ.ΕΤ.), θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά με τα οποία τεκμηριώνονται τα απαιτούμενα προσόντα.

Επίσης επισημαίνεται ότι οι συνάδελφοι που θα επιλεχθούν να συμμετάσχουν στις Ειδικές Επιτροπές Επικινδύνως Ετοιμόρροπων (Ε.ΕΠ.ΕΤ.), υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα στην αρμόδια Υπηρεσία.

Καλούνται τα Τμήματα της Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων και οι περιφερειακοί Σύλλογοι Αρχιτεκτόνων, στους οποίους κοινοποιείται το παρόν, να συμβάλλουν στη διαδικασία αυτή, ώστε να υπάρξει ανανέωση των εκπροσωπήσεων του κλάδου και ισχυρή παρουσία των μελών του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στις Ειδικές Επιτροπές Επικινδύνως Ετοιμόρροπων (Ε.ΕΠ.ΕΤ.).

Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Ξυνομηλάκης

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας