ecopress
Με νέα απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο για τα συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστο­ποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών, το Μητρώο Ενερ­γειακών... Νέα ΚΥΑ για ενεργειακούς ελέγχους και μητρώο ενερ­γειακών ελεγκτών

Με νέα απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο για τα συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστο­ποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών, το Μητρώο Ενερ­γειακών Ελεγκτών και η διαδικασίας εγγραφής σε αυτό, το Αρχείο Ενεργειακών Ελέγ­χων, οι προδιαγραφές του ενεργειακού ελέγχου και καταργείται η αντίστοιχη απόφαση που ισχύει από το 2018.

Υπόχρεες για τη διενέργεια ενεργειακού ελέγχου τουλάχιστον μια φορά ανά τετραετία είναι οι επιχειρήσεις που δεν είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις. Για αυτές τις επιχειρήσεις οι τακτικοί ενεργειακοί έλεγχοι είναι υποχρεωτικοί, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία που έχει ενσωματωθεί στο εσωτερικό δίκαιο, με το άρθρο 10 του ν.4342/2015, που προβλέπει ενεργειακούς ελέγχους για τρεις κατηγορίες, ως εξής:

α) Κατηγορία Α’: κτίρια κατοικιών, κτίρια γραφείων έως και δύο χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα (2.000 τ.μ.), εμπορικά καταστήματα έως και δύο χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα (2.000 τ.μ.) και επαγγελματικά εργαστήρια.
β) Κατηγορία Β’: κτίρια γραφείων άνω των δύο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (2.000 τ.μ.), εμπορικά κτίρια άνω των δύο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (2.000 τ.μ.), λοιπά κτίρια που στεγάζουν χρήσεις του τριτογενούς τομέα (όπως σχολικά κτίρια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία), βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις με συνολική εγκατεστημένη ισχύ που δεν υπερβαίνει τα χίλια κιλοβάτ (1.000 kW), καθώς και μεταφορικά μέσα.
γ) Κατηγορία Γ’: βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις με συνολική εγκατεστημένη ισχύ άνω των χιλίων κιλοβάτ (1.000 kW).

Με τους ενεργειακούς ελέγχους προτείνονται παρεμβάσεις, η υλοποίηση των οποίων έχει σαν αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας και οικονομικά οφέλη για τις επιχειρήσεις με ταυτόχρονη συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η νέα υπουργική απόφαση

Η νέα υπουργική απόφαση, που υπογράφει ο υπουργός ΠΕΝ Κώστας Σκρέκας, με τίτλο: «Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστο­ποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενερ­γειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγ­χων» και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ τεύχος Β, Αρ. Φύλλου 3187 της 15 Μαΐου 2023) προβλέπει τα ακόλουθα:

Άρθρο 1 Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός:

α) του καθεστώτος επαγγελματικών προσόντων των Ενεργειακών Ελεγκτών,

β) του περιεχομένου του Μητρώου Ενεργειακών Ελε­γκτών και της διαδικασίας εγγραφής σε αυτό,

γ) της διαδικασίας τήρησης του Μητρώου Ενεργειακών Ελεγκτών και του ελέγχου των Ενεργειακών Ελεγκτών,

δ) των προδιαγραφών του ενεργειακού ελέγχου,

ε) του περιεχομένου των εκθέσεων αποτελεσμάτων ενεργειακών ελέγχων,

στ) του περιεχομένου του Αρχείου Ενεργειακών Ελέγ­χων, της διαδικασίας υποβολής των εκθέσεων αποτελε­σμάτων των ενεργειακών ελέγχων στο Αρχείο Ενεργεια­κών Ελέγχων, και θέματα σχετικά με την αξιολόγηση των εκθέσεων αποτελεσμάτων των ενεργειακών ελέγχων, και

ζ) κάθε άλλου θέματος σχετικού με τα ανωτέρω.

Άρθρο 2 Ορισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) «Ενεργειακός Έλεγχος»: σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 3 του ν. 4342/2015. Όπου στην παρούσα απόφα­ση γίνεται αναφορά στον όρο αυτό, νοείται ενεργειακός έλεγχος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4342/2015 και της παρούσας απόφασης.

β) «Ενεργειακός Ελεγκτής»: το φυσικό πρόσωπο που διενεργεί ενεργειακούς ελέγχους και είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών.

γ) «Έκθεση Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου»: η καταγραφή του αντικειμένου και της διαδικασίας του ενεργειακού ελέγχου και η σύνταξη προτάσεων για μέ­τρα βελτίωσης ενεργειακής αποδοτικότητας.

δ) «Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων»: το πληροφοριακό σύστημα που αναφέρεται στην παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 4342/2015.

ε) «Τελικός Χρήστης»: σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 3 του ν. 4342/2015. Ο τελικός χρήστης είναι ο υποκείμενος σε ενεργειακό έλεγχο.

στ) «Υπόχρεες Επιχειρήσεις»: οι επιχειρήσεις που ανα­φέρονται στην παρ. 10 του άρθρου 10 του ν. 4342/2015. Ο χαρακτηρισμός μιας επιχείρησης ως Υπόχρεη Επιχεί­ρηση γίνεται ετησίως.

ζ) «Συνολική Κατανάλωση Ενέργειας»: η ποσότητα της ενέργειας που καταναλώνεται από τον τελικό χρήστη (σε ηλεκτρική ενέργεια, καύσιμα, θερμική ενέργεια, ανανε­ώσιμες πηγές ενέργειας, κ.λπ.) σε μία περίοδο μέτρησης.

η) «Έκταση Ενεργειακού Ελέγχου»: το ποσοστό της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας που καλύπτει ο ενερ­γειακός έλεγχος.

θ) «Περίοδος βάσης»: η χρονική περίοδος για την οποία συγκεντρώνονται στοιχεία καταναλώσεων ενέρ­γειας και αναπτύσσεται η ενεργειακή γραμμή βάσης.

ι) «Ενεργειακή γραμμή βάσης»: η ενεργειακή κατανά­λωση της περιόδου βάσης ως συνάρτηση τιμών ανεξαρ­τήτως παραμέτρων.

ια) «Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)»: σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 2 του ν. 4122/2013.

ιβ) «Ενεργειακός Επιθεωρητής»: σύμφωνα με τον ορι­σμό του άρθρου 2 του ν. 4122/2013.

ιγ) «Στοιχεία Κατανάλωσης Ενέργειας»: Οι εγκαταστά­σεις και τα μέσα κατανάλωσης ενέργειας του τελικού χρήστη.

Άρθρο 3 Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών

1.Καταρτίζεται Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών, σύμ­φωνα με το άρθρο 10 του ν. 4342/2015, υπό τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, στο οποίο εγγράφονται με αύξοντα Αριθμό Μητρώου οι Ενεργειακοί Ελεγκτές με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία τους (ΑΦΜ, Ημερομηνία Εγγραφής, Τάξη Ενεργειακού Ελεγκτή, Στοιχεία Επικοι­νωνίας).

2.Η ιδιότητα του Ενεργειακού Ελεγκτή αποκτάται με την εγγραφή του στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών.

3.Το Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών περιλαμβάνει δύο μερίδες: τη Μερίδα Φυσικών Προσώπων και τη Με­ρίδα Νομικών Προσώπων.

4.Στη Μερίδα Φυσικών Προσώπων του Μητρώου Ενεργειακών Ελεγκτών εγγράφονται φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα προσόντα των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 του ν. 4342/2015 και του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης.

5.Στη Μερίδα Νομικών Προσώπων του Μητρώου Ενεργειακών Ελεγκτών εγγράφονται τα νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 4342/2015.

6.Στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών διακρίνονται τρεις (3) τάξεις Ενεργειακών Ελεγκτών, όπως προβλέπονται στη παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4342/2015.

7.Η τάξη του νομικού προσώπου καθορίζεται από την ανώτερη τάξη Ενεργειακού Ελεγκτή που έχει στο δυναμι­κό του. Στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών εγγράφονται μόνο τα νομικά πρόσωπα που έχουν ορίσει ρητά στο καταστατικό τους τη συγκεκριμένη δραστηριότητα των Ενεργειακών Ελέγχων.

8.Σε περίπτωση μεταβολής των αρχικά δηλωθέντων στοιχείων φυσικού ή νομικού προσώπου, εγγεγραμμέ­νου στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών, αυτό υποχρεούται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών να δηλώσει τη μεταβολή στα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας των Σωμάτων Επιθεώρησης Βορείου και Νοτίου Ελλάδος της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 2690/1999. Η μη δήλωση της μετα­βολής των δηλωθέντων στοιχείων, δύναται να επισύρει κυρώσεις κατά τις οικείες διατάξεις.

9.Οι Ενεργειακοί Ελεγκτές διαγράφονται αυτοδίκαια από το Μητρώο σε περίπτωση θανάτου, ή συνταξιοδοτήσεως ή οικειοθελούς αποχωρήσεως ή απόκτησης της ιδιότητας του δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου ΝΠΔΔ με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ή επιβολής ποινής της οριστικής διαγραφής κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 4342/2015.

10.Για την αποτελεσματικότερη τήρηση, λειτουργία και διαχείριση του Μητρώου Ενεργειακών Ελεγκτών και ειδικότερα για τον έλεγχο και επαλήθευση των στοιχεί­ων που τηρούνται σε αυτό, τα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας των Σωμάτων Επιθεώρησης Βορείου και Νο­τίου Ελλάδος της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύνανται να συλλέγουν, χρησιμοποιούν πληροφορίες και δεδομένα μέσω διασύνδεσης με άλλες ηλεκτρονικές εφαρμογές δημοσίων υπηρεσιών ή/και του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος ή/και ασφα­λιστικών φορέων.

11.Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναρτώνται ενημερωμένοι κατάλογοι Ενεργειακών Ελεγκτών και νομικών προσώπων που εί­ναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών με τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

– Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία και Αριθμός Μητρώου,

– Στοιχεία Επικοινωνίας,

– Τάξη Ενεργειακού Ελεγκτή.

Άρθρο 4 Προσόντα Ενεργειακών Ελεγκτών

1.Οι Ενεργειακοί Έλεγχοι διενεργούνται από τους Ενεργειακούς Ελεγκτές, οι οποίοι εντάσσονται στις αντί­στοιχες τάξεις Α’, Β’, Γ’, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4342/2015, και στην παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4342/2015.

2.Σχετικά με την αναγνώριση της επαγγελματικής εμπειρίας των μηχανικών για την κατάταξή τους στις τάξεις Β’ και Γ’, θεσπίζεται ισοδύναμο καθεστώς επαγ­γελματικών προσόντων μέσω συστήματος συλλογής βαθμών. Οι βαθμοί δύναται να συλλεχθούν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Περιγραφή βαθμών Βαθμοί Μέγιστο όριο βαθμών
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ενεργειακές επιθεωρήσεις σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ6/Β/11038/8.7.1999 (Β’ 1526) κοινή υπουργική απόφαση. 1 ανά έκθεση 6
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ενεργειακούς ελέγχους σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 16247 1 ανά ενεργειακό έλεγχο 6
Μελετητικό πτυχίο Β’ Τάξης για την κατηγορία μελετών 9, 14, 15, 18. 1
Μελετητικό πτυχίο Γ’ Τάξης για την κατηγορία μελετών 9, 14, 15, 18. 2
Επιτυχής ολοκλήρωση των κατωτέρω προγραμμάτων πιστοποίησης / εκ­παίδευσης: Association of Energy Engineers – certified energy auditor (CEA) Association of Energy Engineers – certified energy manager (CEM) Greek- German Chamber of Commerce and Industry – European Energy Manager (EuREM) ASHRAE – Building Energy Assessment Professional Certification (BEAP) 3 ανά πρόγραμμα 3
IRCA Certified Course – Energy Management Systems Auditor / Lead Auditor Training Course Energy Institute – Advanced Energy Manager (AEM) Energy Institute – Chartered Energy Manager
Επιτυχής ολοκλήρωση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενεργειακών ελεγκτών ή ενεργειακών διαχειριστών που διεξάγονται από διαπιστευμένους από τον ΕΣΥΔ προς τούτο φορείς, σύμφωνα με το σχήμα πιστοποίησης φορέων εκπαί­δευσης Ενεργειακών Ελεγκτών που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουρ­γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 2 ανά πρόγραμμα 2
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε σχεδιασμό και εφαρμογή ή πιστοποίηση συστή­ματος ενεργειακής διαχείρισης 2 ανά

Πιστοποιητικό

Συστήματος

Ενεργειακής

Διαχείρισης

6
Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης σε κτίρια του τριτογενούς τομέα με συνολικά αθροιζόμενη επιφάνεια μεγαλύτερη των 3000 τ.μ. και κατ’ ελάχιστον εμβαδόν προσμετρούμενου πιστοποιητικού 300 τ.μ. 1,5 1,5
Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης σε κτίρια με συνολικά αθροι­ζόμενη επιφάνεια μεγαλύτερη των 2000 τ.μ. 1 1
Διενέργεια Ενεργειακού Ελέγχου κατηγορίας Α’ (στην ελληνική επικράτεια) 1 ανά Ενεργειακό Έλεγχο 3
Διενέργεια Ενεργειακού Ελέγχου κατηγορίας Β’ (στην ελληνική επικράτεια) 1,5 ανά Ενεργειακό Έλεγχο 6
Συμμετοχή ως εκπαιδευόμενος σε Ενεργειακό Έλεγχο κατηγορίας Β’ (στην ελληνική επικράτεια) 0,5 ανά Ενεργειακό Έλεγχο 2
Συμμετοχή ως εκπαιδευόμενος σε Ενεργειακό Έλεγχο κατηγορίας Γ’ (στην ελληνική επικράτεια) 0,5 ανά Ενεργειακό Έλεγχο 3

3.Για την ένταξη στην Τάξη Ενεργειακών Ελεγκτών Β’ απαιτούνται κατ’ ελάχιστον 4 βαθμοί.

4.Για την ένταξη στην Τάξη Ενεργειακών Ελεγκτών Γ’, απαιτούνται κατ’ ελάχιστον 6 βαθμοί.

5.Τα ανωτέρω επαγγελματικά προσόντα δύνανται να αναθεωρούνται κατόπιν εισήγησης από τα Τμήματα Επι­θεώρησης Ενέργειας των Σωμάτων Επιθεώρησης Νοτίου και Βορείου Ελλάδος της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλο­ντος και Ενέργειας.

6.Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας ή βεβαιώσεις έρ­γου ή άλλα βεβαιωτικά έγγραφα για τη συλλογή των βαθμών της παρ. 2 του παρόντος άρθρου ελέγχονται από τα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας των Σωμάτων Επιθεώρησης Νοτίου και Βορείου Ελλάδος της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

7.Για τους διενεργούντες τους ενεργειακούς ελέγχους σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προκειμένου να ασκήσουν την εν λόγω επαγγελματική δραστηριότη­τα στην Ελλάδα, αρμόδιο όργανο για την πιστοποίηση της άσκησης της συγκεκριμένης επαγγελματικής δρα­στηριότητας είναι το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του π.δ. 38/2010.

Άρθρο 5 Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών

1.Για την άσκηση της δραστηριότητας του Ενεργεια­κού Ελεγκτή ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (Α’ 32), ήτοι:

α) Υποβολή Αναγγελίας έναρξης άσκησης της δρα­στηριότητας του Ενεργειακού Ελεγκτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3919/2011, προς τα Τμή­ματα Επιθεώρησης Ενέργειας των Σωμάτων Επιθεώρη­σης Νοτίου και Βορείου Ελλάδος της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η ένταξη στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και η κατάταξη των Ενεργεια­κών Ελεγκτών στις αντίστοιχες τάξεις γίνεται μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών τους, και, προκειμένου για τις Τάξεις Ενεργειακών Ελεγκτών Β’ και Γ’, ανάλογα με τους συλλεχθέντες βαθμούς, σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας απόφασης. Η Αναγγελία πραγματοποιείται από τον ενδιαφερόμενο και με την υποβολή της αποδί­δεται στον αιτούντα Βεβαίωση Υποβολής Αναγγελίας.

Η Αναγγελία υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του πληροφοριακού συστήματος του Μητρώου Ενερ­γειακών Ελεγκτών, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

αα) για την Τάξη Ενεργειακού Ελεγκτή Α’:

-i). Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτό­τητας ή διαβατηρίου.

-ϊϊ).Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) με ψηφιακή υπογραφή ή βεβαίωση του γνησί­ου της υπογραφής από Δημόσια Αρχή, με την οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι δεν συντρέχουν νομικά ή άλλα κωλύματα ή ασυμβίβαστα σύμφωνα με την παρ. 17 του άρθρου 10 του ν. 4342/2015 ότι αποδέχεται το δικαίω­μα για χρήση, στατιστική επεξεργασία και κοινοποίη­ση στοιχείων σχετικών με τους Ενεργειακούς Ελέγχους στους οποίους θα προβεί, με την επιφύλαξη προστασίας των προσωπικών δεδομένων και των εμπορικά ευαί­σθητων πληροφοριών, καθώς και ότι είναι αληθή όλα τα στοιχεία που συνοδεύουν την αίτησή του.

iii). Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου από ελληνικές σχολές ανώτατης εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ) ή σε περίπτω­ση σπουδών σε σχολές της αλλοδαπής, ισότιμο και αντί­στοιχο πτυχίο αναγνωρισμένο σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων στην Ελλάδα κατ’ εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.

Για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές αρκεί να δηλώ­σουν στην Αναγγελία τους, τον Αριθμό Μητρώου Ενερ­γειακού Επιθεωρητή με τον οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και να υποβάλ­λουν τα δικαιολογητικά i) και ii). ββ) για τις Τάξεις Ενεργειακού Ελεγκτή Β’ και Γ’:

Τα δικαιολογητικά του παραπάνω εδαφίου αα) και τα δικαιολογητικά με τα οποία, βάσει της παρ. 2 του άρ­θρου 4 της παρούσας απόφασης, συλλέγονται οι απαιτούμενοι βαθμοί για ένταξη στις Τάξεις Β’ και Γ’, ήτοι:

i). Αντίγραφο μελετητικού πτυχίου Β’ ή Γ’ τάξης για κατηγορία μελετών 9, 14, 15, 18.

ii). Αντίγραφο βεβαίωσης προγραμμάτων πιστοποίη­σης / εκπαίδευσης των αναφερομένων στον πίνακα του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης. Ειδικότερα, η βεβαί­ωση εκπαίδευσης των υποψήφιων από διαπιστευμένους προς τούτο φορείς θα πρέπει να αναφέρει μεταξύ άλλων την ημερομηνία διεξαγωγής της εκπαίδευσης, τους τίτ­λους και τις ώρες των εκπαιδευτικών ενοτήτων. Η μη τήρηση αυτής της υποχρέωσης δύναται να επιφέρει την απόρριψη της εν λόγω βεβαίωσης και τον μη υπολογισμό της στην προσμέτρηση των βαθμών της εμπειρίας του υποψηφίου από τα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας των Σωμάτων Επιθεώρησης Νοτίου και Βορείου Ελλάδος της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

iii). Βεβαίωση καλής εκτέλεσης έργου για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ή πιστοποίηση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή την αρμόδια Υπηρεσία του Τελικού Χρήστη στην οποία εφαρμόστηκε το σύστημα ενεργειακής διαχείρισης και συμμετείχε ο υποψήφιος ενεργειακός ελεγκτής, καθώς και το πιστοποιητικό για το σύστημα ενεργειακής δια­χείρισης του Τελικού Χρήστη.

iv). Βεβαίωση καλής εκτέλεσης έργου σε ενεργει­ακές επιθεωρήσεις σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ6/Β/11038/1999 κοινή υπουργική απόφαση από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή την αρμόδια Υπηρεσία του Τελι­κού Χρήστη, καθώς και έκθεση εκτενούς ενεργειακής επιθεώρησης, όπως περιγράφεται στην παρ. 10.4 του κε­φαλαίου 10 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης. Σημειώνεται ότι ο όρος «Ενεργειακή Επιθεώρηση» της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης αντιστοιχεί στον όρο «Ενεργειακός Έλεγχος» της παρούσας απόφασης.

v). Βεβαίωση καλής εκτέλεσης έργου σε ενεργειακούς ελέγχους σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 16247 από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή την αρμόδια Υπηρεσία του Τελικού Χρήστη, καθώς και έκθεση ενεργειακού ελέγχου, όπως ορίζεται στο εν λόγω πρότυπο.

vi). Βεβαίωση καλής εκτέλεσης έργου σε Ενεργειακούς Ελέγχους κατηγορίας Α’ ή Β’ από τον νόμιμο εκπρόσω­πο ή την αρμόδια Υπηρεσία του Τελικού Χρήστη, στην οποία αναφέρεται ο αύξων αριθμός (α/α) της υποβληθείσας Έκθεσης Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου στο Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων.

vii). Βεβαίωση συμμετοχής ως εκπαιδευόμενος σε ενεργειακούς ελέγχους κατηγορίας Β’ ή Γ’ από τον νό­μιμο εκπρόσωπο ή την αρμόδια Υπηρεσία του Τελικού Χρήστη, στην οποία αναφέρεται ο αύξων αριθμός (α/α) της υποβληθείσας Έκθεσης Αποτελεσμάτων Ενεργεια­κού Ελέγχου στο Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων.

β) Τα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας των Σωμάτων Επιθεώρησης Νοτίου και Βορείου Ελλάδος της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά τη λήψη όλων των παραπάνω δικαιολογητικών, προβαίνουν στις προβλεπόμενες διαδικασίες και ελέγχους με σκοπό τη διαπίστωση συνδρομής όλων των απαραίτητων προϋ­ποθέσεων για τη νόμιμη άσκηση της δραστηριότητας του Ενεργειακού Ελεγκτή στην αντίστοιχη τάξη.

γ) Η προαναφερόμενη διαδικασία ολοκληρώνεται εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία λήψης της Αναγγελίας και της υποβολής όλων των προβλεπόμενων παραπάνω νόμιμων δικαιολογητικών.

δ) Στην περίπτωση που από τα υποβληθέντα στοιχεία προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγρα­φής στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών, τα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας των Σωμάτων Επιθεώρησης Νοτίου και Βορείου Ελλάδος της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενημερώνουν εγγράφως

τον ενδιαφερόμενο, εντός τριμήνου από την ημερομη­νία Αναγγελίας, γνωστοποιώντας τους λόγους για τους οποίους δεν δύναται να ασκήσει τη δραστηριότητα Ενερ­γειακού Ελεγκτή. Άλλως, μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών ο ενδιαφερόμενος ασκεί τη δραστηριότητα Ενερ­γειακού Ελεγκτή, χωρίς να απαιτείται άλλη ειδοποίηση ή ενέργεια από τον ίδιο.

2.Για την εγγραφή νομικών προσώπων στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών, απαιτείται η υποβολή στην ηλε­κτρονική διεύθυνση του πληροφοριακού συστήματος του Μητρώου Ενεργειακών Ελεγκτών των παρακάτω δικαιολογητικών:

α) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 των Ενεργειακών Ελεγκτών, με ψηφιακή υπογραφή ή βε­βαίωση του γνησίου της υπογραφής από Δημόσια Αρχή, που βεβαιώνουν τη σχέση τους με το συγκεκριμένο νομι­κό πρόσωπο για τη διεξαγωγή Ενεργειακών Ελέγχων και δηλώνουν τον αριθμό Μητρώου Ενεργειακού Ελεγκτή.

β) Αντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώ­που με τα προβλεπόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης.

γ) Αντίγραφα των συμβάσεων εργασίας, όπως έχουν κατατεθεί στην ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στην περίπτωση που υπάρχουν υπάλληλοι Ενεργειακοί Ελεγκτές.

Άρθρο 6 Διενέργεια του Ενεργειακού Ελέγχου

α) Για τη διενέργεια του Ενεργειακού Ελέγχου:

i) Οι Ενεργειακοί Έλεγχοι κατηγορίας Α’ διενεργούνται από έναν τουλάχιστον εξωτερικό Ενεργειακό Ελεγκτή οποιασδήποτε τάξης.

ii) Οι Ενεργειακοί Έλεγχοι κατηγορίας Β’ διενεργούνται από δύο τουλάχιστον Ενεργειακούς Ελεγκτές τάξης Β’ ή/και Γ’.

iii) Οι Ενεργειακοί Έλεγχοι κατηγορίας Γ’ διενεργούνται από δύο τουλάχιστον Ενεργειακούς Ελεγκτές τάξης Γ’.

iv) Στους Ενεργειακούς Ελέγχους κατηγορίας Β’ και Γ’ δύναται να συμμετέχουν ως εκπαιδευόμενοι (χωρίς υπογραφή) έως δύο Ενεργειακοί Ελεγκτές κατώτερης τάξης της απαιτούμενης για την αντίστοιχη κατηγορία για λόγους απόκτησης εμπειρίας, στο πλαίσιο συλλογής βαθμών της παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας από­φασης.

v) Ενεργειακοί Έλεγχοι κατηγορίας Β’ ή Γ’ δύνανται να διενεργούνται και από εσωτερικούς Ενεργειακούς Ελεγκτές μόνο σε συνεργασία με έναν τουλάχιστον ανε­ξάρτητο εξωτερικό Ενεργειακό Ελεγκτή. Στην περίπτωση αυτή απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας του Ενεργειακού Ελέγχου αποτελεί η μη άμεση εμπλοκή τους με τα Στοιχεία Κατανάλωσης που εξετάζονται στον Ενεργειακό Έλεγχο.

β) Ο Ενεργειακός Έλεγχος διενεργείται σε ένα ή περισ­σότερα Στοιχεία Κατανάλωσης Ενέργειας του Τελικού Χρήστη, ιδιόκτητα και μη.

γ) Ειδικά για τις Υπόχρεες Επιχειρήσεις ο Ενεργειακός Έλεγχος καλύπτει τουλάχιστον το ενενήντα τοις εκατό (90%) της Συνολικής Κατανάλωσης Ενέργειας. Στην περίπτωση αυτή, η Υπόχρεη Επιχείρηση υποδεικνύει, ως αντικείμενο του Ενεργειακού Ελέγχου το σύνολο των Στοιχείων Κατανάλωσης Ενέργειας που χρησιμοποιεί εκτός των πλωτών μέσων, των μέσων σταθερής τροχιάς και των εναέριων μέσων μεταφοράς, τα οποία δεν υπόκεινται σε Ενεργειακό Έλεγχο.

δ) Για να καταστεί δυνατή η εστίαση στις κύριες χρή­σεις ενέργειας κατά τον Ενεργειακό Έλεγχο, πρώτα ορί­ζεται η ενεργειακή γραμμή βάσης. Η περίοδος βάσης για τη δημιουργία της ενεργειακής γραμμής βάσης πε­ριλαμβάνει κατ’ ελάχιστον δώδεκα (12) συνεχόμενους μήνες και εντός των τελευταίων δύο (2) ετών (ή δύο (2) συνεχόμενων περιόδων λειτουργίας σε περίπτωση εποχιακής λειτουργίας) πριν από την εκτέλεση του ενερ­γειακού ελέγχου και είναι κοινή για όλες τις πηγές ενέρ­γειας. Εάν τμήματα δεδομένων της περιόδου αναφοράς ελλείπουν, δίνεται η δυνατότητα εκτίμησης αυτών με χρήση επιμέρους μετρητικών οργάνων ή/και τεκμηρι­ωμένων υπολογισμών για την συμπλήρωση των κενών. Για τον υπολογισμό των ενεργειακών καταναλώσεων στον τομέα των μεταφορών και για τις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν πραγματικά δεδομένα κατανάλωσης (π.χ. αναλισκόμενες ποσότητες σε λίτρα), μπορεί να γίνονται λογικές εκτιμήσεις στη βάση επαληθεύσιμων δεδομένων (π.χ. έξοδα).

ε) Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τον προσ­διορισμό της κατανάλωσης ενέργειας πρέπει να είναι επαληθεύσιμα. Ενδεικτικά δύναται να προέρχονται από τιμολόγια και λοιπά παραστατικά έγγραφα, μετρήσεις οργάνων/μετρητών, καθώς και κατανομές φορτίων όπως παρέχονται από τους προμηθευτές ενέργειας. Εφόσον δεν υπάρχουν διαθέσιμα επαληθεύσιμα στοιχεία, μπορεί να γίνονται λογικές εκτιμήσεις στη βάση άλλων – κατά το δυνατόν επαληθεύσιμων – δεδομένων. Στις περιπτώσεις αυτές οι Ενεργειακοί Ελεγκτές παρουσιάζουν τεκμηριω­μένα τις εκτιμήσεις τους που θα βασίζονται σε επιτόπιες μετρήσεις.

στ) Οι Υπόχρεες Επιχειρήσεις που εφαρμόζουν σύστη­μα ενεργειακής διαχείρισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 11 του άρθρου 10 του ν. 4342/2015, το οποίο δεν καλύπτει το ενενήντα τοις εκατό (90%) της Συνο­λικής Κατανάλωσης Ενέργειας, επιβάλλεται να εκτελέσουν Ενεργειακό Έλεγχο για το υπολειπόμενο ποσοστό ή να διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής του συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, έως ότου καλυφθεί το προβλεπόμενο όριο.

ζ) Για τις Υπόχρεες Επιχειρήσεις οι Ενεργειακοί Ελε­γκτές έχουν τη δυνατότητα ομαδοποίησης παρόμοιων Στοιχείων Κατανάλωσης Ενέργειας προς έλεγχο μετά από επαρκή αιτιολόγηση και τεκμηρίωση στην Έκθεση Απο­τελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου. Ενδεικτικά κριτήρια για την ομαδοποίηση παρόμοιων Στοιχείων Κατανάλωσης Ενέργειας είναι:

– το μέγεθος

– αποκλίσεις στις βάρδιες και στις εργασιακές διερ­γασίες

– πολυπλοκότητα των διεργασιών που εκτελούνται

– γεωγραφική κατανομή

– αποτελέσματα προηγουμένων Ενεργειακών Ελέγχων.

– το είδος δραστηριοτήτων ή ιεραρχίες (κτίρια διοίκη­σης, υποκαταστήματα, κ.λπ.)

– η ανάλυση της κατανάλωσης ενέργειας

– το μέγεθος και ο αριθμός εργαζομένων

– το έτος κατασκευής.

Στις επιχειρήσεις με μια ή περισσότερες ομάδες παρό­μοιων Στοιχείων Κατανάλωσης Ενέργειας, ο Ενεργειακός Έλεγχος θεωρείται ότι είναι αναλογικός και αντιπροσωπευτικός εάν εκτελείται σε αντιπροσωπευτικό δείγμα για κάθε ομάδα. Στην περίπτωση αυτή οι Ενεργειακοί Έλεγχοι διεξάγονται σε ένα δείγμα Στοιχείων Κατανάλωσης Ενέργειας κάθε ομάδας, ισοδύναμο με την τε­τραγωνική ρίζα του αθροίσματος όλων των Στοιχείων Κατανάλωσης Ενέργειας της ομάδας, στρογγυλοποιημένο στον υψηλότερο ακέραιο αριθμό. Τα ευρήματα και συμπεράσματα στα Στοιχεία Κατανάλωσης Ενέργειας του Ενεργειακού Ελέγχου του δείγματος κάθε ομάδας εφαρμόζονται και στα υπόλοιπα Στοιχεία Κατανάλωσης Ενέργειας της ομάδας.

Στην περίπτωση των επαναλαμβανόμενων Ενεργει­ακών Ελέγχων, προτιμώνται τα Στοιχεία Κατανάλωσης Ενέργειας που δεν έχουν αξιολογηθεί σε προηγούμενο έλεγχο, καθώς και Στοιχείων Κατανάλωσης Ενέργειας που έχουν υποστεί τροποποίηση, ανακαίνιση ή αλλαγή χρήσης.

η) Οι Ενεργειακοί Έλεγχοι αφορούν στα Στοιχεία Κα­τανάλωσης Ενέργειας που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια.

θ) Στην περίπτωση που ο Τελικός Χρήστης κάνει χρή­ση τμήματος ακινήτου (π.χ. όροφο κτιρίου), κατά τον Ενεργειακό Έλεγχο λαμβάνονται υπόψη οι καταναλώσεις ενέργειας αυτού του τμήματος, ανεξαρτήτως αν η ενέρ­γεια παρέχεται κεντρικά ή όχι. Σε περίπτωση κεντρικών συστημάτων παροχής ενέργειας, οι Ενεργειακοί Ελεγκτές με χρήση κατάλληλων υπολογισμών καθορίζουν το πο­σοστό της καταναλισκόμενης ενέργειας του συγκεκρι­μένου τμήματος του ακινήτου.

Άρθρο 7 Κανόνες δεοντολογίας – Όροι και προϋποθέσεις

Οι Ενεργειακοί Ελεγκτές κατά τη διενέργεια των καθη­κόντων τους υποχρεούνται:

α) Να συμμορφώνονται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

β) Να εφαρμόζουν πιστά τα πρότυπα, τις μεθοδολογίες και τις διαδικασίες των Ενεργειακών Ελέγχων.

γ) Να τηρούν την εμπιστευτικότητα των πληροφορι­ών που συλλέγουν κατά τη διενέργεια του Ενεργειακού Ελέγχου και οι οποίες αφορούν προσωπικά δεδομένα ή είναι εμπορικά ευαίσθητες.

δ) Να εκτελούν την εργασία τους με κάθε επιμέλεια, προσοχή και ακρίβεια και να εφαρμόζουν την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία.

ε) Να χρησιμοποιούν αξιόπιστα όργανα μέτρησης, να εκτελούν μετρήσεις και να προβαίνουν σε εκτιμήσεις και υπολογισμούς με κάθε δυνατή ακρίβεια.

στ) Να υπολογίζουν με κάθε δυνατή ακρίβεια την εξοι­κονόμηση ενέργειας που προκύπτει από την εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων και το αντίστοιχο οικονομικό κόστος για την εφαρμογή τους.

ζ) Να συντάσσουν έκθεση αποτελεσμάτων, να τηρούν αρχείο εκθέσεων και μετρήσεων των Ενεργειακών Ελέγ­χων που έχουν πραγματοποιήσει και να υποβάλλουν την έκθεση στο ηλεκτρονικό Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων εντός των χρονικών προθεσμιών που ορίζει το άρθρο 8 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 8 Υποβολή του Ενεργειακού Ελέγχου

1.Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των διενεργούντων τον έλεγχο Ενεργειακών Ελεγκτών, έναν εξ αυτών έχει την ευθύνη της υποβολής στο ηλεκτρονικό Αρχείο Ενεργεια­κών Ελέγχων, της Έκθεσης Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου και της συμπλήρωσης όλων των απαιτούμενων σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου πληροφοριών, όπως ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 9 της παρούσας απόφασης.

2.Οι Τελικοί Χρήστες που δεν είναι Υπόχρεες Επιχει­ρήσεις υποβάλλουν στο ηλεκτρονικό Αρχείο Ενεργει­ακών Ελέγχων μία ή περισσότερες Εκθέσεις Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου και τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 9 της παρούσας απόφασης. Δύνανται να τροποποιούν μία (1) φορά εντός του έτους υποβολής τους την υποβληθείσα Έκθεση Αποτελεσμάτων Ενεργει­ακών Ελέγχων και τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 9 της παρούσας απόφασης, όλως εξαιρετικώς μετά από αίτημα του Ενεργειακού Ελεγκτή, συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του νόμιμου εκπροσώπου του Τελικού Χρήστη ή του αρμοδίως εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου με ψηφιακή υπογραφή ή βεβαίωση του γνησίου της υπο­γραφής από Δημόσια Αρχή, με την οποία δηλώνει ότι συμφωνεί και έχει λάβει γνώση της τροποποίησης των αρχικά υποβληθέντων στοιχείων και ότι τα υποβαλλό­μενα είναι αληθή, στο οποίο διατυπώνονται σαφώς και τεκμηριώνονται επαρκώς οι λόγοι της τροποποίησης, καθώς και τα τροποποιούμενα στοιχεία. Αρμόδια να αποφανθούν σχετικώς και να εγκρίνουν ή να απορρίψουν το εν λόγω αίτημα είναι τα Τμήματα Επιθεώρησης Βορείου και Νοτίου Ελλάδος της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών.

3.Οι Υπόχρεες Επιχειρήσεις:

3.1 α) Διενεργούν Ενεργειακό Έλεγχο και υποβάλλουν στο ηλεκτρονικό Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων τη σχετι­κή (1) Έκθεση Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου (και τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 9 της παρούσας από­φασης), ή/και β) υποβάλλουν στο εν λόγω Αρχείο στοι­χεία εφαρμογής συστήματος ενεργειακής διαχείρισης:

i) εντός του έτους χαρακτηρισμού τους, εφόσον δεν έχουν διενεργήσει στο παρελθόν Ενεργειακό Έλεγχο και

ii) κατ’ ανώτατο κάθε τέσσερα (4) έτη από το έτος διενέργειας του προηγούμενου Ενεργειακού Ελέγχου ή στο αμέσως επόμενο έτος χαρακτηρισμού τους και εφόσον κατά το 4ο έτος από το έτος διενέργειας του προηγούμενου Ενεργειακού Ελέγχου δεν χαρακτηρίζεται ως Υπόχρεη Επιχείρηση.

3.2 Δύνανται να τροποποιούν μία (1) φορά εντός του έτους υποβολής τους την υποβληθείσα Έκθεση Απο­τελεσμάτων Ενεργειακών Ελέγχων και τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 9 της παρούσας απόφασης, όλως εξαιρετικώς μετά από αίτημα του Ενεργειακού Ελεγκτή, συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του νόμιμου εκπροσώπου της Υπόχρεης Επιχείρησης ή του αρμοδίως εξουσιοδοτη­μένου από αυτή προσώπου με ψηφιακή υπογραφή ή βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από Δημόσια Αρχή, με την οποία δηλώνει ότι συμφωνεί και έχει λάβει γνώση της τροποποίησης των αρχικά υποβληθέντων στοιχείων και ότι τα υποβαλλόμενα είναι αληθή, στο οποίο διατυπώνονται σαφώς και τεκμηριώνονται επαρ­κώς οι λόγοι της τροποποίησης, καθώς και τα τροπο­ποιούμενα στοιχεία. Αρμόδια να αποφανθούν σχετικώς και να εγκρίνουν ή να απορρίψουν το εν λόγω αίτημα είναι τα Τμήματα Επιθεώρησης Βορείου και Νοτίου Ελ­λάδος της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών. Η τροποποίηση των ανωτέρω στοιχείων πέραν των όσων δηλώνονται στο αίτημα τροποποίησης, συνιστά παράβαση για την οποία επιβάλλονται οι κυρώ­σεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 4342/2015. Για την έγκριση του αιτήματος τροποποίησης όπως περιγράφε­ται ανωτέρω, τα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας των Σωμάτων Επιθεώρησης Βορείου και Νοτίου Ελλάδος της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών δύνανται να ζητήσουν την προσκόμιση περισσότερων στοιχείων όταν, βάσει του αιτήματος, δεν τεκμηριώνεται επαρκώς η ανάγκη τροποποίησης των αρχικά υποβλη­θέντων στοιχείων.

3.3 Υποβάλλουν τα στοιχεία εφαρμογής συστήματος ενεργειακής διαχείρισης στο ηλεκτρονικό Αρχείο Ενερ­γειακών Ελέγχων, μία (1) φορά για κάθε έτος. Ο νόμιμος εκπρόσωπος υποβάλλει στο ηλεκτρονικό Αρχείο Ενερ­γειακών Ελέγχων, κατ’ ελάχιστον τα εξής στοιχεία:

α) τα εν ισχύ πιστοποιητικά του συστήματος ενεργει­ακής διαχείρισης,

β) τις εκθέσεις του ενεργειακού ελέγχου που περιλαμ­βάνεται στο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης, με την οποία τεκμηριώνεται ότι έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα ελάχιστα κριτήρια που ορίζονται στο Παράρτημα VI του ν. 4342/2015, και

γ) τις πληροφορίες των πεδίων ζ-η της παρ. 2 του άρ­θρου 9 της παρούσας απόφασης.

3.4 Δύνανται να τροποποιούν μία (1) φορά εντός του έτους υποβολής τους τα στοιχεία εφαρμογής συστήμα­τος ενεργειακής διαχείρισης μετά από ψηφιακώς υπογεγραμμένο αίτημα του νόμιμου εκπροσώπου ή του αρμο­δίως εξουσιοδοτημένου από αυτή προσώπου, στο οποίο διατυπώνονται σαφώς και τεκμηριώνονται επαρκώς οι λόγοι της τροποποίησης, καθώς και τα τροποποιούμε­να στοιχεία. Η τροποποίηση των προαναφερθέντων στοιχείων είναι δυνατή μόνο εφόσον το σχετικό αίτημα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του νόμιμου εκπροσώπου της Υπό­χρεης Επιχείρησης ή του αρμοδίως εξουσιοδοτημένου από αυτή προσώπου με ψηφιακή υπογραφή ή βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από Δημόσια Αρχή, με την οποία δηλώνει ότι τα υποβαλλόμενα είναι αληθή. Για την έγκριση του αιτήματος τροποποίησης όπως περιγράφε­ται ανωτέρω, τα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας των Σωμάτων Επιθεώρησης Βορείου και Νοτίου Ελλάδος της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών δύνανται να ζητήσουν την προσκόμιση περισσότερων στοιχείων όταν, βάσει του αιτήματος, δεν τεκμηριώνεται επαρκώς η ανάγκη τροποποίησης των αρχικά υποβληθέντων στοιχείων.

4.Ειδικά οι Υπόχρεες Επιχειρήσεις που έχουν χαρα­κτηριστεί εντός του έτους 2018, καταχωρίζουν στο ηλε­κτρονικό Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων Έκθεση Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου ή/και στοιχεία εφαρμογής συστήματος ενεργειακής διαχείρισης έως την 30η Σε­πτεμβρίου 2019.

Άρθρο 9 Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων

1.Το Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων εξυπηρετεί πολλα­πλές ανάγκες που απορρέουν από τους Ενεργειακούς Ελέγχους. Παρέχει με έναν ολοκληρωμένο τρόπο όλες τις βασικές πληροφορίες σχετικά με τον ελεγχόμενο Τε­λικό Χρήστη και επιτρέπει τις συγκρίσεις και την περαι­τέρω ανάλυση των πολλαπλών δεδομένων. Επιπλέον, περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους Ενεργειακούς Ελέγχους, όπως τις εκθέσεις, τη διάρκειά τους, πιστοποιητικά συστήματος ενεργειακής διαχείρι­σης, κατάλογο των προτεινόμενων μέτρων εξοικονόμη­σης ενέργειας κ.λπ. και χρησιμοποιείται ως εργαλείο για την παρακολούθηση της διενέργειας και της ποιότητάς των Ενεργειακών Ελέγχων, καθώς και του δυναμικού για εξοικονόμηση ενέργειας.

2.Το Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων περιλαμβάνει την Έκθεση Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου, η οποία φέρει τις ψηφιακές υπογραφές των διενεργούντων τον έλεγχο Ενεργειακών Ελεγκτών, τα εν ισχύ πιστοποιητικά του συστήματος ενεργειακής διαχείρισης και τις αντί­στοιχες εκθέσεις του ενεργειακού ελέγχου που περιλαμ­βάνεται στο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης, ψηφιακώς υπογεγραμμένες από τους συντάξαντες αυτών,

Το Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων περιλαμβάνει, επίσης, τις εξής πληροφορίες:

α) Τους αριθμούς μητρώου και τα ονόματα των Ενερ­γειακών Ελεγκτών που διενεργούν τους Ενεργειακούς Ελέγχους, καθώς και όσων συμμετέχουν σε αυτούς ως εκπαιδευόμενοι.

β) Τον αύξοντα αριθμό (α/α) του Ενεργειακού Ελέγχου.

γ) Το ΑΦΜ του ελεγχόμενου Τελικού Χρήστη.

δ) Την ημερομηνία υποβολής του Ενεργειακού Ελέγ­χου.

ε) Πληροφορίες για την ύπαρξη εσωτερικού εμπειρο­γνώμονα.

ζ) Τη συνολική επιφάνεια και τον όγκο των εγκαταστά­σεων / κτιρίων του Ενεργειακού Ελέγχου.

στ) Τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ (ηλεκτρική, θερ­μική).

η) Την ετήσια ενεργειακή κατανάλωση ανά χρήση (θέρμανση, ψύξη, φωτισμό, ζεστό νερό χρήσης).

θ) Την ύπαρξη Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης που περιλαμβάνει Ενεργειακούς Ελέγχους.

ι) Τα όρια και τις πληροφορίες των πεδίων ζ-η για το Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης.

ια) Τις προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

ιβ) Την εκτιμώμενη εξοικονόμηση ενέργειας των προ­τεινόμενων παρεμβάσεων. ιγ) Τη διεξαγωγή ελέγχου λόγω Υπόχρεης Επιχείρησης. ιδ) Την υπεύθυνη δήλωση του Ενεργειακού Ελεγκτή, για κάθε έλεγχο που διενεργεί, ότι δεν συντρέχουν λό­γοι ασυμβίβαστου στο πρόσωπό του, σύμφωνα με την παρ. 17 του άρθρου 10 του ν. 4342/2015.

Άρθρο 10 Περιεχόμενα Έκθεσης Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου

1.Η έκθεση διαρθρώνεται σε μια ή περισσότερες ενότητες κάθε μια από τις οποίες περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα Στοιχεία Κατανάλωσης Ενέργειας. Η κάθε ενότητα υπογράφεται ψηφιακώς από τους Ενεργειακούς Ελεγκτές που διενήργησαν τον έλεγχο στα Στοιχεία Κα­τανάλωσης Ενέργειας αυτής.

2.Η έκθεση αποτελεσμάτων των Ενεργειακών Ελέγχων περιλαμβάνει:

α) κατάλογο Στοιχείων Κατανάλωσης Ενέργειας, στα οποία αναφέρεται ο Ενεργειακός Έλεγχος,

β) τη μεθοδολογία συλλογής δεδομένων,

γ) την κατάρτιση ενεργειακών ισοζυγίων της παρεχό­μενης και τελικής χρήσης ενέργειας,

δ) τον καθορισμό δεικτών εξοικονόμησης ενέργειας και τη δημιουργία ενεργειακής γραμμής βάσης κατα­νάλωσης,

ε) την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης των ενεργειακών επιδόσεων, και στ) τον εντοπισμό και την ανάλυση κόστους κύκλου ζωής, όπου αυτό κρίνεται δυνατόν, για την αποτύπωση των άμεσων και μελλοντικών δαπανών των εναλλακτι­κών προτεινόμενων σχεδίων εξοικονόμησης ενέργειας.

3.Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναρτάται εγχειρίδιο με κατευθυντήριες οδηγίες διενέργειας Ενεργειακού Ελέγχου και σύνταξης της σχετικής έκθεσης («Οδηγός Ενεργειακών Ελέγχων»), υπόδειγμα έκθεσης αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγ­χου, καθώς και ενδεικτικά υπολογιστικά εργαλεία για τη διενέργεια των υπολογισμών.

Άρθρο 11 Αξιολόγηση και έλεγχος Εκθέσεων Αποτελεσμάτων Ενεργειακών Ελέγχων και στοιχείων εφαρμογής συστήματος ενεργειακής διαχείρισης

1.Για τη διασφάλιση και τον έλεγχο της ποιότητας των Ενεργειακών Ελέγχων, της ορθότητας των εκδοθεισών εκθέσεων αποτελεσμάτων Ενεργειακών Ελέγχων και των στοιχείων εφαρμογής συστήματος ενεργειακής διαχεί­ρισης, αρμόδια είναι τα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέρ­γειας των Σωμάτων Επιθεώρησης Βορείου και Νοτίου Ελλάδας της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Επιθεωρη­τών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 10 του ν. 4342/2015.

2.Για τον σκοπό αυτό, οι Ενεργειακοί Ελεγκτές ή/και οι Τελικοί Χρήστες υποχρεούνται να προσκομίζουν στα αρμόδια Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας, όταν τους ζητηθεί, οποιαδήποτε στοιχεία, μετρήσεις, εκθέσεις και οτιδήποτε άλλο είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των Ενεργειακών Ελέγχων τους και των αποτελεσμάτων αυτών, καθώς και των υποβαλλόμενων στοιχείων εφαρ­μογής συστήματος ενεργειακής διαχείρισης.

3.Οι ως άνω έλεγχοι διενεργούνται αυτεπάγγελτα, δειγματοληπτικά και τυχαία ή κατόπιν καταγγελίας σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί του συ­νόλου των ενεργειακών ελέγχων.

Άρθρο 12 Διαδικασία συμμόρφωσης και επιβολής κυρώσεων

1.Στους Ενεργειακούς Ελεγκτές:

α) Σε περίπτωση όπου τα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέρ­γειας των Σωμάτων Επιθεώρησης Βορείου και Νοτίου Ελλάδος διαπιστώσουν ανακριβή στοιχεία, παραλείψεις στις εκθέσεις αποτελεσμάτων Ενεργειακών Ελέγχων, ή μη συμμορφώσεις στις διαδικασίες διεξαγωγής Ενεργει­ακών Ελέγχων, καθώς και των κατά εξουσιοδότηση του ν. 4342/2015 κανονιστικών πράξεων:

-Επιδίδουν στους Ενεργειακούς Ελεγκτές ειδοποίηση, στην οποία επισημαίνεται η παράβαση και με την οποία καλούνται σε συμμόρφωση, μέσα σε χρονικό διάστημα που καθορίζεται στην ειδοποίηση.

-Επιβάλλουν τις κυρώσεις της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4342/205, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως, το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης, τις συνέπειες που προκύ­πτουν από αυτή, το βαθμό υπαιτιότητας και την τυχόν υποτροπή του παραβάτη. Η επιβολή των κυρώσεων γίνεται κατόπιν προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 2690/1999 (Α’ 45).

β) Σε περίπτωση όπου διαπιστωθούν παραβάσεις της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4342/2015, τότε επιβάλλο­νται κυρώσεις στους Ενεργειακούς Ελεγκτές που έχουν διενεργήσει στην διεξαγωγή του ιδίου ενεργειακού ελέγ­χου στα Στοιχεία Κατανάλωσης Ενέργειας της ενότητας της Έκθεσης Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου στην οποία διαπιστώνονται οι εν λόγω παραβάσεις.

2.Στις Υπόχρεες Επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνο­νται με τις σχετικές υποχρεώσεις τους, όπως αναφέρο­νται ρητώς στο άρθρο 6 και στις παρ. 4 και 5 του άρ­θρου 8, της παρούσας απόφασης, επιβάλλεται πρόστιμο, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4342/2015.

Άρθρο 13 Καταργούμενες διατάξεις – Μεταβατικές Διατάξεις

Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης καταργείται η υπ’ αρ. οικ. 175275/22.5.2018 απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενερ­γειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων» (Β’ 1927), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και αντικαθί­σταται από την παρούσα. Επίσης, καταργείται κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει με τρόπο διαφορετικό τα θέματα που ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση.

Άρθρο 14 Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη­μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Μαΐου 2023

O Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας