ecopress
Της Ντίνας Καράτζιου/ Νέες δομικές αλλαγές θεσμοθετεί ο νέος αναπτυξιακός νόμος που θα εισαχθεί προς ψήφιση στη Βουλή το Δεκέμβριο. Ποια είναι τα 13... Νέος αναπτυξιακός: με διαδικασίες εξπρές οι εγκρίσεις επενδύσεων-όλες οι αλλαγές

Της Ντίνας Καράτζιου/

Νέες δομικές αλλαγές θεσμοθετεί ο νέος αναπτυξιακός νόμος που θα εισαχθεί προς ψήφιση στη Βουλή το Δεκέμβριο. Ποια είναι τα 13 νέα  ειδικά καθεστώτα ενισχύσεων, τι αλλάζει στη διαδικασία  της  υπαγωγής και των ελέγχων των επενδυτικών σχεδίων. Πως θα ενισχύονται οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Πόσο αυξάνονται τα ποσοστά ενίσχυσης. Ποια επενδυτικά σχέδια θα δρομολογούνται σε επίπεδο εγκρίσεων κεντρικά και ποια από  τις Περιφέρειες.

Στα μέσα Δεκεμβρίου αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το σχέδιο νόμου για το νέο αναπτυξιακό νόμο. Με το νέο χάρτη των περιφερειακών ενισχύσεων προβλέπονται προσαυξημένα ποσοστά ενισχύσεων σε μικρές μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στο σύνολο των περιφερειών που μπορούν να φτάσουν έως και το 70% . Παράλληλα δρομολογούνται  διαδικασίες εξπρές για τον έλεγχο και την  υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων στον αναπτυξιακό νόμο σε 100 ημέρες, αντί τα 2 και 2,5 χρόνια που απαιτούνταν,  με αποτέλεσμα να μένουν στην αναμονή και κολλημένα περί τα 3.500 επενδυτικά σχέδια. Ταυτόχρονα απαγκιστρώνονται από την Περιφέρεια τα επενδυτικά σχέδια άνω των 700 χιλιάδων ευρώ, τα οποία θα ελέγχονται από ορκωτούς λογιστές   (δείτε εδώ ρεπορτάζ στο «Εcopress»).

Τα 13 ειδικά καθεστώτα ενισχύσεων

 1.  Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων: Στοχεύει στην ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που  έχουν στον κεντρικό πυρήνα τους το ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό/
 2.  Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων: Αφορά την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων  κυκλικής οικονομίας και  βιώσιμης ανάπτυξης και ενεργειακής αναβάθμισης των επιχειρήσεων.
 3.  «Νέο Επιχειρείν»: Ενισχύονται νέοι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας
 4.  Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης: Υπάγονται επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης με στόχο τη στήριξη της απασχόλησης και ανάπτυξης των περιοχών που επηρεάζονται περισσότερο από τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία.
 5.  Ερευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία: Στόχος του καθεστώτος είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που προάγουν την έρευνα και προωθούν την ανάπτυξη και την εφαρμογή ιδεών και τεχνολογιών που βελτιώνουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες και καθιστούν την παραγωγή αποδοτικότερη.
 6.  Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία: Ενισχύονται επιχειρηματικές δραστηριότητες της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων και της αλιείας.
 7.  Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα: Υπάγονται επενδυτικά σχέδια που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων για τα οποία θεσπίζεται ειδικό καθεστώς, και των επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας
 8.  Επιχειρηματική εξωστρέφεια: Παρέχονται κίνητρα σε επιχειρήσεις που στοχεύουν στη διείσδυση σε νέες αγορές του εξωτερικού
 9.  Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων: Αφορά χορήγηση ενισχύσεων  που αφορούν μεταξύ άλλων τη δημιουργία, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό μονάδων  τουριστικών καταλυμάτων
 10.  Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Ενισχύονται τουριστικές επενδύσεις εναλλακτικού  τουρισμού (ιατρικού, καταδυτικού, περιπατητικού, γαστρονομικού κτλ)
 11.  Μεγάλες επενδύσεις: Αφορά μεγάλα επενδυτικά σχέδια σε κλάδους της οικονομίας με σημαντικές επιδράσεις στις τοπικές οικονομίες.
 12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας: Σκοπός είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στους κλάδους που αποτελούν ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας, προκειμένου να επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας, να βελτιώνεται η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών, να καθίσταται αποτελεσματικός ο συντονισμός της προμηθευτικής αλυσίδας και να διαμορφώνονται όροι ενίσχυσης της εξωστρέφειας.
 13.  Επιχειρηματικότητα 360°: Αφορά επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στον αναπτυξιακό νόμο πλην συγκεκριμένων κατηγοριών για τις οποίες θεσπίζονται ειδικά καθεστώτα. Πρόκειται για ενισχύσεις  αρχικών επενδύσεων  με πρόσθετες δαπάνες

Το ύψος των επενδυτικών σχεδίων

Η διαδικασία ελέγχου και ένταξης των επενδυτικών σχεδίων ύψους  ενός εκατομμυρίου ευρώ και πάνω περνάει στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Για τα επενδυτικά σχέδια που θα πηγαίνουν στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, εισάγεται η υποχρεωτική συνυποβολή έκθεσης πιστοποίησης από μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου το οποίο είναι μέλος του ΕΜΠΑ  Το νέο πλαίσιο ορίζει ότι ο έλεγχος των επενδυτικών σχεδίων ύψους άνω του ποσού των 700.000 ευρώ, για την πιστοποίηση του 50% ή του 65% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου ή της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης διενεργείται υποχρεωτικά από ορκωτό ελεγκτή, ο οποίος θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο σχετικό μητρώο (ΕΜΠΕ).

Οι ενισχύσεις

Σε όλα τα καθεστώτα ενισχύσεων προβλέπεται για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις ενίσχυση η οποία θα έχει τη μορφή φορολογικών απαλλαγών. Ενώ στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι ενισχύσεις θα είναι κεφαλαιακής μορφής. Εξαιρούνται από τον κανόνα οι περιοχές  απολιγνιτοποίησης που εφόσον εμπίπτουν στον ευρωπαϊκό κανονισμό της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Ειδικά σ΄αυτές τις περιοχές τόσο οι μεσαίες όσο  και οι  μεγάλες επιχειρήσεις θα λαμβάνουν επιχορήγηση.

Προσαυξημένα ποσοστά

Στο νέο αναπτυξιακό νόμο προβλέπονται προσαυξημένο ποσοστά ενισχύσεων στο σύνολο των Περιφερειών της χώρας. Για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις προβλέπεται προσαύξηση 20% και ι10% για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας