ecopress
“Υγιής Φύση – Υγιείς Άνθρωποι” ήταν το συμπέρασμα της διαδικτυακής συνάντησης που πραγματοποίησε η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής με πρωτοβουλία της Προέδρου,... Ο  COVID -19 στην  Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής

“Υγιής Φύση – Υγιείς Άνθρωποι” ήταν το συμπέρασμα της διαδικτυακής συνάντησης που πραγματοποίησε η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής με πρωτοβουλία της Προέδρου, Δρος Διονυσίας – Θεοδώρας Αυγερινοπούλου.

Η σύζήτηση έδωσε  την ευκαιρία στους Βουλευτές να ανταλλάξουν απόψεις για τις περιβαλλοντικές διαστάσεις του ιού COVID-19, την αλληλεξάρτηση της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος, την σύνδεση με την ατμοσφαιρική ρύπανση, αλλά και την ορθή και ασφαλή διάθεση, διαχείριση και ανακύκλωση των οικιακών και νοσοκομειακών αποβλήτων και φαρμάκων στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας από την εξάπλωση του κορονοϊού.

Την Επιτροπή Περιβάλλοντος ενημέρωσαν οι κ.κ.: Νικόλαος Χιωτάκης και Ιωάννης Σιδέρης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), αντιστοίχως, ο κ. Γιώργος Κρεμλής, Σύμβουλος του Πρωθυπουργού για θέματα ενέργειας, κλίματος, περιβάλλοντος και κυκλικής οικονομίας, Διευθυντής ε.τ. της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Καθ. Πολυξένη Νικολοπούλου – Σταμάτη, Ομότιμη Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ΕΚΠΑ και ο κ. Μανώλης Μπαλτάς, Εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ).

Στόχος της Επιτροπής ήταν η ανάδειξη των περιβαλλοντικών διαστάσεων του κορονοϊού COVID – 19, που πιθανόν συνιστά ζωονόσο σύμφωνα με το UNEP, και η εξαγωγή προτεινόμενων συστάσεων. Η περιβαλλοντική υποβάθμιση και η κλιματική αλλαγή, όπως κατέστη σαφές καθ’ όλη τη διάρκεια της Συνεδρίασης,  ευνοούν την εμφάνιση και εξάπλωση των ιών, όπως του COVID-19, ενώ επηρεάζουν και την ευαλωτότητα των ανθρώπων απέναντι στους ιούς, με τους ομιλητές να εξήρουν την σημασία εφαρμογής της αρχής της προφύλαξης στις περιπτώσεις επιστημονικής αβεβαιότητας. Συστήνεται δε να πραγματοποιηθούν περαιτέρω μελέτες για τον συσχετισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της μετάδοσης του κορονοϊού, ενώ στο ενδιάμεσο καλό θα ήταν να αποφεύγεται η έκθεση του πληθυσμού σε περιοχές με ατμοσφαιρική ρύπανση και να εντατικοποιηθούν τα μέτρα τα οποία συμβάλλουν στην μείωση της ρύπανσης (π.χ. περιορισμού της κυκλοφορίας οχημάτων, καύσης τζακιών κ.α.)

Περαιτέρω, συζητήθηκε η ανάγκη αυστηροποίησης του καθεστώτος προστασίας της βιοποικιλότητας και των κανόνων του διεθνούς εμπορίου άγριας ζωής, τη θεώρηση όλων των αποβλήτων που σχετίζονται με τον COVID-19 ως μολυσματικών, την ενίσχυση των ατομικών μέσων προστασίας, την ολοκλήρωση της υιοθέτησης εναλλακτικού συστήματος διαχείρισης των φαρμάκων και την δημιουργία μονάδων διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων όπου είναι αναγκαίο. Προτάθηκε, δε, η δημιουργία ειδικού ρεύματος αποβλήτων κορονοϊού, κατά προτεραιότητα, σε φαρμακεία, γηροκομεία, Δήμους, νοσοκομεία.

Σημειώθηκε, όμως, και η θετική όψη των επιπτώσεων του COVID-19 στο φυσικό περιβάλλον, καθώς παρατηρείται μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, μείωση των εκπομπών του φαινομένου του θερμοκηπίου και μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από την παραμονή στη σπίτι, την τηλεργασία, την κοινωνική αποστασιοποίηση “social distancing” και την μείωση της κυκλοφορίας, την μείωση της εργασίας των βιοτεχνιών, καταστημάτων κ.α.

Κοινή παραδοχή ήταν ότι τα μέτρα της Κυβέρνησης είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Σε διεθνές επίπεδο, όμως, οι διεθνείς οργανισμοί και η ΕΕ ήταν απροετοίμαστοι να αντιμετωπίσουν ένα πραγματικά πρωτόφαντο υγειονομικό κύμα που κατέληξε σε πανδημία και εξ’ αυτού, μεσοπρόθεσμα, είναι αναγκαία η καλύτερη προετοιμασία και ενδεχομένως η αναθεώρηση της πολιτικής δημόσιας υγείας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 168 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και η δημιουργία εναρμονισμένου σώματος κανόνων δικαίου για τις πανδημίες.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας