ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Εκπλήξεις για ιδιοκτήτες, μηχανικούς, δασολόγους και την κτηματαγορά αποκαλύπτει η ανάρτηση των αναμορφωμένων δασικών χαρτών, που ξεκίνησε από τις 15 Ιανουαρίου... Οι … εκπλήξεις στις αναρτήσεις των αναμορφωμένων Δασικών Χαρτών

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Εκπλήξεις για ιδιοκτήτες, μηχανικούς, δασολόγους και την κτηματαγορά αποκαλύπτει η ανάρτηση των αναμορφωμένων δασικών χαρτών, που ξεκίνησε από τις 15 Ιανουαρίου και ολοκληρώνεται έως τις 26 Φεβρουαρίου 2021 σε όλη τη χώρα. Τα δασικά και ιδιοκτησιακά θέματα παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητα ενώ οι εξελίξεις παραπέμπονται στο προσεχές μέλλον και στις αντιρρήσεις.

Οι πληροφορίες του ecopress  αναφέρουν ότι οι αιτήσεις που κατατέθηκαν στις δασικές υπηρεσίες για αναμόρφωση των δασικών χαρτών σε μεγάλο μέρος τους δεν έχουν συμπεριληφθεί στους αναμορφωμένους δασικούς χάρτες, που αναρτώνται από τις Διευθύνσεις Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ Ελληνικό Κτηματολόγιο, Δείτε εδώ

Αιτήσεις  με τις οποίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του περιβαλλοντικού νόμου του ΥΠΕΝ (ν. 3889/2010, Φ.Ε.Κ. 182Α΄,  άρθρο 14) δόθηκε από την περασμένη άνοιξη στους ιδιοκτήτες ενδιαφερομένους, φυσικά και νομικά πρόσωπα, ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίας, φορείς κλπ, δυνατότητα να καταθέσουν στοιχεία, που αφορούν πράξεις της διοίκησης ή στοιχεία ατομικών διοικητικών πράξεων, τα οποία να αποδεικνύουν ποιες εκτάσεις έχουν απολέσει τον δασικό τους χαρακτήρα, προκειμένου να εξαιρεθούν από το Δασικό Χάρτη.

Μπήκαν στο “ράφι”

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι σε πολλές Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Αυτοδιοικήσεων ανά τη χώρα, λόγω της έλλειψης προσωπικού στα  τμήματα δασικών χαρτογραφήσεων και υπό την πίεση του χρόνου να ανταποκριθούν εντός των χρονοδιαγραμμάτων που όρισε το ΥΠΕΝ στην ανάρτηση των δασικών χαρτών, ακολουθήθηκαν συνοπτικές διαδικασίες εξέτασης των αιτήσεων και αντί στους  αναμορφωμένους δασικούς χάρτες, οι περισσότερες υποθέσεις μπήκαν … στο ράφι.

Συγκεκριμένα σε πολλές περιπτώσεις δεν εγκρίθηκαν ούτε φάκελοι που αφορούσαν σε υποθέσεις με πρόδηλα σφάλματα. Σε μεγάλο πλήθος υποθέσεων, ιδίως εκείνες που αφορούσαν σε σύνθετα θέματα χρήσεων και οικοδομικών εγκρίσεων, τις οποίες κατέθεσαν ιδιοκτήτες για να εξαιρεθούν από το δασικό χάρτη οι φάκελοι χαρακτηρίστηκαν «ελλιπείς». Δηλαδή ακολουθήθηκε από τις δασικές υπηρεσίες μάλλον αυτοβούλως μία μεταβατική διαδικασία,  ή οποία απέφυγε μεν την εξέταση και αποφάσεις απόρριψης των φακέλων μετέθεσε δε με “εύσχημο” αλλά επιβαρυντικό σε κόπο και νέες δαπάνες για τους ιδιοκτήτες, την εξέταση των θεμάτων στο μέλλον,  μέσω νέου κύκλου αντιρρήσεων.

Εκκρεμείς αντιρρήσεις

Σημειώνεται ότι από τον πρώτο κύκλο της ανάρτησης και κύρωσης των δασικών χαρτών που ολοκληρώθηκε την περίοδο 2018-19 εκκρεμούν και δεν έχουν ακόμη εκδικαστεί από τις Ειδικές Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων περί τις 180.000 αντιρρήσεις ιδιοκτητών στους δασικούς χάρτες από περιοχές όλης της χώρας. Στις εκκρεμότητες προστίθενται τώρα και πολλές από τις νέες υποθέσεις,  οι οποίες αφορούν στους υπό εξέταση φακέλους για τους αναθεωρημένους δασικούς χάρτες.

Τι λέει το ΥΠΕΝ

Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Αμυράς, όπως γνωστοποίησε ο βουλευτής Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας Αθανάσιος Λιούπης, που είχε συνάντηση μαζί του για τα προβλήματα  των δασικών χαρτών της Μαγνησίας ενημέρωσε τον βουλευτή ότι από την ανάρτηση του αναμορφωμένου Δασικού Χάρτη οι πολίτες θα έχουν προθεσμία 105 ημερών να υποβάλουν τις τυχόν αντιρρήσεις τους ή αιτήματα προδήλων σφαλμάτων, προθεσμία  η οποία παρατείνεται κατά 20 ημέρες για τους κατοίκους εξωτερικού, ενώ όσοι είχαν υποβάλει σε πρότερο χρόνο οποιοδήποτε αίτημα αναμόρφωσης δεν χρειάζεται επανυποβολή.

Ο κ. Αµυράς υπογράμμισε ακόμη ότι οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση της αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος κατά του δασικού χάρτη, ακόμα και στην περίπτωση των κυρωμένων δασικών χαρτών. Ενημέρωσε πως για την ενίσχυση ανθρωπίνου δυναμικού µέσω των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ, συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το υπουργείο Ανάπτυξης, ξεκινούν οι διαδικασίες πρόσληψης 350 δασολόγων, 200 δασοπόνων και 150 διοικητικών για την κάλυψη των άμεσων αναγκών λειτουργίας των δασικών υπηρεσιών, στις αρμοδιότητες υλοποίησης έργων των οποίων κυρίαρχη θέση έχουν οι δασικοί χάρτες και η ολοκλήρωσή τους.

Στόχος  του ΥΠΕΝ είναι η κύρωση των δασικών χαρτών έως το τέλος του 2021 για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας -συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης της πλειονότητας των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη από τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ), σύμφωνα και με το νέο θεσμικό πλαίσιο συγκρότησής τους, αλλά και με τις εθνικές δεσμεύσεις της χώρας μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση». Για τη  μάχη διεκπεραίωσης των εκκρεμών αντιρρήσεων ιδιοκτητών στους δασικούς χάρτες  ορίστηκαν οι αμοιβές δικηγόρων, μηχανικών, δασολόγων και υπαλλήλων και άρχισαν να βγαίνουν οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση τους.   Δείτε εδώ στο ecopress: πως συγκροτούνται οι Επιτροπές Εξέτασςη Αντιρρήσεων και τις αμοιβές των μελών τους.

Τραγική υποστελέχωση

Στο μεταξύ η διοίκηση της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων  (ΟΣΕΑΔΕ)  κάνοντας λόγο για τραγική υποστελέχωση των δασικών υπηρεσιών, με επίκεντρο τα τμήματα δασικών χαρτογραφήσεων παρουσίασε  στον αρμόδιο υφυπουργό Περιβάλλοντος Γιώργο Αμυρά τα προβλήματα στη διαδικασία της αναθεώρησης των δασικών χαρτών και εν συνεχεία την αδυναμία προετοιμασίας των φακέλων για την εξέταση των χιλιάδων αντιρρήσεων, με συνέπειες για τους ιδιοκτήτες αλλά και για την έγκαιρη και αξιόπιστη κύρωση των δασικών χαρτών. Δείτε εδώ το ρεπορτάζ του ecopress.

Προθεσμίες 105 ημερών

Πάντως από τις 15 Ιανουαρίου έως τις 26 Φεβρουαρίου 2021 γίνονται οι αναρτήσεις των αναμορφωμένων δασικών χαρτών σε όλη τη χώρα. Σε κάθε μία από τις περιοχές, από την ημερομηνία ανάρτησης  «τρέχει» προθεσμία 105 ημερών, εντός της οποίας οι ιδιοκτήτες έχουν  τελευταία ευκαιρία να διασώσουν την περιουσία τους. Δείτε εδώ στο ecopress: οδηγός για τη διάσωση περιουσιών στους Δασικούς Χάρτες

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των Διευθύνσεων Δασών οι αντιρρήσεις αφορούν μόνο το αναμορφωμένο τμήμα του αναρτημένου Δασικού Χάρτη και μόνο ως προς τα τμήματα που δεν έχουν ήδη υποβληθεί αντιρρήσεις ή αιτήματα προδήλων σφαλμάτων.

Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α. Α΄& Β΄βαθμού, εφόσον επικαλούνται για τη θεμελίωση του έννομου συμφέροντός τους, εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα στις περιληφθείσες στον αναρτηθέντα Δασικό Χάρτη δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις.

Η Μαγνησία

Σχετικά με τη Μαγνησία, όπως συμβαίνει και σε άλλες περιοχές της χώρας ο κ Λούπης ανακοίνωσε ότι  επεσήμανε προς τον κ Αμυρά την αγωνία των πολιτών, που περιμένουν να τους δοθεί µια δεύτερη ευκαιρία κατάθεσης αντιρρήσεων για τις ιδιοκτησίες τους, που χαρακτηρίστηκαν εσφαλμένα ως δασικές, χωρίς οι ίδιοι για διάφορους λόγους να λάβουν γνώση. Ο  ίδιος σημείωσε πως στον Νομό Μαγνησίας υπάρχουν περίπου 15.000 εκκρεμή αιτήματα αντιρρήσεων, πρόδηλα σφάλματα και αιτήματα αναμόρφωσης, ενώ οι δασικές υπηρεσίες οφείλουν να διαχειριστούν ακόμη 8.000 δικαστικές περιπτώσεις, που προκύπτουν από τις δηλώσεις στο Κτηματολόγιο.

Δωδεκάνησα 

Εξάλλου ερώτηση σχετικά με τις πολλαπλές αστοχίες που παρουσιάζει η δημοσίευση των Δασικών χαρτών του Νομού Δωδεκανήσου κατέθεσε ο Νεκτάριος Σαντορινιός, η οποία και συνυπογράφεται από τον Τομεάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλο και 14 ακόμη βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

Όπως σημειώνεται στην Ερώτηση του Νεκτάριου Σαντορινιού, με μία εβδομάδα καθυστέρηση σε σχέση με τον ανακοινωθέντα προγραμματισμό, αναρτήθηκαν τελικά οι Δασικοί Χάρτες της Δωδεκανήσου, με πολλά όμως προβλήματα, αφού ένα μεγάλο μέρος των εκτάσεων που θα έπρεπε να είχαν εξαιρεθεί, χαρακτηρίζονται τελικά ως εμπίπτουσες στη δασική νομοθεσία. Με ευθύνη της Διοίκησης, και ενώ από την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε εκδοθεί εγκύκλιος (ΑΔΑ: 61ΤΗ4653Π8-Ω7Θ) σχετικά με τον άμεσο αποχαρακτηρισμό τους ως αναδασωτέες, οι εκτάσεις αυτές τελικά δεν αποσαφηνίστηκαν, με αποτέλεσμα σε πολλά νησιά όπως στην Ρόδο, στην Κω, την Κάλυμνο ή και την Κάρπαθο, να εντάσσονται στους Δασικούς Χάρτες τμήματα του εθνικού και επαρχιακού δικτύου, αγροτικοί δρόμοι, δημοτικά ακίνητα, δεξαμενές ύδρευσης, Δημοτικές εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού, οικίες πολιτών με νόμιμες οικοδομικές άδειες, πορτοκαλεώνες, ελαιώνες, αλλά και ολόκληρες ξενοδοχειακές μονάδες!Ενώ, ειδικά στην περίπτωση του Καστελόριζου, επειδή δεν έχει αποτυπωθεί το περίγραμμα του οικισμού, ολόκληρα τμήματα του νησιού αλλά και το αεροδρόμιο θεωρούνται δασικά!

Οι δασικοί χάρτες που αναρτήθηκαν για τα νησιά της Δωδεκανήσου δεν έχουν λάβει υπόψη τις σχετικές νομοθετικές βελτιώσεις και τις εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή τους, στα χρόνια της Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με αποτέλεσμα να βρίθουν λαθών και παραλήψεων, τα οποία πρόκειται να επιφέρουν ένα σημαντικό γραφειοκρατικό φόρτο, ταλαιπωρία και οικονομική επιβάρυνση για τους πολίτες, ενώ ταυτόχρονα οι υπηρεσίες θα έρθουν αντιμέτωπες με δυσανάλογο φόρτο ενστάσεων και αντιρρήσεων.  Δείτε εδώ το ρεπορτάζ του ecopress

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας