ecopress
Της Ντίνας Καράτζιου/ Τα 12 χρηματοδοτικά εργαλεία, που έχουν εκκινήσει και αυτά που βαίνουν προς άμεση υλοποίηση, με προσδοκία να δώσουν ανάσες ρευστότητας στην... Όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία, που κινούν χρήμα στην αγορά

Της Ντίνας Καράτζιου/

Τα 12 χρηματοδοτικά εργαλεία, που έχουν εκκινήσει και αυτά που βαίνουν προς άμεση υλοποίηση, με προσδοκία να δώσουν ανάσες ρευστότητας στην αγορά παρουσιάζει το  ecopress

Με όχημα το νέο ΕΣΠΑ που θα αγγίξει τα 24 δις και την ενεργό συμμετοχή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας μία σειρά καινοτόμων χρηματοδοτικών  εργαλείων που εκκινεί το Υπουργείο Ανάπτυξης και επενδύσεων στοχεύουν σε μεγάλες ανάσες ρευστότητας στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα αλλά και στην υλοποίηση νέων επενδυτικών σχεδίων.

12 δις μέχρι το τέλος του έτους

Στο πλέγμα των δράσεων παρεμβάσεων και προγραμμάτων που ήδη έχουν εκκινήσει και σ΄αυτά που βρίσκονται σε φάση υλοποίησης αναφέρθηκε ο  υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γιάννης Τσακίρης, στην εκδήλωση με θέμα «Ρευστότητα, χρηματοδοτικά εργαλεία και ΕΣΠΑ» που οργάνωσε το υπουργείο στο πλαίσιο του Thessaloniki Helexpo Forum 2020.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «υπολογίζουμε μέχρι το τέλος 2020 θα έχουν διοχετευτεί στην αγορά περίπου 12 δις ευρώ ίσως και κάτι παραπάνω, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα  των πόρων που θα έχουμε». Προαναγγέλλοντας τη δημιουργία μόνιμων  εγγυοδοτικών  μηχανισμών για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανέφερε, ότι το  «νέο ΕΣΠΑ θα φτάσει μαζί με την εθνική συμμετοχή στα 24 δις σύμφωνα το τεχνικό δελτίο που η Κομισιόν έχει δώσει στα κράτη μέλη, σε σχέση με τα 21 δις ευρώ αυτής της  προγραμματικής περιόδου. «Είναι ένα έξτρα βοήθημα που μαζί με όλα τα άλλα θα βοηθήσει μακροπρόθεσμα στην ανάταξη της ελληνικής οικονομίας», τόνισε.

Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία

Σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, αλλά και την ενεργό συμμετοχή των συστημικών τραπεζών, πρόκειται να ενεργοποιηθούν το αμέσως προσεχές διάστημα από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας της αγοράς. Πρόκειται για δράσεις που θα εστιάσουν στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, με έμφαση στους τομείς του πράσινου επιχειρείν των υποδομών, των αναπτυσσόμενων εταιρειών και των νεοφυών επιχειρήσεων. Στο σχεδιασμό του επόμενου διαστήματος περιλαμβάνεται η επέκταση του ΤΕΠΙΧ ΙΙ (Τρίτη φάση) με τη δυνητική ένταξη σ΄ αυτό έξι χιλιάδων επιχειρήσεων, η επέκταση της δημόσιας συμμετοχής στο Equifund, η λειτουργία του προγράμματος των επιχειρηματικών αγγέλων (business angels) για τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων σε πρώιμο στάδιο, και η δημιουργία συν-επενδυτικού κεφαλαίου για την προσέλκυση ξένων θεσμικών επενδυτών σε ταχέως αναπτυσσόμενες ελληνικές επιχειρήσεις.

1.Επέκταση του ΤΕΠIΧ ΙΙ. Θα διατεθούν επιπρόσθετα 850 εκατ. ευρώ ευρώ -µε τραπεζική μόχλευση. Το συγκεκριμένο ποσό θα καλύψει αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί. Με αυτά ο προϋπολογισμός του ΤΈΠ1Χ ΙΙ φτάνει πλέον 2,6 δισ. ευρώ. ευρώ. Μέχρι σήμερα έχουν δανειοδοτηθεί 12.900 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, µε τον μέσο του δανείου να υπολογίζεται περίπου στις 128.000 ευρώ.

2.Εγγυημένα δάνεια από την Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου (Black Sea Trade & Development Bank). Τις επόμενες μέρες θα υπογραφεί στη Θεσσαλονίκη η συµφωνία για «χρηματοδοπκό εργαλείο» που θα εγγυάται δάνεια της Παρευξείνιας σε ελληνικές επιχειρήσεις µε έδρα τη Βόρεια Ελλάδα. Η εγγύηση Αναπτυξιακής ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ ευρώ και θα κινητοποιήσει σε πρώτη φάση 330 εκατ. ευρώ σε δάνεια.

3 Ταμείο Εγγυοδοσίας επενδυτικών δανείων. Η ενεργοποίησή του αναμένεται εντός Οκτωβρίου και αφορά δάνεια επενδυτικού σκοπού σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις µε έως 8θ% εγγύηση από Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF). Το Ταμείο Εγγυοδοσίας θα προικοδοτηθεί µε πόρους από το ΕΣΠΑ (ΕΠΑνΕΚ) ύψους 100 εκατ. ευρώ, τα οποία µε την τραπεζική μόχλευση θα φτάσουν έως και τα 500 εκατ. ευρώ για νέα δάνεια προς ΜµΕ. Οι εγγυήσεις θα παρέχονται στις τράπεζες µε μηδενικό κόστος και αυτές µε τη σειρά τους θα χορηγούν δάνεια µε χαμηλότερο επιτόκιο, μεγαλύτερη περίοδο αποπληρωμής και μειωμένε5 εξασφαλίσεις.

4.Ταμείο Εγγυοδοσίας. Η ενεργοποίηση της β’ φάσης του προγράμματος για δάνεια κεφαλαίου κίνησης σε μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις µε 8ο% εγγύηση από την Αναπτυξιακή Τράπεζα υπολογίζεται για τέλος µήνα. Στη β’ φάση θα δοθούν δάνεια ύψους 3-3,5 δισ. ευρώ. Σύµφωνα µε νέα κατανοµή, 2 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν (µε την τραπεζική μόχλευση) σε ΜµΕ, 550 εκατ. ευρώ σε μεσαίες επιχειρήσεις και 500 εκατ. ευρώ πολύ μικρές επιχειρήσεις. Στην φάση έκαναν αιτήσεις για δανειοδότηση 5300 ΜµΕ και 400 μεγάλες επιχειρήσεις, µε το συνολικό ποσό εκταμίευαν να φτάνει τα 2,1 δισ. ευρώ.

5 Ταμείο Συνεπενδύσεων µε Επιχειρηματικούς «Αγγέλους» (Business Angels’ Co – Investment Fund): Αναμένεται να ενεργοποιηθεί τον Οκτώβριο. Η διαχείρισή του θα γίνεται από Ευρωπαϊκό Επενδύσεων µε στόχο υποστηριχθούν νεοφυείς καινοτόμεδ επιχειρήσεις στις οποίες σκοπεύουν να συν-επενδύσουν επιχειρημαπκοί «άγγελοι». Τα κεφάλαια που θα τοποθετηθούν θα είναι της τάξεως των 25 εκατ. ευρώ. ευρώ.

6.EquiFund Αναμένεται στις αρχές 2021. Το συγκεκριμένο «εργαλείο» θα χρηματοδοτείται µε πόρους από το ΕΣΠΑ µε στόχευση τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Σημειώνεται ότι 9 funds στα οποία έχει επενδύσει ήδη το EquiFund διαθέτουν ένα χαρτοφυλάκιο µε ιοο καινοτόμε5 και ταχέως αναπτυσσόμενες ελληνικές επιχειρήσεις και έχουν επενδύσει έ έως τώρα περίπου 130 εκατ. ευρώ, τελευταίο το InstaShop.

7.GREEK GREEN FUNDS. Στόχος δράσης, η οποία προκηρύχθηκε πρόσφατα και τρέχει µέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΑΤΈ), είναι να δημιουργηθούν νέα επενδυτικά κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital, private equity funds), τα οποία θα επενδύουν, είτε αποκτώντας ποσοστό είτε µέσω ομολόγου, αποκλειστικά σε μικρομεσαίες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη λεγάμενη «πράσινη οικονομία». Η εθνική συμμετοχή φτάνει τα 400 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική μόχλευση αναμένεται να τουλάχιστον 6 δισ., δηλαδή προβλέπονται συνολικές επενδύσεις άνω των 3 δισ. ευρώ.

8 Ταμείο Συνεπένδυσης (Co-Investment Fund). Τα ενδιαφερόμενο ιδιωτικά επενδυτικά σχήματα (Ταμεία venture capital, private equity) της Ελλάδας και του εξωτερικού έχουν προσκληθεί να υποβάλουν προτάσεις στην ΕΑΤΈ για την υλοποίηση συνεπενδύ σεων µε µορφή ιδίων κεφαλαίων (equity / quasi equity) σε μικρομεσαίες  ή μεσαίας κεφαλαιοποίησης επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια. Το ύψος της εθνικής συμμετοχής στο λόγω φτάνει τα 100 εκατ. ευρώ.

9 Εγγυητικές επιστολές του ΕΣΠΑ. Εντός του 2021 αναμένεται η δημιουργία Ταμείου σε συνεργασία Αναπτυξιακή µε στόχο διευκόλυνση της έκδοσης εγγυητικών απαιτούνται οι επιχειρήσεις να πάρουν την προκαταβολή του ΕΣΠΑ, να επέλθει τόνωση της επιχειρηματικότητας, αύξηση απασχόλησης και δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος σχεδίων.

10.Startups – Soft Financing. Πρόγραμμα επιστρεπτέας ενίσχυσης ύψους 100 εκατ. ευρώ από την Αναπτυξιακή Τ Τράπεζα προκειμένου οι νεοφυείς επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα της Γ.Γ. Ερευνας και Τεχνολογίας «Elevate Greece» να ενισχυθούν και να καλύψουν ανάγκες που δημιουργήθηκαν λόγω της πανδημίας.

11.Trade Finance Facility. Πρόκειται για ένα προϊόν που θα βοηθήσει στη σταδιακή µείωση του όγκου των μεταχρονολογημένων επιταγών, ενισχύοντας και την αγορά του factoring, έτσι ώστε σιγά-σιγά να εξαλειφθεί η παγκόσμια πρωτοτυπία της ελληνικής αγοράς που μετατρέπει την επιταγή από µέσο πληρωµής σε µέσο πίστωσης. Παράλληλα, το εργαλείο αυτό θα βοηθά τις εξαγωγικές επιχειρήσεις σε ό,τι αφορά το αναγκαίο βραχυχρόνιο κεφάλαιο κίνησης που χρειάζονται για να καλύπτουν το άνοιγµα τις στο εξωτερικό. Στόχος είναι να έχει ενεργοποιηθεί ως το τέλος της χρονιάς.

12.Technology Transfer Funds – Ταμεία Μεταφοράς Τεχνολογίας. Δεδομένης της ανάγκης για επιτάχυνση της σύνδεσης της έρευνας µε την αγορά και την παραγωγή, θα δημιουργηθούν, όπως και στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, επενδυτικά ταμεία για τη χρηματοδότηση τεχνολογικών είναι απόρροια έρευνας πανεπιστήμιων, ερευνητικών ιδρυμάτων κ,λπ. Αυτού του είδους η χρηματοδότηση θα καλύψει το λεγόμενο κεφάλαιο προ-σπορά5 (pre-seed financing), παράλληλα µε τη χρηματοδότηση πατεντών και το λεγόμενο proof of concept ( PoC) ή στα ελληνικά «απόδειξη της ιδέας». Στόχος είναι να δημίου ργηθεί µια συνεχής ροή υποψηφίων προς επένδυση νεοφυών εταιρειών σε όλο αυτό το οικοσύστημα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναμένεται να τρέξει εντός του 2021.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας