ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Οδηγίες για τις μετακινήσεις των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα κατά τη διάρκεια της δεύτερης καραντίνας εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας, αφήνοντας ωστόσο,... Παγίδες προστίμου 300 ευρώ για μηχανικούς και τεχνίτες οικοδομών

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Οδηγίες για τις μετακινήσεις των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα κατά τη διάρκεια της δεύτερης καραντίνας εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας, αφήνοντας ωστόσο, όπως και στην πρώτη καραντίνα, ανοιχτά θέματα για τις μετακινήσεις μηχανικών από προς τα εργοτάξια αλλά και για τους οικοδόμους τεχνίτες διαφόρων ειδικοτήτων.

Τεχνικοί παράγοντες των κατασκευών αξιολογώντας τις νέες οδηγίες του υπουργείου Εργασίας τονίζουν την ανάγκη να εκδοθούν άμεσα αναλυτικές και ξεκάθαρες οδηγίες, κατανοητές στα όργανα της τάξης που διενεργούν τους σχετικούς ελέγχους, οι οποίες να καλύπτουν όλους τους εμπλεκόμενους στα οικοδομικά και πολεοδομικά έργα και τις μελέτες αλλά και για αυτοψίες σε ακίνητα,  διεκπεραιώσεις υποθέσεων από Δήμους, Πολεοδομίες, Δασικές Υπηρεσίες, κλπ.

Παγίδες για μηχανικούς  

Για τους αυτοαπασχολούμενους μηχανικούς οι οδηγίες του υπουργείου Εργασίας αναφέρουν ότι μπορούν να χρησιμοποιούν εναλλακτικά και τους δύο τύπους Βεβαιώσεων Άδειας Κυκλοφορίας, δηλαδή τη Βεβαίωση που εκδίδονται από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ή τη βεβαίωση τύπου Α.

Οι τεχνικοί παράγοντες επισημαίνουν τον κίνδυνο να σημειωθούν σε μηχανικούς νέα κρούσματα επιβολής προστίμου, που πλέον έχει αυξηθεί από τα 150 στα 300 ευρώ και ταλαιπωρίας τους  στο δρόμο προς τα έργα. Υπενθυμίζουν ότι τέτοια θέματα σημειώθηκαν και ουδέποτε αντιμετωπίστηκαν στη διάρκεια της πρώτης καραντίνας, προκαλώντας την παρέμβαση του ΤΕΕ.

Στην πρώτη καραντίνα, είχαμε  κρούσματα επιβολής προστίμων, δείτε εδώ στο ecopress τόσο στην Αττική όσο και στην Περιφέρεια, όπου σε επιβλέποντες έργων μηχανικούς, στο δρόμο προς εργοτάξια ή οικοδομές, τα οποία επιβλέπουν (και δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς τη δική τους ευθύνη ΚΑΙ για λόγους ασφαλείας), επιβλήθηκαν πρόστιμα κατά την κίνησή τους, ενώ διέθεταν τόσο τη φόρμα μετακίνησης εργαζόμενου, όπως προβλέπεται (σφραγισμένη κλπ) όσο ακόμη και αποδεικτικά των έργων στα οποία κατευθύνονται.

Παγίδες για τεχνίτες

Μείζον θέμα προκύπτει και για τους οικοδόμους τεχνίτες, που δεν είναι αυτοαπασχολούμενοι και δεν ανήκουν σε στεγασμένα επαγγέλματα (πχ μπετατζήδες, τουβλάδες,  σοβατζήδες, εργαζόμενοι σε συνεργεία θερμοπροσόψεων, μπογιατζήδες κλπ) σε όλες τις περιπτώσεις αλλά κυρίως  όταν το έργο είναι μικρό και εκτελείται με μέριμνα του ιδιοκτήτη (αυτεπιστασία).

Από το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας σε σχετικό ερώτημα που έθεσε το ecopress δόθηκε η απάντηση ότι δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη στα επίσημα μέτρα της πολιτείας για όλες τις περιπτώσεις, που αφορούν στους  τεχνίτες  οικοδόμους. Ανέφεραν ωστόσο ότι αυτά που εφαρμόζονται για την μετάβαση από και προς την εργασία τους στις οικοδομές στην Αθήνα και σε όλη τη χώρα είναι ότι μπορούν να χρησιμοποιούν την βεβαίωση τύπου Α, την οποία υπογράφει ο εργοδότης τους ή όταν δεν είναι αυτοαπασχολούμενοι και δεν ανήκουν σε στεγασμένα επαγγέλματα μπορεί να υπογράφει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου στο οποίο γίνεται η εργασία.

Σημειώνεται ότι όπως αναφέρεται στο  https://forma.gov.gr/ «για μετάβαση προς και από την εργασία (βεβαίωση τύπου Α) ή κατά τη διάρκεια της εργασίας, εφόσον είναι απαραίτητο, η βεβαίωση γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ ή συμπληρώνοντας το έντυπο «Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου» το οποίο υπογράφεται από τον εργοδότη ή σε περίπτωση νομικού προσώπου από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου από τον ίδιο. Η βεβαίωση από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ έχει ισχύ 14 ημέρες ενώ το έντυπο «Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου» έχει πάγια ισχύ».

Τεχνικοί παράγοντες επισημαίνουν ότι για μεγάλο μέρος τεχνιτών είναι ανοιχτός ο κίνδυνος του προστίμου covid 19 των 300 ευρώ, διότι σε πολλές περιπτώσεις αυτοί κινούνται και εργάζονται μεταξύ πολλών οικοδομών και είναι δύσκολο να έχουν βεβαιώσεις από το πλήθος των ιδιοκτητών,  καθώς επίσης ότι υπάρχουν προβλήματα για να εκδίδονται από τους εργοδότες, κατασκευαστές για όλους τους τεχνίτες  βεβαιώσεις τύπου Α, μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Πράγμα που προϋποθέτει οι τεχνίτες να είναι δηλωμένοι στο ΙΚΑ και στην πλατφόρμα του ΣΕΠΕ.

Όπως αναφέρουν οι ίδιοι παράγοντες οι δηλώσεις στον ΙΚΑ γίνονται τον επόμενο μήνα. Επίσης πολλοί από τους τεχνίτες δεν είναι δηλωμένοι στις λίστες ΣΕΠΕ, οι οποίες πρέπει να υπάρχουν κάθε ημέρα στις 7.30 το πρωί στην οικοδομή και στο εργοτάξιο, καθώς εργάζονται περιστασιακά ή με ειδικές συμφωνίες. Επισημαίνεται ωστόσο ότι δεν λείπουν και τα φαινόμενα ανασφάλιστης μαύρης εργασίας, τα οποία υπάρχει κίνδυνος να τα πληρώσουν με το βαρύ πρόστιμο των 300 ευρώ, οι ίδιοι οι τεχνίτες από και προς το δρόμο, προς το μεροκάματο.

Οδηγίες υπουργείου 

Οι Οδηγίες του υπουργείου Εργασίας για τις μετακινήσεις των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα αναλυτικά αναφέρουν ότι:

1.Για Εργαζομένους –μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου για την μετακίνηση τους μπορούν να χρησιμοποιούνται νομίμως εναλλακτικά και τα δύο έντυπα ως προς την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης άδειας κυκλοφορίας.

Ειδικότερα δίνεται η δυνατότητα με τους εξής δύο τρόπους:

Α) Χειρόγραφη Βεβαίωση τύπου Α΄ (εκτύπωση από το https://forma.gov.gr/ ), συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον εργοδότη, με φυσική σφραγίδα αυτού και παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, ή

Β) Βεβαίωση Άδειας Κυκλοφορίας για τους Εργαζόμενους από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ: στο https://eservices.yeka.gr/

2.Για τα Μέλη Οργάνων Διοίκησης και τους Αυτοαπασχολούμενους – Ελ. Επαγγελματίες & Επιτηδευματίες, για την μετακίνηση τους μπορούν να χρησιμοποιούν εναλλακτικά και τους δύο τύπους Βεβαιώσεων Άδειας Κυκλοφορίας, δηλαδή τη Βεβαίωση που εκδίδονται από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ή τη βεβαίωση τύπου Α.

3.Με τις Βεβαιώσεις Άδειας Κυκλοφορίας που εξάγονται από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ καλύπτονται και οι εκτός των ορίων περιφερειακής ενότητας μετακινήσεις για λόγους εργασίας.

4.Ενημερώνουμε ότι οι ήδη εκδοθείσες από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ Βεβαιώσεις Άδειας Κυκλοφορίας ισχύουν μέχρι την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης τους.

5. Δίνεται η δυνατότητα ομαδικών καταχωρήσεων για την έκδοση των Βεβαιώσεων Αδείας Κυκλοφορίας για τους Εργαζόμενους με πλήρη συμπλήρωση στοιχείων μέσω αρχείου τύπου xml.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας