ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Σε «τροπολογία- σκούπα» για επίλυση πολεοδομικών εκκρεμών θεμάτων, που καταθέτει άμεσα το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη Βουλή  περιλαμβάνεται ρύθμιση νέας... Παράταση βεβαιώσεων μηχανικών και αποκλειστικότητας Ταυτότητας Κτιρίου

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Σε «τροπολογία- σκούπα» για επίλυση πολεοδομικών εκκρεμών θεμάτων, που καταθέτει άμεσα το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη Βουλή  περιλαμβάνεται ρύθμιση νέας τρίμηνης παράτασης της ισχύος των βεβαιώσεων μηχανικών και παράλληλα επιμήκυνση, συνολικά για έξι μήνες από τις αρχές του έτους, της προθεσμίας να γίνει υποχρεωτική για τις μεταβιβάσεις ακινήτων αποκλειστικά η Ταυτότητα Κτιρίου.

Αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη σχετική νομοθετική ρύθμιση, θα επεκτείνει έως τις 30 Ιουνίου 2021  την ισχύ των βεβαιώσεων των μηχανικών, που πιστοποιούν την ύπαρξη ή μη πολεοδομικών παραβάσεων στα ακίνητα. Με βάση τη νέα ρύθμιση μετατίθεται παράλληλα να ισχύει αποκλειστικά η Ταυτότητα Κτιρίου από την 1η Ιουλίου 2021.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι  με τη νέα ρύθμιση του ΥΠΕΝ παρατείνεται για τρεις ακόμη μήνες η παράταση που έχει ήδη δοθεί και λήγει στις 31 Μαρτίου 2021, ώστε να ισχύουν κανονικά οι βεβαιώσεις μηχανικών για τις δικαιοπραξίες επί ακινήτων και κάθε άλλη νόμιμη χρήση με ημερομηνία έκδοσης έως την 31η Ιανουαρίου 2021, καλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο παλαιές αλλά και νέες υποθέσεις που προκύπτουν στο τρέχον διάστημα μέχρι τη λήξη της νέας προθεσμίας, που θα δοθεί.

Οι  βεβαιώσεις μηχανικών  είναι απαιτούμενες για τη διενέργεια μεταβιβάσεων ή άλλου είδους συναλλαγών ακινήτων και αποτελούν μέρος των δικαιολογητικών που πρέπει να συγκεντρωθούν από τους ιδιοκτήτες προκειμένου να εφαρμόσουν την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου που θεσμοθετήθηκε να αρχίσει από την 1η Ιανουαρίου 2021 και λειτουργεί κανονικά από την 1η Φεβρουάριου 2021. Παράλληλα με την Ταυτότητα Κτιρίου δόθηκε η δυνατότητα από το ΥΠΕΝ δίμηνης παράτασης ισχύος των βεβαιώσεων μηχανικών έως τις 31 Μαρτίου 2021, προθεσμία που τώρα παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2021.

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου είναι η ενιαία βάση δεδομένων όπου ενσωματώνονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία και σχέδια για κάθε ακίνητο, ενώ μόνο με την απόκτησή της θα θεωρείται ολοκληρωμένη και η τακτοποίηση αυθαιρέτων.

Η νέα παράταση ισχύος των βεβαιώσεων μηχανικών, που κρίνεται αναγκαία από φορείς μηχανικών, συμβολαιογράφων και ιδιοκτητών θεσμοθετείται με πρωτοβουλία του αρμόδιου υφυπουργού ΠΕΝ Νίκου Ταγαρά, ο οποίος αναγνωρίζει τις δυσκολίες που υπάρχουν την περίοδο της πανδημίας και την ανάγκη να διευκολυνθούν οι μεταβιβάσεις ακινήτων και η κτηματαγορά.

Επιστολή ΠΟΜΙΔΑ

Τα προβλήματα που ανακύπτουν επισημαίνει σε επιστολή της η ΠΟΜΙΔΑ αναφέροντας ότι «η παράταση των μέτρων κατά της πανδημίας, που έχει ως συνέπειά της τη δυσχέρεια ή και πλήρη αδυναμία πρόσβασης των πολιτών και των τεχνικών σε όλες τις σχετικές δημόσιες υπηρεσίες (πολεοδομίες, υποθηκοφυλακεία, κτηματολογικά γραφεία, Δήμους κλπ.), σε συνδυασμό με την αποκλειστική ισχύ της ταυτότητας κτιρίου από την 1.4.2021, μετατρέπει σε εφιάλτη τις μεταβιβάσεις ακινήτων και θέτει επιτακτικά θέμα επανεξέτασης της έναρξης ισχύος του μέτρου αυτού».

Εξ αιτίας αυτού η ΠΟΜΙΔΑ με επιστολή της προς το ΥΠΕΝ ζήτησε τις εξής τρείς αλλαγές στην ισχύουσα ρύθμιση για την ταυτότητα κτιρίου:

*Να επιτραπεί η παράλληλη ισχύς της βεβαίωσης μηχανικού καθόλη τη διάρκεια της πανδημίας, ώστε να μην παραλύσει η Κτηματαγορά και επηρεαστούν αρνητικά οι συναλλαγές των ακινήτων,

*Να δοθεί η δυνατότητα ρύθμισης αυθαιρέτων κατηγορίας 5 μέσω αποκλειστικά της υποβολής ταυτότητας κτιρίου, μέσα στην προθεσμία ισχύος του νόμου, με τις νόμιμες προσαυξήσεις, και

*Να αφαιρεθεί η μελέτη στατικής επάρκειας από τις προϋποθέσεις για έκδοση ταυτότητας «Διηρημένης Ιδιοκτησίας», δηλαδή μεμονωμένων διαμερισμάτων κλπ.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

Προς τον Υπουργό ΥΠΕΝ κ. Κώστα Σκρέκα

Τον Υφυπουργό ΥΠΕΝ κ. Νίκο Ταγαρά

ΚΟΙΝ: Προς το Γεν. Γραμματέα Χ.Σ. & Αστικού Περιβάλλοντος κ. Ευθύμιο Μπακογιάννη

ΑΙΤΗΜΑ: Παράλληλη ισχύς βεβαίωσης μηχανικού με Ταυτότητα Κτιρίου μέχρι τέλους πανδημίας, αφαίρεσης της στατικής επάρκειας για διηρημένες ιδιοκτησίες & ρύθμισης για αυθαίρετα ΚΑΤ5.

Αξιότιμοι κοι Υπουργοί, κε Γενικέ

1.Η παράταση των μέτρων κατά της πανδημίας, η οποία έχει ως συνέπειά της τη δυσχέρεια ή και πλήρη αδυναμία πρόσβασης των πολιτών και των τεχνικών σε όλες τις σχετικές δημόσιες υπηρεσίες (πολεοδομίες, υποθηκοφυλακεία, κτηματολογικά γραφεία, Δήμους κλπ.), σε συνδυασμό με την αποκλειστική ισχύ της ταυτότητας κτιρίου από την 1.4.2021, μετατρέπει σε εφιάλτη τις μεταβιβάσεις ακινήτων και θέτει επιτακτικά θέμα επανεξέτασης της έναρξης ισχύος του μέτρου αυτού.

Με κλειστές δημόσιες υπηρεσίες εν μέσω πανδημίας και καραντίνας άγνωστης διάρκειας, η συγκέντρωση τόσων αδειών, σχεδίων, μελετών, δικαιολογητικών και βεβαιώσεων και η διενέργεια αυτοψιών για έκδοση ΠΕΑ και ταυτότητας κτιρίου είναι πέρα από τις ανθρώπινες δυνατότητες. Ούτε είναι εύκολο να αποκτηθεί υπό τις συνθήκες αυτές εμπειρία στη δημιουργία και υποβολή Ταυτότητας Κτιρίου από ένα σημαντικό αριθμό μηχανικών της χώρας ώστε από την 1η Απριλίου να είναι δυνατή η υποχρεωτική κατάρτιση και υποβολή ταυτότητας κτιρίου για κάθε δικαιοπραξία.

2.Με δεδομένα τα παραπάνω ακυρώνεται ταυτόχρονα ολόκληρη η διαδικασία τακτοποίησης όλων των αυθαιρέτων, αφού προϋποθέτει πλέον ως τελικό της στάδιο την υποβολή ταυτότητας κτιρίου! Για αυτό και θα πρέπει να εξετάσετε και να δεχθείτε και τη δυνατότητα ρύθμισης αυθαιρέτων Κατηγορίας 5 μέσω αποκλειστικά της υποβολής ταυτότητας κτιρίου, μέσα στην προθεσμία ισχύος του νόμου περί αυθαιρέτων, με τις προβλεπόμενες σταδιακές προσαυξήσεις του Ενιαίου Ειδικού Προστίμου.

3.Τέλος, από προφανή παραδρομή, στο νόμο για την ταυτότητα «αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας», υπάρχει και το οξύμωρο να ζητείται μελέτη στατικής επάρκειας, που είναι δυνατή μόνο για ολόκληρο το κτίριο, δηλαδή για να μεταβιβάσει ο ιδιοκτήτης δυαριού το διαμέρισμά του ζητείται να επιβαρυνθεί με το κόστος μελέτης στατικής επάρκειας ολόκληρης της πολυκατοικίας, πράγμα όχι μόνον κοστοβόρο, αλλά και πρακτικά μη πραγματοποιήσιμο! Για τους λόγους αυτούς ζητούμε:

*Να επιτραπεί η παράλληλη ισχύς της βεβαίωσης μηχανικού καθόλη τη διάρκεια της πανδημίας, ώστε να μην παραλύσει η Κτηματαγορά και επηρεαστούν αρνητικά οι συναλλαγές των ακινήτων,

*Να δοθεί η δυνατότητα ρύθμισης αυθαιρέτων κατηγορίας 5 μέσω αποκλειστικά της υποβολής ταυτότητας κτιρίου, μέσα στην προθεσμία ισχύος του νόμου, με τις νόμιμες προσαυξήσεις, και

*Να αφαιρεθεί η μελέτη στατικής επάρκειας από τις προϋποθέσεις για έκδοση ταυτότητας «Διηρημένης Ιδιοκτησίας», δηλαδή μεμονωμένων διαμερισμάτων κλπ.

Στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία!

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Ο Πρόεδρος                                        Ο Αντιπρόεδρος                               Ο Γεν. Γραμματεύς

Στράτος Ι. Παραδιάς                      Χαράλαμπος Τσουτρέλης                       Τάσος Γ. Βάππας

Δικηγόρος Α.Π.- Πρόεδρος UIPI                 Καθηγητής ΕΜΠ                              Δικηγόρος Α.Π.-υ-Δ.Ν.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας