ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Στην Ελευσίνα Αττικής δημιουργείται στην περιοχή Στρίφι, η πρώτη πολεοδομημένη περιοχή χονδρεμπορίου και βιομηχανίας, συνολικής έκτασης 2100 στρεμμάτων, με 358 ιδιοκτησίες,... Με νέο ΠΔ τάξη στο χάος χονδρεμπορίου και βιομηχανίας στην Ελευσίνα

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Στην Ελευσίνα Αττικής δημιουργείται στην περιοχή Στρίφι, η πρώτη πολεοδομημένη περιοχή χονδρεμπορίου και βιομηχανίας, συνολικής έκτασης 2100 στρεμμάτων, με 358 ιδιοκτησίες, ανοίγοντας το δρόμο για νέες επενδύσεις και νόμιμη και οργανωμένη δόμηση στην επιβαρυμένη περιοχή, η οποία διακρίνεται από άναρχη και αυθαίρετη δόμηση και άτυπες βιομηχανικές συγκεντρώσεις. Παράλληλα οριοθετείται ο Σαρανταπόταμος.

Η Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρεια Αττικής ολοκλήρωσε τον πολεοδομικό σχεδιασμό, σε συνεργασία με το Δήμο Ελευσίνας. Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από έλεγχο των διευθύνσεων Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Νομοθετικού Έργου  ενέκρινε και προωθεί το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος στο Συμβούλιο της Επικρατείας για νομοτεχνικό έλεγχο, προκειμένου να ακολουθήσει η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος, με τίτλο «Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής στην περιοχής Χονδρεμπορίου του Δήμου Ελευσίνας και Επικύρωση του καθορισμού οριογραμμών Σαρανταπόταμου».

Η πολεοδoμική παρέμβαση

Η νέα πολεοδομική παρέμβαση ολοκληρωμένου σχεδιασμού εως την τελική φάση των πράξεων εφαρμογής, σε περιοχή χονδρεμπορίου και βιομηχανίας, (εκτός του πλαισίου της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ) είναι η πρώτη στη χώρα, που υλοποιείται με βάση τους νέους κανόνες πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, που έχει θέσει σε εφαρμογή το ΥΠΕΝ.  Η περιοχή Στρίφι – Χονδρεμπόριο βρίσκεται βόρεια του στρατιωτικού αεροδρομίου Ελευσίνας, εκατέρωθεν της Αττικής οδού, με δυτικό όριο το ρέμα «Σαρανταπόταμος» και ανατολικό όριο την οδό Νάτο. Η Πολεοδομική Ενότητα Χονδρεμπορίου περιλαμβάνεται εντός του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Ελευσίνας, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την τροποποίησή του, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 21727/25.5.2005 απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (Φ.Ε.Κ. 627/Δ/13.6.2005).

Η περιοχή καταλαμβάνει την έκταση 2100 στρεμμάτων και εντός αυτής βρίσκονται 358 ιδιοκτησίες.

Με την πολεοδόμηση δημιουργούνται οικοδομήσιμοι χώροι, οι οποίοι θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες εγκατάστασης χρήσεων χονδρεμπορίου, εμπορικών εκθέσεων εκθεσιακών κέντρων, κτιρίων και γηπέδων αποθήκευσης, κτιρίων και γηπέδων στάθμευσης και πρατηρίων βενζίνης – υγραερίου.

Η εκτίμηση της συνολικής εισφοράς σε γη έλαβε υπόψη αφ’ ενός ότι ένα σημαντικό ποσοστό (περίπου 60 %) των ιδιοκτησιών δεν έχουν υποβάλλει δήλωση ιδιοκτησίας και παραμένει άγνωστο το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς και αφ’ ετέρου ότι σημαντικές εκτάσεις (ΔΕΣΦΑ, υφιστάμενες κατοικίες ή αποθήκες) δεν είναι δυνατόν να αποδώσουν την οφειλόμενη εισφορά σε γη, λόγω της υφιστάμενης δόμησης ή της ανάγκης ύπαρξης λειτουργικών χώρων των επιχειρήσεων.

Η εκτίμηση ισοζυγίου γης παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΓΗΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ

Κ.Χ. ΧΩΡΟΙ

 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Ο.Τ.

 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Κ.Χ.

ΕΙΣΦΟΡΑ

ΣΕ ΓΗ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ  ΓΗΣ
(στρ) (στρ) (στρ) (στρ) (στρ) (στρ) (στρ)
1 2 3 4 5 6 7=(3+6)- 5
2100 1755 345 1518 582 320 83

Κατά τη διαδικασία των αναρτήσεων κατατέθηκε μόνο 1 ένσταση (Α΄ Ανάρτηση), η οποία έγινε δεκτή.

Προωθείται ο πολεοδομικός σχεδιασμός

Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης, έχει θέσει στις προτεραιότητες της Περιφέρειας, να ολοκληρωθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός, ώστε να ξεμπλοκάρουν εντάξεις χιλιάδων στρεμμάτων στο σχέδιο πόλης, όπως επίσης να γίνουν έργα αναπλάσεων αντιπλημμυρικής θωράκισης και κοινωνικών υποδομών και  να διευκολυνθούν επενδύσεις, ιδίως στον τουρισμό και τη μεταποίηση. Για το σκοπό αυτό έχει αναλάβει δράση,  σε συνεχή συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Αττικής, ο Θανάσης Χρ. Κατσιγιάννης, εντεταλμένος  σύμβουλος  Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής, πολιτικός μηχανικός, με μεγάλη επαγγελματική και πολιτική γνώση και εμπειρία σε θέματα περιβάλλοντος και πολεοδομίας, ο οποίος για την επίλυση των θεμάτων βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τη διεθύντρια Εύα Μικράκη, τον προϊστάμενο Γιώργο Θερμογιάννη και τα στελέχη της Διεύθυνσης  Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής, όπως επίσης συνεργάζεται και με τους  τους εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης και παράλληλα με τους αρμόδιους του ΥΠΕΝ, ενώ εκπροσωπεί την Περιφέρεια και στο Συμβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ.

Στην Ελευσίνα δημιουργείται η πρώτη πολεοδομημένη περιοχή χονδρεμπορίου και βιομηχανίας,  στο πλαίσιο του προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής,  για την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού της Αττικής, τονίζει  ο Θανάσης Χρ. Κατσιγιάννης, εντεταλμένος  σύμβουλος  Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής.

Όροι και περιορισμοί δόμησης

Το  Προεδρικό Διάταγμα  έγκρισης της Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης στην περιοχή καθορίζει τις Χρήσεις γης και τους όρους και περιορισμούς δόμησης. Ισχύουν οι διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ), ενώ   ειδικότερα προβλέπονται κατά κανόνα όροι δόμησης,  με ελάχιστο πρόσωπο 25 μέτρων, ελάχιστο εμβαδόν 3.000 τετραγωνικών μέτρων και συντελεστή δόμησης 1,2, με μέγιστο ποσοστό επιτρεπόμενης κάλυψης 60%. Παράλληλα για μία σειρά οικοδομικών τετραγώνων που δεν πληρούν τις γενικές προϋποθέσεις προβλέπονται εξαιρέσεις με μικρότερα πολεοδομικά μεγέθη, όπως επίσης ξεχωριστοί όροι δόμησης κατά παρέκκλιση, για συνενώσεις οικοπέδων.  Εξάλλου απαγορεύεται η κατάτμηση οικοπέδων με πρόσωπο μικρότερο των 40 μέτρων και εμβαδόν μικρότερο των 10.000 τετραγωνικών μέτρων. Για την έκδοση οικοδομικών αδειών στην περιοχή απαιτείται έγκριση του ΓΕΑ για το μέγιστο ύψος των κατασκευών (λόγω του γειτνιάζοντος στρατιωτικού αεροδρομίου),  έγκριση της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας,  ενώ  στις περιοχές πού χαρακτηρίστηκαν ως καταρχήν γεωλογικά ακατάλληλες θα πρέπει να γίνεται περαιτέρω γεωτεχνική διερεύνηση.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας