ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Παραλύει ολόκληρη την ερχόμενη εβδομάδα από 20 έως 25 Φεβρουαρίου 2023 η έκδοση εγκρίσεων και αποφάσεων για αδειοδότηση επιχειρήσεων, οικοδομικές άδειες,... ΥΠΠΟ: πενθήμερο λουκέτο για οικοδομικές άδειες, αυθαίρετα, επενδύσεις, ΕΣΠΑ

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Παραλύει ολόκληρη την ερχόμενη εβδομάδα από 20 έως 25 Φεβρουαρίου 2023 η έκδοση εγκρίσεων και αποφάσεων για αδειοδότηση επιχειρήσεων, οικοδομικές άδειες, αυθαίρετα, πολεοδομικά χωροταξικά σχέδια, περιβαλλοντικές μελέτες, διατηρητέα κτίρια και μνημεία, όλα τα προγράμματα του ΕΣΠΑ άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και κάθε είδους διοικητική, οικονομική, επενδυτική δραστηριότητα αρμοδιότητας είτε συναρμοδιότητας του υπουργείου Πολιτισμού.

Περνάει στην αντεπίθεση ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων για τη νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε στη Βουλή για τα Μουσεία, και προκηρύσσει πενθήμερη απεργία αποχή από 20 έως 25 Φεβρουαρίου 2023 από συνολικά 45 δραστηριότητες, που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα συμμετοχής των μελών του, στη διοικητική πυραμίδα, τις υπηρεσίες και επιτροπές του υπουργείου Πολιτισμού και είναι σημαντικές στη λειτουργία της διοίκησης του κράτους και της οικονομίας.

Οι 45 δραστηριότητες που κατεβάζουν ρολά 

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων με εξώδικο γνωστοποιεί προς τους υπουργούς Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, Εσωτερικών Μάκη Βορίδη, την Προεδρία της Κυβέρνησης και  τον «Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων» την προκήρυξη της πενθήμερης απεργίας αποχής.

Συγκεκριμένα στο εξώδικο σημειώνεται ότι ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων αποφάσισε «την κήρυξη απεργίας-αποχής των Αρχαιολόγων και συναφών επιστημονικών ειδικοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και των Αρχαιολόγων του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων», υπηρετούντων με έννομη σχέση δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, από την άσκηση των καθηκόντων τους, από 20.2.2023 έως 25.2.2023, που συνδέονται με τη σύνταξη και διεκπεραίωση όλων των εγγράφων που σχετίζονται με:

-Έκδοση αδειών και χορήγηση πάσης φύσης εγκρίσεων σχετικά με:

 α) την εκμετάλλευση λατομείου, τον πορισμό οικοδομικών υλικών, τη διενέργεια μεταλλευτικών ερευνών και την εκμετάλλευση μεταλλείων, καθώς και τον καθορισμό λατομικών περιοχών,

β) την εγκατάσταση ή λειτουργία βιομηχανικής, βιοτεχνικής ή εμπορικής επιχείρησης, την τοποθέτηση τηλεπικοινωνιακών ή άλλων εγκαταστάσεων, την επιχείρηση οποιουδήποτε τεχνικού ή άλλου έργου ή εργασίας, καθώς και την οικοδομική δραστηριότητα,

 γ) κάθε εργασία, επέμβαση ή αλλαγή χρήσης σε ακίνητα μνημεία,

 δ) υλοποίηση έργων σε κηρυγμένα μνημεία, χρηματοδοτούμενων από εθνικούς πόρους ή συγχρηματοδοτούμενων από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών, από φορείς εκτός των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

-Έκδοση αδειών σχετικά με την άσκηση γεωργίας, κτηνοτροφίας, Θήρας ή άλλων συναφών δραστηριοτήτων, καθώς και την οικοδομική δραστηριότητα στους χερσαίους αρχαιολογικούς χώρους που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων νομίμως υφισταμένων οικισμών.

-Έκδοση αδειών σχετικά με:

α) την ανέγερση νέων κτισμάτων,

β) την αποκατάσταση ερειπωμένων κτισμάτων,

γ) την κατεδάφιση υφιστάμενων κτισμάτων,

δ) την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου στα υφιστάμενα κτίσματα, στους ιδιωτικούς ακάλυπτους χώρους και τους κοινόχρηστους χώρους,

δ) τη χρήση κτίσματος ή και των ελεύθερων χώρων του, στους ενεργούς οικισμούς ή σε τμήματά τους που αποτελούν αρχαιολογικούς χώρους.

-Έκδοση αδειών για την αλιεία, την αγκυροβολιά και την υποβρύχια δραστηριότητα με αναπνευστικές συσκευές.

-Έκδοση αδειών για την εκτέλεση λιμενικών έργων (άρθρο 15 παρ. 5 του ν. 4858/2021).

-Έκδοση αδειών καθαρισμού βυθού ή ναυαγιαίρεσης.

-Έκδοση αποφασεών/γνωμοδοτήσεων για την ένταξη αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων στις διατάξεις του Ν 4495/17

-Έκδοση αδειών εκτέλεσης έργου ή έγκρισης Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

-Έκδοση αποφάσεων έγκρισης για την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση αρχαιολογικών έργων.

-Έκδοση αποφάσεων έγκρισης κάθε εργασίας, επέμβασης ή αλλαγής χρήσης σε ακίνητα μνημεία.

-Έκδοση αδειών μεταφοράς ή απόσπασης ακινήτου μνημείου ή τμήματός του.

-Έκδοση αποφάσεων για τη διατήρηση ή μη αρχαίου (άρθρο 9, παρ. 1 του ν. 4858/2021).

-Προώθηση υπογραφής των προγραμματικών συμβάσεων πολιτισμικής ανάπτυξης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλους συμβαλλόμενους.

-Έκδοση αδειών φωτογραφήσεως, κινηματογραφήσεως και βιντεοσκοπήσεως σε μεμονωμένα μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μουσεία ή συλλογές που ανήκουν στο Δημόσιο (άρθρο 46 του ν. 4858/2021) και σε κινητά μνημεία που ανήκουν στο Δημόσιο (άρθρο 46 του ν. 4858/2021) και ευρίσκονται στην κατοχή ή την κυριότητα τρίτων (άρθρο 27 του ν. 4858/2021).

-Έκδοση αδειών για την προσωρινή παραχώρηση χρήσης μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μουσείων για την πραγματοποίηση πολιτιστικών ή άλλων εκδηλώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 46 του ν. 4858/2021 και την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/Γ ΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ56/357180/256204/7869/3303/26-09- 2018 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4521/Β72018).

-Έκδοση αδειών για την παραγωγή, αναπαραγωγή και διάδοση στο κοινό απεικονίσεων, εκμαγείων και αντιγράφων μνημείων.

-Έκδοση αδειών χρήσης από τρίτους απεικονίσεων μνημείων και ανάλογου οπτικοακουστικού υλικού, με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας στο διαδίκτυο και σε ψηφιακές εφαρμογές.

-Έκδοση αδειών εξαγωγής αρχαίων και νεοτέρων μνημείων και πολιτιστικών αγαθών (με εξαίρεση τους εκθεσιακούς σκοπούς).

-Έκδοση αποφάσεων μεταβίβασης ιδιωτικών συλλογών σε άλλους συλλέκτες.

-Έκδοση αδειών εξαγωγής – μόνιμης αποστολής αρχαιοτήτων συλλεκτών και ιδιωτών κατόχων εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

-Έκδοση αδειών κατοχής κινητού αρχαίου μνημείου.

-Έκδοση βεβαιώσεων δήλωσης κυριότητας κινητών μνημείων

-Έκδοση αδειών διάσπασης ιδιωτικής συλλογής.

-Έκδοση αδειών αρχαιοπώλη, εμπόρου και δημοπράτη νεοτέρων κινητών μνημείων.

-Έγκριση διοργάνωσης δημοπρασιών ή άλλων ανάλογων δραστηριοτήτων (άρθρο 32, παρ. 8 του ν. 4858/2021)

-Χορήγηση βεβαίωσης ότι τα αγαθά που προορίζονται προς εξαγωγή από την ελληνική επικράτεια δεν είναι μνημεία (άρθρο 34 του ν. 4858/2021).

-Έκδοση αδειών εξαγωγής μη προστατευομένων από τη νομοθεσία αντικειμένων.

-Έκδοση γνωμοδοτήσεων και χορηγήσεις αντιγράφων πρακτικών των Τοπικών Συμβουλίων, του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων και του Συμβουλίου Μουσείων.

-Αποφάσεις και εντολές που αφορούν σε προκηρύξεις διαγωνισμών (πρόχειρων, δημόσιων ή διεθνών), καθώς και κάθε σχετική με αυτές απόφαση ή πράξη.

-Αποφάσεις ανάθεσης και υπογραφή συμβάσεων προμηθειών, μισθώσεων, εργασιών, υπηρεσιών, επιμέρους μελετών για έργα που εκτελούνται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας (με εξαίρεση τα θέματα προσωπικού).

-Έκδοση βεβαιώσεων κατοχής και αδειών χρήσης ανιχνευτών μετάλλου.

-Έκδοση αδειών για τη χρήση οργάνων διασκόπησης προς διερεύνηση του υπεδάφους (παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4858/2021), του βυθού ή του πυθμένα (άρθρο 15, παρ. 3 του ν. 4858/2021).

-Έκδοση αποφάσεων καταβολής αμοιβής σε ιδιώτες για παράδοση ή υπόδειξη κινητών ή ακίνητων μνημείων στο Δημόσιο.

-Έκδοση αποφάσεων για τη χρηματοδότηση σωστικής ανασκαφής από τον κύριο του έργου (άρθρο 37, παρ. 6, εδάφιο 4 του ν. 4858/2021).

-Έκδοση αδειών περάτωσης εργασιών οικοδόμησης μετά το πέρας σωστικής ανασκαφικής έρευνας (παράδοση αρχαιολογικού χώρου).

-Έκδοση αδειών εκτέλεσης εκσκαφών από απόψεως αρχαιολογικού νόμου για ανεύρεση μη αρχαιολογικών θησαυρών (άρθρο 10 του ν. 4858/2021 καιν. 6133/1934).

-Το συντονισμό, σχεδιασμό και προγραμματισμό των ερευνητικών εργασιών που προηγούνται της δημοπράτησης του έργου στο πλαίσιο Μεγάλων Δημοσίων Έργων, όπως προβλέπεται στο ν. 3905/2010 (Α’219).

-Το συντονισμό, σχεδιασμό και προγραμματισμό των ερευνητικών εργασιών που προηγούνται της υλοποίησης του έργου στο πλαίσιο Επενδυτικών Προγραμμάτων, όπως προβλέπεται στο ν. 4072/2012 (Α’86), συμπεριλαμβανομένων έργων ιδιωτών που πραγματοποιούνται βάσει σχεδίων χωρικού προορισμού – Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ), Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ), Σχέδια Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ), Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) κ.λπ. και έργων κοινού ενδιαφέροντος.

-Την προώθηση και επίσπευση των σχετικών διοικητικών διαδικασιών, για την προπαρασκευή εντάξεως έργων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, καθώς και την επεξεργασία των προτάσεων των Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών/Μουσείων της Γ.Δ.Α.Π.Κ., σε συνεργασία με λοιπές αρμόδιες οργανικές μονάδες του ΥΠ.ΠΟ.Α.

-Απαντήσεις σε ερωτήματα πολιτών και Νομικών Προσώπων.

-Απαντήσεις μετά από επανεξέταση αιτήσεων, υπομνημάτων, αναφορών, παραπόνων και καταγγελιών πολιτών σε ενέργειες ή απαντήσεις οργάνων της διοίκησης.

-Σύνταξη ενημερωτικών εγγράφων σχετικά με απαντήσεις κοινοβουλευτικού ελέγχου.

-Λειτουργία επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών.

-Για τα έργα ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης η απεργία-αποχή αφορά στα εξής καθήκοντα:

1.Διατύπωση και προώθηση εισηγήσεων για την έκδοση σύμφωνης γνώμης εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων από τρίτους σύμφωνα με το άρθρο 10, πργ 4 του ν. 4858/2021.

2. Προώθηση φακέλων εντάξεων έργων σε χρηματοδοτικά προγράμματα.

3.Προώθηση διαδικασιών εκτέλεσης έργων με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας και ανάθεσης γενικών υπηρεσιών και προμηθειών (προώθηση και έκδοση σχεδίων ΥΑ εκτέλεσης εργασιών απολογιστικά και με αυτεπιστασία, προώθηση προκηρύξεων για την πρόσληψη ΙΔΟΧ προσωπικού, προώθηση προσκλήσεων ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση παροχής προμηθειών και υπηρεσιών, διενέργεια διαγωνισμών ανάθεσης παροχής προμηθειών και υπηρεσιών – προώθηση διακηρύξεων, δημοσίευση διακηρύξεων, αποσφράγιση προσφορών- κ.α.)

4.Προώθηση διαδικασιών παρακολούθησης έργων.

5.Προώθηση διαδικασιών διαχειριστικού κλεισίματος έργων.

-Εξαιρείται της αποχής η τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και διοικητικών ενεργειών για τη μισθοδοσία του ΙΔΟΧ προσωπικού.

Οι λόγοι της κινητοποίησης

Στην εξώδικη γνωστοποίηση ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων καταγράφει  ότι αντιδρά:

Στα άρθρα 1-34 και 72-81 του Νόμου 5021/2023 του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο «Εκσυγχρονισμός της μουσειακής πολιτικής και ζητημάτων διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς: ίδρυση μουσείων- ν.π.δ.δ., κρατική ασφάλιση της κινητικότητας των πολιτιστικών αγαθών, δράσεις του Ο.Δ.Α.Π. και του Μουσείου Ακρόπολης, ρυθμίσεις ποινικής προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, Συμβούλια του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Μητρώο Προσωπικού Αρχαιολογικών Εργασιών και λοιπές διατάξεις σχετικά με το προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας στον πολιτισμό» που ψηφίστηκε στις 14.2.2023 από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Ότι με το υπόψη νομοθέτημα παραχωρείται η διαχείριση σημαντικών αρχαιοτήτων της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, σε μια μη κρατική οντότητα (ΝΠΔΔ), σε ευθεία αντίθεση προς τα άρθρα 24 παρ.6 και 1 παρ.3 Συντ. Συγκεκριμένα τα πέντε δημόσια αρχαιολογικά μουσεία αποκόπτονται από την κεντρική διοίκηση του Κράτους, την αρχαιολογική υπηρεσία (ΓΔΑΠΚ) μετατρεπόμενα σε ΝΠΔΔ, την διοίκηση των οποίων διορίζει πλέον το ίδιο το Κράτος. Με το υπόψη νομοθέτημα υπονομεύεται ο ενιαίος χαρακτήρας της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και επέρχεται η διάσπασή της, αφού αποκόπτονται τα πέντε μεγαλύτερα αρχαιολογικά Μουσεία από την Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και την Διεύθυνση Μουσείων.

Οι σκοποί των μουσείων είναι αλληλένδετοι με αυτούς των Εφορειών Αρχαιοτήτων ανά την Επικράτεια και πραγματώνονται από την Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Το ήδη ψηφισθέν νομοθέτημα, έχει ως ουσιαστικό αποτέλεσμα τη διάλυση της δόκιμης λειτουργίας της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας που είναι συνυφασμένη με το ίδιο το Ελληνικό Κράτος από την ίδρυσή του.

2.Ότι με το υπόψη νομοθέτημα, τα πέντε δημόσια αρχαιολογικά Μουσεία τρέπονται σε οιονεί επιχειρήσεις με σκοπό το κέρδος, εις βάρος του επιστημονικού, μορφωτικού, παιδευτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα των Μουσείων και εις βάρος της ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών στο δημόσιο αγαθό του πολιτισμού.

3.Ότι με το υπόψη νομοθέτημα, η επιλογή των μελών Διοίκησης των ΝΠΔΔ και των Γενικών Διευθυντών τους, ειδικώς η πρώτη επιλογή αυτών, δεν στηρίζεται σε κανένα κριτήριο, συναρτώμενο με την αξιοκρατική, ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε δημόσια θέση, ούτε τίθενται προϋποθέσεις που να

αφορούν τα επιστημονικά προσόντα των επιλεγησόμενων, ιδίως εν σχέσει με την επιστημονική και επαγγελματική τους ενασχόληση με την αρχαιολογία, την στιγμή που θα διαχειρίζονται το μουσειακό απόθεμα της χώρας και την εθνική κληρονομιά. Η πρόβλεψη για διοριζόμενα από τον εκάστοτε Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Διοικητικά Συμβούλια και Γενικούς Διευθυντές, επιβαρύνει επιπρόσθετα τον κρατικό προϋπολογισμό.

4.Με το υπόψη νομοθέτημα, ανατρέπεται το εργασιακό καθεστώς των ήδη εργαζόμενων στα 5 Κρατικά Μουσεία, καθότι δυνάμει τούτου οι εργαζόμενοι «αποσπώνται» αυτόματα στα ιδρυόμενα νομικά πρόσωπα, προσφέροντας αναγκαστικά υπηρεσία σε αυτά, χωρίς δυνατότητα μετακίνησης για αόριστο χρόνο, μέχρι την έκδοση Οργανισμού του εκάστοτε ΝΠΔΔ. Ταυτόχρονα, εκτός της ανατροπής του εργασιακού και επιστημονικού τους status quo, τα υπηρεσιακά, επιστημονικά και υπαλληλικά δικαιώματα και ο πειθαρχικός τους έλεγχος ανήκει εφεξής στην αρμοδιότητα των διορισμένων Διοικητικών Συμβουλίων και Γενικών Διευθυντών.

5.Το υπόψη νομοθέτημα, αντί να συστήνει νέες θέσεις εργασίας, με βάση τις πραγματικές ανάγκες των Μουσείων, καταργεί 735 θέσεις μονίμων και ΙΔΑΧ από τον Οργανισμό του ΥΠΠΟΑ με τελική ημερομηνία την 1-11-2023. Αντί το νομοθέτημα να καλύψει τις ανάγκες σε προσωπικό, θεσμοθετεί την «εθελοντική εργασία», διαιωνίζοντας την ανεργία για τους πτυχιούχους αρχαιολόγους, μουσειολόγους, μηχανικούς, συντηρητές, και όλων γενικά των επαγγελμάτων και ειδικοτήτων της πολιτιστικής διαχείρισης.

6.Το υπόψη νομοθέτημα, αποδυναμώνει τον επιστημονικό και παιδευτικό ρόλο των Μουσείων και δρομολογεί στην πράξη την αύξηση της τιμής των εισιτηρίων και την κατάργηση των δωρεάν παροχών (ξεναγήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, δωρεάν ημέρες, εκδηλώσεις), εμποδίζοντας ούτως την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στα πολιτιστικά αγαθά.

7.Το υπόψη νομοθέτημα προβλέπει «την ίδρυση παραρτημάτων στο εσωτερικό και το εξωτερικό» με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του εκάστοτε Μουσείου στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, εισάγοντας έτσι την μακροχρόνια εξαγωγή αρχαιοτήτων στο εξωτερικό για απροσδιόριστο χρόνο. Η ρύθμιση αυτή αντίκειται στις πάγιες προβλέψεις του αρχαιολογικού νόμου στις οποίες προβλέπεται υόνον η προσωρινή εξαγωγή αρχαιοτήτων για καθορισμένο χρονικό διάστημα και για ειδικούς μόνο λόγους. Η ίδρυση παραρτήματος ελληνικού Μουσείου στο εξωτερικό, εν δυνάμει μπορεί να οδηγήσει σε καταστρατήγηση των επιστημονικών περιορισμών που θέτει η επιστήμη και η τεχνική και των περιορισμένων χρονικών ορίων και των ειδικών σκοπών που θέτει ο Αρχαιολογικός Νόμος στην εξαγωγή μνημείων από την ελληνική επικράτεια. Η διάταξη επιτρέπει έμμεσα την εξαγωγή σημαντικών αρχαιοτήτων στο εξωτερικό σε μόνιμη βάση, κάτι που δεν προβλέπεται πουθενά στον Αρχαιολογικό Νόμο.

Τα αιτήματα της κινητοποίησης

Επίσης στην εξώδικη γνωστοποίηση που απέστειλε ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων καταγράφει τα αιτήματα της κινητοποίησης. Συγκεκριμένα ζητά:

1.Την κατάργηση των άρθρων 1-34 και 72-81 του ψηφισθέντος νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο «Εκσυγχρονισμός της μουσειακής πολιτικής και ζητημάτων διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς: ίδρυση μουσείων-ν.π.δ.δ., κρατική ασφάλιση της κινητικότητας των πολιτιστικών αγαθών, δράσεις του Ο.Δ.Α.Π. και του Μουσείου Ακρόπολης, ρυθμίσεις ποινικής προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, Συμβούλια του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Μητρώο Προσωπικού Αρχαιολογικών Εργασιών και λοιπές διατάξεις σχετικά με το προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας στον πολιτισμό».

2.Την άμεση διενέργεια κρίσεων σε θέσεις ευθύνης Διευθυντών και αμέσως μετά Τμηματαρχών, με ισότιμη συμμετοχή όλων των μελών μας, στις Υπηρεσίες της ΓΔΑΠΚ.

3.Την επαρκή χρηματοδότηση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας για να μπορεί να ανταποκριθεί στις αρμοδιότητές της.

4.Την κάλυψη των κενών όλων των ειδικοτήτων των υπηρεσιών της ΓΔΑΠΚ με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με διαφανή και αξιοκρατική διαδικασία, για την εύρυθμη λειτουργία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων μας.

5.Τη θεσμοθέτηση ειδικού μισθολογίου – βαθμολογίου για τον Κλάδο μας, που αναγνωρίστηκε ως επιστημονικός, ο οποίος απαιτεί ειδικές επιστημονικές γνώσεις, σε εφαρμογή του άρθρου 45 του Ν. 4674/2020.

6.Την καταβολή του ανθυγιεινού επιδόματος στον κλάδο μας, καθώς η εργασία μας σε ανασκαφές, αναστηλώσεις, αυτοψίες, ακόμη και σε σπήλαια ή σε ενάλιες αρχαιότητες, πραγματοποιείται σε αντίξοες συνθήκες.

7.Την καταβολή της νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης στους υπαλλήλους μέλη μας που εργάζονται πέραν του νομίμου ωραρίου τους στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ.

8.Την καταβολή της επιπλέον αμοιβής του άρθρου 24 του νόμου 4940/2022 (ΦΕΚ 112/Α/14-6-2022) στους υπαλλήλους των ΓΔΑΠΚ και ΓΔΑΜΤΕ του ΥΠΠΟΑ που υλοποιούν και εποπτεύουν έργα μέσω αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, σύμφωνα με το ΠΔ 24/2019, τον Ν. 4858/21, τις Υπουργικές Αποφάσεις Αυτεπιστασίας και τις Αποφάσεις ορισμού ομάδων επιβλεπόντων.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας