ecopress
Της Τέτης Ηγουμενίδη Σημαντικό περιθώριο ανάπτυξης έχει ο κλάδος της ανακύκλωσης -εταιρείες ανακύκλωσης, διαχείρισης μεταλλικών και μη μεταλλικών απορριμμάτων-, ο οποίος ωστόσο τη διετία...

Της Τέτης Ηγουμενίδη

Σημαντικό περιθώριο ανάπτυξης έχει ο κλάδος της ανακύκλωσης -εταιρείες ανακύκλωσης, διαχείρισης μεταλλικών και μη μεταλλικών απορριμμάτων-, ο οποίος ωστόσο τη διετία 2013-2015 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία βάσει δημοσιοποιημένων ισολογισμών) εμφάνισε συνολικά μείωση εσόδων 4,6% (461,1 εκατ. το 2015 έναντι 483,6 εκατ. το 2013) κυρίως εξαιτίας της πορείας των μεταλλικών απορριμμάτων, υπο-κλάδος που είναι διπλάσιος σε τζίρο σε σχέση με τον μη μεταλλικών. Οι δυνατότητες της αγοράς αυτής, όπως χαρτογραφείται από τη μελέτη του Αλέξη Νικολάίδη, Economic Research & Sectorial Studies Senior Analyst, της IBHS (InfobankHellastat), προκύπτουν από το γεγονός ότι σήμερα στην Ελλάδα μόνον 16% από το σύνολο των απορριμμάτων ανακτώνται και καταλήγουν στις μονάδες της ανακύκλωσης, όταν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες η επίδοση αυτή φτάνει ακόμα και 70%.

Η εκτίμηση είναι πως πρόκειται για μια αγορά που μπορεί να βελτιωθεί και να δώσει σημαντικό αριθμό νέων θέσεων εργασίας, εφόσον βεβαίως προς την κατεύθυνση αυτή βοηθήσει και το νέο θεσμικό πλαίσιο που βρίσκεται υπό διαμόρφωση από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και γενικότερα η πορεία της οικονομίας το επόμενο διάστημα. Αναλυτικότερα, τα στοιχεία της μελέτης της IBHS καταγράφουν τα εξής: Μεταλλικά απορρίμματα Ο κύκλος εργασιών του δείγματος 37 εταιρειών ανακύκλωσης και διαχείρισης μεταλλικών απορριμμάτων το 2015 διαμορφώθηκε στα 304,24 εκατ., έχοντας υποχωρήσει περαιτέρω κατά 10,8% έναντι του 2014. Οι 7 στις 10 επιχειρήσεις υπέστησαν κάμψη των εσόδων του προηγούμενου έτους, με τη μέση κάμψη ανά εταιρεία να ανέρχεται σε -9,1% {έναντι +0,2% στο σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων). Τα συνολικά λειτουργικά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε ζημιές 7,41 εκατ., έναντι κερδών 11,36 εκατ. το 2014, ενώ σχηματίστηκαν προ φόρων ζημιές 19,7 εκατ., από χαμηλά κέρδη την προηγούμενη χρήση. Το μεγαλύτερο μέρος της χειροτέρευσης αυτής προήλθε από τη ΝΕΟΝΑΚΉΣ Α.Ε. Τα 2/3 των εταιρειών το 2015 εμφάνισαν λειτουργικά κέρδη, με τις περισσότερες όμως από αυτές (14 από τις 25) να εμφανίζουν πτώση των ΚΓΤΓΦΑ της προηγούμενης χρονιάς. Σε επίπεδο ΚΠΦ, η πλειονότητα των επιχειρήσεων (60%) ήταν ζημιογόνες. Οι 10 από αυτές εμφάνισαν επιδείνωση των ζημιών τους, οι 4 βελτίωση, ενώ οι 8 προήλθαν από κέρδη. Επίσης, οι 10 από τις 15 κερδοφόρες εταιρείες υπέστησαν κάμψη των ΚΠΦ του 2014.

Συνεπώς, στο σύνολο του δείγματος σημειώθηκε μέση κάμψη ΚΠΦ της τάξης του 48%, έναντι οριακής πτώσης 1% στο σύνολο της οικονομίας. Η Αναμετ, ειδικευόμενη στην επεξεργασία και εμπορία scrap σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων, αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία της αγοράς. Το 2015 υπέστη σημαντική κάμψη πωλήσεων κατά 20,4%. Η Αρχιμήδης Νεονάκης, με δραστηριότητα επίσης στην ανακύκλωση μετάλλων και ΟΤΚΖ, ακολούθησε με μείωση εσόδων 46,6%, ενώ η Κλειδάς Μέταλ εμφάνισε κάμψη εσόδων 11,5%. Η Κωνσταντινίδη ΑΦΟΙ αποτέλεσε την πιο κερδοφόρο εταιρεία του δείγματος, με ΚΠΦ ακολουθούμενη από τη ΣΙΔΜΕΤΑΑ και mvEcoreset. Οι 3 αυτές επιχειρήσεις συγκέντρωσαν αθροιστικά σχεδόν το 80% των συνολικών κερδών. Οι περισσότερες εταιρείες το 2015 ήταν ζημιογόνες. Τις υψηλότερες ζημιές είχε η Νεονάκης. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν 5%, μέγεθος που αποτέλεσε το 49% των συνολικών υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων του δείγματος.

Το μεγαλύτερο μέρος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (55%) είναι τραπεζικά δάνεια, τα οποία το 2015 σημείωσαν αύξηση 6% στα 74 εκατ. Το ποσοστό τους ως προς τα έσοδα του δείγματος παρέμεινε χαμηλό, στο 13%. Νη μεταλλικά απορρίμματα Το δείγμα 41 εταιρειών ανακύκλωσης και διαχείρισης μη μεταλλικών απορριμμάτων το 2015 σημείωσε περαιτέρω άνοδο του κύκλου εργασιών 5,4%, στα 156,92 εκατ., γεγονός που υποδεικνύει ότι ο εν λόγω τομέας εμφανίζει ανθεκτικότητα στις δυσχερείς οικονομικές συνθήκες. Το 65% των εταιρειών εμφάνισε υψηλότερες πωλήσεις σε σχέση με το 2014, με τη μέση ανά επιχείρηση μεταβολή να διαμορφώνεται σε +13,4%. Η εξέλιξη αυτή των εσόδων συνοδεύτηκε από άνοδο των συνολικών ΚΠΤΦΑ κατά 38%, στα 21,9 εκατ. Οι 35 από τις 41 εταιρείες ήταν κερδοφόρες, με τις περισσότερες από αυτές (17 στο σύνολο) να αυξάνουν τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρονιάς. Παράλληλα, το δείγμα εμφάνισε ενίσχυση των προ φόρων κερδών κατά 57%, στα 15,2 εκατ. Οι 7 στις 10 επιχειρήσεις ήταν κερδοφόρες, με την πλειοψηφία αυτών (συνολικά 14) να αυξάνουν τα ΚΠΦ του 2014. Η άνοδος της λειτουργικής και προ φόρων κερδοφορίας προήλθε κυ ρίως από τις μεγαλύτερες εταιρείες του δείγματος.

Η Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος το τελευταίο έτος εμφάνισε κάμψη εσόδων 6,2%, στα 25,78 εκατ., μετά τη σημαντική άνοδο του προηγούμενου έτους. Η Polycco κατατάχθηκε στη δεύτερη θέση με πωλήσεις ύψους 20 εκατ., αυξημένες 24%. Η Antipollution εμφάνισε ενίσχυση εσόδων 13,5 Τα λειτουργικά και προ φόρων κέρδη του δείγματος είναι σε μεγάλο βαθμό συγκεντρωμένα στις 3 μεγαλύτερες εταιρείες. Η Antipollution αποτέλεσε την πιο κερδοφόρο εταιρεία. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε η Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος, ενώ στην τρίτη η Polyeco. Οι 3 επιχειρήσεις το 2015 εμφάνισαν σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων τους, τροφοδοτώντας σε σημαντικό βαθμό την ενίσχυση των συνολικών κερδών του δείγματος Οι περισσότερες εταιρείες το τελευταίο έτος εμφάνισαν αύξηση των λειτουργικών τους εξόδων, με το σύνολο των δαπανών να αυξάνεται κατά 14%. Συνεπώς, ο σχετικός δείκτης διαχείρισης κόστους επιδεινώθηκε ελαφρώς στο 21,1 %, έναντι 19,4% το 2014.
Οι εταιρείες του δείγματος διαθέτουν στο ενεργητικό τους απαιτήσεις που κατέλαβαν το 34% των συνολικών κεφαλαίων για το 2015.
Πηγή Ναυτεμπορική.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας