ecopress
Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για έργα συντήρησης και αποκατάστασης των μεταλλικών κατασκευών του Τείχους των Εθνών, της Αγοράς και των δύο εισόδων, καθώς και η διενέργεια... Προκήρυξη διαγωνισμού για έργα ανακαίνισης στο ΟΑΚΑ

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για έργα συντήρησης και αποκατάστασης των μεταλλικών κατασκευών του Τείχους των Εθνών, της Αγοράς και των δύο εισόδων, καθώς και η διενέργεια ελέγχων, με μη καταστροφικές μεθόδους (NDT) στο ΟΑΚΑ.

Ο διαγωνισμός με προϋπολογισμό 4.948.784  ευρώ,  πλέον Φ.Π.Α. 24%, «Ανακαίνισης του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ)» προκηρύσσεται από το ΤΑΙΠΕΔ που είναι αναθέτουσα αρχή από κοινού με το ΝΠΙΔ Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης». Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Αντικείμενο του έργου

Πιο συγκεκριμένα και σε συνέχεια της επιθεώρησης και του εκτενούς ελέγχου των εν λόγω μεταλλικών κατασκευών, ο Ανάδοχος θα πρέπει να πραγματοποιήσει εργασίες συντήρησης, επισκευής και αποκατάστασης κατασκευαστικών ατελειών, οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής:

α) Στο Τείχος των Εθνών, την εκτέλεση εργασιών ελέγχων με μη καταστροφικές δοκιμές κρίσιμων στοιχείων του δομήματος, επισκευή προβληματικών συγκολλήσεων, εξασφάλιση της στήριξης του συστήματος των κοιλοδοκών, αποκατάσταση κατασκευαστικών ατελειών, διασφάλιση στεγανότητας στο εσωτερικό της κύριας δοκού και επαναβαφή των μεταλλικών επιφανειών.

β) Στην Αγορά, την εκτέλεση εργασιών ελέγχων με μη καταστροφικές δοκιμές κρίσιμων στοιχείων του δομήματος, επισκευή προβληματικών συγκολλήσεων, αποκατάσταση κατασκευαστικών ατελειών και επαναβαφή των μεταλλικών επιφανειών,

γ) Στα δύο Στέγαστρα Εισόδων, την εκτέλεση εργασιών ελέγχων με μη καταστροφικές δοκιμές κρίσιμων στοιχείων του δομήματος, επισκευή προβληματικών συγκολλήσεων, αποκατάσταση κατασκευαστικών ατελειών και επαναβαφή των μεταλλικών επιφανειών,

 δ) Έκδοση των αναγκαίων οικοδομικών αδειών, εφόσον απαιτείται.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος δια της συμμετοχής του στην διαγωνιστική διαδικασία, δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση των συμβατικών τευχών και των συνθηκών του Έργου και ότι μετά από ενδελεχή έλεγχο και λαμβάνοντας υπόψη τις επί τόπου συνθήκες του Έργου, επιβεβαιώνει την καταλληλότητα και κατασκευασιμότητά του. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ρητά ότι θα εκτελέσει το Έργο σύμφωνα με τους όρους, τις προδιαγραφές και τις τεχνικές περιγραφές που περιλαμβάνονται αναλυτικά στα συμβατικά τεύχη. Επίσης, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την κατά νόμο επίβλεψη των εργασιών μετά την υπογραφή της σύμβασης, καθώς και όποια ενημέρωση ή αναθεώρηση της άδειας δόμησης απαιτηθεί για την υλοποίηση του έργου της παρούσας.

Η προκήρυξη του διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για τη Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης Έργου Κάτω των Ορίων του Ν.4412/2016 για το έργο με τίτλο: «Συντήρηση – Επισκευή – Αντικατάσταση τμημάτων των μεταλλικών κατασκευών των δύο Εισόδων, του Τείχους των Εθνών και της Αγοράς του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ)» – ΤΑΙΠΕΔ (hradf.com)

Η διαδικασία είναι ανοικτή και θα διενεργηθεί με χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (συστημικός αριθμός 208248) (Διαδικτυακή Πύλη: www.promitheus.gov.gr).

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 16/07/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας