Ανοιχτή πλατφόρμα για  τον κατασκευαστικό τομέα, μηχανικούς και τοπικές αρχές από την Πράσινη Συμφωνία H Πράσινη Συμφωνία που ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν... Πράσινη Συμφωνία: Νέο κύμα ανακαινίσεων και ενεργειακής αναβάθμισης

Ανοιχτή πλατφόρμα για  τον κατασκευαστικό τομέα, μηχανικούς και τοπικές αρχές από την Πράσινη Συμφωνία

H Πράσινη Συμφωνία που ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αποτελεί απλώς μία φιλόδοξη δέσμη μέτρων για να καταστεί η Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος μέχρι το 2050. Πρόκειται στην ουσία για τη νέα αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ, καθώς θα διατρέχει  όλους τους κρίσιμους τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκτιμάται ότι για την επίτευξη των σημερινών στόχων για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030, θα απαιτηθούν πρόσθετες ετήσιες επενδύσεις ύψους 260 δισ. ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν περίπου στο 1,5 % του ΑΕΠ του 2018.

Οι δράσεις αφορούν κυρίως τις μεταφορές, την ενέργεια, τη γεωργία, τα κτίρια και τις βιομηχανίες, όπως τη βιομηχανία χάλυβα, σκυροδέματος, την κλωστοϋφαντουργία και τη χημική βιομηχανία.

Ανοιχτή πλατφόρμα

Στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία καταγράφεται η δημιουργία μίας ανοιχτής πλατφόρμας που θα αφορά τον κατρασκευαστικό κλάδο, τους αρχιτέκτονες και τους μηχανικούς, αλλά και τις τοπικές αρχές,  όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στόχος της νέας πρωτοβουλίας, είναι η  «έναρξη ενός νέου κύματος ανακαινίσεων – ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων », όπως χαρακτηριστικά καταγράφεται στη έκθεση, καθώς επισημαίνεται, ότι «τα σημερινά ποσοστά ανακαίνισης των δημόσιων αλλά και των ιδιωτικών κτιρίων θα πρέπει τουλάχιστον να διπλασιαστούν».

Τρεις είναι οι κατευθυντήριεις δράσεις -στόχοι της πλατοφόρμας, όπως αυτοί καταγράφονται στην Πράσινη Συμφωνία:

α. Η ανάπτυξη καινοτόμων δυνατοτήτων χρηματοδότησης

β.Η προώθηση ων επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

γ. Η ομαδοποίηση των πρασπαθειών ανακαίνισης σε μεγάλα συγκροτήματα, ώστε να προκύψουν οφέλη από τις οικονομίες κλίμακος.

Κι αυτό το πρόγραμμα, διαπνέεται από τη γενικότερη φιλοσοφία της Πράσινης Συμφωνίας, η οποία αφορά στη δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς μετάβαση στο πράσινο οικονομικό μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης.  Με το το σλόγκαν «κανένας δεν θα μείνει πίσω», το νέο κύμα ανακαινίσεων έχει βαθιά κοινωνικά χαρακτηριστικά, καθώς στοχεύει να να βγάλει από την ενεργειακή φτώχεια 50 εκατομμύρια πολίτες: «Πρέπει να  βοηθήσουμε 50 εκατομμύρια καναλωτές να ζεστάνουν τα σπίτια τους», αναφέρεται χαρακτηριστικά. Ενώ υπογραμμίζεται, ότι θα δοθεί δοθεί προσοχή στην ανακαίνιση κοινωνικών κατοικιών, σχολείων και νοσοκομείων.

Ανακαινίσεις κτιρίων

Στο ίδιο κεφάλαιο της Πράσινης Συμφωνίας που αφορά την οικοδόμηση, σε ότι αφορά τις ανακαινίσεις των κτιρίων, αναφέρεται, ότι αυτές, θα πρέπει φέρουν τα εξής  χαρακτηριστικά:

* Ο σχεδιασμός των κτιρίων θα πρέπει να είναι συμβατός με την κυκλική οικονονία,

* Θα πρέπει να υπάρξει αυξημένη ψηφιοποίηση

* Αυστηρή εφαρμογή των κανόνων ενεργειακής απόδοση των κτιρίων.

* Οι τιμές των διαφόρων πηγών ενέργειας θα πρέπει να παρέχουν κίνητρα για ενεργειακά αποδοτικά κτίρια.

Οδικός χάρτης

Ο οδικός χάρτης δράσεων του Green Deal  που παρουσιάστηκε  από την Κομισιόν, περιγράφει ξεκάθαρα πως θα πραγματοποιηθεί η μετάβαση σε μια καθαρή, κυκλική οικονομία, με  ποιά χρηματοδοτικά εργαλεία και ποιές θα είναι οι απαιτούμενες επενδύσεις,  με στόχο την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής, την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και τη μείωση της ρύπανσης. Καταγράφει ακόμη τις απαιτούμενες επενδύσεις και τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία,ενώ και εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να εξασφαλιστεί δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς μετάβαση.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι για τη μεγάλη πράσινη στροφή της οικονομίας θα απαιτηθούν για τα επόμενα τα10 χρόνια επενδύσεις 3 τρισ ευρώ.  Μέχρι το 2030 οι ετήσιες επενδύσεις, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν επενδύσεις ύψους 260 εκ. Ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν στο 1,5% του ΑΕΠ του 2018.

Την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, τον οδικό, δηλαδή, χάρτη ώστε «η Ευρωπαϊκή Ένωση να μετατραπεί σε μια σύγχρονη, αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων, και ανταγωνιστική οικονομία, με μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050», παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει εντός 100 ημερών τον πρώτο «ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα» και θα παρουσιάσει τη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα για το 2030, τη νέα βιομηχανική στρατηγική και το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία, τη στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο» για βιώσιμα τρόφιμα και προτάσεις για μια Ευρώπη χωρίς ρύπανση.

Τον Μάρτιο του 2020, η Επιτροπή θα δρομολογήσει τη διαδικασία για ένα «Σύμφωνο για το κλίμα» και θα δώσει στους πολίτες τη δυνατότητα να εκφράσουν τη γνώμη τους και να συμμετάσχουν στον σχεδιασμό νέων δράσεων, στην ανταλλαγή πληροφοριών, στην πραγματοποίηση δραστηριοτήτων βάσης και στην προβολή λύσεων που μπορούν να ακολουθήσουν άλλοι.

Περιφέρειες

Στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαπιστώνεται, ωστόσο, ότι η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος αποτελεί μεν κοινή προσπάθεια, αλλά «όλες οι περιφέρειες και τα κράτη μέλη δεν εκκινούν από το ίδιο σημείο». Και για το λόγο αυτό, «θα στηρίξει τις περιφέρειες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις βιομηχανίες υψηλής έντασης άνθρακα», αλλά και «τους πολίτες που είναι πιο ευάλωτοι στη μετάβαση, παρέχοντας πρόσβαση σε προγράμματα επανειδίκευσης και σε ευκαιρίες απασχόλησης σε νέους οικονομικούς τομείς».

 Δηλώσεις 

«Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία δείχνει πώς να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής και εργασίας, παραγωγής και κατανάλωσης, ώστε να ζούμε πιο υγιεινά και να καταστήσουμε τις επιχειρήσεις μας καινοτόμες», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και πρόσθεσε: «Θα κάνουμε την πρώτη κίνηση και θα κινηθούμε γρήγορα, ώστε να βοηθήσουμε την οικονομία μας να κατακτήσει ηγετική θέση σε παγκόσμιο επίπεδο. Είμαστε αποφασισμένοι να επιτύχουμε για χάρη του πλανήτη και της ζωής πάνω σε αυτόν – για χάρη της φυσικής κληρονομιάς της Ευρώπης, της βιοποικιλότητας, των δασών και των θαλασσών μας. Δείχνοντας στον υπόλοιπο κόσμο πώς μπορεί να είναι κανείς βιώσιμος και ανταγωνιστικός, μπορούμε να πείσουμε και άλλες χώρες να μας ακολουθήσουν».

Σχετική δήλωση έκανε και ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φρανς Τίμερμανς: «Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αποτελεί μια ευκαιρία να βελτιώσουμε την υγεία και την ευημερία των πολιτών μετασχηματίζοντας το οικονομικό μας μοντέλο. Το σχέδιό μας καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα μειώσουμε τις εκπομπές, θα αποκαταστήσουμε την υγεία του φυσικού μας περιβάλλοντος, θα προστατεύσουμε την άγρια ζωή, θα δημιουργήσουμε νέες οικονομικές ευκαιρίες και θα βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών μας. Καλούμαστε όλοι να παίξουμε έναν σημαντικό ρόλο, καθώς σε αυτόν τον μετασχηματισμό θα συμμετάσχουν όλες οι βιομηχανίες και όλες οι χώρες. Επιπλέον, έχουμε ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι αυτή η μετάβαση θα είναι δίκαιη και ότι κανείς δεν θα μείνει στο περιθώριο κατά την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας».

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να υποστηρίξουν τη φιλοδοξία της Επιτροπής για τη μελλοντική ευρωπαϊκή οικονομία και το περιβάλλον και να τη βοηθήσουν στην υλοποίησή της.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας