ecopress
Του Γιώργου Δημητρίου*, Με τη συμβολή των Δημήτρη Ζαρρή** και Δημήτρη Θεοδοσόπουλου *** Εισήγηση αναφορικά με την «ΜΠΕ οριοθέτησης και έργων διευθέτησης του ρέματος... Πριν ακόμα σβήσουν οι τελευταίες εστίες…

Του Γιώργου Δημητρίου*,

Με τη συμβολή των Δημήτρη Ζαρρή** και Δημήτρη Θεοδοσόπουλου ***

Εισήγηση αναφορικά με την «ΜΠΕ οριοθέτησης και έργων διευθέτησης του ρέματος Διονύσου», όπως κατατέθηκε για τη σχετική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Η «ΜΠΕ οριοθέτησης και έργων διευθέτησης του ρέματος Διονύσου» αφορά ακόμη μία μελέτη έργου, κλασικά υπογεγραμμένη από την προηγούμενη διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, η οποία συντάσσεται :

  1. Κατά ουσιαστική παράβαση των σχετικών Κοινοτικών Οδηγιών όπως συνοψίζονται στο άρθρο 9 της οδηγίας για τα νερά, τις πλημύρες και τους κινδύνους πλημμύρας – 2007/60/ – του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007.
  2. Σε πλήρη περιφρόνηση των πάμπολλων κοινοτικών οδηγιών, συστάσεων, «λευκών» ή και «πράσινων βίβλων», αναφορικά με την σπουδαιότητα της συμβολής των φυσικών συστημάτων – βιοποικιλότητας και οικοσυστημάτων – στην αναχαίτηση και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες που ερμηνεύουν πλήρως τις Κοινοτικές Οδηγίες περί νερών (92/43/EEC – The Habitats Directive –,2000/60/EEC  , 2007/60/EEC ), αλλά τις οδηγίες περί της χρησιμότητητας των οικοσυστημάτων, όχι τυχαία διευθετούν τις οδούς του νερού μέσω των τεχνικών της φυσικής μηχανικής, που προσφέρουν την πολυπόθητη αντιπλημμυρικότητα με πλήρη διατήρηση των πολύτιμων οικοσυστημάτων. Και αυτό η καταστροφή του φυσικού κεφαλαίου – βιοποικιλότητας και οικοσυστημάτων – ενισχύει καταλυτικά τα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής και – αντιστρόφως- η ενίσχυση της κλιματικής αλλαγής συμβάλλει στην περαιτέρω υποβάθμιση τους, ενεργοποιώντας ένα καταστροφικό κύκλο που οδηγεί αντιστρεπτά στο μηδενισμό κάθε ελπίδας ποιότητας ζωής.

Δεδομένων των παραπάνω και μετά την σχετική τεχνική υδρολογική ανάλυση η συγκεκριμένη ΜΠΕ προκαλεί τις παρακάτω απορίες:

– Πως είναι δυνατό να ικανοποιεί η παρέμβαση σε ένα οικοσύστημα – πανίδα και χλωρίδα – όταν η προκαλούμενη καταστροφή του μέσω του έργου θεωρείται «μερικώς αντιστρεπτή»;

-Πως είναι δυνατό να εξισούται η αξία ενός οικοσυστήματος με μία σειρά φυτεύσεων, με την ατεκμηρίωτη ελπίδα της επιστροφής μιας κάποιας αδιευκρίνιστης πανίδας;

– Πως είναι δυνατό να θεωρείται «αναβάθμιση της εικόνας της περιοχής» η καταστροφή του τοπικού φυσικού οικοσυστήματος και η αντικατάσταση του με ένα πέτρινο αγωγό ομβρίων;

– Πως είναι δυνατό η λειτουργία του έργου να έχει «ευνοϊκή επίδραση στο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον της περιοχής» όταν θα συμβάλλει στην αλλοίωση του μικροκλίματος και της αισθητικής και της ακουστικής του ποιότητας ;

– Πως είναι δυνατό τα περιγραφόμενα «Οφέλη από την υλοποίηση του έργου και οι επιδράσεις του στην τοπική οικονoμία» να μην έχουν την οποιαδήποτε αναφορά σε επίπεδο περιβάλλοντος;

– Πως είναι δυνατό να αναφέρεται ότι το έργο στηρίζεται σε «ήπιες επεμβάσεις στην κοίτη του ρέματος» όταν του αλλοιώνει ολοκληρωτικά τη φύση και τον χαρακτήρα;

– Τέλος, πως είναι δυνατόν να υπάρχουν οικονομικά οφέλη από μια παρωχημένη επέμβαση, η οποία είναι πολλαπλάσιου κόστους από τις σύγχρονες ευρωπαικές μεθόδους της «Φυσικής Μηχανικής»;

Εν κατακλείδι, η μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του προτεινόμενου έργου αποτελεί μία από τα ίδια: Μία συρραφή αντιεπιστημονικών υποθέσεων, πέραν των κοινοτικών οδηγιών και της διεθνούς πρακτικής, με στόχο ένα έργο παρωχημένου χαρακτήρα, σοβαρής υποβάθμισης του περιβάλλοντος κλίματος συμπεριλαμβανομένου. Κράτος και Περιφέρεια δηλώνουν ότι πρέπει να προχωρήσουν άμεσα σε αντιπλημμυρικά έργα, με διαδικασίες «fast track», λόγω του κινδύνου που εγκυμονεί η εκτεταμένη αποψίλωση από τις πυρκαγιές. Ναι, αλλά πως ;

Το πλήρες κείμενο της εισήγησης, με αναλυτικά νομοθετικά και τεχνικά στοιχεία μπορείτε στον εξής σύνδεσμο: https://oikosymmaxia.blogspot.com/2021/08/blog-post_26.html
*Ο Γιώργος Δημητρίου είναι Dr.Αρχιτέκτονας, Περιφερειακός Σύμβουλος και Επικεφαλής της Παράταξης «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ για την Περιφέρεια Αττικής»,
** Ο Δημήτρης Ζαρρής είναι Δρ. Πολιτικός Μηχανικός με ειδικότητα στην Υδρολογία
*** Ο Δημήτρης Θεοδοσόπουλος είναι Αγρονόμος – Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. και δημιουργός της ΓΕΩΜΥΘΙΚΗΣ

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας