ecopress
Του Δημήτρη Κοτσώνη* Η προτεινόμενη αλλαγή του τρόπου εκδόσεως των οικοδομικών αδειών από το ΥΠΕΝ είναι απολύτως εσφαλμένη, πρώτον διότι δεν μπορεί το κράτος... Πρόταση 7 σημείων απλοποίησης της έκδοσης οικοδομικών αδειών

Του Δημήτρη Κοτσώνη*

Η προτεινόμενη αλλαγή του τρόπου εκδόσεως των οικοδομικών αδειών από το ΥΠΕΝ είναι απολύτως εσφαλμένη, πρώτον διότι δεν μπορεί το κράτος να αφήνει την εφαρμογή των δικαιωμάτων που έχει παραχωρήσει στους ιδιοκτήτες οικοπέδων και τους οποίους έχει καθορίσει για την προστασία του κοινωνικού συνόλου χωρίς έλεγχο, και δεύτερον, διότι λόγω της τεράστιας και πολύπλοκης πολεοδομικής νομοθεσίας, η χωρίς έλεγχο εφαρμογή της είναι φανερό, ότι θα οδηγήσει σε λάθη και απ΄ τον πιο νομοταγή πολίτη.

Η έκδοση οικοδομικών αδειών όλων των κατηγοριών και ο υπολογισμός της επιτρεπόμενης δόμησης σε κάθε κτίριο, με ρύθμιση στο νομοσχέδιο των ΑΠΕ, που ψηφίζεται στη Βουλή,  θα γίνεται με ευθύνη και βεβαίωση του μηχανικού, χωρίς προληπτικούς ελέγχους και εγκρίσεις από τις ΥΔΟΜ, Δείτε εδώ το ρεπορτάζ του ecopress

Αυτό που χρειάζεται για την ταχεία έκδοση των οικοδομικών αδειών, είναι:

1.O περιορισμός του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού στον καθορισμό και έλεγχο μόνον των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων εκείνων των στοιχείων κάθε κτιρίου, τα οποία παραχωρούνται & επιβάλλονται με την ένταξη μιας εκτάσεως σε σχέδιο πόλεως και επηρεάζουν το κοινωνικό σύνολο. Δηλαδή στον έλεγχο:

α) του συντελεστή δομήσεως

β) του στερεού όγκου

γ) του μέγιστου ύψους & αφετηρίας μετρήσεως του

δ) των αποστάσεων του κτιρίου από τα όρια.

Μαζί δε με τα ανωτέρω χρειάζεται:

2.Η επαναφορά του αριθμού των ορόφων σε αυτόν που προϋπήρχε, πριν από την μείωσή του κατά έναν όροφο, που επεβλήθη χωρίς καμιά δικαιολογία, διότι αυτός ο περιορισμός αφαιρεί την δυνατότητα στον αρχιτέκτονα, να ασκήσει το έργο του για την πλαστικότητα της σύνθεσης του κτιρίου, αλλά και διότι μειώνει τον ακάλυπτο χώρο των οικοπέδων.

3. H αύξηση του συνολικού ύψους των οικοδόμων κατά 1,20 μέτρα, μέγεθος που αντιστοιχεί στο αυξημένο ύψος-πάχος των πλακών σκυροδέματος, λόγω της κατασκευής εξωστών πλάτους 3,00 μέτρων, αλλά και λόγω της αυξημένης αποστάσεων των υποστυλωμάτων, λογω της κατασκευής χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων στα κτίρια,  ώστε να αποκτήσουν οι κύριοι  χώροι των κτιρίων το επιβαλλόμενο ύψος, λογω των κλιματολογικών  συνθηκών που επικρατούν στη χώρα, αλλά και από την μείωση του ύψους των, από τις κλιματιστικές εγκαταστάσεις.

4.Να συμπεριληφθεί η επιφάνεια του υπογείου-υπογείων, στον συντελεστή δομήσεως, με παράλληλη αναπροσαρμογή του ισχύοντος συντελεστή δομήσεως αναλογικά, ως μέτρο που θα οδηγήσει στην  αποτροπή δημιουργίας χώρων κυρίας χρήσεως στις περιπτώσεις των επικλινών οικοπέδων.

5.Να διατηρηθούν  οι διατάξεις περί αυξημένων διαστάσεων κλιμακοστασίων & ασανσέρ.

6.Να καταργηθεί ο ισχύον τρόπος υπολογισμού αμοιβών-φορολογικών και ο καθορισμός τους να γίνεται συναρτήσει της αντικειμενικής αξίας του κτιρίου, με την επιβολή κλιμακωτού συντελεστού. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για την εφαρμογή του ισχύοντος, ο οποίος οδηγεί σε ποικίλα προβλήματα εντός και εκτός πολεοδομικών υπηρεσιών.

7.Τέλος μπορεί ή μάλλον πρέπει να επιβληθεί, πριν από την έκδοση της οικοδομικής αδείας να προσκομίζεται στην υπηρεσία βεβαίωση από συμβολαιογράφο ότι κατατέθηκε η μελέτη αντοχής του κτιρίου και είναι υπογεγραμμένη από μηχανικό, ο οποίος είναι εγγραμμένος στον κατάλογο μηχανικών, που φορολογούνται ως συντάκτες μελετών αντοχής κτιρίων, ο οποίος θα περιλαμβάνεται και θα είναι ταυτόσημος με τον διατηρούμενο στο ΤΕΕ.

Πέραν αυτών κανένας άλλος έλεγχος.

Η αντιμετώπιση των μειονεκτικών οικοπέδων, που ούτε επιτρέπεται ούτε μπορεί να οδηγεί σε αυτό τον πολεοδομικό δαίδαλο είναι απλή. Ας παραχωρηθεί σε αυτά πρόσθετος συντελεστής δομήσεως και απαλλαγή κάθε φορολογικής επιβαρύνσεως σε περίπτωση συνενώσεως τους με όμορα οικόπεδα.

Όλες οι λοιπές υφιστάμενες διατάξεις ΓΟΚ και Κτιριοδομικού Κανονισμού πρέπει να μεταβληθούν σε «προαιρετικές συστάσεις σχεδιασμού». 

*Δημήτρης Κοτσώνης, πολιτικός μηχανικός, πρωην ειδικός σύμβουλος πολεοδομικών θεμάτων ΥΠΕΧΩΔΕ

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας