ecopress
Πρόταση πιλοτικής εφαρμογής  ολοκληρωμένου σχεδίου βιομηχανικής συμβίωσης,  σε συνδυασμό με τις προβλέψεις του νέου αναπτυξιακού νόμου για τη χωροθέτηση και την ανασύστση των επιχειρηματικών... ReBattery: πρόταση πιλοτικής εφαρμογής βιομηχανικής συμβίωσης

Πρόταση πιλοτικής εφαρμογής  ολοκληρωμένου σχεδίου βιομηχανικής συμβίωσης,  σε συνδυασμό με τις προβλέψεις του νέου αναπτυξιακού νόμου για τη χωροθέτηση και την ανασύστση των επιχειρηματικών πάρκων, η οποία θα αναπτυχθεί σημειακά,  σε τοπικό επίπεδο, και θα προβλέπει καταγραφή της χρήσης υλικών και  προιόντων των παραγωγικών μονάδων, παρουσίασε το ReBattery, σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσωρευτών μολύβδος οξέος.

Στόχος της πρότασης είναι να τεθούν άμεσα σε εφαρμογή καλά και αποδοτικά παραδείγματα κυκλικής οικονομίας. Η περιοχή εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος, να αποτελέσει προπομπό γενικής εφαρμογής για όλη τη χώρα των νέων κανόνων βιομηχανικής συμβίωσης,  σύμφωνα με τους οποίους  τα απόβλητα της κάθε μονάδας , ύστερα από επεξεργασία και ανάλογα με τις ανάγκες,  να μπορούν αξιοποιούνται ως πρώτη ύλη για άλλες γειτονικές  βιομηχανίες , ώστε να επιτευχθεί μείωση των  βιομηχανικών αποβλήτων και του κόστους παραγωγής και αύξηση  της περιβαλλοντικής προστασίας.

Την πρόταση πιλοτικής εφαρμογής   βιομηχανικής συμβίωσης παρουσίασε ο  Κλεάνθης Παπανικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος ReBattery, στο Συνέδριο του ΤΕΕ,  με τίτλο «WASTE 2019: Στερεά και Υγρά Απόβλητα», που διοργάνωσε το economix, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Ο Κλεάνθης Παπανικολάου επεσήμανε ότι η ReBattery φροντίζει για την εφαρμογή ορθής εναλλακτικής διαχείρισης σε όλα τα στάδια, και ανέλυσε τη λειτουργία και τις δράσεις της ReBattery όσον αφορά την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των Φορέων, των πολιτών, και ειδικότερα της νέας γενιάς. Ανέφερε επίσης την αξία και τις δυνατότητες από την ανακύκλωση μολύβδου και τόνισε ότι η βιομηχανική συμβίωση μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για την κυκλική οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο κ Παπανικολάου σημείωσε ακόμη ότι  από το 2012, στα πρώτα 8 χρόνια δυναμικής λειτουργίας του,  το Re Battery, ως εταιρία εναλλακτικής διαχείρισης συσσωρευτών πανελλαδικής γεωγραφικής  κάλυψης: Κατέχει το 46,8%, των εγγεγραμμένων στο ΕΜΠΑ υπόχρεων της ελληνικής αγοράς καθώς είναι ενταγμένοι στο σύστημα μας 117 υπόχρεοι παραγωγοί / εισαγωγείς συσσωρευτών. Έχει συμβεβλημένους 59 συλλέκτες και  ισχυρό αριθμητικά και γεωγραφικά δίκτυο 7.451 σημείων συλλογής μπαταριών , ενώ  διαχειρίστηκε  συνολικά 66.712 τόνους αποβλήτου μπαταριών μολύβδου οξέος, με χαμηλό μέσο κόστος διαχείρισης  24.10 ευρώ ανά τόνο.  Ο ίδιος τόνισε ιδιαίτερα ότι στις δράσεις ενημέρωσης που υλοποιεί  η Re-Battery συμμετείχαν 20.000 παιδιά, δηλώνοντας τη συγκίνηση του για την ανταπόκριση των νέων ανθρώπων στις δράσεις και τα μηνύματα της ανακύκλωσης.

 Συστήματα ανακύκλωσης

Στο Συνέδριο έγιναν σημαντικές ανακοινώσεις για τα  ανακύκλωση και τα ειδικά ρεύματα αποβλήτων από εκπροσώπους συστημάτων ανακύκλωσης ως εξής:

Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ

Για άλλο ένα success story έκανε λόγο ο  Χάρης Αγγελακόπουλος, τεχνικός διευθυντής και διευθυντής Περιβάλλοντος της Ανακύκλωσης Συσκευών ΑΕ όσον αφορά τη διαχείριση της ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην Ελλάδα. Όπως είπε πάνω από δύο εκατομμύρια τόνοι συσκευών τοποθετήθηκαν στην αγορά ενώ οι ποσότητες της συλλογής και επεξεργασίας ΑΗΗΕ την περίοδο 2004-2018 έφτασε στους 550.000 τόνους, με κύρια πηγή συλλογής τις εταιρείες συλλογής Scrap, ενώ ακολουθούν τα εμπορικά καταστήματα και τους δήμους. Σύμφωνα με τον κ. Αγγελακόπουλο, προκλήσεις, μεταξύ άλλων, αποτελούν η επικαιροποίηση της νομοθεσίας στο πλαίσιο αναθεώρησης των στόχων, η θεσμοθέτηση νέων εφικτών προοδευτικών στόχων, η ανάπτυξη συστημάτων παρακολούθησης ροής ΑΗΗΕ και η θέσπιση μέτρων για την πάταξη της μη σύννομης διαχείρισης.

ΣΑΝΚΕ ΕΠΕ

«Το 25% των συνολικά παραγόμενων αποβλήτων είναι τα απόβλητα εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων», επεσήμανε ο Δημήτρης  Κιούκης της ΣΑΝΚΕ ΕΠΕ. Όπως ανέφερε, «τα απόβλητα εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων δεν ήταν στις προτεραιότητες των κυβερνήσεων, και πρόσθεσε ότι το υπάρχον σχέδιο διαχείρισης δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, γεγονός που οδηγεί σε μη νόμιμες πρακτικές». Ιδιαίτερα στην Αττική, όπως είπε, «οι ανακαινίσεις δημιουργούν έναν μεγάλο κύκλο εργασιών, του οποίου η διαχείριση γίνεται παράνομα και αυθαίρετα, με σημαντικές συνέπειες». «Έχουμε θέσει τα προβλήματα στη νέα κυβέρνηση και ήδη έχουν γίνει οι πρώτες ανακοινώσεις» δήλωσε και έθεσε το ζήτημα της αποκατάστασης των ανενεργών λατομείων, τα οποία, όπως είπε, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν μέσω της διάθεσης αποβλήτων κατασκευών ύστερα από σχετική νομοθέτηση.

Ανακύκλωση Αδρανών Νότιας Ελλάδας

Πάνω από ένα εκατομμύριο τόνοι αδρανών ανακτήθηκαν την τελευταία 6ετία από την Ανακύκλωση Αδρανών Νότιας Ελλάδας, σύμφωνα με τον Θεοχάρη Μουρκάκο γενικό διευθυντή της εταιρείας. Όπως είπε, «τα αδρανή αποτελούν από τους βασικούς τομείς προτεραιότητας της ΕΕ και στόχος είναι να αυξηθεί η ανάκτηση των χρήσιμων υλικών». Επεσήμανε ωστόσο, ότι στην Ελλάδα δε γνωρίζουμε στατιστικά ούτε υπάρχουν μετρήσεις για τα απόβλητα εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων. «Για να μπορούμε να μιλάμε για κυκλική οικονομία, πρέπει να μπουν δείκτες μέτρησης» δήλωσε, συμπληρώνοντας ότι «δεν μπορείς να διαχειριστείς κάτι που δεν μπορείς να μετρήσεις».

ΑΦΗΣ

Η Σαλώμη Διακρούση, υπεύθυνη επικοινωνίας της ΑΦΗΣ, σχετικά με την ανακύκλωση μπαταριών στη χώρα, ανέφερε ότι το 50% των πολιτών αποθηκεύει τις μπαταρίες, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι τις ανακυκλώνει. Σύμφωνα πάντα με την κα Διακρούση, το 20% των πολιτών απορρίπτει τις μπαταρίες στα σκουπίδια, ενώ μόνο το 30% τις ανακυκλώνει. Το 2018 ανακυκλώθηκε το 32,5% των μπαταριών, το 2019, αναμένεται ότι η ανακύκλωση θα φθάσει στο 39%, ενώ στόχος για το 2020 είναι η ανακύκλωση να φθάσει στο 42% αν και ο Ευρωπαϊκός στόχος είναι το 45%. Σύμφωνα με την κα Διακρούση το 2021 αναμένεται να ξεπεραστεί ο ευρωπαϊκός στόχος.

COMBATT

«Μέσω της ορθής διαδικασίας ανακύκλωσης, μία μπαταρία οξέως ανακυκλώνεται κατά 95% και ξαναγίνεται μπαταρία και αυτό μπορεί να γίνεται αενάως. Η μπαταρία είναι ένα αντικείμενο με αξία», ανέφερε απ΄ την πλευρά του ο κ. Διονύσιος Μαντουβάς, διευθύνων σύμβουλος COMBATT. «Η βασική μας στόχευση είναι να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τον καταναλωτή, προκειμένου η μπαταρία να διοχετεύεται στα σημεία προμήθειας και να ανακυκλώνεται με τρόπο ορθό και σύννομο», είπε ο κ. Μαντουβάς, καθώς όπως επεσήμανε «η μπαταρία είναι ένα επικίνδυνο απόβλητο». Ανέλυσε επίσης τα οφέλη από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της εταιρείας και κλείνοντας την τοποθέτησή του τόνισε: «Η επίτευξη των στόχων είναι ευθύνη όλων μας και η συμβολή όλων μας μετράει».

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας