ecopress
Την ανάγκη εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού έργων υποδομής και κατασκευών δεκαετούς διάρκειας, τόνισε ο νέος πρόεδρος του ΣΑΤΕ κατά την τακτική Συνέλευση των μελών του... ΣΑΤΕ: σχεδιασμός έργων υποδομής και κατασκευών δεκαετίας

Την ανάγκη εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού έργων υποδομής και κατασκευών δεκαετούς διάρκειας, τόνισε ο νέος πρόεδρος του ΣΑΤΕ κατά την τακτική Συνέλευση των μελών του – Σημαντική καθυστέρηση στην συγκρότηση του ΔΣ του ΕΣΤΕΠ – ΤΙΜ – ΤΕΜ.

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΕ Ανδρέας Γερακάκης, σημείωσε ότι τα δεδομένα για το μέλλον στον κατασκευαστικό κλάδο μπορεί να είναι θετικά αρκεί να διασφαλιστεί η επίλυση καίριων ζητημάτων όπως:

–  επίσπευση χρονιζόντων εκτελεστικών αποφάσεων που προβλέπονται στο νομοθετικό πλαίσιο όπως οι ρυθμίσεις για τους Ιδιωτικούς Φορείς Επίβλεψης, το Δηλωτικό Σύστημα,

–  η άμεση εφαρμογή των προβλέψεων του ΠΔ 71/2019 για Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.),

–  η επιτάχυνση των δικαστικών διαδικασιών και η δυνατότητα εφαρμογής διαιτητικών διαδικασιών.

Παράλληλα τόνισε ότι βασικές παράμετροι για την αναβάθμιση του συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων είναι:

-η δέσμευση των πολιτικών κομμάτων για την κατάρτιση ενός εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού έργων υποδομής για την επόμενη 10ετία

-η οριστική επίλυση του ζητήματος αντικειμενικής και επιστημονικά τεκμηριωμένης κατάρτισης των προϋπολογισμών των δημοσίων τεχνικών έργων και της διαμόρφωσης των συντελεστών αναθεώρησης των συμβάσεων  δημοσίων έργων – με τρόπο αδιαμφισβήτητο – χωρίς να απαιτείται η κατ’ εξαίρεση διαδικασία έκδοσης Υπουργικών Αποφάσεων, με άμεση υλοποίηση της ΚΥΑ για την συγκρότηση του ΔΣ της εταιρείας που θα ασχοληθεί με την ψηφιοποίηση και κατάρτιση των νέων αναλυτικών τιμολογίων των έργων,

-η διασφάλιση ζωτικού χώρου για την ύπαρξη και την εξέλιξη μικρών και μεσαίων εργοληπτικών επιχειρήσεων.

-«Πολύ θετική η συμμετοχή σύσσωμου του Τεχνικού Κλάδου στην σημερινή ΓΣ του ΣΑΤΕ» τόνισε ο Πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ, χαιρετίζοντας τις εργασίες της Συνέλευσης των μελών του ΣΑΤΕ. Ο Κών/νος Μακέδος σημείωσε ότι τα κονδύλια του Ταμείου Ανάπτυξης είναι ο καταλύτης για τις επόμενες ημέρες της οικονομίας και προκειμένου να εκτελεστούν όλα τα έργα που έχουν ενσωματωθεί σε αυτό απαιτείται η επιτάχυνση των διαδικασιών, η εξασφάλιση χρηματοδότησης καθώς και η μεγέθυνση και ο εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων. Σημείωσε δε ότι οι αναμενόμενες εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα είναι θετικές και θα υπάρξουν ευρείες δυνατότητες χρηματοδότησης των εταιρειών.

Ο Αντιπρόεδρος του ΤΕΕ Νίκος Ανδρεδάκης αναφερόμενος στις εκκρεμότητες των οποίων χρονίζει η επίλυση τόνισε τη σημασία της ομαλής ροής χρηματοδότησης των έργων, των τεχνικών προδιαγραφών και ορθής τιμολόγησης των τεχνικών έργων, καθώς και το ζήτημα του προσωπικού που θα απαιτηθεί για να ολοκληρωθούν τα έργα – σημειώνοντας ότι οι ελλείψεις δεν αφορούν μόνο σε ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό ή σε χειριστές μηχανημάτων αλλά και σε έμπειρους μηχανικούς αφού ο κλάδος για πολλά έτη δεν είχε αντικείμενο, με αποτέλεσμα οι μηχανικοί να επιλέξουν εναλλακτικές επαγγελματικές δραστηριότητες. Περαιτέρω συμφώνησε με τον Πρόεδρο του ΣΑΤΕ για την ανάγκη διασφάλισης ζωτικού χώρου για όλες τις τάξεις των εταιρειών του ΜΕΕΠ, ενώ δήλωσε τη διάθεση του ΤΕΕ να βοηθήσει θεσμικά τον ΣΑΤΕ και τις άλλες Ε.Ο. με στόχο την παραγωγή σωστού αποτελέσματος κατά την υλοποίηση των δημόσιων έργων.

Τρία επίπεδα αναγκαίων δράσεων αναγνώρισε ο Πρόεδρος του ΕΣΒΥΚ, ομότιμος καθηγητής ΕΜΠ, Σέργιος Λαμπρόπουλος. Στο πεδίο του νομικού πλαισίου θα πρέπει να υπάρξει απονομοθέτηση ώστε οι διαδικασίες ανάθεσης και υλοποίησης των έργων να επιταχυνθούν εις όφελος της εκτέλεσης των έργων, ενώ στο πεδίο του σχεδιασμού των έργων θα πρέπει να υπάρξει εξορθολογισμός των κριτηρίων επιλογής των αναγκαίων έργων προς υλοποίηση. Το τελευταίο πεδίο στο οποίο επιβάλλεται η Πολιτεία να αναλάβει δράση είναι η σύνδεση της εκπαίδευσης με την επαγγελματική πραγματικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο αναφέρθηκε θετικότατα σε ένα παράδειγμα καλής πρακτικής, το Επαγγελματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο ΕΜΠ “Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών” με χρηματοδότηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

«Ζούμε σε μία νέα πραγματικότητα, στην οποία μπορούμε να φανταστούμε, να σχεδιάσουμε, να μελετήσουμε και να υλοποιήσουμε τα τεχνικά έργα χωρίς να χρειαστεί να μετακινηθούμε από το γραφείο μας» τόνισε η Πρόεδρος του ΣΕΓΜ Δέσποινα Καλλιδρομίτου και συνέχισε «οφείλουμε να δημιουργήσουμε νέα στελέχη ικανά όχι απλώς να αντεπεξέρχονται στις τεχνολογικές εξελίξεις αλλά να τις ενσωματώνουν λειτουργικά στην επαγγελματική καθημερινότητά τους. Και σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει άμεσα να δρομολογήσουμε συνενώσεις και συνεργασίες μελετητών και κατασκευαστών ώστε να πετύχουμε καλύτερη διαχείριση πόρων, γνώσεων και τεχνολογιών με τελικό στόχο την παραγωγή αποτελεσματικών, ασφαλών και βιώσιμων έργων».

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔΜΕΔΕ Μιχάλης Δακτυλίδης χαιρέτισε την εκλογή του νέου Προέδρου στον ΣΑΤΕ και επεσήμανε ότι τα προβλήματα εξεύρεσης εργατικού δυναμικού για τα απασχοληθεί στα έργα είναι κοινά σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και δεν διαφαίνεται ότι μπορεί να υπάρξει οριζόντια επίλυση και οι λύσεις που θα δοθούν θα είναι εθνικές. Σημείωσε ότι ο κλάδος σε όλη την Ευρώπη χαρακτηρίζεται κατά 90% από  μικρές και μεσαίες εργοληπτικές εταιρείες που απασχολούν λιγότερο από 20 απασχολούμενους και οι κυβερνήσεις εξασφαλίζουν πεδίο επαγγελματικής δράσης για όλους. Κρίνει ότι ο εγχώριος κλάδος χρειάζεται ενδυνάμωση, εξωστρέφεια και σύνθεση και προς αυτή την κατεύθυνση η ΠΕΔΜΕΔΕ είναι διατεθειμένη να συμβάλει.

Χαιρετισμό στις εργασίες της ΓΣ απεύθυνε επίσης ο Πρόεδρος της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ Δημήτρης Πετρόπουλος. Γραπτούς χαιρετισμούς απέστειλαν ο Πρόεδρος του ΣΤΕΑΤ Γ. Συριανός και ο Γενικός Γραμματέας ΕΣΒΥΚ Κωνσταντίνος Καλέργης, ενώ κάνοντας έναν σύντομο απολογισμό της προηγούμενης χρονιάς ο τέως Πρόεδρος του ΣΑΤΕ Γ. Βλάχος  εξέφρασε την απογοήτευσή του για το επίπεδο συνεργασίας με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Το έργο το οποίο διεκπεραίωσε ο ΣΑΤΕ κατά την διάρκεια του 2022, παρουσίασε ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Μάνος Βράιλας, ο οποίος, με τη σειρά του, τόνισε ότι ο κεντρικός ρόλος των υποδομών και κατασκευών στην αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας της χώρας για να πραγματωθεί θα πρέπει να δημιουργηθεί εκείνο το πλαίσιο στήριξης των αναδόχων για να συνεχίσουν τα έργα σε απρόβλεπτες συνθήκες. Σημείωσε ότι «η Πολιτεία, μέχρι και σήμερα, δεν έχει απαντήσει πειστικά στο πεδίο κατάρτισης των προϋπολογισμών έργων και αναθεώρησης των τιμών συμβάσεων των δημοσίων έργων αφού παρά τις 15ετείς προσπάθειες που ορισμένοι Εργοληπτικοί Σύνδεσμοι έχουμε καταβάλλει, δεν έχει δοθεί, ακόμη, ουσιαστική λύση στο σημαντικότατο αυτό πρόβλημα. Για αυτό τον λόγο ως ΣΑΤΕ έχουμε αναλάβει πρωτοβουλία να αναδείξουμε τεκμηριωμένα το ύψος των μεταβολών που παρατηρούνται στα υλικά, στα μισθώματα μηχανημάτων και στα εργατικά καθώς και να σχεδιάσουμε ένα σύστημα πλήρως ψηφιοποιημένο, που θα μπορεί να αξιοποιηθεί ώστε να παράγονται με πλήρως τεκμηριωμένα στοιχεία προϋπολογισμοί έργων και αναθεώρηση αυτών. Επιπλέον, ως ΣΑΤΕ προσπαθήσαμε να θέσουμε στο κέντρο της συζήτησης το μεγάλο πρόβλημα της έλλειψης εργατικού δυναμικού στα τεχνικά έργα, γεγονός που έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την εκτίναξη του κόστους υλοποίησης των έργων.»

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας