ecopress
Το νέο πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΝ ακυρώνει και πάλι κάθε έννοια χωροταξικού σχεδιασμού, συντελώντας κατά προτεραιότητα στην ουσιαστική υποβάθμιση του θεσμικού πλαισίου διατήρησης της βιοποικιλότητας... ΣΕΠΟΧ: να αποσυρθούν οι αλλαγές για χρήσεις γης στις Natura

Το νέο πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΝ ακυρώνει και πάλι κάθε έννοια χωροταξικού σχεδιασμού, συντελώντας κατά προτεραιότητα στην ουσιαστική υποβάθμιση του θεσμικού πλαισίου διατήρησης της βιοποικιλότητας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Αυτά τονίζει ο Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ) σε ανακοίνωση του προς τοπ ΥΠΕΝ, για το  νομοσχέδιο με τίτλο: «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και την προστασία του περιβάλλοντος, επείγουσες δασικές, χωροταξικές και πολεοδομικές διατάξεις, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και ζητήματα κυκλικής οικονομίας» «Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής για τον Θαλάσσιο Χώρο», που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Σε ανακοίνωση του ΣΕΠΟΧ, την οποία υπογράφουν η πρόεδρος Σοφία Αυγερινού Κολώνια και η γενική γραμματέας Μαρία Ζήφου προς το ΥΠΕΝ αναφέρονται τα ακόλουθα:

-«Κύριοι, πρόδηλη αντίθεση με τον δηλωμένο στόχο του για την προστασία του περιβάλλοντος παρουσιάζει το αναφερόμενο νομοσχέδιο, που έθεσε υπό δημόσια διαβούλευση το ΥΠΕΝ, το οποίο ακυρώνει και πάλι κάθε έννοια χωροταξικού σχεδιασμού, συντελώντας κατά προτεραιότητα στην ουσιαστική υποβάθμιση του θεσμικού πλαισίου διατήρησης της βιοποικιλότητας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Είναι εντυπωσιακό το ότι αυτό το νομοσχέδιο προτείνεται σήμερα που όσο ποτέ άλλοτε, η κλιματική, περιβαλλοντική, υγειονομική και επισιτιστική κρίση απαιτούν αυστηρά μέτρα προστασίας της φύσης σύμφωνα με διεθνείς οργανισμούς και ευρωπαϊκές ενωσιακές επιταγές. Είναι, επίσης, εντυπωσιακό ότι σε συνέχεια των «μεταρρυθμίσεων» των τελευταίων ετών, το νομοσχέδιο επιδεινώνει ακόμη περισσότερο την απαξίωση του Δημοσίου και του ρόλου που διαδραματίζει η πολιτεία στην αναπτυξιακή διαδικασία.

Πιο συγκεκριμένα,

Η «απελευθέρωση» των χρήσεων γης που προβλέπεται να εφαρμοστεί στις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000, σε συνδυασμό με την κατάργηση των, προβλεπόμενων από το ισχύον θεσμικό καθεστώς, περιορισμών στην κλίμακα/ ένταση της τουριστικής ανάπτυξης οδηγεί νομοτελειακά στη συνολική υποβάθμιση τους ως περιοχές φυσικού αποθέματος, διατήρησης της βιοποικιλότητας και ως πολιτιστικά τοπία. Ταυτόχρονα, φοβούμαστε ότι η πολιτική αυτή επιλογή θα επηρεάσει αρνητικά και τις επιλογές/ περιεχόμενο των πολεοδομικών -χωροταξικών σχεδίων στον βαθμό που σηματοδοτεί την ταύτιση της έννοιας της βιώσιμης ανάπτυξης με την οικονομική ανάπτυξη και τις επιλογές της αγοράς.

Η συνεχιζόμενη απαξίωση της ήδη προσχηματικής, προβληματικής διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης ενισχύεται σε αυτό το νομοσχέδιο με τη δυνατότητα παραχώρησης της σχετικής αρμοδιότητας από το Δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος θα μπορεί να επιλέγει και χρηματοδοτεί τους αξιολογητές των έργων και δραστηριοτήτων, που υλοποιεί.

Η απαξίωση του Δημοσίου αλλά και η ουσιαστική ακύρωση του ρόλου που καλείται να διαδραματίσει η πολιτεία στην καθοδήγηση και έλεγχο της ανάπτυξης και οργάνωσης του χερσαίου και θαλάσσιου χώρου, επιχειρείται και από αυτό το νομοσχέδιο με τις σχετικές διατάξεις για τον σχεδιασμό των υπεράκτιων αιολικών πάρκων (ΥΑΠ). Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο, στο σύστημα χωρικού σχεδιασμού εισάγεται, ουσιαστικά, ένα νέο σχέδιο-πλαίσιο, το «Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΥΑΠ», το οποίο εκπονείται, με πλημμελή κριτήρια, από την ανώνυμη εταιρεία «Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων Α.Ε.», ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Τέλος, το νομοσχέδιο βρίθει γενικά προβληματικών διατάξεων όπως στα άρθρα αναφορικά με το Πράσινο Ταμείο, τις Χωροταξικές και Πολεοδομικές διατάξεις, τα δάση.

Βάσει των παραπάνω και με πρωταρχικό στόχο την επίσπευση της ολοκλήρωσης του, έστω και προβληματικού, έργου των ΕΠΜ με την έγκαιρη θεσμοθέτηση των ΠΔ προστασίας των περιοχών Natura 2000 καθώς και τη θωράκιση του χωρικού σχεδιασμού, ο ΣΕΠΟΧ καλεί το ΥΠΕΝ να αποσύρει το εν λόγω νομοσχέδιο.

Κατ’ ελάχιστον, καλεί για:

Την απόσυρση του κεφαλαίου του νομοσχεδίου που αφορά στις χρήσεις γης στις προστατευόμενες περιοχές (κεφ. Γ’).

Την απόσυρση του κεφαλαίου του νομοσχεδίου που αφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση (κεφ. Β’).

Την υπαγωγή του σχεδιασμού των υπεράκτιων αιολικών πάρκων στο υπό εκπόνηση Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ».

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας