ecopress
«Με το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο (ΕΧΣ) που προωθείται για έκδοση Π.Δ., ο χώρος της ΔΕΘ στο κέντρο της πόλης στη Θεσσαλονίκη παραδίδεται στην αντιπαροχή.... ΣΕΠΟΧ για ΔΕΘ: “το κέντρο της πόλης παραδίδεται στην αντιπαροχή”

«Με το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο (ΕΧΣ) που προωθείται για έκδοση Π.Δ., ο χώρος της ΔΕΘ στο κέντρο της πόλης στη Θεσσαλονίκη παραδίδεται στην αντιπαροχή. Προβλέπεται να κατασκευαστούν ξενοδοχείο, εμπορικό και χρηματοοικονομικό κέντρο, γιγάντιος υπόγειος χώρος στάθμευσης και νέες εγκαταστάσεις για την εκθεσιακή δραστηριότητα».

Αυτά τονίζει ο Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ) για το προωθούμενο από την ΔΕΘ-Helexpo AE σχέδιο «ανάπλασης» του χώρου της ΔΕΘ σημειώνοντας ότι «με τον σχεδιασμό αυτό φορτώνεται η περιοχή με κατασκευές και δραστηριότητες οι οποίες θα επιβαρύνουν κυκλοφοριακά, περιβαλλοντικά, λειτουργικά και αισθητικά την ευρύτερη περιοχή. Οι προτεινόμενοι όροι δόμησης και οι επιτρεπόμενες χρήσεις προοιωνίζουν ένα πυκνοδομημένο περιβάλλον, με ψηλή δόμηση και εντατικές χρήσεις, επιβαρύνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της επένδυσης».

Αναλυτικά στην ανακοίνωση του ΣΕΠΟΧ αναφέρονται τα ακόλουθα:

-«Το προωθούμενο από την ΔΕΘ-Helexpo AE σχέδιο «ανάπλασης» του χώρου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης είναι αντίθετο με τους στόχους όλων των σχεδίων που έχουν εκπονηθεί κατά καιρούς για τη Θεσσαλονίκη και τα οποία προβλέπουν να δημιουργηθεί στο χώρο αυτόν «Μητροπολιτικό Πάρκο πολιτισμού και πρασίνου», ώστε η πόλη να γίνει περισσότερο βιώσιμη και φιλική με τους ανθρώπους και τους επισκέπτες της.

Συγκεκριμένα, η πρόταση αναθεώρησης του Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ( 2012) προβλέπει στην περιοχή τη δημιουργία «Μητροπολιτικού Πάρκου πολιτισμού και πρασίνου Θεσσαλονίκης» που «στοχεύει στη διασφάλιση της συνέχειας μεταξύ αυτής και του περιαστικού δάσους, μέσω διαδρόμων πρασίνου και αδόμητων ή αραιοδομημένων περιοχών, ώστε να εξασφαλίζεται ο αερισμός του κέντρου της Θεσσαλονίκης, να εκτονώνεται το φαινόμενος της αστικής νησίδας θερμότητας και να προστατεύεται η αστική οικολογία».

Στην Αναθεώρηση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΣΧΑΑ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (2020), αλλά και σε αυτό που ήταν σε ισχύ από το 2014 προβλέπεται ο ενιαίος φυσικός σχεδιασμός και η ανάπτυξη των ελεύθερων χώρων στη λειτουργική Μητροπολιτική Περιοχή Θεσσαλονίκης και η υλοποίηση Μητροπολιτικού Πάρκου πολιτισμού και πρασίνου στο χώρο της ΔΕΘ, σε συνδυασμό με τη διατήρηση και τον αναπροσανατολισμό της εκθεσιακής δραστηριότητας. Προβλέπεται ακόμη και η προώθηση μεγάλων εμβληματικών αναπλάσεων που θα συνδυάζουν, κατά περίπτωση, κοινωφελείς λειτουργίες, πολιτιστικές λειτουργίες, χώρους σε κοινή χρήση, και ενδεχομένως και άλλες δραστηριότητες, όπως η ανάπλαση της ΔΕΘ σε συνδυασμό με τη διατήρηση της εκθεσιακής δραστηριότητας. Καθορίζεται δε η εφαρμογή της πολιτικής πρασίνου ως πολιτική πρώτης προτεραιότητας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και του φαινομένου της αστικής νησίδας θερμότητας.

Τέλος, στα διαδοχικά ρυμοτομικά σχέδια η περιοχή της ΔΕΘ ήταν χαρακτηρισμένη ως κοινόχρηστος χώρος πρασίνου με λίγες σημειακές εξαιρέσεις.

Με το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο (ΕΧΣ) που προωθείται για έκδοση Π.Δ., ο χώρος της ΔΕΘ στο κέντρο της πόλης παραδίδεται στην αντιπαροχή. Προβλέπεται να κατασκευαστούν ξενοδοχείο, εμπορικό και χρηματοοικονομικό κέντρο, γιγάντιος υπόγειος χώρος στάθμευσης και νέες εγκαταστάσεις για την εκθεσιακή δραστηριότητα. Με τον σχεδιασμό αυτό φορτώνεται η περιοχή με κατασκευές και δραστηριότητες οι οποίες θα επιβαρύνουν κυκλοφοριακά, περιβαλλοντικά, λειτουργικά και αισθητικά την ευρύτερη περιοχή. Οι προτεινόμενοι όροι δόμησης και οι επιτρεπόμενες χρήσεις προοιωνίζουν ένα πυκνοδομημένο περιβάλλον, με ψηλή δόμηση και εντατικές χρήσεις, επιβαρύνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της επένδυσης.

Με βάση τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι το σχέδιο του ΕΧΣ δεν συνάδει με τις πολεοδομικές και υπερκείμενες χωροταξικές ρυθμίσεις, ενώ με την εφαρμογή του εγκαταλείπεται ουσιαστικά όχι μόνο η προοπτική δημιουργίας κοινόχρηστου μητροπολιτικού πάρκου αλλά και η δυνατότητα διαμόρφωσης ενός ενιαίου λειτουργικού δημόσιου χώρου με συνέπεια να υποβαθμίζεται περαιτέρω το αστικό περιβάλλον.

Ο ΣΕΠΟΧ θεωρεί αδιανόητο η πόλη με το λιγότερο πράσινο ανά κάτοικο στην ΕΕ και την Ελλάδα, παραβιάζοντας σύνταγμα, νόμους και αποφάσεις της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, να καταστρέφει τη μοναδική δυνατότητα που έχει να αποκτήσει έναν αξιόλογο πνεύμονα πρασίνου και λειτουργιών πολιτιστικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της, που θα ενώνει το παράκτιο μέτωπο με το δάσος του Σέιχ Σου, όπως τον πρωτοσχεδίασε ο οραματιστής Εμπράρ και όπως έχει καταγραφεί στη συνείδηση των κατοίκων της».

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας