ecopress
Ρυθμίσεις που έρχονται σε αντίθεση με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον και «φωτογραφικές» πολεοδομικές χωροταξικές ρυθμίσεις που αποσαρθρώνουν το θεσμικό πλαίσιο,... ΣΕΠΟΧ: οι «φωτογραφικές» ρυθμίσεις στο σ/ν του ΥΠΕΝ που πήγε στη Βουλή

Ρυθμίσεις που έρχονται σε αντίθεση με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον και «φωτογραφικές» πολεοδομικές χωροταξικές ρυθμίσεις που αποσαρθρώνουν το θεσμικό πλαίσιο, στο πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΝ που κατατέθηκε στη Βουλή επισημαίνει ο Σύλλογος Πολεοδόμων Χωροτακτών και ζητά την απόσυρση του.

Ο Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών σε ανακοίνωση του τονίζει ότι: «εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του ως προς τις διαδικασίες της διαβούλευσης και το περιεχόμενο του πρόσφατου νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του φυσικού και χωροταξικού περιβάλλοντος».

Καταρχήν, σημειώνουμε την εντελώς απαξιωτική για τη δημόσια διαβούλευση προθεσμία ηλεκτρονικής κατάθεσης σχολίων, η οποία διήρκησε ουσιαστικά μία εργάσιμη μέρα (από την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου έως την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου το πρωί μεσολαβούντος του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας), παρά τα αιτήματα για παράταση από 11 περιβαλλοντικές ΜΚΟ και εκατοντάδες πολίτες.

Ως προς το περιεχόμενο σημειώνουμε κατά προτεραιότητα:

Πρώτον, το Μέρος Δ’ «Διατάξεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος», περιλαμβάνει διατάξεις που μεταβάλλουν σε σημαντικό βαθμό το νομικό πλαίσιο για τις προστατευόμενες περιοχές Natura 2000.

Ενάντια στις προβλέψεις της ενωσιακής νομοθεσίας και τις υποχρεώσεις της χώρας για λήψη των αναγκαίων μέτρων, οι προτεινόμενες διατάξεις δημιουργούν σοβαρούς προβληματισμούς ως προς την αποτελεσματική ζωνοποίηση των προστατευόμενων περιοχών και την ολοκλήρωση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, καθώς επίσης και για την εξαίρεση περιοχών για τις οποίες έχουν εκδοθεί Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια και σχέδια οργανωμένων υποδοχέων παραγωγικών δραστηριοτήτων για έργα και δραστηριότητες, για ενδεχομένως ασύμβατες επιβαρυντικές χρήσεις πολεοδομικού χαρακτήρα κ.ο.κ. Παράλληλα, προτείνονται αλλαγές της δασικής νομοθεσίας ώστε να διευκολύνεται η ανάπτυξη τουριστικών επενδύσεων μεγάλης κλίμακας -σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων και οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων- σε δάση και δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις.

Δεύτερον, πολλές διατάξεις στο Μέρος Ε’ «Χωροταξικές και πολεοδομικές Διατάξεις» ενισχύουν την απορρύθμιση του σχεδιασμού και μοιάζουν να έχουν φωτογραφικό χαρακτήρα, περιπλέκοντας περαιτέρω το πλαίσιο της χωροταξίας και της πολεοδομίας. Αναφέρονται:

-Η παροχή περαιτέρω διευκολύνσεων στις Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) (προσθήκες στο ν. 1545/1997), η οποία εγείρει ερωτήματα ως προς τη χρήση του αιγιαλού και της παραλίας και την ανάπτυξη χρήσεων και δραστηριοτήτων εντός προστατευμένων περιοχών χωρίς σχεδιασμό και περιβαλλοντική εκτίμηση.

-Η ενίσχυση των χώρων στάθμευσης κάτω από κοινόχρηστους χώρους με τροποποιήσεις του ΝΟΚ (ν. 4067/20112), χωρίς να λαμβάνεται επαρκής μέριμνα για την προστασία των ανοιχτών και πράσινων χώρων και της υφιστάμενης ή νέας υψηλής βλάστησης και φύτευσης.

-Η διευκόλυνση της δόμησης τουριστικών καταλυμάτων σε αποστάσεις πολύ κοντινές στη γραμμή αιγιαλού της τάξης των 50μ. ή και 30 μ. με διατάξεις για τις ελάχιστες αναγκαίες αποστάσεις των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών των μικτών τουριστικών καταλυμάτων μικρής κλίμακας από τον αιγιαλό (τροποποίηση του ν. 4179/2013), αγνοώντας τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και υποβαθμίζοντας τον δημόσιο και κοινόχρηστο χαρακτήρα του αιγιαλού και της παραλίας.

-Η περαιτέρω ενίσχυση του εργαλείου των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων με διάταξη που προβλέπει κατ’ εξαίρεση τον προσδιορισμό κοινόχρηστων οδών, υποδομών, μέτρων και όρων εκτός (!) της περιοχής επέμβασης, που εκτιμώνται ως αναγκαία για την οργανική ενσωμάτωση της περιοχής επέμβασης στην ευρύτερη περιοχή που την περιβάλλει (τροποποίηση του ν. 4447/2016).

-Η επαναφορά της οριοθέτησης οικισμών με Υπουργική Απόφαση ως «προσωρινή παρέκκλιση» για «διορθώσεις» ορίων οικισμών, παρά την αναγκαιότητα θεσμικής κατοχύρωσής τους μέσω προεδρικού διατάγματος.

Ο ΣΕΠΟΧ τονίζει ότι είναι αναγκαία η ουσιαστική δημόσια διαβούλευση και ο διάλογος με επιστημονικούς φορείς και οργανώσεις προς την κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος με σεβασμό στο ενωσιακό δίκαιο.

Αντίθετα, παρατηρεί αποσπασματικές και φωτογραφικές διατάξεις που αποσαρθρώνουν το θεσμικό πλαίσιο, επιφέροντας ανυπολόγιστα δυσμενείς συνέπειες και απαξιώνοντας κραυγαλέα τη δημόσια διαβούλευση και την καλή νομοθέτηση.

Ως εκ τούτου, ο ΣΕΠΟΧ καλεί το ΥΠΕΝ να αποσύρει άμεσα το παρόν νομοσχέδιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΠΟΧ»

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας