ecopress
Αυστηρούς περιορισμούς στον αριθμό των καταλυμάτων, που νοικιάζονται με βραχυχρόνιες μισθώσεις ανά δήμο και ανά πολυκατοικία, και υπό προϋποθέσεις υπαγωγή τους σε φόρο προστιθέμενης... ΣΕΤΕ: φόρους και πολεοδομικά απαιτούμενα για βραχυχρόνιες μισθώσεις

Αυστηρούς περιορισμούς στον αριθμό των καταλυμάτων, που νοικιάζονται με βραχυχρόνιες μισθώσεις ανά δήμο και ανά πολυκατοικία, και υπό προϋποθέσεις υπαγωγή τους σε φόρο προστιθέμενης αξίας αλλά και δημοτικό φόρο προτείνει σε επιστολή του προς την κυβέρνηση ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).

Ειδικότερα για τις πολυκατοικίες διαμερισμάτων προτείνεται να προβλεφθεί ρητώς πως σε περίπτωση που το σύνολο των διαμερισμάτων πολυκατοικίας ή συγκροτήματος κατοικιών εκμισθώνεται με βραχυχρόνιες μισθώσεις, τότε αυτό να θεωρείται τουριστικό κατάλυμα, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει την αντίστοιχη αδειοδότηση και να ακολουθείται η διαδικασία «χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ)  ξενοδοχείων και οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων».

Σημειώνεται ότι  για τη χορήγηση Ε.Σ.Λ. κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων απαιτείται μεταξύ άλλων άδεια οικοδομής. Για αυθαίρετες κατασκευές που έχουν υπαχθεί σε τακτοποίηση  βεβαίωση εξόφλησης ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίμου αυθαιρέτου από το πληροφοριακό σύστημα, πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της εγκατάστασης και κατά περιπτώσεις περιβαλλοντικές αδειοδότήσεις  κ.α.

Σε επιστολή που υπογράφει ο πρόεδρός του ΣΕΤΕ Γιάννης Ρέτσος, η οποία αφορά προτάσεις για βελτίωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της αγοράς των βραχυχρόνιων μισθώσεων με αποδέκτες τον υπουργό Επικρατείας Ακη Σκέρτσο, τον υπουργό Τουρισμού Βασίλη Κικίλια και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη, προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα.

Με στόχο όπως τονίζεται, την ανάγκη προστασίας της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος της χώρας, την ανάγκη αντιμετώπισης του προβλήματος εύρεσης στέγης, που έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις σε πολλές περιοχές της χώρας, την προστασία των νομίμων τουριστικών επιχειρήσεων από τον αθέμιτο ανταγωνισμό, που σε πολλές περιπτώσεις υφίστανται, καθώς πολλά παράνομα καταλύματα λειτουργούν «υπό τον μανδύα» της βραχυχρόνιας μίσθωσης, και, την αύξηση των εσόδων του Δημοσίου, των Ασφαλιστικών Ταμείων και των Δήμων, με σκοπό την πιο δίκαιη κατανομή των αντίστοιχων υποχρεώσεων σε νόμιμες επιχειρήσεις και πολίτες, ο ΣΕΤΕ προτείνει τα εξής:

Πολυκατοικίες διαμερισμάτων: Προτείνεται να προβλεφθεί ρητά πως σε περίπτωση που το σύνολο των διαμερισμάτων πολυκατοικίας ή συγκροτήματος κατοικιών εκμισθώνεται με βραχυχρόνιες μισθώσεις, τότε αυτό θεωρείται τουριστικό κατάλυμα, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει την αντίστοιχη αδειοδότηση.

ΦΠΑ: Προτείνεται η απαλλαγή από ΦΠΑ του εισπραττόμενου μισθώματος να περιορίζεται μόνο στην περίπτωση που ο δικαιούχος του εισοδήματος είναι φυσικό πρόσωπο και έχει καταχωρίσει στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ μέχρι δύο (2) ακίνητα στον Α.Φ.Μ. του (εκ των οποίων το ένα από τα δύο ακίνητα θα πρέπει να έχει δηλωθεί ως ακίνητο στο οποίο ιδιοκατοικεί). Σε αντίθετη περίπτωση, καθώς και σε κάθε περίπτωση που δικαιούχος του εισοδήματος είναι νομικό πρόσωπο, τότε στο εισπραττόμενο μίσθωμα θα πρέπει να επιβάλλεται Φ.Π.Α (βλ. σχετ. πρώτο άρθρο, παρ. 3α. της πρότασης).

Παρακράτηση φόρου: Προτείνεται να προβλεφθεί η υποχρέωση κάθε ψηφιακής πλατφόρμας να παρακρατά φόρο 5% επί του συνολικού αντιτίμου της βραχυχρόνιας μίσθωσης, τον οποίο θα αποδίδει στη συνέχεια στο Δημόσιο (βλ. σχετ. δεύτερο άρθρο της πρότασης).

Μέγιστος αριθμός ακινήτων που εκμισθώνονται βραχυχρόνια ανά Δήμο: Προτείνεται να παρέχεται το δικαίωμα στους ΟΤΑ Α’ βαθμού να ορίσουν, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τους, η οποία θα αιτιολογείται με βάση σχετική επιστημονική μελέτη, το μέγιστο αριθμό ακινήτων που μπορούν να εγγράφονται στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης για την περιοχή εντός των ορίων τους.

Επιβολή δημοτικού φόρου: Προτείνεται στις βραχυχρόνιες μισθώσεις που συνάπτονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών να επιβάλλεται φόρος υπέρ των ΟΤΑ Α’ βαθμού, ο οποίος θα ισούται με ποσοστό 0,5% επί του αντιτίμου της μίσθωσης και θα αξιοποιείται από τους ΟΤΑ στην κάλυψη των αυξημένων δαπανών καθαριότητας, φωτισμού κ.λπ., που προκαλείται από τη λειτουργία των βραχυχρόνιων μισθώσεων

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας