ecopress
Ερώτηση με θέμα «Σε αδιέξοδο οι Δήμοι της Ανατολικής Αττικής με τη συσσώρευση κλάδων και φυτικών υπολειμμάτων» κατέθεσε προς τους υπουργούς Εσωτερικών, Κλιματικής Κρίσης... Στη Βουλή η αδιαχείριστη βιομάζα από καθαρισμούς οικοπέδων

Ερώτηση με θέμα «Σε αδιέξοδο οι Δήμοι της Ανατολικής Αττικής με τη συσσώρευση κλάδων και φυτικών υπολειμμάτων» κατέθεσε προς τους υπουργούς Εσωτερικών, Κλιματικής Κρίσης και Περιβάλλοντος ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής, Γιώργος Καραμέρος.


Στην ερώτηση, την οποία συνυπογράφουν 12 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τονίζεται ότι στην Ανατολική Αττική εμφανίζονται σωροί από φυτικά υπολείμματα τόσο εντός των πόλεων, όσο και περιαστικά θέτοντας σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες από ενδεχόμενη εκδήλωση πυρκαγιάς.

Επισημαίνεται, επίσης, πως από μόνη της η έκδοση μιας πυροσβεστικής διάταξης εντός της αντιπυρικής περιόδου με στενά χρονικά περιθώρια για τη συμμόρφωση εκατομμυρίων συμπολιτών μας σε όλη την επικράτεια συνεπάγεται την αποδιοργάνωση ως προς την υλοποίηση των προληπτικών μέτρων, τα οποία έχουν καταλήξει σε νέες απειλές για το περιβάλλον με την κατά τόπους εναπόθεση μεγάλου όγκου κλάδων και φυτικών υπολειμμάτων σε δρόμους έξω από τα οικόπεδα που καθαρίστηκαν.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) έχει θίξει επανειλημμένα το ζήτημα της δυσκολίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού να ανταποκριθούν στον όγκο εργασίας που απαιτεί η λήψη των συγκεκριμένων προληπτικών μέτρων, καθώς δεν γίνεται η Αυτοδιοίκηση να βασιστεί στην καλή πρόθεση των ιδιωτών και στην υποχρέωσή τους να φροντίσουν για την αποκομιδή ή να συνεργαστούν με τους Δήμους για τη μεταφορά των υπολειμμάτων στους κατά τόπους σταθμούς μεταφόρτωσης.

Με δεδομένο, λοιπόν, ότι οι Δήμοι της Ανατολικής Αττικής έχουν να διαχειριστούν δυσανάλογο όγκο φυτικών υπολειμμάτων βάσει πληθυσμού και αριθμού ατομικών ιδιοκτησιών που καλούνται να συμμορφωθούν με τα προληπτικά μέτρα και επειδή η συγκέντρωση μεγάλου όγκου φυτικών υπολειμμάτων μπορεί να συμβάλλει στην εξάπλωση πυρκαγιών, ο Γιώργος Καραμέρος ζητά από τους συναρμόδιους υπουργούς να απαντήσουν αν έχουν εκπονήσει σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων φαινομένων, ποια μέτρα έλαβαν για την ενίσχυση των υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας των Δήμων σε ανθρώπινο δυναμικό.

Το πλήρες κείμενο τη ερώτησης

Το πλήρες κείμενο τη ερώτησης προς του υπουργούς Εσωτερικών, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με  θέμα: «Σε αδιέξοδο οι Δήμοι της Ανατολικής Αττικής με τη συσσώρευση κλάδων και φυτικών υπολειμμάτων» έχει ως εξής:

Με την υπ. αριθ. 21837 οικ. Φ.700.20/2024 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (ΦΕΚ Β΄ 2695, 09-05-2024)εγκρίθηκε η υπ. αριθ. 20/2024 Πυροσβεστική Διάταξη για τον καθορισμό προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων.

Από μόνη της η έκδοση μιας πυροσβεστικής διάταξης εντός της αντιπυρικής περιόδου με στενά χρονικά περιθώρια για τη συμμόρφωση εκατομμυρίων συμπολιτών μας σε όλη την επικράτεια συνεπάγεται την αποδιοργάνωση ως προς την υλοποίηση των προληπτικών μέτρων, τα οποία έχουν καταλήξει σε νέες απειλές για το περιβάλλον με την κατά τόπους εναπόθεση μεγάλου όγκου κλάδων και φυτικών υπολειμμάτων σε δρόμους έξω από τα οικόπεδα που καθαρίστηκαν.

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) έχει θίξει επανειλημμένα το ζήτημα της δυσκολίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού να ανταποκριθούν στον όγκο εργασίας που απαιτεί η λήψη των συγκεκριμένων προληπτικών μέτρων, καθώς δεν γίνεται η Αυτοδιοίκηση να βασιστεί στην καλή πρόθεση των ιδιωτών και στην υποχρέωσή τους να φροντίσουν για την αποκομιδή ή να συνεργαστούν με τους Δήμους για τη μεταφορά των υπολειμμάτων στους κατά τόπους σταθμούς μεταφόρτωσης.

Ειδικά στην Ανατολική Αττική, που πρόσφατα ξέσπασαν πυρκαγιές, ενώ κατά το παρελθόν έχουν επανειλημμένα εκδηλωθεί πυρκαγιές εντός της αντιπυρικής περιόδου και οι ατομικές ιδιοκτησίες είναι οριοθετημένες και σε μεγάλο βαθμό κτηματογραφημένες καλύπτοντας τις προϋποθέσεις υπαγωγής στην πυροσβεστική διάταξη εμφανίζονται σωροί από φυτικά υπολείμματα τόσο εντός των πόλεων, όσο και περιαστικά θέτοντας σε κίνδυνο ζωές και περιουσίας από ενδεχόμενη εκδήλωση πυρκαγιάς.

Η Ανατολική Αττική συγκεντρώνει περισσότερους από μισό εκατομμύριο κατοίκους και δεν συγκεντρώνει τα εδαφικά χαρακτηριστικά μιας περιοχής με πυκνότητα πληθυσμού αντίστοιχη των άλλων περιφερειακών ενοτήτων του Λεκανοπεδίου. Συνεπώς, διαθέτει περισσότερες ελεύθερες εκτάσεις και οικόπεδα που επιτείνουν τις δυσκολίες πρόληψης και αντιμετώπισης φαινομένων πυρκαγιάς.

Η πολιτική της κυβέρνησης με την αποψίλωση των Δήμων σε ανθρώπινο δυναμικό τα τελευταία χρόνια σε συνδυασμό με την ενθάρρυνση πρακτικών εκχώρησης αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες έχει καταστήσει ελλιπή από άποψη ανθρώπινων και οικονομικών πόρων κάθε προσπάθεια της αυτοδιοίκησης να επιτελέσει τον θεσμικό της ρόλο. Ακόμη και η διαχείριση ενωσιακών προγραμμάτων όπως το πρόγραμμα «Αιγίς» που αφορά τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό των Δήμων γίνεται έξω από τη δική τους καθ΄ ύλην αρμοδιότητα επιβαρύνοντας τον προγραμματισμό και τον προϋπολογισμό τους.

Επειδή,η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί με βάση το Άρθρο 24 του Συντάγματος υποχρέωση του κράτους,

Επειδήοι Δήμοι της Ανατολικής Αττικής έχουν να διαχειριστούν δυνανάλογο όγκο φυτικών υπολειμμάτων βάσει πληθυσμού και αριθμού ατομικών ιδιοκτησιών που καλούνται να συμμορφωθούν με τα προληπτικά μέτρα,

Επειδήη έκδοση της υπουργικής απόφασης έλαβε χώρα σε σύντομο χρονικό διάστημα από την τελική προθεσμία για την υλοποίηση των απαραίτητων προληπτικών μέτρων,

Επειδήη συγκέντρωση μεγάλου όγκου φυτικών υπολειμμάτων μπορεί να συμβάλλει στην εξάπλωση πυρκαγιών,

Επειδή στην Ανατολική Αττική η δυνατότητα αποκομιδής των υπολειμμάτων δεν επαρκεί με βάση τον όγκο που εναποτίθεται από τους ιδιώτες,

Ερωτώνται οιαρμόδιοι Υπουργοί:

1.Έχουν εκπονήσει σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων φαινομένων λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες στις οποίες έχει οδηγήσει η υπ. αριθ. 20/2024 Πυροσβεστική Διάταξη;

2.Ποια μέτρα έλαβαν για την ενίσχυση των Δήμων σε ανθρώπινο δυναμικό κατά το τελευταίο έτος στο πεδίο της πολιτικής προστασίας;

3.Σε περίπτωση ανείσπρακτων εσόδων των Δήμων από τη διαδικασία αποκομιδής των φυτικών υπολειμμάτων ιδιωτών υπάρχει μέριμνα για την ενίσχυσή τους;

4.Επεξεργάζονται το ενδεχόμενο διαχείρισης του προγράμματος «Αιγίς» από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού, όπως έχει επισημάνει και η ΚΕΔΕ;

 Οι Ερωτώντες/-ώσες Βουλευτές/-ριες

Καραμέρος Γεώργιος

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Αποστολάκης Ευάγγελος

Δούρου Ειρήνη (Ρένα)

Θρασκιά Ουρανία (Ράνια)

Κόκκαλης Βασίλειος

Κοντοτόλη Μαρίνα

Μάλαμα Κυριακή

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Παπαηλιού Γεώργιος

Χρηστίδου Ραλλία

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας