ecopress
Το  Επιχειρηματικό Πάρκο Εφοδιαστικής Ηγουμενίτσας  θα είναι το πρώτο στη χώρα, που θα λειτουργήσει με κριτήρια περιβαλλοντικών επιδόσεων,  ως πρότυπη τεχνική υποδομή, η οποία... Στην Ηγουμενίτσα το πρώτο «πράσινο» Επιχειρηματικό Πάρκο Εφοδιαστικής

Το  Επιχειρηματικό Πάρκο Εφοδιαστικής Ηγουμενίτσας  θα είναι το πρώτο στη χώρα, που θα λειτουργήσει με κριτήρια περιβαλλοντικών επιδόσεων,  ως πρότυπη τεχνική υποδομή, η οποία ενσωματώνει όλες τις τεχνικές και λειτουργίες της «Πράσινης» Οικονομίας.

Επίσης θα είναι το πρώτο, Διχωρικό Πάρκο του είδους του στη χώρα, το οποίο έχει σχεδιαστεί να λειτουργήσει με βασικό πόλο ανάπτυξης τον λιμένα Ηγουμενίτσας, σε στρατηγική σύνδεση συνδυασμένων μεταφορών, τόσο με το λιμάνι της Ηγουμενίτσας και  την  Εγνατία Οδό, όσο και με τη  Σιδηροδρομική Εγνατία και ειδικότερα το τμήμα Καλαμπάκα – Ιωάννινα – Ηγουμενίτσα.  

Έργο για το οποίο γίνεται γνωστό ότι επισπεύδεται η προετοιμασία για την δρομολόγηση της κατασκευής του, ενισχύοντας  τη στρατηγική γεωγραφική θέση της Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας,  που αποτελεί μέρος της «καρδιάς» των αναπτυσσόμενων οδικών, θαλάσσιων και σιδηροδρομικών συγκοινωνιακών και μεταφορικών υποδομών  της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Περιβαλλοντικές επιδόσεις

Ειδικότερα όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιδόσεις, το νέο έργο  του Επιχειρηματικού Πάρκου Εφοδιαστικής Ηγουμενίτσας, προϋπολογισμού 7.600.000 ευρώ, θα καλύπτει τις απαιτήσεις που έχουν θεσμοθετήσει τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Υποδομών, οι οποίες αφορούν σε:

α) Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στις μεταφορές και διανομή, καθώς και στην ενέργεια εντός των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής,

β) Χρήση φυσικών πόρων, που περιλαμβάνουν τα απόβλητα/απορρίμματα και το ύδωρ,

γ) Διαχείριση πόρων και πιο συγκεκριμένα η ανακύκλωση υλικών.

Σημειώνεται ότι η σχετική απόφαση προβλέπει γνωστοποίηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων στην αγορά και στο ευρύ κοινό, καθώς  οι εταιρείες που υπόκεινται στις ρυθμίσεις υποχρεούνται να περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα των περιβαλ­λοντικών επιδόσεων τους στο προσάρτημα του ισολογισμού τους, όπως επίσης  κάθε εταιρεία να γνωστοποιεί τις επιδόσεις της στην ιστοσελίδα της.

Ο σχεδιασμός

Οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν το σχεδιασμό και τη στρατηγική τόσο  της Re.De-PlanAE Consultants, υπό την ευθύνη της οποίας το Επιχειρηματικό Πάρκο Εφοδιαστικής Ηγουμενίτσας οδηγείται  στην τελική φάση προετοιμασίας για την αδειοδότηση  του, όσο  και του ΟΛΗΓ, που επεδίωξε και επιδιώκει την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.

Ειδικότερα σύμφωνα με ενημέρωση της Re.De-PlanAE, το Επιχειρηματικό Πάρκο Εφοδιαστικής Ηγουμενίτσας είναι το 1ο Διχωρικό Πάρκο του είδους του στη χώρα, το οποίο σχεδιάζεται να λειτουργήσει με βασικό πόλο ανάπτυξης τον λιμένα. Το έργο, στην προοπτική του, εκπληρώνει όλες τις προϋποθέσεις συνδυασμένων μεταφορών, καθώς είναι σε λειτουργική και επιχειρηματική συσχέτιση με τον λιμένα, διαθέτει άμεση πρόσβαση στην Εγνατία Οδό και έχει σχεδιαστεί, με όλες τις κατάλληλες τεχνικές υποδομές σύνδεσης, με την μελλοντική Σιδηροδρομική Εγνατία, στη θέση Κρυσταλλοπηγή.

Κατά την εκπόνηση των βασικών μελετών του έργου, ετέθησαν υπόψη του Μελετητή, στοιχεία προμελέτης σιδηροδρομικής σύνδεσης λιμένος Ηγουμενίτσας – Ιωάννινα, ειδικότερα στο τμήμα της γραμμής Ηγουμενίτσα – Κρυσταλλοπηγή, με πρόβλεψη έναρξης λειτουργίας της γραμμής μετά το 2030 – 2035.

 

Τα δεδομένα αυτά απετέλεσαν τη βάση για το σχεδιασμό σιδηροδρομικής υποδομής σύνδεσης του Επιχειρηματικού Πάρκου με το μελλοντικό σταθμό της Κρυσταλλοπηγής και τη λειτουργία των σιδηροδρομικών μεταφορών υπό δύο εναλλακτικές εκδοχές ως κάτωθι:

Με την κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής σύνδεσης του Πάρκου με το Σταθμό Κρυσταλλοπηγής και πλήρους σιδηροδρομικής εγκατάστασης (τοπικός Σιδ. Σταθμός) εντός της περιοχής του Πάρκου

Με την κατασκευή πλήρους σιδηροδρομικής εγκατάστασης (εξοπλισμός  διαχείρισης παλετοποιημένων εμπορευμάτων και εμπορευματοκιβωτίων) σε επαφή με τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Κρυσταλλοπηγής και την κατάλληλη οδική σύνδεση φορτηγών μεταφοράς με το Πάρκο

Στο μεταξύ η επιτάχυνση των έργων της σιδηροδρομικής Εγνατίας έρχεται να καλύψει την ανάγκη ανάπτυξης υποδομών σιδηροδρομικής μεταφοράς, από και προς στο Πάρκο, και εξασφαλίζεται απόλυτα η λειτουργία του ως Υποδοχέας Συνδυασμένων Μεταφορών.

Ο σχεδιασμός του έργου έχει ως άμεσο στόχο την ανάπτυξη νέων εξειδικευμένων υπηρεσιών μεταφοράς, αποθήκευσης, διαχείρισης και διανομής αγαθών (logistics), που θα αναδείξουν τη νέα δυναμική του λιμένα Ηγουμενίτσας στις εμπορευματικές μεταφορές.

Δύο θέσεις

Το ΕΠ αναπτύσσεται σε δύο θέσεις. Η πρώτη σε έκταση εντός της λιμενικής ζώνης και θα χρησιμοποιείται ως χώρος προσωρινής εναπόθεσης ασυνόδευτων φορτίων. Η δεύτερη θέση, βρίσκεται στην ενδοχώρα, στη θέση Γκρίκα, σε απόσταση 800μ από την Εγνατία Οδό, όπου σχεδιάζεται και θα υλοποιηθεί, από την Περιφέρεια Ηπείρου, πλήρης κόμβος σύνδεσης με το Πάρκο. Πρόκειται για έκταση επιφανείας 500 στρ. περίπου, εντός της οποίας δημιουργείται περιοχή 270 στρ. για επιχειρήσεις εφοδιαστικής, σε επαφή με το υφιστάμενο Βιοτεχνικό Πάρκο Θεσπρωτίας (ΒΙΟΠΑΘΕ), το οποίο ήδη λειτουργεί για μεταποιητικές επιχειρήσεις, καλύπτοντας έκταση 230 στρ. περίπου. Η έκταση που διατίθεται συνολικά για αξιοποίηση, μετά την πολεοδόμηση, ανέρχεται σε 335 στρ., με όρους δόμησης που βρίσκονται εντός των επιτρεπομένων ορίων για κτήρια σε Επιχειρηματικά Πάρκα, δηλαδή Κάλυψη 70% και Συντελεστή Δόμησης 1,6.

Το έργο, προϋπολογισμού 7.600.000€, βρίσκεται σε διαδικασία κατάρτισης του φακέλου αδειοδότησης και ολοκληρώνεται με την πολεοδόμηση της έκτασης και την κατασκευή των έργων υποδομής (οδοποιία, ύδρευση, αποχέτευση, οδοφωτισμός, τηλεπικοινωνίες οπτικών ινών, κ.λπ.).

Εντός του Πάρκου, θα μπορούν να εγκατασταθούν επιχειρήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας, χαμηλής και μέσης όχλησης, σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων logistics του Αρθ.1 του Ν.4302/2014, αλλά και μεταποιητικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα ή δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στις περιοχές παραγωγικών δραστηριοτήτων χαμηλής και μέσης όχλησης του Π.Δ. 59/2018.

Η λειτουργική συσχέτιση των δύο θέσεων του διχωρικού (λιμένας και ενδοχώρα), εξασφαλίζει στην επένδυση την μέγιστη δυνατή, διαρκή και αποδοτική, επιχειρηματική αλληλοτροφοδότηση.

Το έργο

Το έργο υποστηρίζεται χρηματοδοτικά από το τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» / Connecting Europe Facility (CEF), με την ένταξη του στο πρόγραμμα ADRI-UP, ως έργο του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών, μετά από ενέργειες του ΟΛΗΓ. Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται μέρος της δαπάνης υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου (έργα υποδομής και κοινωφελή κτήρια).

Η φύση του έργου επιβάλλει τη δημιουργία μεγάλων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου (πρασίνου κ.λπ.) που καλύπτουν το 38 % της έκτασης, καθώς και κοινωφελείς υποδομές, μεγάλης κλίμακας, απαραίτητες για τη λειτουργία Πάρκου Εφοδιαστικής, όπως Πυροσβεστικό Υπόστεγο, Τελωνείο, Γραφείο Ασφάλειας, Συνεργείο Αυτοκινήτων και Πρατήριο Καυσίμων, Πύλη Εισόδου, Μηχανοστάσιο, Εστιατόριο – Αναψυκτήριο κ.λπ. Οι άνετοι κοινόχρηστοι χώροι, σε συνδυασμό με μεγάλους χώρους στάθμευσης για επαγγελματικά αυτοκίνητα (φορτηγά κ.λπ.), με υποδομές διημέρευσης και φιλοξενίας (στάθμευση και σέρβις αυτοκινήτων, υπηρεσίες υγιεινής και εστίασης κ.λπ.), προσφέρουν τις βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας σε ένα Πάρκο Εφοδιαστικής, για τους χρήστες και τους επισκέπτες.

Η Re.De-Plan AE σημειώνει ότι με τη βαθιά και πολύχρονη εμπειρία που διαθέτει στην ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων, υποστηρίζει ότι έχει μελετήσει την  ανάπτυξη ενός σύγχρονου ΕΠ πολλαπλών επιτρεπομένων δραστηριοτήτων με κέντρο τις επιχειρήσεις της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, που θα αναβαθμίσει την αξία και τις προσφερόμενες υπηρεσίες του λιμένα Ηγουμενίτσας, κατά μήκος του θαλάσσιου διαδρόμου Αδριατικής – Ιονίου, σε άμεση διασύνδεση με τα βασικά λιμάνια της Τεργέστης και της Ανκόνας.

Το ΕΠ Ηγουμενίτσας, κατά τον Μελετητή, εκπληρώνει όλες τις προϋποθέσεις για προσέλκυση ροών διαμετακόμισης εμπορευμάτων, για την ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας εντός του εθνικού χώρου (συναρμολόγηση, μικρή μεταποίηση κλπ). Ως πρότυπη τεχνική υποδομή, ενσωματώνει όλες τις τεχνικές και λειτουργίες της «Πράσινης» Οικονομίας και ενισχύει τη στρατηγική γεωγραφική θέση της περιοχής εγγύτητας του που αποτελεί μέρος της «καρδιάς» των αναπτυσσόμενων συγκοινωνιακών και μεταφορικών υποδομών στις θαλάσσιες μεταφορές, στην Ελληνική Επικράτεια.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας