ecopress
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο νέος ενεργειακός νόμος του ΥΠΕΝ, που περιλαμβάνει ρύθμιση για την ενεργοποίηση του προγράμματος εγκατάστασης 250.000  φωτοβολταϊκών στέγης σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις... Στο ΦΕΚ φωτοβολταϊκά στέγης και ανάκληση αναδασωτέων εκτάσεων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο νέος ενεργειακός νόμος του ΥΠΕΝ, που περιλαμβάνει ρύθμιση για την ενεργοποίηση του προγράμματος εγκατάστασης 250.000  φωτοβολταϊκών στέγης σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις, με επιδότηση έως 60% και παράλληλα προβλέπει ανάκληση των αποφάσεων αναδάσωσης για όλες τις εκτάσεις που κυρώνονται ως μη δασικές στο δασικό χάρτη.

Συγκεκριμένα δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο νέος νόμος  του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ και άλλες επείγουσες διατάξεις». Στο νέο νόμο του ΥΠΕΝ (4986/2022 Τεύχος Πρώτο, αριθμός φύλλου 204 της 28ης Οκτωβρίου 2022) προβλέπονται ρυθμίσεις για τους καταναλωτές ενέργειας σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία διατάξεις  για την εξοικονόμηση ενέργειας και εποπτεία της αγορά ενέργειας ενώ περιλαμβάνονται Δασικές, πολεοδομικές και χωροταξικές ρυθμίσεις, και νέες ρυθμίσεις για την εκπαίδευση.

Φωτοβολταϊκά στέγης

Ειδικότερα στο άρθρο 60 του νέου νόμου περιλαμβάνεται η ρύθμιση, που δίνει  τη δυνατότητα προκήρυξης προγραμμάτων εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων και συστημάτων αποθήκευσης από αυτοπαραγωγούς, καθώς και ηλιοθερμικών συστημάτων, σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις ενώ προστίθενται στο πρόγραμμα και οι εγκαταστάσεις νομικών προσώπων που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς. Η νέα διάταξη παραπέμπει σε έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης από το ΥΠΕΝ, μέσω της οποίας θα καθοριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης του νέου προγράμματος.

Οικοδομικοί συνεταιρισμοί και επαγγελματική στέγη

Στο νέο νόμο  περιλαμβάνονται ρυθμίσεις, οι οποίες προβλέπουν παράταση για τα έργα υποδομών σε οικοδομικούς συνεταιρισμούς Δείτε εδώ στο ecopress και για την επαγγελματική στέγη 11 ειδικοτήτων, που αφορούν ως επί το πλείστον σε αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες Δείτε εδώ στο ecopress

Οι νέες διατάξεις ειδικότερα προβλέπουν:

Αναδασωτέες εκτάσεις: προβλέπεται ότι εκτάσεις που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες, ενώ στους δασικούς χάρτες που έχουν κυρωθεί ολικώς ή μερικώς εμφανίζονται να μην αποτελούν κατά χαρακτήρα και μορφή δάση ή δασικές εκτάσεις, εξαιρούνται υποχρεωτικά της αναδάσωσης και εκδίδονται αποφάσεις με τις οποίες ανακαλούνται ή τροποποιούνται οι σχετικές αποφάσεις κήρυξής τους ως αναδασωτέων. Οι κυρωμένοι δασικοί χάρτες αναμορφώνονται με την υποχρεωτική διαγραφή των παραπάνω εκτάσεων για τις οποίες το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας. Οι αποφάσεις των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες θα υπερισχύουν των αποφάσεων των Δασικών Υπηρεσιών, με τις οποίες εκτάσεις κηρύσσονται αναδασωτέες.

Ενεργειακές εγκαταστάσεις: προβλέπεται ότι νομιμοποιούνται με υποχρέωση αναδάσωσης σε διπλάσια έκταση από αυτή που έχει γίνει επέμβαση εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μετά των συνοδών τους έργων και κατασκευών που εξυπηρετούν τη λειτουργία τους και την πρόσβαση σε αυτές, όπως και εγκαταστάσεις του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, οι οποίες εγκαταστάθηκαν μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης του νομοσχεδίου, χωρίς άδεια της Δασικής Υπηρεσίας σε δάση, δασικές εκτάσεις και δημόσιες εκτάσεις. Αυτές οι εγκαταστάσεις μπορούν να λάβουν την άδεια επέμβασης εκ των υστέρων, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023, εφόσον «είχαν καταθέσει εμπρόθεσμα σχετική αίτηση εκκίνησης της διαδικασίας στην οικεία Δασική Υπηρεσία». Επιπρόσθετα, αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων αποβολής και επιβολής προστίμων κατεδάφισης και οι πράξεις αυτές ανακαλούνται από τη Δασική Υπηρεσία, εφόσον εκδοθεί η απόφαση έγκρισης επέμβασης. Για να τύχουν των ευνοϊκών ρυθμίσεων οι ιδιοκτήτες των εγκαταστάσεων οφείλουν «να καταβάλουν το διπλάσιο αντάλλαγμα χρήσης γης και υλοποιώντας υποχρεωτική αναδάσωση ή δάσωση επί έκτασης διπλάσιου εμβαδού από αυτή που εκχερσώθηκε για την υλοποίηση της εν λόγω επέμβασης».

Γήπεδο Καραϊσκάκη: το γήπεδο του Ολυμπιακού μετατρέπεται σε πολυδύναμο εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο, αφού επανέρχεται ρύθμιση που είχε κατατεθεί σε προηγούμενο νομοσχέδιο αλλά δεν ψηφίστηκε με προσθήκη νέων χρήσεων γης, όπως και «αίθουσες πολλαπλών χρήσεων πολιτισμού, αναψυχής και εμπορικών χρήσεων».

Τουριστικές εγκαταστάσεις: στις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (κάμπινγκ) εντός δασών καί δασικών εκτάσεων, για να νομιμοποιηθούν και να αδειοδοτηθούν, δίδεται νέα παράταση έως την 8η Αυγούστου 2025 ώστε να λάβουν την έγκριση επέμβασης από τη Δασική Υπηρεσία, ενώ «παγώνουν» οι πράξεις διοικητικής αποβολής και η επιβολή προστίμων κατεδάφισης.

Πολεοδομικές χωροταξικές ρυθμίσεις: με άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου αλλάζουν οι χρήσεις γης σε οικοδομικό τετράγωνο του Δήμου Αχαρνών (ΟΤ 104) που προορίζονταν για σχολείο για να ανεγερθούν εγκαταστάσεις για «Διοίκηση – Αστυνομικές Υπηρεσίες». Επίσης αλλάζει η χρήση γης σε έκταση στην Άνω και Κάτω Λίμνη (Π.Ε. 3), της Δημοτικής ενότητας Α. Λιοσίων του Δήμου Φυλής, που είχε οριστεί «Ελεύθεροι χώροι – αστικό πράσινο» και γίνονται χρήσεις κοινωφελών λειτουργιών, ιδίως εκπαίδευσης, φοιτητικών εστιών, πολιτιστικών εγκαταστάσεων.

Εθνική Στρατηγική για το Περπάτημα:  προβλέπεται ότι η Εθνική Στρατηγική για το περπάτημα (ΕΣΠ) εκπονείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υποβάλλεται προς παροχή γνώμης στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας και εγκρίνεται με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ΕΣΠ αποτελεί κείμενο στρατηγικού προσανατολισμού με στόχο τη χάραξη κατευθυντήριων γραμμών. Πριν από την έγκρισή της τίθεται υποχρεωτικά σε δημόσια διαβούλευση στον διαδικτυακό τόπο «gov.gr» για τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες.

Δείτε το νέο νόμο του ΥΠΕΝ (ν. 4986/2022) στο ΦΕΚ ΕΔΩ

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας