ecopress
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ και ισχύει ο νέος νόμος, που προβλέπει τις πολεοδομικές παρατάσεις για υποβολή δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση υπαγωγών αυθαιρέτων,  δηλώσεις τακτοποίησης δασικών... Στο ΦΕΚ οι παρατάσεις για αυθαίρετα, μικρά οικόπεδα και Κτηματολόγιο

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ και ισχύει ο νέος νόμος, που προβλέπει τις πολεοδομικές παρατάσεις για υποβολή δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση υπαγωγών αυθαιρέτων,  δηλώσεις τακτοποίησης δασικών αυθαιρέτων,  δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο χωρίς πρόστιμο και τη μεταβατική ρύθμιση για δόμηση σε εκτός σχεδίου γήπεδα μικρότερα των 4 στρεμμάτων.

Πρόκειται για το νόμο 5007/2022 – ΦΕΚ Α 241/23.12.2022  του υπουργείου Υγείας, με τίτλο «ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» στον οποίο περιλαμβάνονται οι νέες πολεοδομικές ρυθμίσεις.

Ανακοινώσεις ΤΕΕ

Το ΤΕΕ προχώρησε σε διευκρινιστικές ανακοινώσεις για τις νέες προθεσμίες των αυθαιρέτων και τη μεταβατική διάταξη για την δόμηση σε εκτός σχεδίου γήπεδα μικρότερα των 4 στρεμμάτων, αναφέροντας συγκεκριμένα ότι:

Δικαιολογητικά αυθαιρέτων: Με τον νόμο 5007/2022 – ΦΕΚ Α 241/23.12.2022 άρθρο 108, παράγραφοι 1 και 2, παρατείνεται η προθεσμία περί ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για την υπαγωγή σε νόμους τακτοποίησης αυθαιρέτων. Αναλυτικά:

-Για δηλώσεις στον ν. 4178/2013, που δεν μεταφέρονται στον ν. 4495/2017 (Α’ 167), ο μηχανικός υποχρεούται να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέχρι και την 31η.12.2024.

-Για δηλώσεις στον ν. 4495/2017, o μηχανικός υποχρεούται να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών:

α) για δηλώσεις με ημερομηνία υπαγωγής έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024,

β) για δηλώσεις με ημερομηνία υπαγωγής από την 1η Ιανουαρίου 2023, εντός εικοσιτεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία υπαγωγής.

Μεταβατική ρύθμιση για δόμηση σε εκτός σχεδίου γήπεδα: Εκδόθηκε ο νόμος  5007/2022 – ΦΕΚ Α 241/23.12.2022  όπου το άρθρο 110  τροποποιεί την παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4759/2020, ως προς τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεως προέγκρισης ή έγγραφης βεβαίωσης. Ειδικότερα, εάν έως και την 9η/12/2022 υποβλήθηκε:

α) βεβαίωση όρων δόμησης των κατηγοριών 1 ή 2, δίνεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης για προέγκριση ή έκδοση οικοδομικής άδειας μέχρι και την 30η/09/2023

β) προέγκριση, δίνεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης για έκδοση οικοδομικής άδειας μέχρι και την 30η/09/2023.

Σημειώνεται ότι στο νέο νόμο περιλαμβάνονται οι ρυθμίσεις για:

Παράταση επτά μηνών για δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο χωρίς πρόστιμο

Σε όλες τις περιοχές της χώρας όπου πραγματοποιείται κτηματογράφηση, όλοι οι ιδιοκτήτες μπορούν να δηλώσουν την ακίνητη περιουσία τους χωρίς πρόστιμο μέχρι και την 31η Ιουλίου 2023.

Η απόφαση αυτή, σύμφωνα με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οφείλεται τόσο στους χρονικούς όσο και στους οικονομικούς περιορισμούς που επέβαλε η πανδημία την προηγούμενη διετία. Έτσι για το πρώτο επτάμηνο του 2023 οι ιδιοκτήτες απαλλάσσονται από την οικονομική επιβάρυνση του προστίμου της μη εμπρόθεσμης δήλωσης των ακινήτων τους και μπορούν να κατοχυρώσουν έστω και εκπρόθεσμα, χωρίς κόστος, τις ιδιοκτησίες τους. Όταν θα αρχίσουν να επιβάλλονται τα πρόστιμα, το ελάχιστο ποσό θα είναι 300 ευρώ και το μέγιστο 2.000 και θα υπολογίζονται με βάση τον χρόνο καθυστέρησης και την αντικειμενική αξία του ακινήτου.

Διάταξη για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ανοιχτών θέσεων στάθμευσης σε πυλωτές πολυκατοικιών

Οι θέσεις στάθμευσης στις πυλωτές πολυκατοικιών ενσωματώνονται στο ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου, χωρίς να χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη του συνόλου των συνιδιοκτητών. Επιχειρείται να επιλυθεί το χρόνιο ιδιοκτησιακό θέμα, για μεταβιβάσεις και εγγραφές στο Κτηματολόγιο. Πως θα εφαρμοστεί η νέα ρύθμιση. Δείτε εδώ στο ecopress

Παράταση ενός έτους για την ολοκλήρωση μετατροπής των Υποθηκοφυλακείων σε Κτηματολογικά Γραφεία.

Μετατέθηκε κατά ένα έτος, για τις 17 Ιανουαρίου 2024, η καταληκτική ημερομηνία με την οποία θα ολοκληρωθεί η μετεξέλιξη των 390 υποθηκοφυλακείων της χώρας σε 17 σύγχρονα Κτηματολογικά Γραφεία και 75 υποκαταστήματά τους. Έντεκα Κτηματολογικά Γραφεία και 46 υποκαταστήματά τους έχουν ξεκινήσει ήδη τη λειτουργία τους στο πλαίσιο του μετασχηματισμού του Κτηματολογίου.

Τρίμηνη παράταση για δασικά αυθαίρετα

Παρατείνεται κατά τρεις μήνες (έως τέλος Μαρτίου) η δυνατότητα δήλωσης στην πλατφόρμα του Κτηματολογίου αυθαιρέτων που βρίσκονται σε δάση, δασικές εκτάσεις  και σε οικιστικές πυκνώσεις) προς τακτοποίηση με παράβολο των 250 ευρώ.

Το ΥΠΕΝ ανακοίνωσε σχετικά ότι  δίνεται λύση στο ζήτημα των δασικών αυθαιρέτων μέσω της ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας της παρ. 1 του άρ. 52 του ν.4685/2020  που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Ελληνικό Κτηματολόγιο και βρίσκεται σε λειτουργία από τις 5 Οκτωβρίου 2022.

Οι όροι και οι προδιαγραφές λειτουργίας της διαδικτυακής πλατφόρμας της παρ. 1 του αρ. 52 του ν.4685/2020 περιγράφονται στην υπ’ αρ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/68161/3775/16.07.2021 Κ.Υ.Α, με την υποχρέωση καταβολής παραβόλου ύψους 250 €.

Οι κάτοχοι κατοικιών σε δάση και δασικές εκτάσεις, δηλώνουν εκεί τις κατοικίες τους, με αναστολή των διαδικασιών κατεδάφισης και επιβολής προστίμων για 30 έτη.

Στη συνέχεια, αφού συγκεντρωθούν τα στοιχεία των δηλώσεων θα εκπονηθεί οικονομοτεχνική μελέτη βάση της οποίας θα εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα που θα καθορίζει τους όρους διατήρησης με καταβολή προστίμου ή κατεδάφισης των κατοικιών που έχουν δηλωθεί.

Σημειώνεται ότι αποκλείεται η υπαγωγή -στις παραπάνω διατάξεις- κτιρίων, τα οποία:

-δεν έχουν το χαρακτήρα κατοικίας,

-έχουν ανεγερθεί μετά την 28η Ιουλίου 2011,

-βρίσκονται σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, σε υγροτόπους Ramsar και σε περιοχές για τις οποίες ισχύουν ειδικές προστατευτικές διατάξεις της φύσης ή του τοπίου, εκτός εάν κατασκευάστηκαν πριν το χαρακτηρισμό των περιοχών αυτών,

-βρίσκονται εντός περιοχών που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες λόγω πυρκαγιάς και έχουν ανεγερθεί μετά την κήρυξη της αναδάσωσης,

-η διατήρησή τους παρακωλύει τη διαφυγή των πολιτών ή την πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου κινδύνου από φυσικά φαινόμενα.

Άλλες παρατάσεις

Στο νέο νόμο περιλαμβάνονται επίσης παρατάσεις:

-Εκπόνησης «Σχεδίων Αστικής Προσβασιμότητας»

-Διαμορφώσεων προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία

-Υποχρέωσης μετεγκατάστασης ή απομάκρυνσης πρατηρίων

-Για αυθαίρετα μέσα στο Δέλτα του Έβρου

-Έγκρισης, αναθεώρησης ή τροποποίησης ΓΠΣ και ΣΧΟΑΠ

-Νομιμοποίησης αυθαίρετων κτηνοτροφικών μονάδων για ένα χρόνο

Δείτε το νέο νόμο 5007/2022 στο ΦΕΚ Α 241/23.12.2022, με το μπαράζ των πολεοδομικών παρατάσεων και ρυθμίσεων: ΕΔΩ

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας