Η δημιουργία βιώσιμων συστημάτων αστικών μεταφορών, με τη χρήση των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) και ευρύτερα προώθηση περιβαλλοντικά φιλικών τρόπων μετακίνησης και σχεδιασμός... ΣΒΑΚ και «πράσινη» εφοδιαστική στα σχέδια του Μεταφορών

Η δημιουργία βιώσιμων συστημάτων αστικών μεταφορών, με τη χρήση των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) και ευρύτερα προώθηση περιβαλλοντικά φιλικών τρόπων μετακίνησης και σχεδιασμός για ¨πράσινη εφοδιαστική” περιλαμβάνονται μεταξύ των στόχων που θέτει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για το 2020.

Σε ενημερωτικό σημείωμα για τη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που έγινε την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 σημειώνεται ότι οικυριότερες δράσεις του υπουργείου που θα ολοκληρωθούν ή θα αρχίσουν το 2020 είναι οι ακόλουθες:

 • Σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA), σχεδιάζεται να τεθεί σε άμεση λειτουργία η Ανεξάρτητη Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ώστε να ολοκληρωθεί η μετατροπή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σε φορέα παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας
 • Τροποποίηση διατάξεων του Κ.Ο.Κ.
 • Εκπόνηση Νέου Στρατηγικού Σχεδιασμού Οδικής Ασφάλειας
 • Υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για τις μεταφορές στην Ελλάδα – στόχος η σύσταση Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού εντός του Υπουργείου
 • Επιτάχυνση των διαγωνιστικών διαδικασιών για την ανάδειξη αναδόχων δημοσίων έργων, μελετών και έργων παροχής υπηρεσιών, μέσω τροποποίησης διατάξεων του ν. 4412/2016
 • Ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), με στόχο την ενίσχυση του ρόλου της χώρας ως διαμετακομιστικό κέντρο – σχεδιασμός για ¨πράσινη εφοδιαστική”
 • Δημιουργία βιώσιμων συστημάτων αστικών μεταφορών, με τη χρήση των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) και ευρύτερα προώθηση περιβαλλοντικά φιλικών τρόπων μετακίνησης
 • Νέα εργαλεία για τη βελτίωση της ποιότητας των έργων και τη μείωση του κόστους και του χρόνου ολοκλήρωσής τους: Σύνταξη σχεδίου νόμου για τις κρίσιμες υποδομές
 • Επικαιροποίηση και θέση σε εφαρμογή του Εθνικού ρυθμιστικού και οργανωτικού πλαισίου των ελληνικών σιδηροδρόμων
 • Εισαγωγή «Προτάσεων καινοτομίας» (unsolicited proposals) με πρωτοβουλία του ιδιωτικού τομέα
 • Έργα οδικής εμβέλειας (οδικά και σιδηροδρομικά): Πάτρα – Πύργος, Ε65, ΒΟΑΚ, Αναβάθμιση Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, Αεροδρόμιο Καστελίου, Κατασκευή σιδηροδρομικού δικτύου Βορείου Ελλάδας, Ολοκλήρωση σιδηροδρομικής σύνδεσης Νοτίου Ελλάδας με Βόρεια Ελλάδα
 • Απλούστευση των υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ώστε να γίνουν πιο φιλικές προς τους πολίτες (σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης)

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας