Μια νέα πρωτοβουλία για πλατφόρμα υψηλού επιπέδου συγκεντρώνει τους βασικούς φορείς στον τομέα της βιώσιμης ενέργειας από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα της... Συμμαχία Αφρικής-Ευρώπης: τόνωση των επενδύσεων για βιώσιμη ενέργεια στην Αφρική

Μια νέα πρωτοβουλία για πλατφόρμα υψηλού επιπέδου συγκεντρώνει τους βασικούς φορείς στον τομέα της βιώσιμης ενέργειας από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα της Ευρώπης και της Αφρικής.

Στο Επενδυτικό Φόρουμ της Αφρικής στο Γιοχάνεσμπουργκ, που διοργάνωσε η Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αφρικανική Ένωση δρομολόγησαν την πλατφόρμα υψηλού επιπέδου ΕΕ-Αφρικής σχετικά με επενδύσεις βιώσιμης ενέργειας στην Αφρική.

Κατά την ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, ο Πρόεδρος Γιούνκερ ανακοίνωσε τη νέα «Συμμαχία Αφρικής – Ευρώπης για βιώσιμες επενδύσεις και θέσεις εργασίας» για την ουσιαστική ενίσχυση των επενδύσεων στην Αφρική, την ενίσχυση του εμπορίου, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και για την επένδυση στην εκπαίδευση και τις δεξιότητες. Η πλατφόρμα υψηλού επιπέδου που ξεκίνησε σήμερα αντιπροσωπεύει μια συγκεκριμένη ενέργεια στο πλαίσιο αυτής της συμμαχίας για την ενίσχυση των στρατηγικών επενδύσεων και την ενίσχυση του ρόλου του ιδιωτικού τομέα.

Η επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ κα Ελζμπιέτα Μπιενκόφσκα δήλωσε τα εξής στο Γιοχάνεσμπουργκ: «Αν θέλουμε να ασχοληθούμε σοβαρά με τις επενδύσεις στη βιώσιμη ενέργεια στην Αφρική, τους χρειαζόμαστε όλους με το μέρος μας, συμπεριλαμβανομένου του ιδιωτικού τομέα. Η πλατφόρμα υψηλού επιπέδου θα προετοιμάσει το έδαφος γι’ αυτό: εμπειρογνώμονες από τον δημόσιο, τον ιδιωτικό, τον ακαδημαϊκό και τον χρηματοπιστωτικό τομέα θα εξετάσουν από κοινού τις προκλήσεις και τα εμπόδια στις βιώσιμες επενδύσεις στον εν λόγω τομέα και θα συμβάλουν για την αντιμετώπισή τους».

Η πλατφόρμα υψηλού επιπέδου συγκεντρώνει φορείς του δημόσιου, ιδιωτικού και χρηματοπιστωτικού τομέα, καθώς και του ακαδημαϊκού από την Αφρική και την Ευρώπη. Θα εξετάσουν τις προκλήσεις και τα στρατηγικά συμφέροντα που θα μπορούσαν να επιταχύνουν τον αντίκτυπο, ιδίως για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας. Η πλατφόρμα υψηλού επιπέδου έχει στόχο να προσελκύσει και να προωθήσει υπεύθυνες και βιώσιμες ιδιωτικές επενδύσεις προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ενέργειας στην Αφρική.

Ένα απτό αποτέλεσμα της εναρκτήριας εκδήλωσης της πλατφόρμας υψηλού επιπέδου ήταν η αναγγελία τριών ροών εργασιών: 1) εντοπισμός ενεργειακών επενδύσεων με υψηλό αντίκτυπο στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, 2) ανάλυση των κινδύνων των ενεργειακών επενδύσεων και πρόταση κατευθυντήριων γραμμών πολιτικής για βιώσιμες επενδύσεις και βιώσιμο επιχειρηματικό περιβάλλον και 3) ενίσχυση των ανταλλαγών μεταξύ του ιδιωτικού τομέα της Αφρικής και της Ευρώπης.

Ιστορικό

Η πλατφόρμα υψηλού επιπέδου φέρνει κοντά ενεργειακούς φορείς από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα και από τις δύο ηπείρους και έτσι ενισχύει την εταιρική σχέση μεταξύ των ευρωπαϊκών και αφρικανικών επιχειρήσεων και στηρίζει τη «Συμμαχία Αφρικής-ΕΕ για βιώσιμες επενδύσεις και θέσεις εργασίας». Η ενέργεια αυτή θα συμβάλει στην πλήρη αξιοποίηση των ευκαιριών σε επενδύσεις βιώσιμης ενέργειας στην Αφρική, καθώς και στην καλύτερη αντιμετώπιση των προκλήσεων και των βασικών εμποδίων που τη δυσχεραίνουν επί του παρόντος.

Το Επενδυτικό Φόρουμ Αφρικής στο Γιοχάνεσμπουργκ λαμβάνει χώρα από τις 7 έως τις 9 Νοεμβρίου 2018 και διοργανώνεται από την Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης. Το Φόρουμ είναι ο τόπος όπου συναντιούνται οι χρηματοδότες έργων, οι δανειολήπτες, οι δανειστές και οι επενδυτές του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, ώστε να επιταχύνουν τις επενδυτικές ευκαιρίες της Αφρικής, ιδίως στον τομέα της ενέργειας.

Η «Συμμαχία Αφρικής-Ευρώπης για βιώσιμες επενδύσεις και θέσεις εργασίας» βασίζεται στις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν κατά τη διάσκεψη κορυφής Αφρικανικής Ένωσης – Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Αμπιτζάν τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, όπου οι εκπρόσωποι των δύο ηπείρων συμφώνησαν να ενισχύσουν την εταιρική τους σχέση. Η δέσμη μέτρων καθορίζει τα καίρια πεδία δράσης για μια πιο ισχυρή οικονομική ατζέντα για την ΕΕ και τους Αφρικανούς εταίρους της.

Η πρόσβαση σε βιώσιμη ενέργεια διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στην ανάπτυξη. Στόχος της Ατζέντας του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι η καθολική πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές, αξιόπιστες και σύγχρονες υπηρεσίες ενέργειας. Η ΕΕ είναι αποφασισμένη να βοηθήσει τις χώρες εταίρους να αυξήσουν την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας και να διαφοροποιήσουν τις ενεργειακές τους πηγές προκειμένου να εξασφαλιστεί η μετάβαση σε ένα έξυπνο, ασφαλές, ανθεκτικό και βιώσιμο σύστημα ενέργειας για όλους. Η κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα είναι αποφασιστικής σημασίας για την προσπάθεια αυτή.

Περισσότερες πληροφορίες

Συμμαχία Αφρικής-Ευρώπης

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας