Τριετές πλαίσιο συνεργασίας υπέγραψαν η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), εκπροσωπούμενοι, αντίστοιχα,...

Τριετές πλαίσιο συνεργασίας υπέγραψαν η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), εκπροσωπούμενοι, αντίστοιχα, από τον γγ Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Δημήτρη Αυλωνίτη και τον πρόεδρο του ΔΣ του ΕΟΑΝ, Δημήτρη Πολιτόπουλο.

Σκοπός αυτής της συνεργασίας είναι η υποστήριξη του ΕΟΑΝ από τους εμπειρογνώμονες της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων, με την παροχή τεχνογνωσίας για:

– Την έρευνα αγοράς και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια αγαθών και την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων που διενεργεί ο ΕΟΑΝ.

– Τη διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών και εκτέλεσης συμβάσεων του ανωτέρω φορέα.

– Την εκπαίδευση των στελεχών του ΕΟΑΝ σχετικά με την τυποποίηση στις δημόσιες συμβάσεις και το πληροφοριακό σύστημα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Δημοσίων Συμβάσεων.

Επιπλέον, η υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων από τον ΕΟΑΝ σε θέματα:

– Εναλλακτικής διαχείρισης.

– Ενσωμάτωσης των απαιτήσεων της εναλλακτικής διαχείρισης στις τεχνικές προδιαγραφές των δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια αγαθών και την παροχή υπηρεσιών.

– Από κοινού συμμετοχή στην ανάπτυξη και εκπόνηση προγραμμάτων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και η διερεύνηση συμμετοχής του ΕΟΑΝ σε προεμπορικές δημόσιες συμβάσεις (PCP) ή δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας (PPI) σε θέματα σχετικού ενδιαφέροντος.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας