ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Ευνοϊκή οικονομική ρύθμιση για τα αντίγραφα της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, ενόψει της αποκλειστικής εφαρμογής της από την 1η Ιανουαρίου 2022,  για... Ταυτότητα Κτιρίου: δωρεάν αντίγραφα για μεταβιβάσεις και «Εξοικονομώ 2021»

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Ευνοϊκή οικονομική ρύθμιση για τα αντίγραφα της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, ενόψει της αποκλειστικής εφαρμογής της από την 1η Ιανουαρίου 2022,  για να διευκολύνει τους πολίτες και τους μηχανικούς στις ηλεκτρονικές μεταβιβάσεις ακινήτων και τη συμμετοχή τους στο «Εξοικονομώ 2021», υιοθετεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, που έχει την ευθύνη του  ψηφιακού συστήματος έκδοσης της.

Με τα μέχρι τώρα γνωστά δεδομένα, από την 1η Ιανουαρίου 2022 τίθεται σε αποκλειστική λειτουργία η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου. Στο τέλος του έτους, εκπνέει η μεταβατική περίοδος που δόθηκε μέσω παρατάσεων, ώστε δυνητικά, όσοι το επιθυμούν, να μπορούν να προχωρούν στη σύνταξη συμβολαίων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021, χωρίς της απαίτηση της Ταυτότητας Κτιρίου, αλλά με την κατάθεση βεβαίωσης νομιμότητας από μηχανικό, ο οποίος  δηλώνει ως ημερομηνία αυτοψίας του ακινήτου την 31/01/2021.

Υποχρεωτική και επιδοτούμενη στο νέο «Εξοικονομώ»

Παράλληλα  η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου είναι υποχρεωτική και η έκδοση της επιδοτείται από το «Εξοικονομώ 2021», που τέθηκε σε πλήρη λειτουργία με το άνοιγμα της πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής από τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021. Σχετικά ο Οδηγός του προγράμματος προβλέπει ότι οι «καταρχήν επιλέξιμες» αιτήσεις καλούνται να υποβάλουν την Ηλεκτρονική Ταυτότητα της κατοικίας τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτο το άνω χρονικό διάστημα, η αίτηση θα οδηγείται σε απόρριψη. Δείτε εδώ στο ecopress: την επίσημη ανακοίνωση ένραξης του νέου “Εξοικονομώ”

Ηλεκτρονική μεταβίβαση ακινήτων

Στο μεταξύ παράγοντες της κτηματαγοράς ζητούν εξάμηνη παράταση της αποκλειστικής ισχύος της Ηλεκτρονικής Ταυτότητα Κτιρίου Δείτε εδώ στο ecopress. Παράλληλα, λόγω της επικείμενης αύξηση των αντικειμενικών αξιών, που παρατάθηκε για ένα μήνα μέχρι 15 Ιανουαρίου 2022,  πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων τρέχουν το τελευταίο διάστημα για να επισπεύσουν γονικές παροχές, δωρεές και αγοραπωλησίες, για να αποφύγουν πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις. Στο μεταξύ καθιερώνεται η ηλεκτρονική μεταβίβαση ακινήτων και ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα myProperty για τις γονικές παροχές και δωρεές. Δείτε εδώ στο ecopress

Ένας χρόνος εφαρμογής

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, που είναι ένας ηλεκτρονικός φάκελος, που πρέπει να τον διαθέτει κάθε ακίνητο και βοηθά να υπάρχουν ασφαλείς μεταβιβάσεις και να γνωρίζει ο νέος ιδιοκτήτης την πραγματική κατάσταση του ακίνητου που παραλαμβάνει έχει ήδη διανύσει ένα χρόνο κανονικής εφαρμογής της. Είναι γεγονός ότι πολλοί αγοραστές, κυρίως αλλοδαποί, καθώς και αγοραστές ακινήτων μεγάλης αξίας, απαιτούν από την αρχή της εφαρμογής της ταυτότητας, από τις αρχές του 2021,  να συντάσσονται τα συμβόλαια με την ταυτότητα, αντί της απλής βεβαίωσης και να παραλαμβάνουν «καθαρό» το ακίνητο.

Απαλλαγή καταβολής του ποσοστού ανταπόδοσης

Το ΤΕΕ προχωρά σε απαλλαγή καταβολής του ποσοστού ανταπόδοσης στην «Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου», σε περιπτώσεις πρόδηλων λαθών και αναθεωρήσεων. Είναι πολύ συχνό το φαινόμενο κατόπιν παρατηρήσεων συμβολαιογράφων ή πρόδηλων λαθών, να  απαιτείται η υποβολή νέας της ταυτότητας κτηρίου,  η οποία γίνεται με αντιγραφή της προηγούμενης έκδοσης, με όλα τα συνοδευτικά στοιχεία  και επανυποβολή της, μετά την διόρθωσή της. Οι επανεκδόσεις αναθεωρημένων  πιστοποιητικών πληρότητας  Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά λόγω του μεγάλου όγκου μεταβιβάσεων ακινήτων και της λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μεταβιβάσεων αλλά και για τη συμμετοχή στο νέο «Εξοικονομώ».

Το ΤΕΕ σύμφωνα με το νόμο έχει αναπτύξει και λειτουργεί το ψηφιακό σύστημα της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας και δικαιούται την είσπραξη ποσοστού ανταπόδοσης 20 ευρώ. Για να διευκολυνθούν πολίτες και μηχανικοί αποφάσισε  σε περιπτώσεις πρόδηλων λαθών και αναθεωρήσεων, οι νέες εκδόσεις της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας να εκδίδονται ατελώς μέσα σε 2 μήνες. Δηλαδή να μην επιβαρύνονται με καταβολή επιπλέον ποσοστού ανταπόδοσης για την επανέκδοση πιστοποιητικού πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας, εφόσον το πιστοποιητικό είναι εντός της δίμηνης ισχύος του, να μην ζητείται η εκ νέου καταβολή ποσοστού ανταπόδοσης για τους δύο μήνες από την ημερομηνία της προηγούμενης εξόφλησής του.

Οι βασικές πληροφορίες για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Η πολεοδόμος μηχανικός Γραμματή Μπακλατσή, παρουσιάζει τις βασικές πληροφορίες για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, ως εξής:

 • Ποιος είναι ο σκοπός της ταυτότητας κτιρίου;

Είναι η καταγραφή και ο έλεγχος του τρόπου κατασκευής των κτιρίων της χώρας καθώς και η παρακολούθησή τους μετά την ολοκλήρωσή τους σε όλη τη διάρκεια του χρόνου ζωής τους, με σκοπό τον έλεγχο της ασφάλειάς των οικοδομών, τη συντήρηση τους, καθώς και την αποτροπή εκτέλεσης πολεοδομικών αυθαιρεσιών. Μ΄ αυτόν τον τρόπο ενημερώνεται ο κάθε ενδιαφερόμενος (αγοραστής ή ενοικιαστής ή επιχειρηματίας κ.ά) σε τι κατάσταση βρίσκεται το κτήριο και αποφεύγονται έτσι μελλοντικά προβλήματα με την Πολεοδομία.

 • Γιατί είναι απαραίτητη η ταυτότητα του κτιρίου;

Σήμερα για κάθε κτίριο υπάρχουν διάφορες καταγραφές στα εμβαδά τους, που μάλιστα τις περισσότερες φορές δεν συμφωνούν μεταξύ τους όπως:

Α) Εμβαδό με βάση την Οικοδομική Άδεια (αν υπάρχει)

Β) Εμβαδό κατά δήλωση του ιδιοκτήτη στη ΔΕΗ

Γ) Εμβαδό στο έντυπο Ε9 της Εφορίας

Δ) Εμβαδό στο συμβόλαιο αγοράς/Μισθωτήριο κλπ

Ε) Εμβαδό στο Ενεργειακό Πιστοποιητικό

Στ) Εμβαδό στο Κτηματολόγιο

Ζ) Εμβαδό αποτύπωσης της υφιστάμενης (πραγματικής) κατάστασης.

Αυτή η έλλειψη ταύτισης των τετραγωνικών στις διάφορες καταχωρήσεις του ακινήτου δημιουργεί προβλήματα στην σωστή καταγραφή του.

Αυτό μάλιστα, φάνηκε πρόσφατα κατά τη διαδικασία δήλωσης των «ξεχασμένων» τετραγωνικών στους Δήμους, που πολλοί ιδιοκτήτες διαπίστωσαν ότι δήλωναν άλλα τετραγωνικά στο Ε9 και άλλα στη ΔΕΗ μέσω του Δήμου.

Επομένως είναι απαραίτητη η καταγραφή των κτιρίων σε ένα μητρώο που θα καταγράφονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία του ακινήτου.

Επίσης με την ταυτότητα του κτιρίου κάθε ιδιοκτήτης θα έχει πλήρη εικόνα για την νομιμότητα ή μη του κτιρίου του καθώς και την ενεργειακή και στατική κατάσταση του.

 • Πώς γίνεται η διαδικασία;

Η διαδικασία γίνεται από τον μηχανικό μέσω ειδικής ηλεκτρονικής ψηφιακής πλατφόρμας «Ταυτότητα Κτιρίου» η οποία αναπτύχθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), που είναι και ο πάροχος των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς το υπουργείο, τους μηχανικούς και τους πολίτες.

 • Γίνεται για όλο το κτίριο ή για κάθε ιδιοκτησία;

Η δήλωση της Ταυτότητας Κτιρίου γίνεται;

α) ανά κτίριο ή

β) ανά διηρημένη ιδιοκτησία (διαμέρισμα, γραφείο, κατάστημα κ.λπ).

Ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός, ο οποίος συμπληρώνει τα στοιχεία της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του Κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας, ορίζεται από τον ιδιοκτήτη για κάθε κτίριο ή διηρημένη ιδιοκτησία. Αν έχουν συσταθεί οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες (πολυκατοικία κ.λπ.), ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός για το σύνολο του κτιρίου μπορεί να ορίζεται ύστερα από απόφαση της πλειοψηφίας των κοινωνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό της οροφοκτησίας, άλλως με απλή πλειοψηφία.

 • Ποια είναι η εργασία του μηχανικού;

Ο μηχανικός αφού κάνει την αποτύπωση του κτιρίου ελέγχει το ακίνητο σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της πολεοδομίας (εφόσον υπάρχουν).

Ο έλεγχος αφορά στα εξής:

 • τη νομιμότητα του χώρου
 • την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου
 • την στατική του επάρκεια
 • τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.
 • Ποια είναι τα δικαιολογητικά της Ταυτότητας Ολόκληρου Κτιρίου;

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή Ταυτότητας ολόκληρου Κτιρίου είναι:

α) το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου, με τις αναθεωρήσεις της,

β) τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια, καθώς και η μελέτη προσβασιμότητας ΑμεΑ και εμποδιζόμενων ατόμων, εφόσον απαιτείται.

γ) το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού,

δ) το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί,

ε) δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων,

στ) τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγματική του κατάσταση, όταν αυτή δεν προκύπτει από τα στοιχεία των περ. α’, β’ και ε’,

ζ) το δελτίο δομικής τρωτότητας ή τη τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου ή τη μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται,

η) τον πίνακα χιλιοστών ή και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον υπάρχουν,

θ) τον τίτλο ιδιοκτησίας,

ι) αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου.

 • Γιατί γίνεται και η ταυτότητα ακινήτου – διηρημένης ιδιοκτησίας;

Με την ηλεκτρονική ταυτότητα ελέγχονται και τα δηλωθέντα ούτως ή άλλως αυθαίρετα. Αυτό θα επιτρέπει από δω και πέρα τον αυστηρό έλεγχο κάθε νέου αυθαίρετου. Γιατί όταν θέλει κάποιος να μεταβιβάσει ή να δώσει κληρονομιά κλπ. μία διηρημένη ιδιοκτησία (διαμέρισμα, κατάστημα, γραφείο κλπ) η οποία έχει αυθαίρετα, είναι δυνατό αμέσως να εντοπιστεί η αυθαιρεσία. Επομένως θα έχουν ένα πολύ ισχυρό κίνητρο από εδώ και πέρα οι ιδιοκτήτες να μην κάνουν καινούργια αυθαίρετα, γιατί θα «μπλοκάρεται» η μελλοντική μεταβίβασή του.

 • Ποια είναι τα δικαιολογητικά της Ταυτότητας Διηρημένων Αυτοτελών Ιδιοκτησιών;

Για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας (π.χ. διαμέρισμα, γραφείο, κατάστημα κλπ), απαιτούνται τα εξής:

α) το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου εντός του οποίου ευρίσκεται η διηρημένη ιδιοκτησία, με τις αναθεωρήσεις της,

β) τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια, καθώς και η μελέτη προσβασιμότητας ΑμεΑ και εμποδιζομένων ατόμων, εφόσον απαιτείται,

γ) το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης της διηρημένης ιδιοκτησίας,

δ) το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί,

ε) δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων,

στ) τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν τη διηρημένη ιδιοκτησία στην πραγματική της κατάσταση, όταν αυτή δεν προκύπτει από τα στοιχεία των περ. α’, β’ και ε’, πλην των κοινοχρήστων χώρων,

ζ) το δελτίο δομικής τρωτότητας ή τη τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου ή τη μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται,

η) τον πίνακα χιλιοστών ή και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον υπάρχουν,

θ) τον τίτλο ιδιοκτησίας,

ι) τη σύσταση οριζοντίων/καθέτων ιδιοκτησιών, μαζί με τα συνοδευτικά σχέδια

κ) αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου.

 • Τι γίνεται με τα αυθαίρετα, που δεν έχουν δηλωθεί και δεν έχουν Ταυτότητα Κτιρίου;

Κατ’ αρχάς για όλα τα αυθαίρετα που έχουν νομιμοποιηθεί με όλους τους νόμους περί αυθαιρέτων, θα πρέπει να συνταχθεί ταυτότητα κτιρίου για να θεωρούνται πλήρως τακτοποιημένα.

Επίσης όσοι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων δεν προβούν στην τακτοποίηση τους, θα βρεθούν αντιμέτωποι και σε περιορισμούς και απαγορεύσεις για:

– να μεταβιβάσουν, πουλήσουν ή να το γράψουν στα παιδιά τους

– να προβούν στην έκδοση πολεοδομικών αδειών για εργασίες συντήρησης, ανακαίνισης, αποκατάστασης, αλλαγής χρήσης ή και επέκτασης των ακινήτων τους

– να το μισθώσουν νόμιμα

– να μην μπορούν να εκδώσουν οι μισθωτές του ακινήτου άδεια λειτουργίας επιχείρησης (εμπορικά καταστήματα, καταστήματα εστίασης, βιοτεχνίες κ.λπ.).

– θα έχουν αυξημένο πρόστιμο και κίνδυνο πιθανής κατεδάφισης, σε περίπτωση που δεν μπορούν να προβούν σε νομιμοποίηση του κτιρίου.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας