ecopress
Αποκαλυπτική είναι η έρευνα με ερωτηματολόγιο, που διενήργησε το ΤΕΕ Περιφερειακό Τμήμα  Βορείου Αιγαίου για τη γνώμη των μηχανικών, όσον αφορά στη δομή και... ΤΕΕ Αιγαίου: αποκαλυπτική έρευνα μηχανικών για το «Εξοικονομώ Αυτονομώ»

Αποκαλυπτική είναι η έρευνα με ερωτηματολόγιο, που διενήργησε το ΤΕΕ Περιφερειακό Τμήμα  Βορείου Αιγαίου για τη γνώμη των μηχανικών, όσον αφορά στη δομή και τον τρόπο υπαγωγής και αξιολόγησης των αιτήσεων στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ Αυτονομώ», ενώ παράλληλα διατυπώνονται προτάσεις για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στις νέες προκηρύξεις του προγράμματος που ετοιμάζονται από το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Σε ανακοίνωση του ΤΕΕ ΒΑ Αιγαίου, που παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας και τις προτάσεις για τις αλλαγές στο «Εξοικονομώ Αυτονομώ» την οποία υπογράφει ο πρόεδρος του περιφερειακού τμήματος ΤΕΕ Ευστράτιος Μανωλακέλλης και κοινοποιείται προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ και τους τοπικούς βουλευτές σημειώνονται τα ακόλουθα:

To TEE BA Αιγαίου, με αφορμή τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η ολιγόλεπτη διάρκεια συλλογής αιτήσεων στο πλαίσιο του «εξοικονομώ-αυτονομώ» της 21ης Δεκεμβρίου και αντιλαμβανόμενο το βάρος ευθύνης που φέρει για την εκπλήρωση των σκοπών που απορρέουν από το καταστατικό του, συνέταξε και προώθησε στα μέλη του σχετικό ερωτηματολόγιο. Στόχος του είναι να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο προτάσεων βελτίωσης του προγράμματος που να εκφράζει τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, τους μηχανικούς δηλαδή που ασχολήθηκαν με αυτό και διαπίστωσαν τις αδυναμίες και τις αστοχίες του.

Σημειώνεται ότι το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από το 35% των ενεργών μελών, ποσοστό πολύ μεγάλο, δεδομένου ότι μεγάλη μερίδα μηχανικών δεν  ασχολείται με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, είτε από επιλογή, είτε λόγω μη σχετικού αντικειμένου.

Από το ερωτηματολόγιο προέκυψαν τα εξής:

 • Το 84,7 % των συμμετεχόντων πιστεύει ότι η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων δεν ήταν διαφανής και αξιόπιστη.

 • Το 64,5 % είχαν ποσοστό επιτυχίας από 0-10% στην υποβολή των αιτήσεων, όπου το 67,4% είχε αναλάβει μόλις 0-5 αιτήσεις και το 72% είχε αναθέσει σε τρίτους (συναδέλφους και μη) την υποβολή των αιτήσεων.

 

 • Το 94,6% κρίνει ως απαράδεκτο τον τρόπο υποβολής/καταχώρησης αιτήσεων (first in – firstserve) και ειδικά όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του στο να επιδοτήσει πραγματικές ανάγκες.

 • Το 75,3 % αξιολογεί ως σωστή και δίκαιη μια πιθανή ύπαρξη λίστας επιλαχόντων ή/και τη συνέχιση καταχώρησης όλων των αιτήσεων που υποβλήθηκαν και δεν πρόλαβαν να ολοκληρωθούν, για την άμεση δημιουργία ενός προγράμματος “γέφυρας”, που θα μπορέσει με πραγματικά και γνωστά δεδομένα προϋπολογισμών να καλύψει τις ανάγκες αυτές.

 • Το 94% κρίνει την ηγεσία του ΥΠΕΝ απαράδεκτη, όσον αφορά τη δεκτικότητα στο διάλογο και επικοινωνία με τους φορείς, την αγορά και την κοινωνία στους οποίους και απευθύνεται το πρόγραμμα.

 • Το 92,4% θεωρεί ότι το ΥΠΕΝ δεν έχει αντίληψη των συνθηκών λειτουργίας των μηχανικών και των υπηρεσιών και της αγοράς, εν γένει.

 • Το 97,3% θεωρεί ότι θα έπρεπε η συμβολή του ΤΕΕ στις αποφάσεις του ΥΠΕΝ να είναι από σημαντική έως απαραίτητη για τον καθορισμό της πολιτικής του, με τεκμηριωμένες απόψεις.

Πεποίθηση είναι ότι παρόμοια ποσοστά θα καταγράφονταν αν το ερωτηματολόγιο απευθυνόταν σε μεγαλύτερο κοινό, καθώς κάθε περιφερειακό Τμήμα του ΤΕΕ αποτελεί μικρογραφία του Κεντρικού.

Στο πλαίσιο, λοιπόν, της εξαγωγής των συμπερασμάτων από το προαναφερθέν ερωτηματολόγιο, το Υπουργείο καλείται να:

 1. Αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη του τεχνικού και μη κόσμου επί της διαδικασίας των αιτήσεων, καθώς εκφράζονται πανταχόθεν αμφιβολίες για τη διαφάνεια και αξιοπιστία της. Αυτό προϋποθέτει το να ερευνήσει σε βάθος τις καταγγελίες-να μην τις απορρίπτει εκ προοιμίου ως αβάσιμες- και να δώσει στη δημοσιότητα τα στατιστικά στοιχεία των αιτήσεων, όπως έχει ζητηθεί και από την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ.
 2. Εξασφαλίσει, μέσω διαδικασίας πραγματικής αξιολόγησης των αιτήσεων, ότι ικανοποιείται η θεμελιώδης αρχή του προγράμματος που είναι η καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας. Αυτή δεν εξασφαλίζεται σε καμία περίπτωση με μοναδικό κριτήριο την ταχύτητα πληκτρολόγησης στοιχείων σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα.
 3. Δημιουργήσει λίστα επιλαχόντων ή/και να επιτρέψει τη συνέχιση καταχώρησης όλων των αιτήσεων που υποβλήθηκαν και δεν πρόλαβαν να ολοκληρωθούν, για την άμεση δημιουργία ενός προγράμματος “γέφυρας”, που θα μπορέσει με πραγματικά και γνωστά δεδομένα προϋπολογισμών να καλύψει τις ανάγκες αυτές.
 4. Αναθεωρήσει τον τρόπο κατανομής του διατιθέμενου προϋπολογισμού στις Περιφέρειες, ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της και να μην είναι τόσο μεγάλη η ψαλίδα ζήτησης-προσφοράς.
 5. Αναζητήσει όλες τις πιθανές πηγές αύξησης του προϋπολογισμού, αφού πρόκειται για πρόγραμμα με πολύ μεγάλη απήχηση.
 6. Αφουγκραστεί τις φωνές των μηχανικών, της αγοράς, της κοινωνίας στην οποία απευθύνεται το πρόγραμμα, ώστε να το βελτιώσει και να μη χαράζει μια δική του, μοναχική πορεία κόντρα σε όλους και όλα. Ο διάλογος εξάλλου αποτελεί θεμέλιο λίθο της Δημοκρατίας.
 7. Συνεργαστεί με το ΤΕΕ για τη διαμόρφωση του προγράμματος με σωστούς και αδιάβλητους όρους. Οι μηχανικοί είμαστε «μαζί» με το ΥΠΕΝ και όχι «απέναντι», όπως μας τοποθετεί αυτό τους τελευταίους μήνες.

Καθώς ήδη έχει εξαγγελθεί από το ΥΠΕΝ νέος κύκλος του προγράμματος κατά το 1ο εξάμηνο του 2021, οι διορθωτικές κινήσεις θα πρέπει να είναι άμεσες και αποτελεσματικές. Ο τεχνικός κόσμος δεν έχει ούτε τη βούληση, ούτε τα ψυχικά αποθέματα να συρθεί εκ νέου σε μια διαδικασία με τους ίδιους όρους και συνθήκες που ισχύουν σήμερα.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας